SlideShare a Scribd company logo
1 of 14
Download to read offline
Astrofizika
Punoi: Armando Selvija
Pranoi: Aleksander Hila
Maj, 2017
Shkolla “Ate Pjeter Meshkalla”
Astronomia eshte nje shkence natyrore qe merret me studimin e 
objekteve qiellore (te tilla si, planetet, kometat, mjegullnajat, 
yjet, galaktikat) dhe fenomenet qe dalin jashte atmosferes se 
Tokes (te tilla si rrezatimi i sfondit kozmik). Ajo ka te beje me 
evolucionin, fizike, kimike, meteorologji, dhe levizje te 
objekteve qiellore, si dhe me formimin dhe zhvillimin e universit.
Astronomia eshte nje nga shkencat me te vjetra. Kulturat 
prehistorike kane lene prapa objekte astronomike te tilla si 
monumentet e egjiptit, Stonehenge/Guret e Lashte dhe qyteterimeve 
te hershme si Babilonasit, Greket, Kinezet, dhe Mayans. 
Megjithate, shpikja e teleskopit ishte e nevojshme para se 
astronomia te zhvillohej ne nje shkence moderne. Historikisht, 
astronomine e kane perfshire disiplina te ndryshme si, navigacion,
vezhgime, duke krijuar kalendaret madje edhe Astrologjine, por 
astronomia profesionale eshte ne ditet e sotme dhe eshte sinonim 
me Astrofiziken.
Gjate shekullit te 20­te, fushet e astronomise u ndane ne dege te 
ndryshme, vezhgimore dhe teorike. Astronomia vezhgimore eshte e 
perqendruar ne marrjen e te dhenave nga vrojtimet e objekteve 
qiellore, te cilat analizohen pastaj duke perdorur parimet 
themelore te fizikes. Astronomia teorike eshte e orientuar drejt 
zhvillimit te kompjuterit ose modeleve analitike per te pershkruar
objektet dhe fenomenet astronomike. Te dyja keto fusha plotesojne 
njeri­tjetrin, me astronomi teorike duke shpjeguar rezultatet 
vezhgimore, dhe vezhgimet per te konfirmuar rezultatet teorike.
Astronomet Amatore kane kontribuar per shume zbulime te 
rendesishme astronomike, dhe astronomia eshte nje nga shkencat e 
pakta ku amatoret mund te luajne akoma nje rol aktive, sidomos ne 
zbulimin dhe vezhgimin e fenomeneve te rastit.
Astronomia e lashte nuk duhet ngaterruar me astrologjine, sistemi 
besimit i cili pretendon se punet e njeriut lidhen me qendrimet e 
objekteve qiellore. Edhe pse dy fushat kane nje origjine te 
perbashket, ata jane te dallueshme.
Perdorimi i termave Astronomike dhe Astrofizike
Ne pergjithesi, termi "astronomi" ose "astrofizike" perdoret per 
t'ju referuar kesaje dege. Ne baze te rrepte fjalori, "astronomia"
i referohet studimin te objekteve dhe çeshtjeve jashte atmosferes 
se Tokes dhe te pronave fizike dhe kimike. Astrofizika i referohet
deges se astronomise qe kane te bejne me, vetite fizike, dhe 
proceset dinamike te objekteve qiellore duke perfshire dhe 
fenomenet. Ne disa raste, futja e tekstit hyres, Univers, fizike, 
nga Frank Shu, percaktoi se, astronomia perdoret per te pershkruar
studimin cilesor te subjektit, ndersa astrofizika perdoret per te 
pershkruar versionin e fizikes se orientuar te subjektit. Mirepo, 
nga kerkimet moderne te subjekteve astronomike shohim se 
astronomia moderne ne fakt mund te quhet astrofizika. 
Departamentet e ndryshme te kerkimit rreth ketij subjekti mund te 
perdorin si astronomine gjithashtu dhe astrofiziken. Ne varesi te 
faktit, nese departamenti eshte i lidhur historikisht me nje 
departament te fizikes, athere dhe astronomet ne te vertete kane 
grade te fizikes.
