Iii jal pres_aprendreiensenyar

736 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Iii jal pres_aprendreiensenyar

 1. 1. APRENDRE I ENSENYAR (LA) LLENGUAReflexions epistemològiques sobre l’ensenyament lingüístic per Josep M. Castellà Lidon
 2. 2. Esquema general QUÈ + COM = COMs’ensenya s’aprèn s’ensenya ↓ ↓ ↓ Teoria + Teoria = Mètodelingüística psicològica ensenyament
 3. 3. 1- L’ensenyament tradicional (I)• Conceptes bàsics• Filologia, etimologia• Llengua escrita• Prescripció, proscripció• Protopsicologia• 2a: Mètode lèxic-gramàtica-traducció• 1a: Gramàtica normativa i història literària
 4. 4. 1- L’ensenyament tradicional (II) P. Fabra: “No hi ha cap raó sòlida per a la conservació de la h inicial llatina”, Qüestions d’ortografia catalana, 1906.J. Solà: “El pedagog i el gramàtichan de tenir ben clar, en qualsevolcircumstància, que l’ortografia ésl’aspecte més superficial iconvencional de la llengua, el menysinteressant i el més intranscendent”,L’ortografia ahir, avui i demà, 1989.
 5. 5. 1- L’ensenyament tradicional (III)“Estudiant gramàtica s’aprèn a usar la llengua”
 6. 6. 2- La revolució estructuralista• Independència• Descripció, sincronia• Oralitat, fonologia• Sistema estructural• Psicologia conductista• 2a: Repetició de sons i evitació de l’error• 1a: Gramàtica descriptiva (fonologia i sintaxi)
 7. 7. 3- La lingüística generativa• Explicació, sintaxi• Competència lingüística• Psicologia mentalista• Gramàtica universal• Innatisme i LAD• 2a: Teoria de l’input i promoció de l’error• 1a: Més gramàtica descriptiva (sintaxi)
 8. 8. 4- L’anàlisi del discurs• Text o discurs• Competència comunicativa• Diversitat sociolingüística• Psicologia constructivista• El discurs com a procés mental• 2a: Enfocament comunicatiu• 1a: Les quatre habilitats
 9. 9. 5- L’ensenyament que ve (I)• Superació del normativisme i la preeminència de la teoria.• Defensa de la persona i la relació (el vincle, l’autonomia, la tutoria).• Aprofitament de l’adquisició inconscient i l’ús real i reducció de la gramàtica.• Promoció del punt de vista crític i reincorpo- ració de la literatura.• Desenvolupament de la llengua oral formal.• Tractament de la nova literacitat digital.
 10. 10. 5- L’ensenyament que ve (II)LA NOVA LITERACITAT DIGITAL (D. Cassany) 1) Hipertextual: internet, 2.0, format pantalla, fragmentació de l’escrit, canvi de mentalitat. 2) Multilingüe: traducció i correcció automàtica. 3) Especialitzada: fiabilitat de les fonts. 4) Vernacla-e: de privada a pública (blog, Facebook, videojoc). 5) Multimodal: oral, escrit, imatge, film, música, nous gèneres (TV, ràdio, You-Tube).

×