Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Հայաստանի ՄՌ Ասոցիացիա յ   ի    ցի ցի    Երևան – 2011թ.
ՆԱԽԱՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ  ՄՌ     Մեկուկես         Ավելի քան   Այդ       տարում    8 ՄՌ          ...
ՆՊԱՏԱԿՆԵՐ      ՀՀ‐ում      ՀՀ ում և արտերկրում ՄՌ կառավարման      ոլորտում փորձի ուսումնասիրում և    ...
ՄՌ ԱՍՈՑԻԱՑԻԱՅԻ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆԸ   Գործունեության     ՄՌԱ անդամները  միևնույն ոլորտում   ֆիզիկական անձինք են, ...
ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔ  Ղեկավար    Գործադիր և    Ասոցիացիայի                 գործունեության   օղակ    ...
ԱՆԴԱՄԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՏՐԱՄԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ                    Ասոցիացիայի                    անդ...
2011թ. ԾՐԱԳՐԵՐ                     ՄՌԿ դաշտի                     բարելավում ՄՌ ա...
Գործունեության ֆինանսավորում        Անդամավճարներ    1    Ընդհանուր տարեկան անդամավճարը կազմում է      ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Armenian HR Association arm

1,134 views

Published on

 • Be the first to comment

Armenian HR Association arm

 1. 1. Հայաստանի ՄՌ Ասոցիացիա յ ի ցի ցի Երևան – 2011թ.
 2. 2. ՆԱԽԱՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ ՄՌ Մեկուկես Ավելի քան Այդ տարում 8 ՄՌ ընթացքում համայնքի ստեղծման ղ թեմաների 20 գաղափար 10 ՄՌ քննարկում գործնական մասնակիցներ 10  ակումբների թանգարանի ձևաչափով 2008 թ. անցկացում այցելություն
 3. 3. ՆՊԱՏԱԿՆԵՐ ՀՀ‐ում ՀՀ ում և արտերկրում ՄՌ կառավարման ոլորտում փորձի ուսումնասիրում և փոխանակում Աշխատանքային օրենսդրության բարելավմանն ուղղված գործունեության իրականացում ի կ ն մ ՀՀ‐ում ՄՌ կառավարման մասնագետների գործարար է իկ ի ն մե ի մ կ մ ծ էթիկայի նորմերի մշակում,   ներդնում և զարգացում, ՄՌ ոլորտի ինստիտուցիոնալիզացում ՀՀ‐ում ՄՌ կառավարման մասնագետների և ընդհանրապես կադրային ներուժի զարգացմանն ուղղված ծրագրերի մշակում ու ի կ ն իրականացումմ այլ նպատակներ
 4. 4. ՄՌ ԱՍՈՑԻԱՑԻԱՅԻ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆԸ Գործունեության ՄՌԱ անդամները միևնույն ոլորտում ֆիզիկական անձինք են, Ֆիզիկական անձանց զբաղված սակայն մասնագիտական կազմակերպությունների ներկայացնում են միություններ, միություններ, կազմակերպություններ
 5. 5. ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔ Ղեկավար Գործադիր և Ասոցիացիայի գործունեության օղակ համակարգող մեջ ներգրավված օղակ անդամներ Ուսուցում և գի կ մասնագիտական զարգացում ՄՌԿ դաշտի դ շ ի ԱՍՈՑԻԱՑԻԱՅԻ ՏՆՕՐԵՆ/ բարելավում ԽՈՐՀՈՒՐԴ ԱԴՄԻՆԻՍՏՐԱՑԻԱ ՄՌ գործնական հանդիպումներ և հ ն ի մնե միջոցառումներ ՄՌ ոլորտի հանրայնացում այլ
 6. 6. ԱՆԴԱՄԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՏՐԱՄԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ Ասոցիացիայի անդամակցությունը ն մ կ ն վճարովի հիմուքներով է Այն մասնագետները,  որոնք պատրաստ են ժամանակ հատկացնել ասոցիացիայի գործերին ՄՌ ոլորտում և որևէ ծրագրի առնվազն մեկ իրականացմանը տարվա ստաժ ունեցող նե մասնագետները
 7. 7. 2011թ. ԾՐԱԳՐԵՐ ՄՌԿ դաշտի բարելավում ՄՌ ակումբի Մասնագիտական • Գործնական հարաբ- ՄՌ ոլորտի գործնական զարգացում ների հաստատում ՄՌ գործ-թյունը հանրայնացում հանդիպումներ • Այլ ՄՌ կարգ-ող պետական • Տարվա • Հունվարի 21 ասոցիացիաների մարմինների հետ լավագույն ՄՌ • Մարտի 22 Մ ի փորձի ուսումնասիրում և • Ակտիվ պրոյեկտի • Ապրիլի 8 մասնակցություն մրցույթի կապերի • Հունիսի 21 հաստատում աշխ. օրենսդրության կազմակերպում • Սեպտեմբերի 22 Սե եմ ե ի վերաբերյալ փոփոխ- Նոյեմբեր • ՄՌ դասընթացի • Հոկտեմբերի 21 ների և նախագծերի • Վեբ կայքի կազմակերպում քննարկմանը մշակում • Դեկտեմբերի 16 Մայիս • ՄՌ մասնագետների գ րի էթիկայի նորմերի մշակում
 8. 8. Գործունեության ֆինանսավորում Անդամավճարներ 1 Ընդհանուր տարեկան անդամավճարը կազմում է դ ր ր կ դ վ րը կ զ 100 000 ՀՀ Դ, որից 20 000 ՀՀԴ տրվում է կանխավճարի տեսքով, 80 000 ՀՀԴ վճարվում է տարվա ընթացքում՝մասերով: րվ ը թ ցք ր վ 2 ՄՌ ոլորտի զարգացման գործում շահագրգիռ կազմակերպությունների կ ղ ից ջ կց թյ կողմից աջակցություն

×