Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Lecture Ringkøbing, Denmark, October 2011 in Danish

Looking for Visionary & Innovative Diverting Sanitary Solutions, Zero Discharge Willow Wastewater Evapotranspiration Systems & Multifunctional Short Rotation Energy Willow Plantations

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Lecture Ringkøbing, Denmark, October 2011 in Danish

 1. 1. Refleks eller refleksion - På udkig efterRefleks eller refleksion - På udkig efter visionære og innovative tilgangevisionære og innovative tilgange
 2. 2. Nyt paradigme for håndtering afNyt paradigme for håndtering af indholdsstoffer i spildevandindholdsstoffer i spildevand • Alternative spørgsmål og svarAlternative spørgsmål og svar • Forskellige strømme af materialerForskellige strømme af materialer • Ønskede, regulerede og kontrollerede strømmeØnskede, regulerede og kontrollerede strømme • Næringsstoffer, organisk materiale , vand m.m.Næringsstoffer, organisk materiale , vand m.m. • Kildesortering og koncentreret opsamlingKildesortering og koncentreret opsamling • Genanvendelse af næringsstoffer tilGenanvendelse af næringsstoffer til plantevækstplantevækst • Nye definitioner og nyt designNye definitioner og nyt design • Design af nye systemerDesign af nye systemer
 3. 3. Fra idé til virkeliggørelseFra idé til virkeliggørelse • Nyt helhedsorienteret paradigmeNyt helhedsorienteret paradigme • Ny tilgang til humant udsondredeNy tilgang til humant udsondrede næringsstoffer, vand, organisknæringsstoffer, vand, organisk materiale m.m.materiale m.m. • Teknologi – komponenter og systemerTeknologi – komponenter og systemer • Deltagelse og beslutningstagningDeltagelse og beslutningstagning • Lovgivning og regulative systemerLovgivning og regulative systemer • Politiske og økonomiske interesserPolitiske og økonomiske interesser
 4. 4. Bæredygtige løsningerBæredygtige løsninger •Lukke kredsløb for humant udskilteLukke kredsløb for humant udskilte næringsstoffer, organisk materialenæringsstoffer, organisk materiale og vandets kredsløbog vandets kredsløb •Økonomisk og økologiskØkonomisk og økologisk bæredygtige og kulturelt acceptablebæredygtige og kulturelt acceptable systemersystemer
 5. 5. Primære målsætningerPrimære målsætninger for bæredygtighedfor bæredygtighed • Reduktion af sundhedsrisici relateret tilReduktion af sundhedsrisici relateret til spildevand og slamspildevand og slam • Forhindre forurening af overflade- ogForhindre forurening af overflade- og grundvandgrundvand • Forhindre nedbrydning af jordensForhindre nedbrydning af jordens frugtbarhedfrugtbarhed • Optimeret håndtering af næringsstoffer,Optimeret håndtering af næringsstoffer, vandressourcer, CO2 og energivandressourcer, CO2 og energi • Økonomisk bæredygtigtØkonomisk bæredygtigt
 6. 6. Kun en appetitvækker!Kun en appetitvækker! • Refleksion i et komplekst samfund medRefleksion i et komplekst samfund med komplekse relationer til naturgrundlagetkomplekse relationer til naturgrundlaget • Alternativt tankesætAlternativt tankesæt • Nye definitioner og nyt designNye definitioner og nyt design • Demokratisering af beslutningsprocesserDemokratisering af beslutningsprocesser • Aktiv deltagelse af involveredeAktiv deltagelse af involverede • Alternative komponenter og systemerAlternative komponenter og systemer
 7. 7. At tænke sigAt tænke sig • Vi kan ikke løse problemer med mere af denVi kan ikke løse problemer med mere af den samme tænkning (paradigme), vi benyttede til atsamme tænkning (paradigme), vi benyttede til at skabe dem!skabe dem! • Er videnskabeligt funderet tvivl og forvirringEr videnskabeligt funderet tvivl og forvirring dårlige reaktioner på konventionelledårlige reaktioner på konventionelle spildevandsløsninger?spildevandsløsninger? • Vækst – af hvad – for hvem?Vækst – af hvad – for hvem? • Hvorfor designer og benytter mennesker med toHvorfor designer og benytter mennesker med to udgange toiletter med kun en indgang?udgange toiletter med kun en indgang? • Skal tekniske løsninger være komplicerede,Skal tekniske løsninger være komplicerede, centrale og dyre?centrale og dyre?
