Aps lhospitalet230311

848 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
848
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
127
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Aps lhospitalet230311

 1. 1. Ges$onar  en$tats  i  projectes  educa$us      en  temps  de  xarxes   APS  L’Hospitalet  Ll.  23/3/11  
 2. 2. De  què  parlarem?  Comprendre  el  moment  Entendre  el  context  El  que  ens  cal  saber  Socialmedia  i  nonprofit    
 3. 3. Un  nou  paradigma  COMPRENDRE  EL  MOMENT  
 4. 4. Un  nou  model  de  vida  i  de  societat  –  Quatre  revolucions  culturals  (parla  –  escriptura  –  impremta  –  telemàHca).  –  Tres  revolucions  econòmiques  i  de  poder  (terra  –  producció  –  informació).  –  Del  món  analògic  al  món  digital  (mesura  dels  fenòmens  –    espai/temps).  –  Noves  formes  de  comunicar-­‐nos  i  de  relacionar-­‐nos  (mòbil,  xat,  sms,  mail,...).  –  Valors  de  la  vida  tecnològica  vs.  els  valors  intrínsecs  de  l’educació.  –  Globalització  –  Escletxa  digital  –  AnalfabeHsme  digital  –  Inforics  /  Infopobres  
 5. 5.    “una  tecnologia  només  es  tecnologia            si  tu  vas  néixer  abans  que  ella”     Alan  Kay,  MIT  (Massachuse^s  InsHtute  of  Technology,   h^p://web.mit.edu/)      
 6. 6. La  tecnologia  es  popularitza  
 7. 7. La  socialització  esdevé  digital  
 8. 8. Les  xarxes  socials  a  Espanya  
 9. 9. Un  nou  model  de...  educació?  
 10. 10. Digital  literacy  ENTENDRE  EL  CONTEXT  
 11. 11. El  que  suposa  la  digitalització  •  Convergència  tecnològica  •  Trencament  d’intermediaris  •  Ús  massiu  de  les  xarxes  •  Aparells  versàHls  •  Món  de  la  memòria  i  la  quanHficació  d’informació   (GB,  MB,...)  •  Món  dels  formats  d’arxius  (MP3,  PDF,...)  •  ProblemàHques  èHques  i  legals  sobre  propietat   intel·∙lectual  i  copyright  
 12. 12. 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000
 13. 13. 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 20001902 1er cotxe matriculat a Espanya1903 1er vol dels germans Wright1906 1a emisió radiofònica als EUA
 14. 14. 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 20001902 1er cotxe matriculat a Espanya 1981 1er ordinador PC1903 1er vol dels germans Wright1906 1a emisió radiofònica als EUA
 15. 15. 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 mp3  
 16. 16. 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 401980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010
 17. 17. 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 401980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 Pentium
 18. 18. 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 401980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010
 19. 19. 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 401980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010
 20. 20. 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 401980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 Pentium
 21. 21. 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 401980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 Pentium 36 M 361 M 817 M 1.565 M
 22. 22. 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 401980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 Maquinari Programari Xarxes
 23. 23. Tot és digital i Internet és la plataforma
 24. 24. Tot és digital i Internet és la plataforma Hi ha 15.000 milions de fotos a FacebookL’agost’09 es varen mirar 10.000 milions de vídeos a YouTubeCada minut es pugen 13 hores de nous continguts a YouTube
 25. 25. La  informació  es  “desintermedia”  
 26. 26. Canvis  en  la  relació  amb  els  mercats  
 27. 27. Canvis  en  la  relació  amb  els  mercats  
