Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Livscykelkostnad ochreinvesteringsbeslutför banöverbyggnadTransportforumLinköpingArne Nissen11 Januari 2012
Presentation  •   Funktion hos banöverbyggnad  •   Fördelningsmodell  •   Tekniskt data  •   Tekniskt ...
Funktion hos banöverbyggnad•    Utgöra ett sammanhållet transportsystem över hela    landet•    Erbjuda tåglägen...
Övergripande fördelningsmodell                      EXEMPEL: SPÅRTeknisk data • Banöverbyggnad • Geom...
Teknisk dataBanöverbyggnad              Spårväxel Rälvikt:    SJ50/UIC60        Rälvikt:   S...
Tekniskt tillstånd  NedbrytningsmodellBanöverbyggnad                         Spårväxel     ...
Arbetsmoment  Livscykelmodell              System              uppdelning          ...
Drivare för underhållskostnaderBanöverbyggnad           SpårväxelSpårjustering/-riktning   √   Spårjusterin...
Beslut som tas inom Trafikverket  •   Teknisk utveckling  •   Reinvesteringar  •   Strategi för underhåll ...
Införande av ny spårväxelmodell    erfarenheter från Europaprojektet Innotrack                Årlig disk...
ReinvesteringNuvarande spårväxel                         Ny spårväxelHög årlig underhållskostnad ...
Strategi för underhåll• Hög                 Förebyggande underhåll Tågstoppande fel < 0.1/10 MBrt• Norma...
Tack för visat intresse!           Luleå 4:e januari 201213 2012-01-11
Reservbilder14 2012-01-11
Spårväxlar ger kapacitet och redundans                 50 km/h            80 km/h       ...
Behind a model there are certain assumptions      Degradation index depending on axle load              ...
FelmoderSignaltekniskt  Beläggning av blocksträcka på grund av överledning  Växel ej i kontroll på grund av fel i kontro...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Session 38 Arne Nissen