 8. 8. At forvandle human urin til guldAt forvandle human urin til guld
 9. 9. Strøm af materialerStrøm af materialer HusstandsspildevandHusstandsspildevand •UrinUrin •FækalierFækalier •ToiletpapirToiletpapir •SkyllevandSkyllevand •Gråt spildevandGråt spildevand
 10. 10. MaterialestrømmeMaterialestrømme •Human urin bidrager kun med 1 %Human urin bidrager kun med 1 % af husholdningens spildevand menaf husholdningens spildevand men indeholder 80 % of N, 55 % of P ogindeholder 80 % of N, 55 % of P og 60 % of K samt mindre end 0,6 % af60 % of K samt mindre end 0,6 % af kadmium og 0,06 % af bly.kadmium og 0,06 % af bly. • En person udsondrer 1 kg P/år.En person udsondrer 1 kg P/år. •0,7 kg i urin og 0,3 kg i fækalier.0,7 kg i urin og 0,3 kg i fækalier.
 11. 11. Alternativ tilgang og designAlternativ tilgang og design • Human urin (Gylden høj kvalitativHuman urin (Gylden høj kvalitativ næringsopløsning af antropogen oprindelse)næringsopløsning af antropogen oprindelse) • Kildesorteret og koncentreret opsamlingKildesorteret og koncentreret opsamling • Vandfrit eller begrænset skylVandfrit eller begrænset skyl • Alternative sanitære komponenterAlternative sanitære komponenter • Alternative sanitære systemerAlternative sanitære systemer
 12. 12. Udvalgte alternative komponenterUdvalgte alternative komponenter • Vandfrie urinalerVandfrie urinaler • Kildesorterende toiletterKildesorterende toiletter • VakuumtoiletterVakuumtoiletter • BiogasanlægBiogasanlæg • Pileplantager tilført slam, aske og spildevandPileplantager tilført slam, aske og spildevand • Afløbsfrie pileanlægAfløbsfrie pileanlæg • Kraft-/varmeværkerKraft-/varmeværker
 13. 13. Vandfrie urinalerVandfrie urinaler
 14. 14. Short-Rotation Willow Coppice BiomassShort-Rotation Willow Coppice Biomass Plantations Irrigated and Fertilised withPlantations Irrigated and Fertilised with Wastewater, Urine and SludgeWastewater, Urine and Sludge • 4-year multidisciplinary field project in4-year multidisciplinary field project in Sweden, France, Northern Ireland andSweden, France, Northern Ireland and GreeceGreece Penman EvaporationPenman Evaporation Roma, SverigeRoma, Sverige 585 mm585 mm Culmore Nordirland 467 mmCulmore Nordirland 467 mm Orchies, FrankrigOrchies, Frankrig 669 mm669 mm Larissa, GrækenlandLarissa, Grækenland 912 mm912 mm
 15. 15. Roma Kloster, Gotland,SverigeRoma Kloster, Gotland,Sverige A 1 x PE SpildevandA 1 x PE Spildevand B 2 x PE SpildevandB 2 x PE Spildevand C 3 x PE SpildevandC 3 x PE Spildevand D Kontrol Ingen vandingD Kontrol Ingen vanding E 1 x PE Rent vandE 1 x PE Rent vand F 1 x PE Rent v. + urinbl.F 1 x PE Rent v. + urinbl. (PE – Potentiel(PE – Potentiel Evapotranspiration.)Evapotranspiration.) 4m 25 m F E D A C B D F E B A C C B F E D A 13 14 15 16 17 18 12 11 10 0 9 8 7 1 2 3 4 5 6 16 m 6 behandl. x 3 gentagelser = 18 arealer6 behandl. x 3 gentagelser = 18 arealer Arealstørrelse 16 m x 25 m = 400 m2.Arealstørrelse 16 m x 25 m = 400 m2. Ca. 600 pileplanter pr. arealCa. 600 pileplanter pr. areal Plantet klon = Jorr.Plantet klon = Jorr. PlantningPlantning Dobbeltrækker med 0,75 mDobbeltrækker med 0,75 m Mellem dobbelte rækker 1,5 m.Mellem dobbelte rækker 1,5 m. Planteafstand i rækker 0,5 m.Planteafstand i rækker 0,5 m. Totalt areal, ca. 7,5 haTotalt areal, ca. 7,5 ha..
