Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
EnviNa årsmøde – Århus 28. september 2016
• Afløbsfrie toiletsystemer
• Kildesorteret urin og fæces
• Samenligning med sla...
v/Arne Backlund, BACKLUND
”Der har været en del debat på EnviNa-Intra det sidste stykke tid om dette
emne, og vi har derfo...
Udgangspunkt i konkret sagsbehandling
Kildesortering af urin og fæces
Videngrundlag
Risikovurdering – Økologi – Bæredygtig...
Svend Auken
Miljø- og energiminister (27. sept. 1994 – 27. nov. 2001)
• 1997 4-årig aftale om at afsætte midler til en
”Ak...
Bortskaffelse - Rom
Genbrug - Kina & Japan
Arne Backlund
Main Objectives of
Sustainable Sanitation
•To Reduce Health Risks related to
Sanitation,Contaminated Water and Waste
•To P...
Tentative
Holistic Reflection
•We Can´t Solve Problems by Using More of the
Same Kind of Thinking (Paradigm) we Used
Creat...
Materialestrømme
Human urin
•Udgør ca. 80 % af belastningen vedr.
N og 50 % af P i huspildevandet
•Kræver som kildesamlet
...
F Materialestrømme
•Vi udskiller hovedparten af de
plantenæringsstoffer vi indtager
•Human Urin bidrager kun med 1 % af
hu...
Fosfor – fra bord til jord
• 1 person udskiller ca. 1 kg P/år.
•0,7 kg i urin og 0,3 kg i fæces.
•Humant udsondret P til l...
http://www.kemi.se/global/rapporte
r/2013/rapport-4-13-cadmium.pdf
http://www2.mst.dk/udgiv/publikationer/2002/87-
7972-355-1/pdf/87-7972-357-8.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=r_rAakt1tWo
https://www.youtube.com/watch?v=
j_j6oo1tq30
https://www.google.dk/webhp?sourceid
=chrome-
instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-
8#...
http://www.tv2lorry.dk/nyheder/26-08-
2016/1930/fra-tis-til-ol?autoplay=1#player
http://www2.mst.dk/udgiv/publikationer/2
010/978-87-92668-73-8/pdf/978-87-92668-74-
5.pdf
http://www2.mst.dk/udgiv/publikationer/2
010/978-87-92668-73-8/pdf/978-87-92668-74-
5.pdf
Afløbsfri toiletter side 26
http://search2.mim.dk/sitesearch/ClickCounter.asp?u=http%3a%2f%2fwww%2emst%
2edk%2fUdgivelser%
2fPublikationer%2f2003%2f06...
https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=13056
Anvendelse af affald til jordbrugsformål
Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 1 2010 side 27
Separationstoiletter
Urin og fæc...
http://www.p-
em.dk/Udgivelser/MstNy%20Viden%20Net%2016%
20jan%202003.pdf
Mit symbol AB
Selv om urin og fækalier normalt kun
udgør ca. 1–1,5% af husspildevandet
leverer de tilsammen 91% af udledni...
https://www.linkedin.com/pulse/worlds-first-oldest-known-on-site-
zero-discharge-willow-arne-backlund?trk=mp-author-card
Arctic Research Centre Villum Research Station
5 Separett Flame 8000
3 Separett Villa 9000
1 Separett Freeze 2000
https://...
Station Nord, militærstation
2 stk. Separett Villa 9000
https://www.linkedin.com/pulse/arctic-research-center-
inspires-mi...
https://www.linkedin.com/pulse/10-families-
have-donated-160000-litres-high-quality-liquid-
backlund?trk=mp-author-card
Ekoporten Norrköping Sverige
•Moderniseret 1995-96.
•Dobbeltskyllende
kildesorterende Toilets
•Aquatron Separatorer
•Kompo...
Afvanding
Opbevaring
Kompostering
http://www2.mst.dk/udgiv/publ
ikationer/2003/87-7972-742-
5/pdf/87-7972-743-3.pdf
http://www2.mst.dk/udgiv/publikationer/20
03/87-7972-742-5/pdf/87-7972-743-3.pdf
Opsamling 1 år i
Kaggen 1
Efter 1 års kompostering
i Kaggen 1
Efter 1 års kompostering i Kaggen 1
http://www2.mst.dk/udgiv...