 28. 28. Canvis  en  la  relació  amb  els  mercats  
 29. 29. Canvis  en  els  models  de  negoci  
 30. 30. Canvis  en  la  ges$ó  d’equips  
 31. 31. Canvis  en  el  poder  dels  clients  h^p://www.enriquedans.com/2009/07/united-­‐me-­‐rompio-­‐la-­‐guitarra.html  
 32. 32. Canvis  en  el  periodisme  
 33. 33. Canvis  en  la  polí$ca  h^p://www.slideshare.net/socialmedia8/case-­‐study-­‐the-­‐barack-­‐obama-­‐strategy?type=powerpoint  
 34. 34. Canvis  en  la  polí$ca  
 35. 35. Canvis  en  el  consum   42  
 36. 36. Canvis  en  el  sistema  financer  
 37. 37. Canvis  a  la  TV  
 38. 38. Canvis  a  la  sanitat   45  
 39. 39. Canvis  a  la  i+d   46  
 40. 40. Tothom  s’espavila  
 41. 41. Canvis  en  el  nostre  comportament  Què  ha  canviat  en  les  estratègies  de  comunicació?:     –  Del  Producte/servei  Standard    a  Personalització   –  Escoltar  al  usuaris  i  als  clients    (els  estudiants  i  els  pares)   –  Opcions  per  escollir  (construcció  personalitzada)     –  Del  Preu  a  la  ParHcipació   –  Construir  comunitat   –  Cercar  la  parHcipació  de  la  gent   –  Crear  un  entorn  de  relació     –  De  Place  al  Peer  to  Peer,  els  missatges  han  de  ser  socials   –  Els  “amics”  i  els  “iguals”  com  a  font  per  decidir   –  Cluetrain  Manifesto.  “El  mercat  es  una  conversa”     –  De  Promoció  a  Predicció  de  models  de  comportament   –  Aprendre  dels  usuaris  i    clients  i  acceptar  les  seves  preferències    
 42. 42. Caracterís$ques  generacionals   Tipologia de Generació Nascuts del ... al ... Característiques The Baby Boom Generation 1946 - 1964 Generació “gourmet” de la TV, la ràdio i el cinema. Generation X 1965 – 1976 Generació que consumeix els primers productes tecnològics. The Net Generation 1977 - 1997 Generació que ja ha nascut amb l’impacte tecnològic Generation Y / Millenials d’Internet i les primeres incursions a la societat xarxa i la globalització.Generation Next / Generation Z 1998 – 2010 Generació que viu i respira en una societat de consum tecnològic massiu i totalment globalitzada.
 43. 43. Reptes  i  competències  EL  QUE  ENS  CAL  SABER  
 44. 44. Digital  literacy               51  
 45. 45. Competències  necessàries  Habilitats  bàsiques  en  la  web:   Organització:      1.  HTML  bàsic  (negreta,  subratllat,  cursiva,  caràcters  especials)   14.  Configurar  un  calendari  i  usar-­‐lo  per  a  gesHonar  el  temps.  2.  Usar  codis  embeguts  o  fer  un  enllaç  viu.   15.  Configurar  i  gesHonar  un  lector  RSS.  3.  Fer  i  comparHr  una  captura  de  pantalla.   16.  Concertar  una  reunió  (ex.  Doodle).  4.  Fer  i  comparHr  un  vídeo.   17.  Configurar  un  agregador  de  comunicació  (ex.  Digsby,  5.  Fer  una  captura  de  pantalla  explicant  alguna  cosa  o  demanant  ajuda.   Trillian,  TweetDeck)  6.  Aprendre  abreujaments  bàsics  i  emoHcons.    7.  Construir  una  pàgina  personalitzada  (ex.  iGoogle,  NetVibes)   Comunicació:  8.  Agregar  gadgets  o  plugins  per  a  diversos  llocs.  9.  Fer  una  pàgina  web  simple  (ex.  Google  Sites).   18.  GesHonar  el  correu  electrònic.   19.  Escriure  un  bon  “primer  contacte”  per  correu  electrònic.  10.  Construir  un  currículum  /  portoli  digital.  11.  Com  (i  quan)  uHlitzar  documents  col·∙laboraHus  i  fulls  de  càlcul.   20.  Escriure  una  bona  línia  dassumpte.   21.  Escriure  una  bona  resposta  per  correu  electrònic.  12.  Com  (i  quan)  crear  tags  i  eHquetes.   22.  EHquetar  el  text,  quan  correspongui.  13.  Com  (i  quan)  uHlitzar  llocs  d’escurçament  d’URLs  (ex.TinyURL)   23.  Resumir  els  pensaments  en  140  caràcters  o  menys.   24.  Usar  Twi@er  (resposta,  retweet,  missatge  directe).   25.  Determinar  el  que  es  pot  comparHr  públicament  (si  pot   afectar  negaHvament  al  treball)   26.  Dur  una  reunió  online.   27.  Donar  un  efecHu  webinar.   28.  Conèixer  les  diferències  entre  les  diverses  xarxes  socials  i   com  usar-­‐les  (ex.  Facebook,  Ning,  LinkedIn).   52  h^p://etc-­‐fecc.blogspot.com/2009/09/competencies-­‐digitals.html  