Historia
Ne kohet e hershme, astronomia ishte e perbere vetem nga vezhgimi 
dhe parashikimet e mocioneve te objekteve te dukshme me sy. Ne 
disa vende, te tilla si Stonehenge, kulturat e hershme kane 
mbledhur objekte masive me gjasa astronomike. Para se te shpikej 
teleskopi, studimet e hershme te yjeve kryheshin nga pikat e 
favorshme, pikerisht siper ndertesave dhe pjese te larta te tokes.
Kur qyteterimet u zhvilluan ne vende si, Mesopotami, Kine, Egjipt,
Greqi, Indi, dhe Ameriken Qendrore, filluan te krijohen 
observatoret dhe studimet e ideve mbi natyren e universit. Shumica
e astronomise se hershme ne te vertete perbehet prej, hartes, 
pozicioneve te yjeve dhe planeteve, nje shkence tani e referuar si
astrometry. Nga keto verejtje, u formua ideja e hershme per 
mocionet e planeteve dhe natyra e Diellit, Henes dhe Tokes. Toka u
besonte nga njerezit te ishte qendra e Universit me Diellin, Henen
dhe Yjet e rradhes rreth saj. Kjo eshte e njohur si model 
gjeocentrik i universit. Nje zhvillim veçanerisht i rendesishem 
ishte fillimi i astronomise matematikore dhe shkencore, e cila 
filloi ne mesin e Babilonise, i cili hodhi bazat per traditat e 
astronomike te me voneshme qe u zhvillua ne civilizimet tjera. 
Babilonasit zbuluan se eklipset henore ndodhin ne nje cikel te 
perseritur, i njohur si Golfin.
Pas Babilonise, u bene perparime te ndjeshme ne astronomi nga 
Greket e lashte dhe bota Helenistike. Astronomia greke eshte e 
karakterizuar qe nga fillimi, duke kerkuar nje shpjegim racional 
fizik per fenomenet qiellore. Ne shekullin e 3 Para krishtit, 
Aristarchus i Samos llogariti madhesine e Tokes, dhe largesine e 
Henes dhe Diellit, dhe ishte i pari qe propozoje nje model 
heliocentrik te Sistemit Diellor. Ne shekullin e 2 Para Krishtit, 
Hipparchus llogariti madhesine dhe distancen e Henes, dhe shpiku 
pajisjet e hershme astronomike te njohura si astrolabe. Hipparchus
gjithashtu krijoi nje katalog te plote te 1020 Yjeve, dhe shumica 
e yjeve te hemisferes veriore jane kataloguar nga astronomet grek.
Mekanizmi Antikythera (c. 150­80 Para Krishtit) ishte nje 
kompjuter analog i dizajnuar per llogaritjen e vendndodhjes se 
Henes, Diellit, dhe Planeteve, ne data te sakta. Objektet 
Teknologjike te kompleksitetit te ngjashem nuk u shfaqen deri para
shekullit te 14, atehere kur filloi shfaqja e oreve mekanike 
astronomike, ne Europe.
Gjate Mesjetes, astronomia ishte kryesisht me baze ne Europe, te 
pakten deri ne shekullin e 13­te. Megjithate, astronomia lulezoi 
ne boten islame, dhe pjese te tjera te botes. Kjo çoi ne shfaqjen 
e observatoreve te pare astronomik ne boten myslimane ne fillimet 
e shekullit te 9. Ne 964, Galaktika Andromeda, me e aferta me ate 
tonen, Rruga e Qumeshtit, u zbulua nga astronomi Persian Azophi 
dhe e pershkroi ne librin e tij te yjeve fikse. 1006 SN supernova,
u vu re nga astronomi Egjiptiano Arabik, Ridvan Ali ibn dhe 
astronomet Kineze ne 1006. Disa nga astronomet e shquar (kryesisht
persianet dhe arabet), dhane nje kontribut te rendesishem per 
shkencen, Al­Batani, Thebit, Azophi, Albumasar, Biruni, Arzachel, 
Al­Birjandi, dhe astronomet e observatoriit Maragheh dhe 
Samarkand. Besohet gjithashtu se rrenojat ne Zimbabven e Madhe dhe
Timbuktu mund te kete qene te vendosur si nje observator 
astronomik. Europianet besuan se nuk kishte pasur vezhgime 
astronomike ne Kolonite para Mesjetes Afrikano Sahariane, por 
zbulimet moderne treguan komplet ndryshe.