 16. 16. Kildesorterende WCKildesorterende WC på gymnasium ipå gymnasium i Visby GotlandVisby Gotland
 17. 17. Anslået årlig skudtilvækst 1999, 2000Anslået årlig skudtilvækst 1999, 2000 og 2001og 2001 Culmore, UK 1WW 2WW 3WWCONTROL 1PW SLUDGE Annualgrowth(tDM/hayr) 0 10 20 30 40 1999 2000 2001 Roma, Swe 1WW 2WW 3WWCONTROL 1PW 1URINE Orchie, Fr 1WW 2WW 3WWCONTROL o c Larissa, Gr 1WW 2WW 3WW o 1PW c 0 10 20 30 40
 18. 18. Nogle undersøgte forholdNogle undersøgte forhold • Behov for vandBehov for vand • Næringsindhold i spildevandNæringsindhold i spildevand • Årlig skudtilvækstÅrlig skudtilvækst • Årligt optag af næringstoffer i pilevedÅrligt optag af næringstoffer i pileved • Tilførsel af tungmetallerTilførsel af tungmetaller • GrundvandskvalitetGrundvandskvalitet • SpildevandsrensningseffekterSpildevandsrensningseffekter
 19. 19.   År Vanding (mm/år) Nedbør (mm/år ) Vanding + nedbør (mm/år)     1 PE spildevan d 2 PE SV 3 PE SV   1 PE SV 2 PE SV 3 PE SV Larissa 1999 718 1354 2214 314 1032 1668 2528 2000 736 1524 2278 257 993 1781 2535 2001 1072 1797 1797 274 1346 2071 2071 Roma 1999 352 704 1056 482 834 1186 1538 2000 480 960 1440 565 1045 1525 2005 2001 533 1066 1599 473 1006 1539 2072 Orchies 1999 186 372 558 752 938 1124 1310 2000 226 452 678 1023 1249 1475 1701 2001 183 366 549 719 902 1085 1268 Culmore 1999 308 615 923 731 1039 1347 1655
 20. 20. Årlige gennemsnitlige koncentrationer. Urinblanding (før fortynding med rent vand) brugt til vanding.   Koncentration af N, P, K og BI-7 (mg/l)   N P K BI-7 Larissa 1999 46 8 19 161 2000 55 9 19 153 2001 47 9 15 122 Culmore 1999 24 21 15 140 2000 21 15 8 91 2001 14 6 9 84 Roma 1999 3 1 9 18 2000 5 2 10 9 2001 3 1 9 Roma urinbl. 1999 1400 51 450 400 2000 1500 49 520 450 2001 1900 63 580 360
 21. 21.   Tilførsel af makronæringsstoffer og tungmetaller (kg/ha/år)   N P K Cu Zn Pb Cd Larissa               1 PE SV 414 72 137 0,3 0,6 2 PE SV 771 164 252 0,8 1,1 3 PE SV 1176 201 387 1,3 1,8 Roma               1 PE SV 18 6 43 0,07 0,41 0,02 0,01 2 PE SV 35 12 86 0.14 0,83 0,03 0,02 3 PE SV 53 19 129 0.21 1,24 0,05 0,03 1 PE RV +URIN 85 2.4 26 0,31 0,28 0,01 0,003 Culmore               1 PE SV 83 56 45 0,05 0,52 0,78 0,08 2 PE SV 167 111 90 0,09 1,04 1,57 0,17 3 PE SV 250 167 135 0,14 1,55 2,35 0,25
 22. 22.   Optag af makronæringsstoffer og tungmetaller i pileved (kg/ha/år)   N P K Cu Zn Pb Cd Larissa               1 PE SV 37,1 2,9 6,3 0,051 0,19 0,007 0,004 2 PE SV 72,9 4,9 8,9 0,099 0,57 0,010 0,008 3 PE SV 73,3 6,3 10,9 0,110 0,38 0,014 0,012 1 PE RV 27.0 3.3 5.9 0,020 0,32 0,010 0,007 Roma               1 PE SV 24,4 4,9 15,7 0,036 0,31 * 0,010 2 PE SV 25,5 5,9 17,7 0,042 0,33 * 0,014 3 PE SV 25,2 5,0 15,7 0,037 0,29 * 0,012 Kontrol 18,0 3,9 13,5 0,025 0,24 * 0,007 1 PE RV 20,5 5,0 16,0 0,029 0,31 * 0,010 1 PE RV urinbl. 35,2 6,7 27,2 0,040 0,32 * 0,009 Culmore               1 PE SV 45,6 6,5 16,2 0,036 0,92 0,52 0,043 2 PE SV 49,7 7,7 20,0 0,040 0,83 0,62 0,054 3 PE SV 57,6 8,2 18,8 0,043 0,76 0,71 0,060 Kontrol 46,1 7,0 18,7 0,051 0,86 0,61 0,063 1 PE RV 40,5 6,3 15,0 0,042 0,73 0,50 0,051 *Under detektionsgrænsen, 4 mg/kgTS (optag < ~0,040 kg/ha/år)