Efter 8 måneder i
havekomposten
www2.mst.dk/udgiv/publikationer/2003/87
42-5/pdf/87-7972-743-3.pdf
http://www2.mst.dk/udgiv/publikationer/2003/87-7972-742-5/pdf/87-
7972-743-3.pdf
http://www2.mst.dk/udgiv/publikationer/2003/87-7972-742-
5/pdf/87-7972-743-3.pdf
http://www2.mst.dk/udgiv/publikationer/2003/87-7972-742-5/pdf/87-
7972-743-3.pdf
http://www2.mst.dk/udgiv/publikationer/2003/87-
7972-742-5/pdf/87-7972-743-3.pdf
http://www2.mst.dk/udgiv/publikationer/200
3/87-7972-742-5/pdf/87-7972-743-3.pdf
http://www2.mst.dk/udgiv/publikationer/2
003/87-7972-742-5/pdf/87-7972-743-3.pdf
dk/udgiv/publications/200
pdf/87-7972-746-8.pdf
https://www.linkedin.com/pulse/private-
public-partnership-recycling-nutri...
https://www.linkedin.com/pulse/m%C3%B8d-et-par-der-skifter-stort-
og-dyrt-parcelhus-med-toilet-backlund?trk=mp-author-card
https://www.linkedin.com/pulse/vacuum-demand-sustainable-sanitary-
system-greek-islands-arne-backlund?trk=mp-author-card
{
ØsterGro Tagfarm &
Restaurant StedsansØsterbro, København
https://www.linkedin.com/pulse/sustainable-sanitation-top-high...
Økologisk byfornyelse og spildevandsrensning nr. 56, 2005
Overlevelse af indikatororganismer i komposttoiletter og ved sim...
Diverting Toilet with
Waterless Collection
of Faeces
•http://www2.mst.dk/Udgiv/publikationer/20
05/87-7614-811-4/pdf/87-76...
http://www2.mst.dk/Udgiv/publikationer/
2005/87-7614-811-4/pdf/87-7614-812-2.pdf
Kildesortering - Møns
Museumsgård
http://www2.mst.dk/udgiv/publikationer/2
002/87-7972-355-1/pdf/87-7972-357-8.pdf
Row 1 Row 2 Row 3 Row 4
0
2
4
6
8
10
12
Column 1
Column 2
Column 3• Mg/kg DM
• Mg/kg DM
http://www2.mst.dk/udgiv/publikati...
• Mg/kg P
• Mg/kg N
http://www2.mst.dk/udgiv/publikati
oner/2002/87-7972-355-1/pdf/87-
7972-357-8.pdf
http://www2.mst.dk/udgiv/publikationer/2002/87-
7972-355-1/pdf/87-7972-357-8.pdf
http://www2.mst.dk/udgiv/publikationer/2002/87-
7972-355-1/pdf/87-7972-357-8.pdf
http://www2.mst.dk/udgiv/publikationer/2
002/87-7972-355-1/pdf/87-7972-357-8.pdf
Økologisk byfornyelse og spildevandsrensning, 18
Vurdering af muligheder og begrænsninger for recirkulering af
næringsstof...
Økologisk byfornyelse og spildevandsrensning nr. 45, 2004
Overlevelse af enterokokker og protozoen Cryptosporidium parvum ...
http://www2.mst.dk/udgiv/publikationer/2003/8
7-7972-742-5/pdf/87-7972-743-3.pdf
http://www2.mst.dk/udgiv/publikationer/2003/87-7972-
732-8/pdf/87-7972-733-6.pdf
6.pdfhttp://www2.mst.dk/udgiv/publikationer/2003/87-
7972-732-8/pdf/87-7972-733-6.pdf
Risikovurdering af anvendelse af lokalt opsamlet fæces i private havebrug
Økologisk byfornyelse og spildevandsrensning Nr....
http://www2.mst.dk/common/Udgivramme/Frame.asp?http://www2.mst.dk/u
dgiv/publikationer/2005/87-7614-693-6/html/kolofon.htm
”Miljøstyrelsen har oplyst - - -
http://sundhedsstyrelsen.dk/publ/div/miljoeme
dicin_udtalelser/affald-komposttoiletter.pdf
Min sommerhuskommune
Falun - Sverige
[DOC]Huvudrubrik - Falun
www.falun.se/download/.../Informatio
n+-+Latrinkompostering....