Revolucioni Shkencor
Gjate rilindjes, Nikola Copernic propozoi nje model heliocentrik 
te sistemit diellor. Puna e tij u mbrojt, u zgjerua, dhe u 
korrigjua nga Galileo Galilei dhe Johannes Kepler. Galileo verejti
duke perdorur teleskopet per te rritur shikimet dhe studimet e tij
rreth hapesires. Kepler ishte i pari qe pershkroi dhe la me 
testament nje sistem te sakte diellor dhe detajet e levizjes se 
planeteve me Diellin ne qender. Megjithate, Kepler nuk pati sukses
ne formulimin e nje teorie sipas ligjeve qe ai shkroi. Ajo u la 
per shpikjen e dinamikes se Njutonit, dhe ligjin e tije te 
gravitacionit duke shpjeguar levizjet e planeteve. Zbulimet e 
metejshme ishin paralele per permiresimet ne madhesine dhe 
cilesine e teleskopit. Katalogjet me yje te shumte u prodhuan nga 
Lacaille. Astronomi William Herschel beri nje katalog te 
hollesishem te mjegullnajave dhe grupimeve te tyre, dhe ne 1781 
zbuloi, Uranin, planeti i pare i ri i gjetur ne ate kohe. Distanca
ne nje yll u njoftua ne 1838, kur parallax/paralaks ­ Njesi 
matese. e yllit Cygni 61 u mat nga Friedrich Bessel.
Gjate shekujve te 18­19, vemendjet per problemin e 3 trupave nga 
Euler, Clairaut, dhe D'Alembert çuan ne parashikimet me te sakta 
per mocionet e Henes dhe Planeteve. Kjo pune u studjua edhe me tej
nga Lagranzhit dhe Laplace, duke lejuar masat e planeteve dhe te 
henave te vleresohen nga orbitat e tyre. Perparime te rendesishme 
ne astronomi u bene me futjen e teknologjise se re, duke perfshire
spektroskopet dhe fotografite. Fraunhofer zbuloi rreth 600 grupe 
ne spektrin e Diellit ne 1814­1815, te cilat, ne 1859, Kirchhoff i
shpjegoi me pranine e elementeve te ndryshme. 
Ekzistenca e galaktikes tone, Rruga e Qumeshtit, si nje grup i 
veçante i mundshem, u provua vetem ne shekullin e 20­te, se bashku
me ekzistencen e galaktikave te jashtme dhe vete zgjerimit te 
Universit. Astronomia moderne ka zbuluar edhe shume objekte te 
tilla ekzotike si quasars, pulsare, blazars, dhe galaktikat radio,
dhe i ka perdorur keto verejtje per te zhvilluar teorite fizike te
cilat pershkruajne disa nga keto objekte ne drejtim te objekteve 
tjera ne menyre te barabarte ekzotike te tilla si vrimat e zeza 
dhe yjet neutron. Kozmologjia fizike beri perparime te medha gjate
shekullit te 20, me modelin e Big Bang, i mbeshtetur nga provat e 
siguruara nga astronomia dhe fizika, te tilla si, rrezatimit te 
sfondit kozmik mikrovale, ligjin e Hubble, dhe elementeve 
kozmologjike.
Astronomia Vezhgimore
Ne astronomi, burimi kryesor i informacionit ne lidhje me trupat 
qiellore dhe objekteve te tjera eshte drita e dukshme ose me ne 
pergjithesi rrezatimi elektromagnetik. Astronomia vezhguese mund 
te ndahet ne baze te rajonit te vezhgimit, dhe spektrit 
elektromagnetik. Disa pjese te spektrit mund te verehen nga 
siperfaqja e Tokes, ndersa pjeset e tjera jane te vezhgueshme nga 
lartesi te larta ose hapesira. Informacion specifik mbi keto 
nenfusha eshte dhene me poshte.