 23. 23.   Parameter SV 1 PE SV 2 PE SV 3 PE SV RV 1 PE RV Slam Kontrol pH 6.9 6.4 6,3 6,4 7,1 6,3 6,4 6,4 BI-7 106 32 35 30 3,6 31 31 31 COD 245 171 149 196 13 126 119 177 N-tot 19 6,5 4,5 3,6 2,7 4 4,8 3,3 NH4 -N 18 1,6 1,6 1,6 1,8 1,6 1,7 1,5 NO3 -N 0.53 4,9 2,9 2 0,92 2,4 3,1 1,7 P-tot 12 1,3 1,3 0,89 0,02 1 1,3 1,25 PO4 -P 2.0 0,57 0,5 0,65 - 0,48 0,49 0,57 K 11 3,8 4,4 4,3 1,9 3,3 5,2 2,3 Cl- 215 91 99 149 24 56 122 58 Cd (µg/l) 0,018 0,018 0,017 0,016 0 0,016 0,017 0,014 Pb (µg/l) 0,15 0,16 0,28 0,18 0,22 0,18 0,19 0,16 Zn (µg/l) 120 70 69 110 25 67 58 70 Cu (µg/l) 15 40 39 51 7 40 52 30
 24. 24. Parameter SV 1 PE SV 2 PE SV 3 PE SV RV 1 PE RV pH 7.5 7.6 7,6 7.6 7.8 7.6 BI-7 156 <3 <3 <3 <3 <3 COD 272 1,7 2,7 2 0.6 N-tot 55 36 27 18 14 NH4 -N 35 0,36 0,35 0,60 0,26 NO3 -N 0 26 24 16 2 12 P-tot 8,1 0,59 0,67 1,2 0,61 PO4 -P 7,5 0,47 0,41 0,38 0,07 0,34 Koncentrationer af indholdsstoffer i overfladisk grundvand ved Koncentrationer af indholdsstoffer i overfladisk grundvand ved  Larissa (mg/l). Gennemsnitlige værdier i prøvetagningsperioden Larissa (mg/l). Gennemsnitlige værdier i prøvetagningsperioden  april 1999-december 2000. Gennemsnitlige værdier for april 1999-december 2000. Gennemsnitlige værdier for  spildevand (SV) og rent vand (RV) til sammenligning.spildevand (SV) og rent vand (RV) til sammenligning.
 25. 25. Parameter SV 1 PE SV 2 PE SV 3 PE SV RV 1 PE RV Urin 1 PE RV+ Urin Kontrol pH 8,0 7,4 7,5 7,4 7,8 7,4 9,0 7,4 7,4 BI-7 3 6 <3 <3 <3 <3 370 <3 <3 COD 36 68 28 36 <30 17 691 29 48 N-tot 2,9 0,33 0,40 0,49 2,0 1,1 1440 0,80 1,09 NH4 -N 1,3 0,13 0,11 0,12 0,03 0,12 1580 0,17 0,09 NO3 -N 0,82 0,08 0,10 0,03 1,76 1,1 0,16 0,67 0,69 P-tot 1,4 0,41 0,18 0,25 0,005 0,25 91 0,19 0,16 PO4 -P 1,2 0,28 0,09 0,22 0,003 0,18 44 0,03 0,10 K 9,4 16 7,3 10 4,5 11 484 7 9,1 Cl- 81 42 47 51 37 25 72 29 20 Cd (µg/l) 0,05 0,40 0,12 0,27 0,05 0,76 0,05 0,11 0,15 Pb (µg/l) 1,9 27 14 16 3,3 14 4,0 7,1 16 Zn (µg/l) 110 60 18 35 89 22 69 12 25 Cu (µg/l) 16 21 8.9 18 72 13 92 6.8 11 Koncentrationer af indholdsstoffer i overfladisk grundvand vedKoncentrationer af indholdsstoffer i overfladisk grundvand ved Roma (mg/l). Gennemsnitlige værdier i prøvetagningsperiodenRoma (mg/l). Gennemsnitlige værdier i prøvetagningsperioden september 1999-december 2001. Gennemsnitlige værdier forseptember 1999-december 2001. Gennemsnitlige værdier for spildevand (SV), rent vand (RV) og urin til sammenligning.spildevand (SV), rent vand (RV) og urin til sammenligning.
 26. 26. Parameter Rensningseffekter ved Culmore 1 PE 2 PE 3 PE Kvælstof Tilført mængde, kg/ha/år 83 167 250 Optag i ved, kg/ha/år 46 50 58 Optag af tilført mængde i % 55 30 23 Nedsivning, kg/ha/år 81 76 77 Fjernelse i % 2 55 69 Nedsivning (korrigeret), kg/ha/år 54 49 50 Fjernelse (korrigeret) i % 35 71 80 Fosfor Tilført mængde, kg/ha/år 56 111 167 Optag i ved, kg/ha/år 7 8 8 Optag af tilført mængde i % 13 7 5 Nedsivning, kg/ha/år 8 7 6 Fjernelse i % 86 94 96 Nedsivning (korrigeret) i kg/ha/år 6 4 3 Fjernelse (korrigeret) i % 89 96 98 BI-7 Tilført mængde, kg/ha/år 558 1032 1506 Nedsivning, kg/ha/år 400 594 644 Fjernelse i % 28 42 57 Nedsivning (korrigeret), kg/ha/år 150 344 394 Fjernelse i % 73 67 74
 27. 27. Økonomiske kalkylerØkonomiske kalkyler •Reducerede udgifter tilReducerede udgifter til konventionel næringstoffjernelsekonventionel næringstoffjernelse fra spildevand er større endfra spildevand er større end besparelsen ved mindre brug afbesparelsen ved mindre brug af kunstgødning.kunstgødning.
