Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Projektledelse 3

1,027 views

Published on

Slides fra projektledelse på Administrationsøkonomuddannelsen hos Erhvervsakademi Dania i Viborg.

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Projektledelse 3

  1. 1. Projektledelse WBS Adm1, Projektledelse Forår 20101
  2. 2. Projektbeskrivelse nr. 2 (project scope)  Laves på baggrund af projektbeskrivelsen (project charter)  Laves på et andet tidspunkt og målgruppen er anderledes  Henvender sig til medarbejderne  Indeholder også projektets mål, formål osv., men OGSÅ leverancerne (dvs. flere detaljer)2
  3. 3. Hvordan kommer vi i gang?  Brainstorm – Hvad skal vi tænke på, hvilke opgaver skal vi løse?  Work Breakdown Structure (WBS) – Opdel i aktiviteter efter emner – Underopdeling af projektets hovedleverancer – Fremme en KLAR arbejdsfordeling – RESULTAT: en overskuelig huskeliste3
  4. 4. Opdeling af en WBS  Start med at præ cisere det overordnede må l  Efterfø lgende deler I må let op i hå ndgribelige mindre dele på baggrund af (fx stø rrelse, varighed, ansvar) – Fx: Afholde et bryllup: kirke: Væ lge kirke, vælge præ væ salmer osv. st, lge  Trinene skal skal samlet set bestå r af ALT der skal til for at må let nå s4
  5. 5. Aktiviteter i en WBS  En aktivitet er en opgave man kan estimere på baggrund af (tid og økonomi)  Som praktisk set ikke giver nogen mening at brække ned i mindre dele  Producere en leverance som kan måles  Består af en opgave som kan uddelegeres5
  6. 6. Styring af ændringer  Planen holdes aldrig, hvad gør vi så?  Hvad påvirker ændringerne?  Hvilke ændringer er sket? Tid, omkostninger, ressourcer?  Hvordan skal vi håndtere ændringerne?  Søg om anmodning om ændringer hos styregruppe6

×