Selvstyrets bekendtgørelse nr. 10 af 12. juni 2015" Grønland
http://naalakkersuisut.gl/~/media/Nanoq/Files/Kundgoerelser/
...
http://www2.mst.dk/Udgiv/publikationer/
2003/87-7972-734-4/pdf/87-7972-735-2.pdf
http://www2.mst.dk/Udgiv/publikationer/20
03/87-7972-734-4/pdf/87-7972-735-2.pdf
Best Wishes For Great Separett
Events
Would have enjoyed so much
participating
Tak for at I lyttede
og kiggede med
http://...
Oplæg v. arne backlund  en præsentation envina århus 28. september 2016 pptx
Oplæg v. arne backlund  en præsentation envina århus 28. september 2016 pptx
Oplæg v. arne backlund  en præsentation envina århus 28. september 2016 pptx
Oplæg v. arne backlund  en præsentation envina århus 28. september 2016 pptx
Oplæg v. arne backlund  en præsentation envina århus 28. september 2016 pptx
Oplæg v. arne backlund  en præsentation envina århus 28. september 2016 pptx
Oplæg v. arne backlund  en præsentation envina århus 28. september 2016 pptx
Oplæg v. arne backlund  en præsentation envina århus 28. september 2016 pptx
Oplæg v. arne backlund  en præsentation envina århus 28. september 2016 pptx
Oplæg v. arne backlund  en præsentation envina århus 28. september 2016 pptx
Oplæg v. arne backlund  en præsentation envina århus 28. september 2016 pptx
Oplæg v. arne backlund  en præsentation envina århus 28. september 2016 pptx
Oplæg v. arne backlund  en præsentation envina århus 28. september 2016 pptx
Oplæg v. arne backlund  en præsentation envina århus 28. september 2016 pptx
Oplæg v. arne backlund  en præsentation envina århus 28. september 2016 pptx
Oplæg v. arne backlund  en præsentation envina århus 28. september 2016 pptx
Oplæg v. arne backlund  en præsentation envina århus 28. september 2016 pptx
Oplæg v. arne backlund  en præsentation envina århus 28. september 2016 pptx
Oplæg v. arne backlund  en præsentation envina århus 28. september 2016 pptx
Oplæg v. arne backlund  en præsentation envina århus 28. september 2016 pptx
Oplæg v. arne backlund  en præsentation envina århus 28. september 2016 pptx
Oplæg v. arne backlund  en præsentation envina århus 28. september 2016 pptx
Oplæg v. arne backlund  en præsentation envina århus 28. september 2016 pptx
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Oplæg v. arne backlund en præsentation envina århus 28. september 2016 pptx

Sagsbehandling - Afløbsfrie toiletsystemer

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Oplæg v. arne backlund en præsentation envina århus 28. september 2016 pptx

 1. 1. EnviNa årsmøde – Århus 28. september 2016 • Afløbsfrie toiletsystemer • Kildesorteret urin og fæces • Samenligning med slam og gylle • Videngrundlag • Risikovurderinger • Regler • Sagsbehandling Arne Backlund – Rådgivning - Projektsamarbejde Backlund ApS www.backlund.dk www.facebook.com/backlund.aps www.researchgate.net/profile/Arne_Backlund www.linkedin.com/in/arnebacklund