 28. 28. Reducerede udgifter ved brug afReducerede udgifter ved brug af slam og spildevandslam og spildevand • Gødskning med slam og spildevand øgerGødskning med slam og spildevand øger produktionen af pileved og giver besparelser påproduktionen af pileved og giver besparelser på kunstgødning.kunstgødning. • Af absolut største betydning er dog offentlige ellerAf absolut største betydning er dog offentlige eller private besparelser ved alternativt at henlæggeprivate besparelser ved alternativt at henlægge næringsstoffjernelsen til pileplantagerne.næringsstoffjernelsen til pileplantagerne. • Udgifter pr. kg N ved konventionelUdgifter pr. kg N ved konventionel kvælstoffjernelse er oftest 10 gange højere end kgkvælstoffjernelse er oftest 10 gange højere end kg N-prisen på kunstgødning.N-prisen på kunstgødning. • Det afgørende besparelsespotentiale ligger iDet afgørende besparelsespotentiale ligger i
 29. 29. Vigtige aspekter ved anvendelse af spildevandsslam • De ansvarlige for rensningsanlægget bør også være  ansvarlige for kvalitet af leveret slam. • Slambekendtgørelser m.m. begrænser tilførsel af P,  N, tungmetaller og andre stoffer til pilearealerne. • Analyser bør foretages af tungmetaller og  næringsstoffer I øverste jordlag før og efter tilførsel.  • Hvis teknisk muligt bør tilførsel ske hvert år. I praksis  (på grund af tekniske forhold) kun efter høst.
 30. 30. Vanding og gødskning med spildevandVanding og gødskning med spildevand • Samarbejde og aftaler mellem mange aktører • Fordeling af opgaver, besparelser og udgifter • Egnede marker • Egnet spildevand • Miljømæssigt sikre spildevandsmængder • Valg af vandingssystem med gode filterløsninger • Drift af vandingssystem inkl. filtre • Overvågning • Backup system ved problemer
 31. 31. EnköpingEnköping
 32. 32. • Væskefasen, efter centrifugering af biologisk slam,Væskefasen, efter centrifugering af biologisk slam, på ca. 20.000 m3 udgør mindre end 1 % afpå ca. 20.000 m3 udgør mindre end 1 % af indgående spildevand til rensningsanlægget selv omindgående spildevand til rensningsanlægget selv om det indeholder ca. 25 % af kvælstoffet.det indeholder ca. 25 % af kvælstoffet. • Koncentration: Op til 800 mg N/lKoncentration: Op til 800 mg N/l • blandes med mekanisk+biologisk renset spildevandblandes med mekanisk+biologisk renset spildevand
 33. 33. • Ca. 1.500 tons afgasset og centrifugeret slamCa. 1.500 tons afgasset og centrifugeret slam med TS på 30 % oplagres vedmed TS på 30 % oplagres ved rensningsanlæggetrensningsanlægget • Blandes om foråret med ca. 1.500 tonsBlandes om foråret med ca. 1.500 tons bundaske fra kraft-/varmeværket.bundaske fra kraft-/varmeværket. • Spredes på pileplantager.Spredes på pileplantager.
 34. 34. • Centralt rensningsanlæg bygget i 1968.Centralt rensningsanlæg bygget i 1968. • Ca. 22.000 personer tilsluttet.Ca. 22.000 personer tilsluttet. • 10.000 m3 spildevand/døgn10.000 m3 spildevand/døgn • EU-direktiv: Krav til kommunen om reduceret N-EU-direktiv: Krav til kommunen om reduceret N- udledning fra det centrale rensningsanlægudledning fra det centrale rensningsanlæg • Länstyrelsens krav: Kun 42 – 45 t/N/år måtte nåLänstyrelsens krav: Kun 42 – 45 t/N/år måtte nå Østersøen via Enköping å og Mälaren.Østersøen via Enköping å og Mälaren. • Kommunens kalkyle: Halvering af N-udledningenKommunens kalkyle: Halvering af N-udledningen fra 120 t/N/år til 60 t/N/år i kombination medfra 120 t/N/år til 60 t/N/år i kombination med processer i å og sø vil opfylde kravene.processer i å og sø vil opfylde kravene.