756 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Session 38 Arne Nissen

 1. 1. Livscykelkostnad ochreinvesteringsbeslutför banöverbyggnadTransportforumLinköpingArne Nissen11 Januari 2012
 2. 2. Presentation • Funktion hos banöverbyggnad • Fördelningsmodell • Tekniskt data • Tekniskt tillstånd • Livscykelmodell • Drivare för underhållskostnader • Tillämpning av livscykelkostnadstänkande – Teknisk utveckling – Reinvestering – Strategi för underhåll2 2012-01-11
 3. 3. Funktion hos banöverbyggnad• Utgöra ett sammanhållet transportsystem över hela landet• Erbjuda tåglägen motsvarande det som efterfrågas• Genomföra säkra och punktliga transporterSäkerställa funktioner• Förebyggande underhåll • Tillståndsbaserat • Manuell (visuell) inspektion • Mätningar • Schemalagt• Avhjälpande underhåll • Uppskjutet • Akut• Reinvesteringar• Nya investeringar 3 2012-01-11
 4. 4. Övergripande fördelningsmodell EXEMPEL: SPÅRTeknisk data • Banöverbyggnad • Geometri (R<800, Lutning 2 ‰) Modell tekniskt tillstånd • Trafikdata • Tekniskt tillstånd och drivare • NedbrytningTekniskt tillstånd • OFP • Besiktningsanmärkningar • Säkerhetsfel Behov Förväntad livslängd Undershållsbehov • Lägsta totala kostnad Reinvesteringsbehov • Säkerhet Uppdämt reinvesterings- • Driftsäkerhet behovKostnadsdata• Underhållskostnad perspårmeter (givet bruttoton) Modell kostnadsutveckling • Underhållskostnad f(bruttoton/år)• Reinvesteringskostnad per • Reinvestering f(tid)spårmeter (givet ålder) • Samhällskostnad f(tillstånd)• Samhällskostnad förförseningar (givet tekniskttillstånd) 4 2012-01-11
 5. 5. Teknisk dataBanöverbyggnad Spårväxel Rälvikt: SJ50/UIC60 Rälvikt: SJ50/UIC60 Sliper: Trä/Betong Sliper: Trä/Betong Befästning: Hambo/Heyback/Pandrol Befästning: Fast/Elastisk Ålder: År/MBrt (0-60/0-500) Ålder: År/MBrt(0-60/0-300)Geometri Geometri Radie: <800/800-1500/>1500 m Radie: 190/300/600/760/1200 Lutning: < 2 ‰/2-10 ‰/>10 ‰ Vinkel: 1:9/1:12/1:15/1:18,5 Spår: Normal/Avvikande/Sido Spår: Normal/Avvikande/Sido Trafik Typ av tåg: Resande/Gods Axelvikt: 5/15/20/22,5/25/30 Hastighet: <100/100-160/160-200/200-250 5 2012-01-11
 6. 6. Tekniskt tillstånd  NedbrytningsmodellBanöverbyggnad Spårväxel Medelantal besiktningsanmärkningar/år Antal bes.anm. per spårväxel&år Besanmärkningar/år/spårväxel UIC60-760-1:15 UIC60 -760-1:15 40 40 Medelvärde Besanmärkningar/år/spårväxel y = 0,05x + 5,86 Medelvärde 30 30 R² = 0,71 Teori 1 20 20 Teori 2 Linjär Indviduella anm 10 10 (Medelvärde) Linjär 0 (Medelvärde) 0 0 0 200 200 400 400 600 600 Total last [MBrt] T last [MBrt] otal 1010 st EV-UIC60-760-1:15 -129 st avvikande huvudspår/sidospår -475 st < 10 MBrt/år -89 st > 15 MBrt/år -96 st ofullständig koppling mellan databaser 221 st 6 2012-01-11
 7. 7. Arbetsmoment Livscykelmodell System uppdelning Kostelement Faser i livscykelnUnderhåll Årlig inspektionInspektion 2 personer 45 minuter 6 gånger per årJustera Restid + väntetid 30 minuter 9 375krReparera Mankostnad 500 kr/hUtbyte Bilkostnad 250 kr/h 7 2012-01-11
 8. 8. Drivare för underhållskostnaderBanöverbyggnad SpårväxelSpårjustering/-riktning √ Spårjustering/-riktning √Slipning (√)X Slipning XUtbyte Räls X Utbyte X Tunganordning Passbitar Korsning Isolerskarvar Isolerskarv Växelvärmeelement Injustering av kontrollanordning X Snöröjning √ 8 2012-01-11
 9. 9. Beslut som tas inom Trafikverket • Teknisk utveckling • Reinvesteringar • Strategi för underhåll • Metoder vid installation/byggande av ny järnväg9 2012-01-11
 10. 10. Införande av ny spårväxelmodell erfarenheter från Europaprojektet Innotrack Årlig diskonterad underhållskostnad 140 000Underhållskostnad [kr/år] 120 000 100 000 80 000 450 000 kr/30 år 60 000 40 000 20 000 0 0 10 20 30 40 Tid [år]10 2012-01-11
 11. 11. ReinvesteringNuvarande spårväxel Ny spårväxelHög årlig underhållskostnad Låg årlig underhållskostnad(utbyte av viktiga delar) Hög investeringskostnadHögre sannolikhet för stillestånd(avsaknad av reservdelar) Årlig kostnad Årlig kostnad 140000 100 000 Underhållskostnad [kr/år] 120000 80 000Input: Underhållskostnad[kr/år] 100000 60 000 80000Typ av spårväxel 60000 Ny 40 000Behov av underhåll nästa 10 år 40000 Befintlig Befintlig 20000 20 000• Utbyte (Växeltunga, korsning 0 Kombinerat Kombinerat 0 5 10 15 20och ballast) Utbyte vidårår (Grön kurva) Utbyte vid (Grönkurva)• Spårriktning och slipning Befintlig från 1980 – Inget underhållsbehov 2005 - Stort11 2012-01-11
 12. 12. Strategi för underhåll• Hög Förebyggande underhåll Tågstoppande fel < 0.1/10 MBrt• Normal Dagens normala underhåll Tågstoppande fel < 0.5/10 MBrt• Låg Avhjälpande underhåll är accepterat  Tågstoppande fel < 1.0/10 MBrt Årlig underhållskostnad för bandel (15 spårväxlar) 1 400 000 1 200 000 Underhållskostnad [kr] Förebyggande 1 000 000 underhåll 800 000 Avhjälpande 600 000 underhåll 400 000 Förseningskostnad 200 000 0 Hög Normal Låg Bokfört Nivå Hypotetisk bandel med15 spårväxlar12 2012-01-11
 13. 13. Tack för visat intresse! Luleå 4:e januari 201213 2012-01-11
 14. 14. Reservbilder14 2012-01-11
 15. 15. Spårväxlar ger kapacitet och redundans 50 km/h 80 km/h 50 km/h 80 km/h 100 km/h 130 km/h15 2012-01-11
 16. 16. Behind a model there are certain assumptions Degradation index depending on axle load 200 Degradation index depending on speed 120 180 100 160 80 140 Index 120 60 Index 100 40 80 20 60 40 0 20 0 5 10 15 20 25 30 35 0 Axle load 0 100 200 300 400 Speed Non homogenous Poisson process Non homogenous Poisson process NPV -value2,5 1,2 2 11,5 NPV CM 0,8 1 PM 0,6 NPV CM 0,40,5 NPV PM 0,2 0 0 0 5 10 15 20 25 30 35 0 5 10 15 20 25 30 35 Time [year] Time [year] 16 2012-01-11
 17. 17. FelmoderSignaltekniskt Beläggning av blocksträcka på grund av överledning Växel ej i kontroll på grund av fel i kontrollanordningMekaniskt Spårläge mm Rälsbrott Avvikelse i höjd och sida Trög växel som ej orkar lägga om Rälsprofil Föremål/is mellan växeltunga och stödräl 17 2012-01-11

×