 46. 46. Competències  necessàries  Buscar  i  ges$onar  informació:   Presentació:      29.  UHlitzar  marcadors  basats  en  la  web.   46.  Determinar  laudiència  i  lapropiada  longitud  de  les  30.  Com  (i  quan)  buscar  en  entorns  específics.   presentacions.  31.  Com  (i  quan)  uHlitzar  un  cercador  dimatges.   47.  Principis  de  disseny  per  a  bones  presentacions.  32  Com  (i  quan)  uHlitzar  motors  alternaHus  de  recerca   48.  Principis  de  storytelling.  33.  Qui  escriu  els  arHcles  de  Wikipedia  i  quan  ens  han  de  merèixer   49.  ComparHr  una  sèrie  de  diaposiHves  a  Internet.    confiança?   50.  Construir  una  presentació  no  lineal.  34.  Com  construir  un  motor  de  recerca  personalitzada.   51.  Construir  presentacions  cridaneres  (i  quan  usar-­‐les).  35.  Com  podem  confiar  en  la  informació  que  trobem   52.  Buscar  imatges  dalta  qualitat  que  poden  uHlitzar-­‐se  en  36.  Usar  les  cites  per  a  trobar  millors  referències.   presentacions  (amb  copyrights  apropiats).  37.  GesHonar  bibliografia  online  (ex.  Zotero)   53.  Buscar  àudios  que  poden  comparHr-­‐se  en  presentacions  38.  Configurar  alertes  per  a  rastrejar  informació  nova     (amb  copyrights  apropiats).     54.  Crear  un  script  de  captura  per  a  un  video.   55.  Maneres  de  capturar  un  vídeo  a  Internet.  Privadesa,  seguretat  i  llei:   56.  Com  (i  quan)  uHlitzar  una  lupa  virtual  en  les     presentacions.  39.  CreaGve  Commons.  Què  és  i  com  triar  la  llicència  adient      40.  Saber  quin  ús  podem  donar  a  materials  que  trobem  en  la  xarxa.   Maneres  daprendre:  41.  Quins  podem  comparHr  i  com  entre  diferents  audiències.  42.  Administrar  noms  dusuari  i  contrasenyes.     57.  Construir  mapes  mentals  interacHus  per  a  organitzar  43.  Trobar  i  ajustar  la  configuració  de  privadesa  de  les  xarxes  socials    44.  Com  alguns  llocs  de  datamining  espien  les  nostres  dades?     idees.   58.  Usar  un  blog  per  a  seguir  el  propi  procés  daprenentatge.  45.  Quines  qüesHons  de  seguretat  cal  tenir  en  compte  amb  els     59.  Trobar  bons  llocs,  blogs,  i  altres  publicacions  per  a  làmbit  sistemes  de  localització  GPS?   que  sestà  estudiant.   60.  Conrear  una  xarxa  personal  daprenentatge  (PLN).   61.  ParHcipar  en  xats  daprenentatge  (ex.  TweetChats)   53  
 47. 47. Criteris  d’actuació    “in”  •  Conèixer  la  lògica  de  les  xarxes  per  a  un  correcte  disseny  de  les  accions  •   Cercar  i  seleccionar  mitjans  i  recursos  en  entorns  digitals  •   Dissenyar  acHvitats  de  treball  en  grup  a  la  xarxa  •   Planificar  i  fer  seguiment  d’acHvitats  a  la  xarxa  •   Dissenyar  els  indicadors  per  a  l’avaluació  de  les  acHvitats  •   Promocionar  acHvitats  a  la  xarxa  •   Dinamitzar  espais  virtuals  d’acHvitat,  gesHonar  el  conflicte  en  entorns   virtuals  
 48. 48. Criteris  d’actuació  “out”  •  La  nostra  presencia  a  la  xarxa  és  el  sumatori   del  conjunt  d’accions  que  diferents  actors/ agents  fan  a  diferents  llocs  de  la  xarxa.   –  Ens  cal  gesHonar  aquest  entorn  que  configura  la   nostra  idenHtat  digital,  la  nostra  idenHtat  no  es   redueix  al  “nostre”  site  oficial.  
