Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Paglaya ng pilipinas

18,096 views

Published on

Published in: Education

Paglaya ng pilipinas

 1. 1. Paglaya ng Pilipinas Presented by: Arnel O. Rivera MAT-SS
 2. 2. Pagpanaw ni Pang. Quezon <ul><li>Aug. 1, 1944 , pumanaw si Pang. Manuel L. Quezon sa Saranac Lake, New York dahil sa sakit na tuberculosis. Pamalit sa kanya bilang pangulo si Sergio Osmeña Sr . </li></ul>
 3. 3. Pagbabalik ng mga Amerikano <ul><li>Sinimulang bombahin ng mga Amerikano ang mga kuta ng Hapon sa Davao noong Aug. 9, 1944 . </li></ul>
 4. 4. Pagdedeklara ng Digmaan <ul><li>Noong Sept. 1944, pinaalalahanan si Pang. Laurel ni Emb. Shozo Murata na ang Siam, Tsina at Bose (India) ay nagpahayag na ng pakikidigma laban sa Amerika at Inglatera. Bilang pagsunod sa Kasunduan ng Pagkakaisa, ang Pilipinas ay kailangang gumawa ng katulad na pahayag. </li></ul>
 5. 5. Pagdedeklara ng Digmaan <ul><li>Nasa gipit na kalagayan si Laurel. Agad niyang pinulong ang kanyang gabinete at inilahad ang kanilang pagpipilian: </li></ul><ul><ul><li>Tanggihan ang pamimilit. </li></ul></ul><ul><ul><li>Umakyat sa kabundukan. </li></ul></ul><ul><ul><li>Magpatiwakal </li></ul></ul><ul><ul><li>Humanap ng kalutasan o makipagkasundo </li></ul></ul>
 6. 6. Pagdedeklara ng Digmaan <ul><li>Matapos ang pagpupulong, ipinahayag ni Pang. Laurel ang kanilang pasya na magpahayag na ang Pilipinas ay nasa Estado ng Digmaan (State of War). Pagkatapos ay ipinahayag niya ang Batas Militar (Martial Law). </li></ul>
 7. 7. Pagdedeklara ng Digmaan <ul><li>Sa kabila ng pamimilit ng mga Hapones, pinanindigan ni Pang. Laurel ang kawalan ng patakaran ng Republika sa sapilitang pagsusundalo (draft) ng mga Pilipino para sa layuning militar. </li></ul>
 8. 8. Pagbabalik ng mga Amerikano <ul><li>Dumaong ang hukbo ng mga Amerikano sa Palo, Leyte noong Oct. 20, 1944 . Ito ang simula ng pagbabalik ng mga Amerikano sa Pilipinas. </li></ul>
 9. 9. Paglipat sa Baguio <ul><li>Noong Dec. 21, 1944, si Laurel at ang kanyang pamilya at gabinete ay dinala ng mga Hapon sa Baguio kung saan sila tumagal ng tatlong buwan. Silang mag-anak ay tumuloy sa Guest House ng The Mansion . </li></ul>
 10. 10. Paglalakbay patungong Hapon <ul><li>Mula Baguio, sina Laurel ay dinala sa Tuguegarao, Cagayan. Mula rito sila at dinala patungong Formosa (Taiwan). Mula Taiwan, sila ay inilipad patungong Nara, Japan noong Hunyo 7, 1945. </li></ul>
 11. 11. Paglaya ng Maynila <ul><li>Napalaya ng mga Amerikano ang Maynila noong Feb. 23, 1945 matapos ang mahigit sampung araw na labanan. Daan-daang mga sibilyan ang namatay sa nasabing labanan. </li></ul>
 12. 12. Paglaya ng Pilipinas <ul><li>Noong ika-4 ng Hulyo 1945 , ipinahayag ni Hen. MacArthur ang paglaya ng Pilipinas mula sa kamay ng mga Hapon. Ngunit may mga nalalabi paring mga puwersa ng mga Hapon na hindi sumusuko sa ibang mga lugar sa Pilipinas. </li></ul>
 13. 13. Pagwawakas ng Digmaan <ul><li>Aug. 6, 1945 , pinasabog sa unang pagkakataon ang Atomic Bomb sa Hiroshima . Nasundan pa ito ng isa pang pagsabog sa Nagasaki noong Aug. 9, 1945 . Matapos nito, ipinahayag ni Emperor Hirohito ng Hapon ang pagsuko nito sa digmaan. </li></ul>
 14. 14. <ul><li>Nilagdaan ang kondisyon ng pagsuko sa barkong USS Missouri sa Tokyo Bay, Japan noong Setyembre 2, 1945 . Ito ang pormal na pagtatapos ng Ikalawang Digmaang Pandaigdig. </li></ul>
 15. 15. Pagsuko ng mga Hapon sa Pilipinas <ul><li>Mula Maynila, umurong ang mga puwersang Hapones sa pamumuno ni Gen. Tomoyuki Yamashita sa Aparri, Cagayan . Nanatili sila roon hanggang sa kanilang pagsuko noong Setyembre 3, 1945 . Dito pormal na nagwakas ang pananakop ng mga Hapon sa Pilipinas. </li></ul>
 16. 16. Pagwawakas ng Ikalawang Republika <ul><li>Nang malaman ni Pang. Laurel ang pagsuko ng Hapon, pinawalang bisa niya ang kanyang pamahalaan noong August 17, 1945. </li></ul>
 17. 17. To download this file, go to: http://www.slideshare.net/ArnelLPU Thank Y u!

×