 2. 2. v/Arne Backlund, BACKLUND ”Der har været en del debat på EnviNa-Intra det sidste stykke tid om dette emne, og vi har derfor inviteret Arne Backlund, som har en del erfaring indenfor området, og har været med i flere forskningsprojekter. Arne Backlund rådgiver primært om vedvarende spildevandsløsninger og helhedskoncepter med bæredygtighed. Mange kommuner arbejder målrettet med forbedret spildevandsrensning og brugen af denne afløbsfrie mulighed, er et godt alternativ til de øvrige løsninger der er på markedet. BACKLUND vil også fortælle hvordan man behandler affaldsprodukter korrekt, med henblik på, at vi kan give en tilladelse til disse anlæg.” Afløbsfri toiletter/muldtoiletter
 3. 3. Udgangspunkt i konkret sagsbehandling Kildesortering af urin og fæces Videngrundlag Risikovurdering – Økologi – Bæredygtighed Regler Sagsbehandling
 4. 4. Svend Auken Miljø- og energiminister (27. sept. 1994 – 27. nov. 2001) • 1997 4-årig aftale om at afsætte midler til en ”Aktionsplan for fremme af økologisk byfornyelse og spildevandsrensning” • 2000 blev ordningen forlænget i 4 år. • Finanslov 2002 - Stop for bevilling af midler til gennemførelse af aktionsplanen. Tema 1: Økologisk håndtering af spildevand i det åbne land Tema 2: Økologiske byggematerialer og konstruktioner Tema 3: Næringsstoffer fra by til land Tema 4: Håndtering af sekundavand
 5. 5. Bortskaffelse - Rom Genbrug - Kina & Japan
 6. 6. Arne Backlund
 7. 7. Main Objectives of Sustainable Sanitation •To Reduce Health Risks related to Sanitation,Contaminated Water and Waste •To Prevent Pollution of Surface and Ground Water •To Prevent Degradation of Soil Fertility •To Optimise Closing the Loop of Human Excreted Nutrients, Organic Material and The Water Cycle Considering Energy & CO2 Balances •Economically and Ecologically Sustainable and Culturally Acceptable Systems
 8. 8. Tentative Holistic Reflection •We Can´t Solve Problems by Using More of the Same Kind of Thinking (Paradigm) we Used Creating Them! •Conventional Waste Water Solution – with Mixing & Dilution – Best Solution to Polution? •Why do Human Beings with Two Outlets Design and Use Toilets with Only One Inlet? •When the Solution is Simple, God is Answering!
 9. 9. Materialestrømme Human urin •Udgør ca. 80 % af belastningen vedr. N og 50 % af P i huspildevandet •Kræver som kildesamlet husspildevand ved konventionel spildevandsrensning meget energi og giver store mængder slam
 10. 10. F Materialestrømme •Vi udskiller hovedparten af de plantenæringsstoffer vi indtager •Human Urin bidrager kun med 1 % af huspildevandsvolumen men indeholder 80 % af N, 55 % af P og 60 % af K og mindre end 0.6 % af cadmium og 0.06 % af bly
 11. 11. Fosfor – fra bord til jord • 1 person udskiller ca. 1 kg P/år. •0,7 kg i urin og 0,3 kg i fæces. •Humant udsondret P til landbrugsjord - potentiale på op til 80 % of P-behov. •Humant udsondret fosfor i urin - højeste kvalitet. • P og især P af god kvalitet kan uden tilbageføring hurtigt blive en mangelvare.
 12. 12. http://www.kemi.se/global/rapporte r/2013/rapport-4-13-cadmium.pdf
 13. 13. http://www2.mst.dk/udgiv/publikationer/2002/87- 7972-355-1/pdf/87-7972-357-8.pdf