Radio Astronomi
Radio Astronomia studjon rrezatimet me vale te madhe, perafersisht
nje milimeter. Radio astronomia eshte e ndryshme nga format tjera 
te astronomise vezhguese mbi valet e radios dhe trajtohet si vale 
e jo si fotonetet diskrete. Eshte relativisht e lehte per te matur
fazat e valeve te radios, ndersa kjo nuk eshte aq lehte te behet 
ne valet e shkurtera. Edhe pse disa vale te radios prodhohen nga 
objekte astronomike ne formen e emisionit termik, shumica e 
emisioneve te radios qe eshte vene re nga Toka eshte pare ne forme
te rrezatimi sinkrotron, e cila prodhohet kur elektronet luhaten 
rreth fushave magnetike. Perveç kesaj, nje numer i vijave 
spektrale te prodhuara nga gazi nderyjore, jane te vezhgueshme ne 
valet e gjata. Nje shumellojshmeri te gjere te objekteve jane te 
dukshme ne valet e gjata, duke perfshire supernova, gazet 
nderyjore, pulsaret, dhe berthamat e galaktikave aktive.]
Astronomia dhe Rrezatimi Infra e Kuqe
Infrared merret ne astronomi me zbulimin dhe analizimin e 
rrezatimit infra te kuqe (vale me e gjate se drita e kuqe). Perveç
ne gjatesise valore te afert me drite te dukshme, rrezatimi infra 
i kuq eshte i zhytur rende nga atmosfera, dhe atmosfera prodhon 
emisionet e rendesishme te infra te kuqe. Si pasoje, observatoret 
infra te kuqe duhet te vendosen ne vendet e larta ose ne hapesire.
Spektri i infra te kuqe eshte i dobishem per studimin e objekteve 
qe jane shume te ftohte qe qe rrezatojne drite te dukshme, te 
tilla si planetet etj. Valet e gjata te infra se kuqe gjithashtu 
mund te depertojne ne rete e pluhurit qe bllokojne driten e 
dukshme, duke lejuar vezhgimin e yjeve, reve molekulare, dhe bazen
e galaktikave. Disa molekula rrezatoje fuqishem ne infra te kuqe. 
Kjo mund te perdoret per te studiuar kimi ne hapesire, ne menyre 
me specifike infra e kuqe mund te zbuloi ujin neper kometa.
Astronomia optike
Historikisht, astronomia optike, e quajtur edhe drite e dukshme, 
eshte forma me e vjeter e astronomise. Imazhet optike u moren 
fillimisht me dore. Ne fund te shekullit te 19 dhe shumices se 
shekullit te 20, imazhet jane bere duke perdorur pajisje 
fotografike. Imazhet moderne jane bere duke perdorur detektore 
digjitale, CCDs. Edhe pse drita e dukshme ne vetvete shtrihet nga 
rreth 4000 ne 7000 Å Å (400 nm deri 700 nm), te njejtat pajisje te
perdorura ne keto vale jane perdorur edhe per te vezhguar disa 
rrezatime ultraviolete dhe infra te kuqe.
Astronomia e Rrezeve Ultraviolet/Ultravjollce
Astronomia ultravjollce ne pergjithesi perdoret per t'iu referuar 
vezhgimeve ne gjatesi valore midis 100 dhe 3200 A (10­320 nm). 
Drita ne keto vale te gjata eshte e zhytur nga atmosfera e Tokes, 
keshtu qe vezhgimet ne keto vale kryhen nga pjesa e siperme e 
atmosferes ose hapesira. Astronomia ultraviolete eshte me e 
pershtatshme per studimin e rrezatimit termik dhe vijave spektrale
nga yjet blu te nxehte qe jane shume te ndritshem ne kete grup 
vale. Kjo perfshin yjet blu ne galaktikat tjera, te cilat kane 
qene objektivat e anketave te ultravjollce. Objektet tjera qe 
verehen zakonisht ne driten ultravjollce jane, mjegullnaja 
planetare, mbetjet supernova, dhe berthamat galaktikave aktive. 