 35. 35. • Udgift til konventionel kvælstoffjernelseUdgift til konventionel kvælstoffjernelse beregnet til SEK 30 mill.beregnet til SEK 30 mill. • Løbende udgift til slamdeponering.Løbende udgift til slamdeponering. • Enköpings kommunale kraft-/varmeværkEnköpings kommunale kraft-/varmeværk havde i en årrække støttet fuldskalaforsøghavde i en årrække støttet fuldskalaforsøg med dyrkning af energipil på landbrugsjord.med dyrkning af energipil på landbrugsjord. • Udgift til deponering af aske.Udgift til deponering af aske. • Inspiration til kombination afInspiration til kombination af kvælstofrensning med dyrkning af energipil.kvælstofrensning med dyrkning af energipil.
 36. 36. •Kommunens opgavebeskrivelse tilKommunens opgavebeskrivelse til rådgiver: 50 % reduktion afrådgiver: 50 % reduktion af kvælstofudledningen til Enköping åkvælstofudledningen til Enköping å med alternativ til konventionelmed alternativ til konventionel kvælstofreduktion på det centralekvælstofreduktion på det centrale rensningsanlæg.rensningsanlæg.
 37. 37. • 30 t/N/år fjernes ved gødskning med30 t/N/år fjernes ved gødskning med næringsrigt dekantat og rejektvand (førnæringsrigt dekantat og rejektvand (før tilbageført til indgående spildevand) på ettilbageført til indgående spildevand) på et landbrug med ca. 80 ha nærliggendelandbrug med ca. 80 ha nærliggende pilearealer.pilearealer. • 20 t/N/år håndteres ved tilførsel af 16.000 –20 t/N/år håndteres ved tilførsel af 16.000 – 17.000 t/slam/år fra enkelthusstande og17.000 t/slam/år fra enkelthusstande og mindre rensningsanlæg til lokale pilearealer.mindre rensningsanlæg til lokale pilearealer. • 10 t/N/år forudsattes reduceret ved10 t/N/år forudsattes reduceret ved forandringer på det centrale rensningsanlæg.forandringer på det centrale rensningsanlæg.
 38. 38. • Tre afløbsfrie slamvandsbassiner på landbrug tætTre afløbsfrie slamvandsbassiner på landbrug tæt ved Enköpings centrale rensningsanlæg.ved Enköpings centrale rensningsanlæg. • 2 x 5.000 m3 + 1x 20.000 m3.2 x 5.000 m3 + 1x 20.000 m3. • Automatisk partikelfilterstation.Automatisk partikelfilterstation. • 330 km drypslange (80 cm mellem huller) anbragt i330 km drypslange (80 cm mellem huller) anbragt i dobbeltrækkerne (2,25 m afstand mellemdobbeltrækkerne (2,25 m afstand mellem slangerne) på ca. 75 ha pileareal (opdelt i 6slangerne) på ca. 75 ha pileareal (opdelt i 6 delarealer på hver 10 – 15 ha).delarealer på hver 10 – 15 ha). • 4 manuelle filterstationer4 manuelle filterstationer • 15.000-20.000 m3 slamvand samt 150.000-15.000-20.000 m3 slamvand samt 150.000- 200.0000 m3 renset spildevand tilføres skiftevis200.0000 m3 renset spildevand tilføres skiftevis med 5-timers vanding af delarealerne på dagemed 5-timers vanding af delarealerne på dage uden nedbør i vækstsæsonen.uden nedbør i vækstsæsonen.
 39. 39. • To afløbsfrie slambassiner på hver 3.500 m3 på fireTo afløbsfrie slambassiner på hver 3.500 m3 på fire gårde i kommunen tages i brug 2001.gårde i kommunen tages i brug 2001. • 17.000 m3 slam (TS 2%) fra 6.007 septiktanke og17.000 m3 slam (TS 2%) fra 6.007 septiktanke og tre mindre rensningsanlæg hygiejniseres ellertre mindre rensningsanlæg hygiejniseres eller tilføres bassinerne på skift i et år.tilføres bassinerne på skift i et år. • Slam blandes med propeller inden anvendelse ogSlam blandes med propeller inden anvendelse og pumpes med skærende pumpe, der findeler bleer,pumpes med skærende pumpe, der findeler bleer, papir og plast.papir og plast. • Det hygiejniserede slam spredes medDet hygiejniserede slam spredes med stordiametret spredningsslange. Rulles ud i rækkestordiametret spredningsslange. Rulles ud i række efter række, hver gang med en tilbagetrækningstidefter række, hver gang med en tilbagetrækningstid på 5 timer.på 5 timer.