 49. 49. Exemples  i  12  criteris  a  seguir  SOCIALMEDIA  I  NONPROFIT  
 50. 50. 67  
 51. 51. 72  
 52. 52. 1  Triar  les  xarxes  •  No  ens  limitem  a  escollir  els  llocs  web  basant-­‐ nos  en  el  seu  tamany.  Segmentar  i  escollir  ens   pot  anar  millor  per  a  la  nostra  organització.  •  Començar  poc  a  poc,  en  un  conjunt  de  1  a  3   xarxes  i  anar  aprenent..  Facebook,  twi^er,   linkedin...  
 53. 53. Nonprofits  a  MySpace  
 54. 54. Nonprofits  a  Facebook  
 55. 55. Nonprofits  a  Youtube  
 56. 56. Nonprofits  a  Flickr  
 57. 57. Nonprofits  a  twicer  
 58. 58. 2  Cercar  expertesa  •  Necessitem  ajuda  •  Mirem  al  voltant  de  la  nostra  organització  o   comunitat,  segur  que    algú  que  té  experiència   amb  les  xarxes  socials.  Podria  ser  un  empleat   jove,  un  intern,  un  voluntari.    
 59. 59. 3  Estendre  el  nostre  abast  •  Seleccionem  una  xarxa  social,  i  aleshores   uHlitzem    un  enfocament  de  màxima   dispersió.  És  a  dir,  no  només  creem  un  perfil,   sinó  que    Creem  un  grup  per  atraure  més  •  A  Facebook,  per  exemple,  pot  ser  un  grup  i  /  o   un  esdeveniment.  Només  heu  dentendre  les   regles  del  lloc..  A  més,  podem  cercar  algú  que   ens  esponsoritzi...  
 60. 60. 4  Preparats  a    perdre  el  control  •  No  hi  ha  manera  en  què  poden  examinar  a  cada   paraula  de  cada  persona  que  vol  ser  el  nostre   amic  o  unir-­‐se  al  seu  grup  de  xarxes  socials.  Si  no   ens  senHm  còmodes  amb  aquest  fet,  les  xarxes   socials,  probablement  no  són  per  nosaltres.  •   Podem  configurar  un  procés  daprovació  de   comentaris  que  les  persones  deixen  però  si   agafem  aquest  camí,  assegurem-­‐nos  que  el   procés  daprovació  sigui  raonable  i  ràpid.  
 61. 61. 5  Mirar  si  ja  exis$m!  Sumem  esforços  •  Hi  pot  haver  grups  “no  oficials”  a  Facebook...  •   Si  hi  son,  hem  de  contactar  amb  ells,  potser   és/són  un  voluntari  compromès  i  el  podem   ajudar  a  promoure  el  nostre  conHngut..  
