Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ikalawang Digmaang Pandaigdig

108,558 views

Published on

Published in: Education, News & Politics, Sports

Ikalawang Digmaang Pandaigdig

 1. 1. Pananakop ng mga Hapon Hamon sa Pagsasarili Presented by: Arnel O. Rivera MAT-SS
 2. 2. Timeline: Pagsalakay ng mga Hapon sa Pearl Harbor Dec. 8, 1941 Dec. 26, 1941 March 11, 1942 April 9, 1942 Fall of Bataan Tumakas si Hen. MacArthur papuntang Australia Ideneklara ang Maynila bilang Open City May 6, 1942 Fall of Corregidor
 3. 3. Pagsalakay sa Pearl Harbor <ul><li>Dec. 8, 1941, sinalakay ng mga puwersang Hapon ang Pearl Harbor, Hawaii . Sunod-sunod na sinalakay ng mga Hapon ang mga base ng mga Amerikano sa Davao, Cavite, Baguio, Clark Field, at Zambales. </li></ul>
 4. 4. Pagdating ng mga Hapon <ul><li>Dec. 10, 1941 , narating ng mga Hapon ang Aparri, Cagayan at Vigan, Ilocos Sur . Dumaong naman ang malaking puwersa ng mga Hapon sa Lingayen, Pangasinan . Unti-unting nasakop ng mga Hapon ang buong Pilipinas. </li></ul>
 5. 5. Open City <ul><li>Upang iligtas sa trahedya ng digmaan ang Maynila, idineklara ni Hen. MacArthur ito bilang Open City Noong Dec. 26, 1941 . Iniutos din nito na alisin ang mga kagamitang pandigma sa Maynila at ilipat sa Bataan. </li></ul>
 6. 6. War Plan Orange <ul><li>Ipinag-utos ni Hen. MacArthur ang pagsasanib puwersa ng mga Pilipino at Amerikano sa Bataan at Corregidor . Kasama sa mga inilikas ang mga pinuno ng pamahalaang komonwelt. </li></ul>
 7. 7. Paglikas ni Pang. Quezon <ul><li>Sa payo ni Pang. Roosevelt, tumakas si Pang. Quezon at ng kanyang pamilya at gabinete mula Corregidor papuntang Australia noong ika-20 ng Pebrero, 1942 . Iniwan niya ang pamamahala ng Pilipinas kay Jose Abad Santos . Mula Australia, dinala sila sa Washington D.C. </li></ul>
 8. 8. Pagtakas ni Hen. MacArthur <ul><li>Labag man sa kanyang kalooban, nilisan ni Hen. MacArthur ang Corregidor papuntang Australia noong Marso 11, 1942 . Humalili sa kanya bilang pinuno si Hen. Jonathan Wainwright . Pagdating sa Australia, ipinahayag niya ang makasaysayang pangakong “ I shall return .” </li></ul>
 9. 9. Pagsuko ng Bataan <ul><li>Dahil sa matinding hirap at gutom, isinuko ni Hen. Edward P. King , kumander ng USAFFE sa Bataan, ang mga puwersa nito kay Hen. Masaharu Homma noong Abril 9, 1942 . </li></ul>
 10. 10. Death March <ul><li>Ang mga sumukong sundalo ay nagmartsa sa loob ng maraming araw ng walang pagkain at inumin mula Mariveles, Bataan hanggang San Fernando, Pampanga . Mula dito, sila ay isinakay sa mga tren at dinala sa Camp O’ Donnel sa Capas, Tarlac . </li></ul>
 11. 11. Death March
 12. 12. Death March
 13. 13. Pagsuko ng Corregidor <ul><li>Noong Mayo 6, 1942 isinuko ni Hen. Jonathan Wainwright ang Corregidor sa mga Hapon. Ipinag-utos niya rin ang pagsuko sa lahat ng puwersa ng USAFFE sa buong Pilipinas. </li></ul>
 14. 14. Konlusyon <ul><li>Matapos sumuko ang Corregidor, napasailalim ang Pilipinas sa mga bagong mananakop. Sinikap ng mga Pilipino na mamuhay ng maayos bagama’t may banta ng panganib. Ito ang simula ng pananakop ng Hapon na tumagal hanggang sa bumalik ang mga Amerikano noong 1945. </li></ul>
 15. 15. Takda: <ul><li>I-download ang talambuhay ng mga bayani ng Ikalawang Digmaang Pandaigdig at gumawa ng buod tungkol dito. Ito ay hindi dapat bababa sa 10 pangungusap at hindi hihigit sa 15 pangungusap bawat bayani . I-type ang inyong sagot sa short bond paper , double spaced , gamit ang ’12 Times New Roman na font. </li></ul>
 16. 16. To download this file, go to: http://www.slideshare.net/ArnelSSI Thank Y u!

×