 40. 40. • Pumpes uden for pilens vækstsæson ud i afløbsfriePumpes uden for pilens vækstsæson ud i afløbsfrie opbevaringsdamme til bundfældning ogopbevaringsdamme til bundfældning og hygiejnisering.hygiejnisering. • Væsken blandes i vækstsæsonen (maj - septemberVæsken blandes i vækstsæsonen (maj - september med 180.000 m3 mekanisk og biologisk rensetmed 180.000 m3 mekanisk og biologisk renset spildevand til vanding og gødskning af 76 haspildevand til vanding og gødskning af 76 ha pilearealer.pilearealer. • 300 mm/ha/år – 200-250 kg N og 7-10 kg P300 mm/ha/år – 200-250 kg N og 7-10 kg P • Afløbsrecipienten, lokal å, aflastes årligt med 30Afløbsrecipienten, lokal å, aflastes årligt med 30 tons kvælstof og 1 tons fosfor.tons kvælstof og 1 tons fosfor. • Afstand: Kun 200-300 m fra damme tilAfstand: Kun 200-300 m fra damme til pileplantage.pileplantage. • Kommunen har betalt alle etableringsudgifter.Kommunen har betalt alle etableringsudgifter.
 41. 41. • Pilen anvendes i byens kraft-/varmeværkPilen anvendes i byens kraft-/varmeværk • Bundaske blandes med afgasset slam og anvendesBundaske blandes med afgasset slam og anvendes på andre pilearealer.på andre pilearealer. • Kraftvarmeværket dækker med 22 MW 50 % afKraftvarmeværket dækker med 22 MW 50 % af byens elbehov og med 55 MW 100 % afbyens elbehov og med 55 MW 100 % af varmebehovet (95 % tilsluttet) medvarmebehovet (95 % tilsluttet) med biomassebrændsel, hvoraf 20 % udgøres afbiomassebrændsel, hvoraf 20 % udgøres af pileved.pileved.
 42. 42. • Slamdeponeringsafgift på SEK 250 tons slamSlamdeponeringsafgift på SEK 250 tons slam undgås.undgås. • Etablering af damme, vandingssystem, areallejeEtablering af damme, vandingssystem, arealleje samt landmændenes håndtering betales afsamt landmændenes håndtering betales af kommunen.kommunen. • Kommunens rensningsanlæg angives at spare SEKKommunens rensningsanlæg angives at spare SEK 500.000 årligt.500.000 årligt. • Pileplantagernes næringsbehov via spildevand ogPileplantagernes næringsbehov via spildevand og slam dækkes med 50 – 100 %.slam dækkes med 50 – 100 %. Økonomi og miljøØkonomi og miljø
 43. 43. • 1.200 transporter (10.000 km) med slamsuger1.200 transporter (10.000 km) med slamsuger gennem Enköping undgås.gennem Enköping undgås. • Kortere transporter for biomasse til kraftvarmeKortere transporter for biomasse til kraftvarme • Reduktion af kadmiumindholdet på anvendteReduktion af kadmiumindholdet på anvendte arealer.arealer. • Et landbrug med 150 ha marker (heraf 110 ha medEt landbrug med 150 ha marker (heraf 110 ha med pil) samt 100 ha skov fik i 2006 dækket 50 – 60 %pil) samt 100 ha skov fik i 2006 dækket 50 – 60 % af samlet indkomst ved håndtering af septisk slamaf samlet indkomst ved håndtering af septisk slam • Landmændene fik af kommunen SEK 10/m3Landmændene fik af kommunen SEK 10/m3 septisk slam for at opbevare det i et år.septisk slam for at opbevare det i et år. • SEK 65/m3 for at sprede det med eget udstyr.SEK 65/m3 for at sprede det med eget udstyr.
 44. 44. Enköping kommune, Ena Energi og fem landmænd i kommunen fik i fællesskab ”2009 års avlopps- och kretsloppspris” indstiftet af den svenske ”Avloppsguiden” Begrundelse ”Enköpings kommun har skapat system för lokala kretslopp av näring från reningsverk och enskilda avlopp till odling av energiskog. Genom nytänkande och ett gott samarbete med lantbruket har man skapat ett system där flera avloppsfraktioner återförs till odlad mark. Detta ger miljövinster och fördelar för kommunens förvaltningar och energibolag samt lokala lantbrukare. Enköpings kommun har med sin modell utvecklat en långsiktig lösning för kretsloppet av växtnäring och inspirerat besökare från hela världen till att tänka i nya banor kring samverkan mellan avloppshantering, odling och energiproduktion.”
