Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tumanyan prezentation10000

1,270 views

Published on

  • Login to see the comments

Tumanyan prezentation10000

  1. 1. 1869-1923
  2. 2. Մեր Սհակ վարժապետը մեզ կառավարում էր «գաւազանաւ երկաթեաւ»։ երկաթե Իրգավազանը, որ հրացանի շամփուրի էր նման, երբեմն ծռում էր երեխաներիմեջքին, ականջները «քոքըհան» էր անում և մեծ կաղնենի քանոնով «շան լակոտների»ձեռների կաշին պլոկումֈ Ես չե՛մ կարողանում մոռանալ մանկավարժական այդ տեռորըֈՎարժապետի առջև կանգնած երեխան սխալ էր անում թե չէ՝ սարսափից իրան կորցնումէր, այլևս անկարելի էր լինում նրանից բան հասկանալ, մեկը մյուսից հիմար բաներ էրդուրս տալիֈ Այն ժամանակ կարմրատակում, սպառնալի՝ չախի թևերը էտ ծալելով, տեղիցկանգնում էր վարժապետը ու բռնում... Քիթ ու պռունկն արյունոտերեխան, գալարվելով, բառաչում էր վարժապետի ոտների տակ, զանազան սրտաճմլիկաղաչանքներ անելով, իսկ մենք, սփրթնած, թուքներս ցամաքած, նայում էինք ցրտահարծտերի նման շարված մեր բարձր ու երկար նստարանների վրաֈ Ջարդած էրեխայինվերցնում էին մեջտեղիցֈ – «Արի՛»,– դուրս էր կանչում վարժապետը հետևյալին...
  3. 3. ԹՈՒՄԱՆՅԱՆԸ<<ՎԵՐՆԱՏԱՆ>> ԻՐԱՌԱՆՁՆԱՍԵՆՅԱԿՈՒՄ<<ՎԵՐՆԱՏՈՒՆԸ>> հիմնելէր Հովհաննես Թումանյանը1899թ.-ին : Այն 19-րդ դարիվերջի, 20-րդ դարի սկզբի հայգրական ակումբ խմբավո-րումն էր , որի հանդիպում-ները տեղի էին ունենումԹումանյանի բնակարանում`Թիֆլիսի Բեհրության փողոցի44 տան ամենավերին 4-րդհարկում : Վերնատան մշտա-կան անդամները շաբաթը 1-2անգամ հավաքվում էինգրողի տանը ` իրար տեսնելու , զրույց անելու : Այս հանդիպումների ընթացքում մեծ գրողները ընթերցում ուքննարկում էին համաշխարհային գրականության դասական և նոր հեղինակների գործերն , ինչպես նաևիրենց գործերն էին ներկայացնում ընդհանուր քննարկման: Վերնատան մշտական անդամներն էին ` Ղազա-րոս Աղայանը , Դերենիկ Դեմիրճյանը, Հովհաննես Թումանյանը,Ավետիք Իսահակյանը, Լևոն Շանթը,ՆիկոլԱղբալյանը:Մշտական անդամներից բացի, Վերնատան հանդիպումներին ներկա են եղել նաև այլ բազումհայ գրողներ, արվեստագետներ, պատմաբաններ, լեզվաբաններ կամ գրականասեր մարդիկ :
  4. 4. Ո՞ր աշխարհքում ունեմ շատ բան. միտք եմ անում` է՞ս, թե՞ էն.Մեջտեղ կանգնած` միտք եմ անում, չեմ իմանում` է՞ս, թե՞ էն.Աստված ինքն էլ տարակուսած չի հասկանում` ինչ անի,Տանի՜, թողնի՜, ո՞րն է բարին, որ սահմանում, է՞ս, թե՞ էն: ***Քանի՜ ձեռքից եմ վառվել,Վառվել ու հուր եմ դառել,Հուր եմ դառել, լույս տվել,Լույս տալով եմ սպառվել:
  5. 5. Գրողը մնայուն,հավերժական գործեր պիտի տա`խիտ,ուժեղ,խորը...Տաղանդավորները ապրում են մի որոշժամանակաշրջանում,իսկ հանճարները`բոլոր ժամանակներում:

×