 14. 14. https://www.youtube.com/watch?v=r_rAakt1tWo
 15. 15. https://www.youtube.com/watch?v= j_j6oo1tq30 https://www.google.dk/webhp?sourceid =chrome- instant&ion=1&espv=2&ie=UTF- 8#q=fra%20tis%20til%20pilsner%20un dervisningsmateriale
 16. 16. http://www.tv2lorry.dk/nyheder/26-08- 2016/1930/fra-tis-til-ol?autoplay=1#player
 17. 17. http://www2.mst.dk/udgiv/publikationer/2 010/978-87-92668-73-8/pdf/978-87-92668-74- 5.pdf
 18. 18. http://www2.mst.dk/udgiv/publikationer/2 010/978-87-92668-73-8/pdf/978-87-92668-74- 5.pdf Afløbsfri toiletter side 26
 19. 19. http://search2.mim.dk/sitesearch/ClickCounter.asp?u=http%3a%2f%2fwww%2emst% 2edk%2fUdgivelser% 2fPublikationer%2f2003%2f06%2f87%2d7972%2d732%2d8%2ehtm&l=374562 6&c=77&s=21&p=5 http://search2.mim.dk/sitesearch/ClickCounter.asp?u=http%3a%2f%2fwww%2emst% 2edk%2fUdgivelser% 2fPublikationer%2f2000%2f09%2f87%2d7944%2d158%2d0%2ehtm&l=374562 6&c=77&s=21&p=9 http://search2.mim.dk/sitesearch/ClickCounter.asp?u=http%3a%2f%2fwww%2emst% 2edk%2fUdgivelser% 2fPublikationer%2f2001%2f08%2f87%2d7944%2d612%2d4%2ehtm&l=374562 6&c=77&s=21&p=16 http://search2.mim.dk/sitesearch/ClickCounter.asp?u=http%3a%2f%2fwww%2emst% 2edk%2fUdgivelser% 2fPublikationer%2f2003%2f01%2f87%2d7972%2d355%2d1%2ehtm&l=374562 6&c=77&s=21&p=34 http://search2.mim.dk/sitesearch/ClickCounter.asp?u=http%3a%2f%2fwww%2emst% 2edk%2fUdgivelser% 2fPublikationer%2f2005%2f07%2f87%2d7614%2d693%2d6%2ehtm&l=374562 6&c=77&s=21&p=37 http://www2.mst.dk/udgiv/publikationer/2010/978-87-92668-73-8/pdf/978-87-92668-74- 5.pdf
 20. 20. https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=13056
 21. 21. Anvendelse af affald til jordbrugsformål Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 1 2010 side 27 Separationstoiletter Urin og fæces adskilles, og slutprodukterne består af en fast og en flydende del, der opsamles i hver sin beholder. Den flydende del betragtes ikke som latrin. På trods af dette er urinen ikke omfattet af bekendtgørelsen. Ubehandlet urin indeholder en risiko for tilstedeværelse af sygdomsfremkaldende (patogene) mikroorganismer, hvorfor en anvendelse af ubehandlet urin til jordbrugsformål ikke kan tillades ud fra en sundhedsmæssig vurdering. Hvis urinen behandles, kan urinen anvendes til jordbrugsformål. Anvendelse af urinen til jordbrugsformål kræver, at kommunen giver tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens § 19, jf. bekendtgørelsens § 29, jf. afsnit 3.4. Lagres urin uden tilførsel af frisk urin i minimum 6 måneder, kan kommunen tillade urinen anvendt til ikke-fortærbare afgrøder svarende til en kompostering af spildevandsslam. Hvis urinen ønskes anvendt uden hygiejnisk begrundede restriktioner, skal det kunne dokumenteres, at slutproduktet er kontrolleret hygiejniseret i henhold til bekendtgørelsens regler, jf. bilag 3. Den faste del af slutproduktet fra f.eks. separationstoiletter kan sidestilles med latrin og skal derfor tilføres renseanlæg eller bortskaffes i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelsen om miljøregulering af visse aktiviteter.