Gjithsesi eshte i nevojshem nje rregullimi i duhur te matjeve 
ultravjollce.
Astronomia Radioskopike dhe ajo X­ray
Astronomia e radiovaleve eshte dege e astronomise qe bazohet 
kryesisht ne radiovale, kurse astronomia e rrezve Röntgen ( X­ray)
eshte dege qe bazohet ne rrezet me kete emer. 
Si radiovalet ashtu edhe rrezet X jane vale elektomagnetike por me
gjatesi valore krejt te ndyshme: Radiovalet kane gjatesi valore 
shume te gjate – me te madhe se 1m; Rrezet X gjatesi valore shume 
te shkurta dhe ate mes gjatesise valore 0,0nm – 10nm. 
Informacion i dhene nga Profesor Abdyl Berisha
Astronomia e Rrezatimeve Gamma­Ray
Astronomia e rrezatimeve Gama ray eshte studimi i objekteve 
astronomike me vale me te shkurter se sa spektri elektromagnetik. 
Rrezet Gama mund te shihen direkt nga satelite te tilla si 
Observatori Compton apo nga teleskopet e specializuar te quajtur 
Teleskopet atmosferike Cherenkov. Teleskopet Cherenkov ne fakt nuk
i zbuluan rrezet gama direkt, por zbuluan rrezatimin e drites se 
dukshme, prodhuar kur rrezet gama u thithen nga atmosfera e Tokes.
Shumica e rrezeve gama jane me te vertete rreze gama ne bresheri. 
Vetem 10% e burimeve te rrezeve gama jane burime jo­kalimtare. 
Keto rrezatime te qendrueshme jane te dukshem ne pulsare, yjet 
neutron, dhe vrimat e zeza.
Fusha qe nuk eshte e bazuar ne spektrin elektromagnetik
Perveç rrezatimit elektromagnetik, disa ngjarje te tjera me 
origjine nga distanca e madhe mund te vezhgohen edhe nga Toka.
Ne astronomine e substancave, astronomet perdorin strukturat e 
veçanta te nendheshme te tilla si SAGE, GALLEX, dhe Kamioka II / 
III per zbulimin e grimcave te neutrinove. Keto protone e kane 
origjinen kryesisht nga Dielli, por edhe nga supernova. Rrezet 
kozmike, te cilat perbehen nga grimca te energjise shume te larte 
dobesohen ose zhduken kur ata hyjne ne atmosferen e Tokes. Perveç 
kesaj, disa detektore te neutrinove mund te jene te ndjeshem ndaj 
grimcave te prodhuara kur rrezet kozmike godisin atmosferen e 
Tokes. Jane ndertuar disa observatore te tille si, Observatori 
interferometer Laser, Observatori LIGO, por valet gravitacionale 
vazhdojne te jene teper te veshtira per tu zbuluar. Astronomet nga
Toka kane verejtur direkt shume prej ketyre dukurive me ane te 
mostres ne anijet dhe misionet e hapesires. Keto verejtje jane 
arritur nga misionet me sensore te larget, qe mund te kryejne 
eksperimente ne siperfaqen materiale.
Astrometria dhe Mekanikat Qiellore
Nje nga fushat me te vjetra ne astronomi, eshte matja e 
pozicioneve te objekteve qiellore. Historikisht, njohurite e sakta
te pozicioneve te Diellit, Henes, Planeteve dhe Yjeve ka qene 
thelbesor ne navigacionin qiellor dhe ne krijimin e kalendarit. 
