Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Què diuen els números?
és hora de que els ciutadans passem comptes
amb els nostres representants...
Despesa pública?
Despesa PúblicaDespesa Pública::
Fonts: Balanç del Pla de Govern Generalitat de Catalunya
Canvi de Tendència: augment sign...
Educació?
Font: Elaboració pròpia. Dades extretes del Departament d’Educació i Universitats.
Despesa enDespesa en EducacióEducació::...
2000
2500
3000
3500
4000
4500
2001 2002 2003 2004 2005 2006
CiU Tripartit
Evolució del Pressupost del Departament d’Educac...
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
2002 2003 2004 2005
Import compromès en escoles, en milions d’€.
Despesa en Escol...
Professorat: places convocades
Despesa en Professors
CiU Tripartit
Font: Elaboració pròpia. Dades extretes del Departament...
Canvi de Tendència en Educació
Govern CiU Govern TRIPARTIT
Escola Pública Mai va ser prioritaria La gran prioritat
Increme...
Universitats, Recerca i
Societat de la Informació?
CiU Tripartit
Evolució del Pressupost del Departament d’Universitats, recerca i Societat de la Informació, en milions d’€
...
Sanitat?
CiU Tripartit
Despesa en Sanitat:
Evolució del Pressupost del Departament de Salut, en milions d’€
Font: Elaboració pròpia...
CiU 2003 TRIPARTIT 2006
Part de PIB destinada a Salut 3,8 % 4,4 %
Despesa pública anual per
habitant
860 € 1.119 €
Canvi d...
Font: Elaboració pròpia. Dades extretes del Departament de Salut.
SSanitat: excés deanitat: excés de despesa en farmàciade...
CiU 2003 TRIPARTIT 2006
Activitat quirúrgica 141.520 155.686
Persones en llista d’espera 66.567 58.700
Mesos en llista d’e...
Font: Elaboració pròpia. Dades extretes del Departament de Salut.
SSanitat:anitat: equipaments sanitarisequipaments sanita...
Medi Ambient?
CiU 2003 TRIPARTIT 2006
Deixalles Greu problema ambiental pel
país. No hi havia planificació.
Prevenció, màxima recuperaci...
Treball?
Fonts: Elaboració pròpia. Dades extretes de l’Enquesta de població activa i enquesta de les forces de treball
AAturtur
Tax...
Accidents laborals
CiU Tripartit
Baixada significativa dels accidents laborals
Fonts: Elaboració pròpia. Dades extretes de...
Ajuts a les Famílies?
CiU Tripartit
Despesa en Benestar i Família:
Evolució del Pressupost del Departament de Benestar i Família, en milions d’€...
CiU 2003 TRIPARTIT 2006
Famílies amb nens 0-3 anys 525 € 600 €
Famílies nombroses 600 € 700 €
Famílies monoparentals 0 € 7...
Font: Elaboració pròpia. Dades extretes del Departament de Benestar i Família
Gent GranGent Gran
CiU 2003 TRIPARTIT 2005
R...
Fonts: Elaboració pròpia. Dades extretes del Departament de Benestar i Família
PPlaceslaces per a pper a persones amb disc...
Habitatge?
Fonts: Elaboració pròpia, dades extretes de la Direcció General d’Habitatge
HHabitatgeabitatgess dede protecció oficialpro...
CiU 2003 TRIPARTIT 2006
Pressupost d’habitatge 67,4 M€ 151,4 M€
Política d’habitatge residual innovadora i forta, fent fro...
i...
els valors democràtics
Tres anys de política amb valorsTres anys de política amb valors
- Lluita contra les males pràctiques polítiques: transpar...
- Política pública de recuperació de la memòria democràtica.
-Foment a la creació i difusió de la documentació de la Repúb...
En els darrers 3 anys s’han
combatut les injustícies
heretades
Els governs de dretes de CiU i PP
les havien mantingut
i en...
+ polítiques socials+ polítiques socials
+ benestar i qualitat de vida+ benestar i qualitat de vida
+ valors democràtics+ ...
Cal consolidar les
noves tendències
Cal mantenir les dretes fora del Govern
Votem als qui garanteixen
Polítiques Socials Progressistes
Votem
CATALANISTES I
D’ESQUERRES
1 de Novembre de 2006
Eleccions al Parlament de Catalunya
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Què diuen el numeros?

702 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Què diuen el numeros?

 1. 1. Què diuen els números? és hora de que els ciutadans passem comptes amb els nostres representants...
 2. 2. Despesa pública?
 3. 3. Despesa PúblicaDespesa Pública:: Fonts: Balanç del Pla de Govern Generalitat de Catalunya Canvi de Tendència: augment significatiu de la Despesa Pública Evolució de la despesa consolidada del Pressupost de la Generalitat a Catalunya, en milions d’€. 16.911 M€ 29.689 M€ CiU Tripartit
 4. 4. Educació?