 45. 45. Pileanlæg ved Pilehuset MARJATTA Tappernøje Fra det først kendteFra det først kendte ”ukendte” system i”ukendte” system i 1991/1992 til bedst1991/1992 til bedst kendte praksis i 2011kendte praksis i 2011 Anbefalet afAnbefalet af myndigheder vedmyndigheder ved højeste krav tilhøjeste krav til spildevandsrensningspildevandsrensning Afløbsfrit spildevandssystemAfløbsfrit spildevandssystem
 46. 46. Eco-VillageEco-Village
 47. 47. TilførtTilført kg/ha/årkg/ha/år HøstetHøstet kg/ha/årkg/ha/år MassebalanceMassebalance ClCl 672672 22 670670 SO4SO4 140140 55 135135 tot-Ntot-N 728728 4040 688688 tot-Ptot-P 140140 88 132132 PbPb 0,0070,007 0,00040,0004 0,00660,0066 CdCd 0,00070,0007 0,010,01 -0,0093-0,0093 CrCr 0,012250,01225 0,00150,0015 0,010750,01075 CuCu 0,52850,5285 0,01550,0155 0,5130,513 HgHg 0,750,75 0,000190,00019 0,001560,00156 NiNi 0,0140,014 0,00160,0016 0,01240,0124 ZnZn 1,051,05 0,2050,205 0,8450,845
 48. 48. Backlund, A. 2003: Udvidelse af videngrundlaget vedrørende anvendelse af kildesorterende toiletteknologi. Miljøstyrelsen. Økologisk byfornyelse og spildevandsrensning nr. 35/2003. Elektronisk publikation på:http://www2.mst.dk/Udgiv/publikationer/2003/87-7972-734-/html/default.htm Backlund, A., Eilersen, A. M., Larsen, I., Hagelskjær, M., Jensen, I. 2003: Økologisk håndtering af urin og fækalier i kolonihaveforeninger. Miljøstyrelsen. Økologisk byfornyelse og spildevandsrensning nr. 34/2003. Elektronisk publikation på:http://www2.mst.dk/Udgiv/publikationer/2003/87-7972-732-8/html/default.htm Boverket Naturvårdsverket (2000): Bioenergi & kretslopp stad/land – en samsyn http://www.boverket.se/Global/Webbokhandel/Dokument/2000/bioenergi_och_kretslopp.pdf BIOPROS-projektgruppe (2008): Short Rotation Plantations Guidelines for efficient biomass production with safe application of wastewater and sewage sludge. CONCORDIA STUDY TOUR REPORT http://www.concordiapartnership.org/files/2007117154211__SRC%20Willow%20and %20Biomass.pdf Holtze, A. og Backlund, A. 2001: Erfaringer fra og undersøgelser af pilerenseanlæg i Tappernøje. Miljøstyrelsen. Økologisk byfornyelse og spildevandsrensning nr. 17/2001.Elektronisk publikation på: http://www2.mst.dk/Udgiv/publikationer/2001/87-7944-756-2/html/default.htm Holtze, A. og Backlund, A. 2002: Opsamling, opbevaring og udnyttelse af urin fra Museumsgården på Møn. Miljøstyrelsen. Økologisk byfornyelse og spildevandsrensning nr. 23/2002.Elektronisk publikation på: http://www2.mst.dk/Udgiv/publikationer/2003/87-7972-732-8/html/default.htm Holtze, A. og Backlund, A. 2003 : Vakuumtoiletter og behandling af det indsamlede materiale i biogasanlæg eller ved vådkompostering. Miljøstyrelsen. Økologisk byfornyelse og spildevandsrensning nr. 36/2003. Elektronisk publikation på: http://www2.mst.dk/Udgiv/publikationer/2003/87-7972-736-0/html/default.htm Korneevets, Olga (2008): Energisystem med utnyttjande av restprodukter för gödsling av Salixodling för energiproduktion. Studier av kretslopprojektet i Enköping och dess applicering på en kommun i Ryssland http://www- sml.slu.se/sve/es/exjobb/Olga.pdf NK-Spildevand A/S, Nielsen & Risager A/S, Backlund ApS 2010: Redegørelse - Pilerenseanlæg som alternativ til den planlagte spildevandskloakering i "Tillæg til de gældende spildevandsplaner" Næstved februar 2010. Næstved kommune: Klinteby og Karrebækstorp -Forbedret spildevandsrensning i det åbne land - Tillæg til spildevandsrensningsplan nr. 2/september 2011 Projektgruppe FAIR (2003): Short-rotation Willow Biomass Plantations Irrigated and Fertilised with Wastewaters - Results from a 4-year multidisciplinary field project in Sweden, France, Northern Ireland and Greece supported by the EU-FAIR Programme.Miljøstyrelsen. Økologisk byfornyelse og spildevandsrensning. nr. 37/2003.Elektronisk publikation på: http://www2.mst.dk/Udgiv/publications/2003/87-7972-744-1/html/default_eng.htm

×