Matja e kujdesshme e pozicioneve te planeteve ka çuar ne nje 
kuptim te forte te perberjes gravitacionale, dhe nje aftesi per te
percaktuar pozicionet e te kaluares dhe te ardhmes te planeteve me
saktesi te madhe. Kohet e fundit ndjekja e afert nga Toka e 
objekteve do te lejoje parashikimet dhe goditjet e mundshme ne 
Toke nga keto objekte. Matjet e Parallaksit te yjeve te afert 
ofrojne nje baze themelore ne shkallen e distances kozmike, qe 
eshte perdorur per te matur shkallen e universit. Matjet e 
Parallaksit sigurojn nje baze absolute per te dhenat e yjeve me te
larget. Matjet e shpejtesise radiale tregojne kinematiken e ketyre
sistemeve ne galaktiken tone Rruga e Qumeshtit. Rezultatet e 
Astrometrise jane perdorur edhe per te matur shperndarjen e 
materies se zeze ne galaktike. Gjate viteve 1990, teknika 
astrometrike e matjes se tundur yjore eshte perdorur per te 
zbuluar planete qe rrotullohen rreth yllit te tyre.
Astronomia Teorike
Astronomet teorik perdorin nje shumellojshmeri te gjere te mjeteve
te cilat perfshijne modelet analitike, ato numerike, dhe simulimet
kompjuterike. Modelet analitike te nje procesi, ne pergjithesi 
jane me te miret per te dhene informacione se cfare po ndodh. 
Modelet numerike mund te zbulojne ekzistencen e fenomeneve dhe 
efekteve qe nuk shihen. Kjo ndihmon per te kerkuar te dhena qe 
mund te hedhin poshte nje model, ose te ndihmoje ne zgjedhjen mes 
disa modeleve alternative apo kontradiktore. Ne rastin e nje 
mosperputhje, tendenca e pergjithshme eshte ajo qe perpiqet te 
beje modifikimet minimale te modelit ne pershtatjet e te dhenave. 
Ne disa raste, sasia e madhe e te dhenave ne kundershtim, mund te 
çoje ne braktisjen e modelit.
Temat e studiuara nga astronomet teorike perfshijne, dinamiken, 
evolucionin yjor, formimin galaktik, struktura ne shkalle te gjere
te materies ne univers, origjinen e rrezeve kozmike, relativitetin
e pergjithshem dhe kozmologjise fizike, duke perfshire 
kozmologjine lidhese/string dhe astrofiziken e grimcave. 
Relativiteti astrofizik sherben si nje mjet per te vleresuar te 
dhenat e strukturave ne shkalle te madhe, per te cilen 
gravitacioni luan nje rol te rendesishem ne fenomene fizike, 
hetuar kjo dhe si nje baze per vrimat e zeza ne astrofizike, dhe 
studimin e valeve gravitacionale. Disa teori te pranuara dhe te 
studiuara gjeresisht ne modelin Lambda­CDM jane, Big Bang, 
inflacioni kozmik, materia e erret, dhe teorite fundamentale te 
fizikes. 
Shikoni disa shembuj me poshte
Procesi Fizikes: Gravitacioni, Fuzioni Berthamore, Big Bangu, 
Luhatjet kuantike, Renia Gravitacionale, Cikli i Yjeve CNO.
Mjetet Eksperimentale: Radio Teleskopet, Spektroskopet, Teleskopi 
Hubble, Astronomia Radioskopike X­ray.
Modelet Teorike: Sistemi i Vete­gravitetit, Evolucioni Yjor, 
Zgjerimi i Universit, Inflacioni Kozmik, Relativiteti i 
Pergjithshem.
Shpjegimet/Parashikimet: Shfaqja e nje Sistemi Yjor, Si Shkelqejne
Yjet, Mosha e Universit, Problemi Rrafshtesise, Vrimat e Zeza ne 
qender te Galaktikes Andromeda.