 5. 5. Font: Elaboració pròpia. Dades extretes del Departament d’Educació i Universitats. Despesa enDespesa en EducacióEducació:: Percentatge del Pressupost de la Generalitat destinat al departament d'Educació CiU Tripartit Inversió de la Tendència: ara creix
 6. 6. 2000 2500 3000 3500 4000 4500 2001 2002 2003 2004 2005 2006 CiU Tripartit Evolució del Pressupost del Departament d’Educació, en milions d’€ Canvi de Tendència: augment de la despesa en Educació Despesa en Educació: Font: Elaboració pròpia. Dades extretes del Departament d’Educació i Universitats.
 7. 7. 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 2002 2003 2004 2005 Import compromès en escoles, en milions d’€. Despesa en Escoles CiU Tripartit Font: Elaboració pròpia. Dades extretes del Departament d’Educació i Universitats. Canvi de Tendència: augment de la despesa en Escoles
 8. 8. Professorat: places convocades Despesa en Professors CiU Tripartit Font: Elaboració pròpia. Dades extretes del Departament d’Educació i Universitats. Canvi de Tendència: augment del nombre de Professors
 9. 9. Canvi de Tendència en Educació Govern CiU Govern TRIPARTIT Escola Pública Mai va ser prioritaria La gran prioritat Increment pressupostari mig 8% anual 15% anual Cohesió Social Foment de la divisió: Classes de renta superior a la privada, classes populars a la pública Pacte nacional per l’Educació: igualtat de condicions per a tots els centres que reben finançament públic. 1.200 milions d’€ per a una educació igual per a tothom. Subvenció injustificada de l’escola concertada, sense criteris iguals per a tots els centres Sisena hora 5.275 nous mestres Font: Elaboració pròpia. Dades extretes del Departament d’Educació i Universitats.
 10. 10. Universitats, Recerca i Societat de la Informació?
 11. 11. CiU Tripartit Evolució del Pressupost del Departament d’Universitats, recerca i Societat de la Informació, en milions d’€ Canvi de Tendència: augment de la despesa Universitats, recerca i Societat de la Informació: Font: Elaboració pròpia. Dades extretes del Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació.
 12. 12. Sanitat?
 13. 13. CiU Tripartit Despesa en Sanitat: Evolució del Pressupost del Departament de Salut, en milions d’€ Font: Elaboració pròpia. Dades extretes del Departament de Salut. Canvi de Tendència: augment significatiu de la despesa en Sanitat
 14. 14. CiU 2003 TRIPARTIT 2006 Part de PIB destinada a Salut 3,8 % 4,4 % Despesa pública anual per habitant 860 € 1.119 € Canvi de Tendència en Sanitat Font: Elaboració pròpia. Dades extretes del Departament de Salut. Catalunya comença a acostar la seva despesa en salut a la al d’altres països de renta similar a la nostra
 15. 15. Font: Elaboració pròpia. Dades extretes del Departament de Salut. SSanitat: excés deanitat: excés de despesa en farmàciadespesa en farmàcia?? Evolució dels increments de la despesa farmacèutica El govern Tripartit ha introduït mesures per racionalitzar la despesa en farmacia: el poder de la industria farmacèutica ha tingut un contrapès en el govern. CiU Tripartit
 16. 16. CiU 2003 TRIPARTIT 2006 Activitat quirúrgica 141.520 155.686 Persones en llista d’espera 66.567 58.700 Mesos en llista d’espera 5,64 4,52 Sanitat: llistes d’espera: Font: Elaboració pròpia. Dades extretes del INE 2004 i del Departament de Salut. L’activitat quirúrgica ha augmentat un 10% El temps d’espera s’ha reduït en 33 dies
 17. 17. Font: Elaboració pròpia. Dades extretes del Departament de Salut. SSanitat:anitat: equipaments sanitarisequipaments sanitaris Finançament dels equipaments de salut, en milions d‘€s CiU Tripartit Canvi de Tendència: augment significatiu de la despesa en Equipaments
 18. 18. Medi Ambient?
 19. 19. CiU 2003 TRIPARTIT 2006 Deixalles Greu problema ambiental pel país. No hi havia planificació. Prevenció, màxima recuperació i tractament dels residus generats Contaminació atmosfèrica Cas omís a la contaminació atmosfèrica Barcelona i l’àrea metropolitana s’han declarat zones de protecció especial per a la millora de la qualitat de l’aire. Hi ha una xarxa de control diari de l’estat de l’aire de tot Catalunya. residus contaminants i radioactius Cas omís a l’existència de residus contaminants i radioactius al riu Ebre al pas per Flix. Tractament dels residus contaminants i radioactius: proves pilot, adjudicació dels treballs de retirada i tractament dels residus, anàlisi de l’entorn i la seva evolució. Xarxa Natura 2000 i la UE 19 % d’espais naturals protegits per la Xarxa Natura 2000 i amenaça de sancions de la UE per incompliment. 29,8 % d’espais protegits per la Xarxa Natura 2000, compliment dels requisits europeus de protecció de la natura. Canvi de tendència en Medi Ambient
 20. 20. Treball?