 62. 62. 6  Primera  impressió  •  Cal  garanHr  una  bona  primera  impressió.  •  Un  bon  disseny  i  conHnguts  inicial  és   important.  El  perfil  ha  de  reflecHr  qui  som  i   què  fem.    •  Necessitem  un  llibre  d’esHl  digital  per  garanHr   i  controlar  la  imatge  de  la  nostra  presència  a   la  xarxa  
 63. 63. 7  Intenció  viral  •  La  nostra  intenció  és  estendre  la  nostra   presència,  comparHr  amb  el  màxim  nombre   de  persones  el  que  fem  •  Hem  de  fer  que  el  boca-­‐orella  funcioni,  també   hem  de  ser  “cool”  •  No  és  cap  frivolitat,  introduir  intel·∙ligència  i   humor  ens  ajudarà  a  ser  reproduïts  més  enllà   del  nostre  lloc  web  
 64. 64. 8  Cercar    •  Per  saber  quin  dels  nostres  “parHdaris”  ja   estan  en  xarxes  socials.  •  Enquestem  els  membres  i  esbrinem  qui  té   perfils  a  xarxes  socials.    •  Enviem  un  correu  electrònic  convidant-­‐los  a   converHr-­‐se  en  el  nostre  amic  o  per  unir-­‐se  al   nostre  grup.  
 65. 65. 9  Ser  dinàmic  •  Comunicar  amb  els  nostres  amics  de  xarxes   socials  regularment.  •  Actualització  de  les  nostres  pàgines  amb  nous   conHnguts.  ”notes"  de  Facebook  en  els  perfils   daltres  usuaris  per  a  córrer  la  veu  sobre  les   qüesHons  importants...  Tweets  al  nostre   twi^er...  
 66. 66. 10  Dedicar  temps/recursos  •  Assignar  una  persona  per  acceptar  sol·∙licituds   damistat,  enviar  comentaris  a  les  pàgines   daltres  persones,  i  convidar  a  altres  a   converHr-­‐se  en  amics.  •   Això  és  del  que  es  tracta  a  les  xarxes  socials.  
 67. 67. 11  Ac$var  el  networking  •  AcHvem  el  networking,  contactem  amb  acHvistes,   amics,  donants,  voluntaris,  proveïdors,  ....  •  Assegurem-­‐nos  que  sempre  tenim  acHu  un   “hook”  per  a  que  col·∙laborin,  facin  donacions...   s’involucrin  amb  nosaltres.  •  Siguem  específics  quan  demanem  als  “amics”  a   fer  alguna  cosa  per  a  la  nostra  organització.  I   donem  del  que  va  passar  en  un  esdeveniment  o   una  campanya,  encara  que  no  hagin  parHcipat   (Poden  parHcipar  la  propera  vegada).  
 68. 68. 12  Els  socialmedia  com  a  inversió  •  Pensem  en  les  xarxes  socials  com  una  inversió   en  el  futur.  •  Els  joves  que  s’ocupen  ara  del  treball  als   socialmedia  són  els  “donants”  i  “acHvistes”  del   futur.    •  Els  socialmedia  han  vingut  per  a  quedar-­‐se,   aprendre  amb  ells  o  quedar-­‐se  enrere  per   sempre!  
 69. 69. 106  h^p://www.reuters.com/news/pictures/slideshow?arHcleId=USRTXRC8R#a=144  
 70. 70. Fonts  •  h^p://www.delicious.com/lgirona/nonprofit  •  h^p://www.delicious.com/lgirona/socialmedia_business  •  h^p://www.delicious.com/lgirona/reports  •  h^p://www.delicious.com/lgirona/educaHon  •  Cluetrain  manifesto:  h^p://www.tremendo.com/cluetrain/  •  “The  networked  nonprofit”  Beth  Kanter&Allison  H.Fine.  Ed.  Jossey-­‐Bass  •  “Redes  sociales  para  la  educación”  Juan  José  de  Haro.  Ed.  Anaya  •  “La  alquimia  de  las  mulHtudes”  Francis  Pisani.  Ed.Paidós  

×