Astronomia Diellore
Ne nje distance prej rreth tete minuta­drite, ylli me i studiuar 
shpesh eshte Dielli, nje yll tipik i klases xhuxh V, Tipi G2, dhe 
rreth 4,6 miliard vjec ne moshe. Dielli nuk eshte konsideruar si 
nje yll i ndryshueshem, por ka ndryshime periodike ne aktivitetin 
e njohur si, cikli i njollave diellore. Kjo eshte nje luhatje 11­
vjeçare ne numerin e njollave diellore. Njollat Dillore jane 
rajone te temperaturave te ulta dhe mesatare e qe jane te lidhura 
me veprimtari intensive magnetike. Shkelqimi i drites se Dielli 
eshte rritur ne menyre te vazhdueshme ne jeten e tije, me nje 
rritje prej 40% qe prej formimit. Dielli ka pesuar edhe ndryshime 
periodike ne shkelqimin e drites, dhe qe mund te kete nje ndikim 
te rendesishem ne Toke, per shembull, besohet te kete shkaktuar 
fenomenin Ice Age ­ Epoka Akullit gjate Mesjetes.
Siperfaqa e jashtme e dukshme e Diellit quhet fotosfere. Mbi kete 
shtrese eshte nje rajon i holle i njohur si kromosfere. Kjo eshte 
e rrethuar nga nje rajon ne tranzicionin e temperaturave ne 
rritje, qe quhet korona e nxehte. Ne qender te Diellit eshte 
rajoni kryesor, nje vellim i temperatures dhe presionit te 
mjaftueshem per te formuar fuzionit berthamor. Mbi baze eshte zona
e rrezatimit, aty ku plazma e percjell fluksin e energjise me ane 
te rrezatimit. Shtresat e jashtme formojne nje zone ku materiali 
gazit transporton energji kryesisht nepermjet zhvendosjes fizike 
te gazit. Besohet se kjo zone krijon aktivitetin magnetik qe 
gjeneron vendet e diellit. Nje ere diellore e grimcave te plazmes 
se jashtme del nga Dielli vazhdimisht. Kjo ere diellore ndervepron
me magnetosferen e Tokes per te krijuar rrezatimin Van Allen, si 
dhe te Aurores, ku vijat e fushes magnetike te Tokes zbresin ne 
atmosfere.
Shkenca e Planeteve
Kjo fushe astronomike shqyrton kuvendin e planeteve, henave, 
planeteve xhuxhe, kometave, asteroideve, dhe organeve te tjera qe 
rrotullohen rreth Diellit, si edhe planetet ekstrasolare. Sistemi 
Dillor eshte eshte studiuar mjaft mire, fillimisht me ane te 
teleskopeve dhe pastaj me vone nga anijet. Kjo ka dhene nje kuptim
te pergjithshem te formimit dhe evolucionin e ketij sistemi 
planetar, edhe pse vazhdohen te behen shume zbulime te reja. 
Sistemi diellor eshte i ndare ne, planetet e brendshme, rripi 
asteroideve, dhe planetet e jashtme. Planetet e brendshme perbehen
nga Merkuri, Aferdita, Toka, dhe Marsi. Planetet e jashtme jane, 
Jupiteri, Saturni, Urani dhe Neptuni. Pertej Neptunit qendron 
Brezi Kuiper, dhe ne fund Reja Oort, e cila mund te zgjase deri ne
1 vit drite.
Planetet u formuan ne diskun Para­Planetar qe rrethoi Diellin e 
hershem. Nepermjet nje procesi qe perfshinte terheqjen 
gravitacionale, dhe perplasjen, disku formoi materialet masive qe 
ne kohe u bene ProtoPlanete. Presioni i rrezatimit nga era 
diellore i largoi ato, dhe vetem planetet me mase te mjaftueshme 
ruajten atmosferen e tyre te gazte. Planetet ne ate kohe vazhduan 
te nxjerrin jashte materiale por gjithashtu pesuan edhe rritje ne 
masen e tyre pershkak te bombardimeve te dendura nga materialet ne
hapesire, keto te fundit te lena nga formimi i sistemit diellor. 
Gjate kesaj periudhe, disa nga planete mund te jene perplasur me 
njeri tjetrin, Pershembull: hipoteza kryesore per menyren se si u 
formua Hena. 