 22. 22. http://www.p- em.dk/Udgivelser/MstNy%20Viden%20Net%2016% 20jan%202003.pdf
 23. 23. Mit symbol AB Selv om urin og fækalier normalt kun udgør ca. 1–1,5% af husspildevandet leverer de tilsammen 91% af udledningen af N og 83% af P. Urin alene ca. 80% af N og 55% af P i husspildevandet – AB tilføjet
 24. 24. https://www.linkedin.com/pulse/worlds-first-oldest-known-on-site- zero-discharge-willow-arne-backlund?trk=mp-author-card
 25. 25. Arctic Research Centre Villum Research Station 5 Separett Flame 8000 3 Separett Villa 9000 1 Separett Freeze 2000 https://www.linkedin.com/pulse/a rctic-research-centre-villum- station-arne-backlund?trk=mp- author-card
 26. 26. Station Nord, militærstation 2 stk. Separett Villa 9000 https://www.linkedin.com/pulse/arctic-research-center- inspires-military-station-arne-backlund?trk=mp-author-card
 27. 27. https://www.linkedin.com/pulse/10-families- have-donated-160000-litres-high-quality-liquid- backlund?trk=mp-author-card
 28. 28. Ekoporten Norrköping Sverige •Moderniseret 1995-96. •Dobbeltskyllende kildesorterende Toilets •Aquatron Separatorer •Kompostbeholdere http://www2.mst.dk/Udgiv/publikationer/2 003/87-7972-734-4/pdf/87-7972-735-2.pdf
 29. 29. Afvanding Opbevaring Kompostering http://www2.mst.dk/udgiv/publ ikationer/2003/87-7972-742- 5/pdf/87-7972-743-3.pdf
 30. 30. http://www2.mst.dk/udgiv/publikationer/20 03/87-7972-742-5/pdf/87-7972-743-3.pdf
 31. 31. Opsamling 1 år i Kaggen 1 Efter 1 års kompostering i Kaggen 1 Efter 1 års kompostering i Kaggen 1 http://www2.mst.dk/udgiv/publikationer/2 003/87-7972-742-5/pdf/87-7972-743-3.pdf
 32. 32. Efter 8 måneder i havekomposten www2.mst.dk/udgiv/publikationer/2003/87 42-5/pdf/87-7972-743-3.pdf
 33. 33. http://www2.mst.dk/udgiv/publikationer/2003/87-7972-742-5/pdf/87- 7972-743-3.pdf
 34. 34. http://www2.mst.dk/udgiv/publikationer/2003/87-7972-742- 5/pdf/87-7972-743-3.pdf
 35. 35. http://www2.mst.dk/udgiv/publikationer/2003/87-7972-742-5/pdf/87- 7972-743-3.pdf
 36. 36. http://www2.mst.dk/udgiv/publikationer/2003/87- 7972-742-5/pdf/87-7972-743-3.pdf
 37. 37. http://www2.mst.dk/udgiv/publikationer/200 3/87-7972-742-5/pdf/87-7972-743-3.pdf
 38. 38. http://www2.mst.dk/udgiv/publikationer/2 003/87-7972-742-5/pdf/87-7972-743-3.pdf
 39. 39. dk/udgiv/publications/200 pdf/87-7972-746-8.pdf https://www.linkedin.com/pulse/private- public-partnership-recycling-nutrients- clean-arne-backlund?trk=mp-author-card
 40. 40. https://www.linkedin.com/pulse/m%C3%B8d-et-par-der-skifter-stort- og-dyrt-parcelhus-med-toilet-backlund?trk=mp-author-card
 41. 41. https://www.linkedin.com/pulse/vacuum-demand-sustainable-sanitary- system-greek-islands-arne-backlund?trk=mp-author-card
 42. 42. { ØsterGro Tagfarm & Restaurant StedsansØsterbro, København https://www.linkedin.com/pulse/sustainable-sanitation-top-high- up-rooftop-copenhagen-arne-backlund?trk=mp-author-card
 43. 43. Økologisk byfornyelse og spildevandsrensning nr. 56, 2005 Overlevelse af indikatororganismer i komposttoiletter og ved simuleret centraliseret efterkompostering af afføring fra mennesker Resumé Rapporten viser at selv efter langs tid opbevaring af human fæces i komposttoiletter kan bakterier fra menneskers tarmsystem overleve. Fæces fra kompostbeholdere bør ikke anvendes til jordbrugsformål uden viderebehandling, da dette skønnes at være behæftet med hygiejniske og sundhedsmæssige risici. Et alternativ til lokal håndtering og behandling af toiletaffald fra komposttoiletter kan være at indsamle affaldet og kompostere det centralt i et større komposteringsanlæg. I projektet blev en række komposttoiletter undersøgt for at vurdere den hygiejniske kvalitet af komposteret afføring. Undersøgelserne viste høje antal af mavetarmbakterier selv i