Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Generalitat de Catalunya
Departament d’Educació
Servei Educatiu Ciutat de l'Hospitalet de Llobregat

           ...
Generalitat de Catalunya
Departament d’Educació
Servei Educatiu Ciutat de l'Hospitalet de Llobregat

           ...
Generalitat de Catalunya
Departament d’Educació
Servei Educatiu Ciutat de l'Hospitalet de Llobregat

           ...
Generalitat de Catalunya
Departament d’Educació
Servei Educatiu Ciutat de l'Hospitalet de Llobregat

Objectius d'aprenenta...
Generalitat de Catalunya
  Departament d’Educació
  Servei Educatiu Ciutat de l'Hospitalet de Llobregat

Nom:      ...
Generalitat de Catalunya
   Departament d’Educació
   Servei Educatiu Ciutat de l'Hospitalet de Llobregat

      ...
Generalitat de Catalunya
  Departament d’Educació
  Servei Educatiu Ciutat de l'Hospitalet de Llobregat
Periodicit...
Generalitat de Catalunya
Departament d’Educació
Servei Educatiu Ciutat de l'Hospitalet de Llobregat
   15 -16 h


 ...
Generalitat de Catalunya
Departament d’Educació
Servei Educatiu Ciutat de l'Hospitalet de Llobregat
    15 -16 h


...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Pi Ssee Definitiu 18 11 08

4,477 views

Published on

 • Be the first to comment

Pi Ssee Definitiu 18 11 08

 1. 1. Generalitat de Catalunya Departament d’Educació Servei Educatiu Ciutat de l'Hospitalet de Llobregat PLA INDIVIDUALITZAT Alumne/a: Cicle: Curs: Augment de la durada d’un cicle: Curs acadèmic: Data d’arribada a Catalunya : Data d’incorporació al SEC: Tutor/a: Dades personals Data de naixement: Lloc de naixement: Adreça: Telèfon: Dades familiars rellevants: Història escolar i llengua d’escolarització anterior: Llengua o llengües familiars: Dades mèdiques rellevants: Intervencions Anterior Actual EAP Dictamen Informe NESCD Informe psicopedagògic traspàs P- S ELIC Proves inicials amb llengua d’origen CSMIJ Servei Socials CDIAP Altres 1 de 9
 2. 2. Generalitat de Catalunya Departament d’Educació Servei Educatiu Ciutat de l'Hospitalet de Llobregat AVALUACIÓ INICIAL Valoració psicopedagògica Dictamen Incorporació tardana Resum de l’avaluació de les competències de l’alumne/a: Exemples: • Proves d’avaluació inicial de Martorell • Fitxa de traspàs Primària /Secundària • Proves d’avaluació inicial en llengua pròpia amb llengua i matemàtiques • Proves EAP B-33 2 de 9
 3. 3. Generalitat de Catalunya Departament d’Educació Servei Educatiu Ciutat de l'Hospitalet de Llobregat PRIORITZACIÓ DE COMPETÈNCIES Raons de la priorització Ordre de Competències bàsiques priorització Per compensar en major mesures les Es pot considerar e essencial per a la Per facilitar l’assoliment d’altres capacitats i dificultats de l’alumne potenciar el seu participació activa al mon social l’adquisició de posteriors aprenentatges desenvolupament personal 1. Competència comunicativa lingüística i audiovisual Competències comunicatives 2. Competència artística i cultural 3. Tractament de la informació i competència digital. Competències 4. Competència matemàtica metodològiques 5. Competència d’aprendre a aprendre Competències personals 6. Competència d’autonomia i iniciativa 7. Competència en el Competències coneixement i la interacció específiques amb el món físic centrades en conviure i habitar el món 8. Competència social i ciutadana 3 de 9
 4. 4. Generalitat de Catalunya Departament d’Educació Servei Educatiu Ciutat de l'Hospitalet de Llobregat Objectius d'aprenentatge de diferents àmbits i matèries curriculars 4 de 9
 5. 5. Generalitat de Catalunya Departament d’Educació Servei Educatiu Ciutat de l'Hospitalet de Llobregat Nom: Grup: Cal fer un full nou cada vegada que es revisi el cas i realitzem algun canvi. Hores Hores Hores Hores Àrea Professor/a Atenció D’altres Adaptació de la matèria ** Criteris d’Avaluació àrea * AO AA Indiv. Català Castellà Anglès Matemàtiques C. Experimentals C. Socials Visual/Plàstica Ed. Física Música E. alt / Religió Ed. Ciutadania Tecnologia Tutoria Optativa 5 de 9
 6. 6. Generalitat de Catalunya Departament d’Educació Servei Educatiu Ciutat de l'Hospitalet de Llobregat Treball de Síntesi Projecte de Recerca TOTAL * Hores que cursa el grup classe d’aquella matèria. ** Aquí es fa constar si es fa alguna adequació de la matèria i el material que es treballarà a l’aula ordinària: llibre de text, dossier adaptat (caldria indicar quin), etc. Orientacions sobre la tutoria de l’alumna/e [de grup, individualitzada, sortides, activitats extraescolars...] Seguiment – Revisions del Pla Individualitzat... Temes tractats: Acords presos: Criteris per la provisió o supressió de serveis menys específics i promoció cap a servies mes normalitzats: 6 de 9
 7. 7. Generalitat de Catalunya Departament d’Educació Servei Educatiu Ciutat de l'Hospitalet de Llobregat Periodicitat: Data propera reunió: Horari: Exemples d'horaris dilluns dimarts dimecres dijous divendres 8 – 9 h. 9 – 10 h. 10 – 10:30 h. Pati: Segon i Quart d’ESO 10:30 – 11:30 h. 11:30-12:30 h. 12:30-13:30 h. 7 de 9
 8. 8. Generalitat de Catalunya Departament d’Educació Servei Educatiu Ciutat de l'Hospitalet de Llobregat 15 -16 h 16-17 h dilluns dimarts dimecres dijous divendres 8 – 9 h. 9 – 10 h. 10 – 11 h. 11 – 11:30 h. Pati: Primer i Tercer d’ESO 11:30-12:30 h. 12:30-13:30 h. 8 de 9
 9. 9. Generalitat de Catalunya Departament d’Educació Servei Educatiu Ciutat de l'Hospitalet de Llobregat 15 -16 h 16-17 h 9 de 9

×