 21. 21. Fonts: Elaboració pròpia. Dades extretes de l’Enquesta de població activa i enquesta de les forces de treball AAturtur Taxa d'atur a Catalunya CiU Tripartit Baixada significativa de l’Atur
 22. 22. Accidents laborals CiU Tripartit Baixada significativa dels accidents laborals Fonts: Elaboració pròpia. Dades extretes del Departament de Seguretat i Indústria
 23. 23. Ajuts a les Famílies?
 24. 24. CiU Tripartit Despesa en Benestar i Família: Evolució del Pressupost del Departament de Benestar i Família, en milions d’€ Canvi de Tendència: augment significatiu de la despesa en Famílies Font: Elaboració pròpia. Dades extretes del Departament de Benestar i Família
 25. 25. CiU 2003 TRIPARTIT 2006 Famílies amb nens 0-3 anys 525 € 600 € Famílies nombroses 600 € 700 € Famílies monoparentals 0 € 700 € Ajuts a les famílies Ajudes a les famílies en € / any Font: Elaboració pròpia. Dades extretes del Departament de Benestar i Família A més, s’han creat dos tipus d’ajuts: un universal i un altre segons nivell de renda.
 26. 26. Font: Elaboració pròpia. Dades extretes del Departament de Benestar i Família Gent GranGent Gran CiU 2003 TRIPARTIT 2005 Residències gent gran (places any) 13723 17483 Atenció domiciliària 20933 25667 Telealarma 9244 15040
 27. 27. Fonts: Elaboració pròpia. Dades extretes del Departament de Benestar i Família PPlaceslaces per a pper a persones amb discapacitatersones amb discapacitat Centres per a Persones amb discapacitat - Places públiques o concertades per any CiU Tripartit
 28. 28. Habitatge?
 29. 29. Fonts: Elaboració pròpia, dades extretes de la Direcció General d’Habitatge HHabitatgeabitatgess dede protecció oficialprotecció oficial Nombre d'habitatges iniciats amb Protecció Oficial CiU Tripartit
 30. 30. CiU 2003 TRIPARTIT 2006 Pressupost d’habitatge 67,4 M€ 151,4 M€ Política d’habitatge residual innovadora i forta, fent front a les injustícies del Mercat Habitatge Protegit Disminució de l’oferta d’habitatge protegit de 16.033 unitats el 1996 a 5.073 el 2003 Pla pel dret a l’habitatge: 34.483 habitatges protegits realitzats i iniciats, + reserves de sòl per construir-ne 53.000 més. L’habitatge és dirigit pels vaivens del Mercat Creació d’una ajuda per a habitatge de famílies amb risc d’exclusió social (17,1 M€) Habitatge = dret. Canvi de tendència en Habitatge Fonts: Elaboració pròpia, dades extretes de la Direcció General d’Habitatge
 31. 31. i... els valors democràtics
 32. 32. Tres anys de política amb valorsTres anys de política amb valors - Lluita contra les males pràctiques polítiques: transparència en la gestió. - Reducció del Dèficit de la Generalitat, heredat de Ciu, en un 83,5 % en 3 anys. - Creació d’una política del foment de la cultura de Pau. - 57 M€ per a cooperació al desenvolupament (més del doble que amb CiU) - Creació d’una política de recuperació de la Memòria Democràtica. - Solució al greu problema de saturació dels centres penitenciaris (nou pla d’equipaments. No s’havien creat places noves des del 1991) - Creació d’un pla de ciutadania i immigració (69 M€) - Creació d’una política ambiental moderna. - Nou model de gestió dels residus de Catalunya, basat en la prevenció i la reutilització. - Política de control de la contaminació de l’aire, especialment a Barcelona.
 33. 33. - Política pública de recuperació de la memòria democràtica. -Foment a la creació i difusió de la documentació de la República i la guerra civil, així com l’elaboració de material educatiu escolar que no oblidi aquesta part de la nostra història, ... - Programa de suport a entitats i municipis per a la recuperació de la memòria col·lectiva de la història i la lluita per la democràcia. - Projecte de llei del memorial democràtic. - Mandat inclòs al nou estatut per a que els poders públics vetllin pel coneixement de la memòria històrica de Catalunya. - Conveni per a l’elaboració d’un pla pilot de localització dels llocs emblemàtics de la Guerra Civil, la repressió franquista i la lluita antifranquista sobre el territori. Memòria Històrica:
 34. 34. En els darrers 3 anys s’han combatut les injustícies heretades Els governs de dretes de CiU i PP les havien mantingut i ens van situar a la cua d’Europa en benestar de la població
 35. 35. + polítiques socials+ polítiques socials + benestar i qualitat de vida+ benestar i qualitat de vida + valors democràtics+ valors democràtics El Govern Tripartit ha canviat les tendències:
 36. 36. Cal consolidar les noves tendències
 37. 37. Cal mantenir les dretes fora del Govern
 38. 38. Votem als qui garanteixen Polítiques Socials Progressistes
 39. 39. Votem CATALANISTES I D’ESQUERRES 1 de Novembre de 2006 Eleccions al Parlament de Catalunya

×