flere år gammelt materiale. Dette betyder, at der er risiko for at eventuelle sygdomsfremkaldende bakterier kan oveleve i komposttoiletter samt at restproduktet kan udgøre en smitterisiko ved håndtering og anvendes som gødning, f.eks. i egne haver. Desuden blev der i projektet udført modelforsøg, som skulle simulere centralkompostering af fæces. Forsøgene viste, en reduktion af antallet af mikroorganismer på mere end fire log-enheder. Publikationen udkommer udelukkende elektronisk. Læs projektartikel http://mst.dk/side-ikke-fundet/?query=87-7614-811-4 http://www2.mst.dk/Udgiv/publikationer/ 2005/87-7614-811-4/pdf/87-7614-812-2.pdf
 44. 44. Diverting Toilet with Waterless Collection of Faeces •http://www2.mst.dk/Udgiv/publikationer/20 05/87-7614-811-4/pdf/87-7614-812-2.pdf
 45. 45. http://www2.mst.dk/Udgiv/publikationer/ 2005/87-7614-811-4/pdf/87-7614-812-2.pdf
 46. 46. Kildesortering - Møns Museumsgård http://www2.mst.dk/udgiv/publikationer/2 002/87-7972-355-1/pdf/87-7972-357-8.pdf
 47. 47. Row 1 Row 2 Row 3 Row 4 0 2 4 6 8 10 12 Column 1 Column 2 Column 3• Mg/kg DM • Mg/kg DM http://www2.mst.dk/udgiv/publikatio ner/2002/87-7972-355-1/pdf/87-
 48. 48. • Mg/kg P • Mg/kg N http://www2.mst.dk/udgiv/publikati oner/2002/87-7972-355-1/pdf/87- 7972-357-8.pdf
 49. 49. http://www2.mst.dk/udgiv/publikationer/2002/87- 7972-355-1/pdf/87-7972-357-8.pdf
 50. 50. http://www2.mst.dk/udgiv/publikationer/2002/87- 7972-355-1/pdf/87-7972-357-8.pdf
 51. 51. http://www2.mst.dk/udgiv/publikationer/2 002/87-7972-355-1/pdf/87-7972-357-8.pdf
 52. 52. Økologisk byfornyelse og spildevandsrensning, 18 Vurdering af muligheder og begrænsninger for recirkulering af næringsstoffer fra by til land http://www2.mst.dk/Udgiv/publikationer/2001/87-7944-804-6/pdf/87-7944-805-4.pdf Resultaterne fra vores undersøgelser viser, at efter en lagringsperiode af separeret urin på 4 måneder kan antallet af bakterielle smitstoffer og indikatorbakterier forventes reduceret til < 100 per ml urin. I Sverige anbefales en opbevaringsperiode på 6 måneder ved 20° C, hvis urinen skal anvendes som gødning til alle typer af afgrøder. Kortere opbevaringstider anbefales, eksempelvis 1 måned ved 4° C, hvis urinen ønskes anvendt som gødning på foderafgrøder; på afgrøder som efterbehandles inden human konsum; og hvis relativt små mængder urin anvendes, eksempelvis i egen have (Jönsson et al., 2000). De danske og svenske undersøgelser viser således at ved 4 måneders lagring af separeret urin opnås en markant reduktion af bakterieantallet. Anvendelse af lagret urin som gødning synes derfor at udgøre en yderst ringe risiko for bakterielt-betingede mavetarm infektioner hos dyr og mennesker ved håndtering af urin, samt ved indtagelse af afgrøder gødet med urin.
 53. 53. Økologisk byfornyelse og spildevandsrensning nr. 45, 2004 Overlevelse af enterokokker og protozoen Cryptosporidium parvum i urin fra mennesker http://www2.mst.dk/common/Udgivramme/Frame.asp?http://www2.mst.d k/udgiv/publikationer/2004/87-7614-126-8/html/helepubl.htm Fra resumé Enterokokbakterier kan overleve og sandsynligvis også vokse i urin opsamlet fra separationstoiletter. Laboratorieforsøg viser, at enterokokbakterier som kommer fra menneskers afføring, kan overleve selv 5-6 måneder i urin. Enterokokker kan derfor ikke anvendes som indikatorer på fækel forurening af urin, idet deres forekomst kan indikere en længere overlevelse af smitsomme bakterier end hvad der reelt er tilfældet. Æg af protozoe parasitten, Cryptosporidium parvum som kan give diarré hos mennesker, dræbes derimod efter mindre end 2 måneder i urin. Resultaterne kan anvendes til fastsættelse af hygienekrav og lagringstider for urin fra mennesker som påtænkes anvendt i landbruget eller i haver.
 54. 54. http://www2.mst.dk/udgiv/publikationer/2003/8 7-7972-742-5/pdf/87-7972-743-3.pdf
 55. 55. http://www2.mst.dk/udgiv/publikationer/2003/87-7972- 732-8/pdf/87-7972-733-6.pdf
 56. 56. 6.pdfhttp://www2.mst.dk/udgiv/publikationer/2003/87- 7972-732-8/pdf/87-7972-733-6.pdf
 57. 57. Risikovurdering af anvendelse af lokalt opsamlet fæces i private havebrug Økologisk byfornyelse og spildevandsrensning Nr. 54 2005 Resume: Formålet med projektet er at vurdere de sundhedsmæssige risici ved lokal håndtering af komposteret fæces og ved ophold i haver, hvor der er anvendt komposteret fæces. I rapporten er der foretaget en kvantitativ risikovurdering vedrørende anvendelse af lokal opsamling og håndtering af fæces. Resultatet af undersøgelsen har vist, at der er en væsentlig risiko for infektion ved anvendelse af det helt eller delvist komposterede fæces, selv hvis komposten lagres i et år inden udbringning. Indholdet af medicinrester og miljøfremmede stoffer i fæces medfører ikke tilsvarende øjeblikkelige sundhedsrisici for mennesker. http://www2.mst.dk/common/Udgivramme/Frame.asp?http://www2. mst.dk/udgiv/publikationer/2005/87-7614-693-6/html/kolofon.htm
 58. 58. http://www2.mst.dk/common/Udgivramme/Frame.asp?http://www2.mst.dk/u dgiv/publikationer/2005/87-7614-693-6/html/kolofon.htm
 59. 59. ”Miljøstyrelsen har oplyst - - - http://sundhedsstyrelsen.dk/publ/div/miljoeme dicin_udtalelser/affald-komposttoiletter.pdf
 60. 60. Min sommerhuskommune Falun - Sverige [DOC]Huvudrubrik - Falun www.falun.se/download/.../Informatio n+-+Latrinkompostering.do... ”Latrinkompostering. Att omvandla sin egen latrin till ett näringsrikt jordförbättringsmedel är inte svårt men det kräver lite planering, kunskap och eget arbete.”
 61. 61. Selvstyrets bekendtgørelse nr. 10 af 12. juni 2015" Grønland http://naalakkersuisut.gl/~/media/Nanoq/Files/Kundgoerelser/ DK/2015/Bekendtgoerelser/bkg_10%20dk.pdf har en langt mere differentieret tilgang til latrin og spildevand end tidligere - jvf. f.eks. §2 i den nye bekendtgørelse herunder 14) "Ved et tørkloset forstås sanitære installationer, hvor der ikke tilføres vand eller kun tilføres meget lidt vand (afløbsfrie toiletter). Denne type installationer kan f.eks. være hvor latrin samles i en toiletpose og eller toiletspand men kan også være i forbindelse med f.eks. kompost- og muldtoiletter." http://naalakkersuisut.gl/~/media/Nanoq/Files/Kundgoerelser/DK/2015/Bekendtgoer elser/bkg_10%20dk.pdf I den nye bekendgørelse er der iht. § 47 dispensationsmuligheder: "Det ansvarlige medlem af Naalakkersuisut for Miljø kan efter høring af kommunalbestyrelsen dispensere fra §4, §9, §§25-26 og §33. Stk. 2 Dispensation efter stk. 1 kan gives i særlige tilfælde, herunder hvis der er tale om uddannelse, forskningsprojekter, eller hvis økonomiske eller tidsmæssige forhold i tilstrækkelig grad taler herfor."
 62. 62. http://www2.mst.dk/Udgiv/publikationer/ 2003/87-7972-734-4/pdf/87-7972-735-2.pdf
 63. 63. http://www2.mst.dk/Udgiv/publikationer/20 03/87-7972-734-4/pdf/87-7972-735-2.pdf
 64. 64. Best Wishes For Great Separett Events Would have enjoyed so much participating Tak for at I lyttede og kiggede med http://www2.mst.dk/Udgiv/publikationer/2003/87-7972-734- 4/pdf/87-7972-735-2.pdf

×