Ngrohja e brendshme e nje planeti ose e nje hene prodhohet nga 
goditjet dhe materialet radioaktive, (p.sh. torium uranium, dhe 
26Al), ose ngrohje jonormale. Disa planete dhe hena grumbullojne 
nje ngrohtje te mjaftueshme per te nxitur proceset gjeologjike, te
tilla si vullkanet dhe pllakat tektonike. Organet e vogla, me 
ngrohje jonormale, ftohen shume shpejt, dhe veprimtarite e tyre 
gjeologjike ndalojne.
Astronomia Yjore
Studimi i mundshem dhe evolucioni yjor eshte themelore per 
kuptimin tone rreth universit. Astrofizika e yjeve ka qene e 
percaktuar me ane te vezhgimit dhe te kuptuarit teorik, gjithashtu
dhe nga simulimet kompjuterike te brendshme. Formimi i Yjeve ndodh
ne rajone te dendura pluhuri dhe gazi, te njohura si rete gjigande
molekulare. Kur destabilizohet, fragmentet e reve bien nen 
ndikimin e gravitetit, per te formuar nje yll. Nje rajon mjaft i 
dendur, dhe i nxehte, shkakton fuzionin berthamor, duke krijuar 
keshtu nje yll te tipit rendi­kryesor. Te gjithe elemetet e renda 
pervec Hidrogjenit dhe Helium, krijohen brenda ne berthamen e 
yllit. 
Karakteristika e yllit varet nga masa e tije, sa me masiv te jete 
ylli, aq me i madh eshte dhe shkelqimi drites se tije, gjithashtu 
dhe djegja e karburantit eshte me e shpejte. Me kalimin e kohes, 
ky karburant hidrogjeni kthehet teresisht ne helium, dhe ylli 
fillon te zhvillohet. Bashkimi i helium kerkon nje temperature te 
larte, ne menyre qe ylli te zgjerohet ne madhesi dhe te kerkoje 
rritje ne densitetin e berthames. Fati perfundimtar i yll varet ne
masen e tij, nese ai eshte 8 deri ne 20 here me i madh se sa 
Dielli jone athere ka nje perfundim te dhunshem me shperthimin 
supernova. Mbetja e nje supernove krijon nje yll neutron, ose nje 
vrime te zeze.
Astronomia Galaktike
Sistemi yne diellor orbiton ne kuader te Rruges se 
Qumeshtit e cila eshte nje galaktike spirale dhe eshte 
antare e grupit lokal te galaktikave. Kjo eshte nje mase e
rradhes e gazit, pluhurit, yjeve dhe objekteve te tjera, 
te mbajtura se bashku nga graviteti. Ne qender te 
galaktikes sone eshte, dhe prezenca e vrimes se zeze 
supermassive. Kjo eshte e rrethuar nga kater armet 
kryesore spirale ne qendren e galaktikes sone. Ky eshte 
nje rajon i formimit te yjeve aktiv qe permban popullsia e
yjeve te rinj. Disku eshte i rrethuar nga nje aureole 
sferoide e vjeter, popullsia II e yjeve, si dhe 
perqendrimet relativisht te dendura, te njohura si grupe 
te rrumbullaket.
Astronomia e Avancuar Galaktike
Studimi i objekteve jashte galaktikes sone eshte nje dege 
e astronomise qe ka te beje me formimin dhe evolucionin e 
galaktikave, morfologjine e tyre, klasifikimin, shqyrtimin
e atyre aktive, dhe e grupimeve. Ky i fundit eshte i 
rendesishem per te kuptuarit e struktures ne shkalle te 
gjere te kozmosit. Shumica e galaktikave jane organizuar 
ne forma te ndryshme dhe lejojne astronomet te perdorin 
skemat e klasifikimit. Ato jane te ndare zakonisht ne 
forme spirale, eliptike dhe jo te rregullt. Siç e sugjeron
edhe emri, nje galaktike eliptike ka formen kryq 
seksionale. Yjet levizin se bashku ne orbita te rastit, 
dhe me asnje drejtim te preferuar. Keto galaktika 
permbajne pak pluhur nderyjor ose aspak, disa regjime 
formuese te yjeve, dhe yjet qe ne pergjithesi jane te 
vjeter. Galaktikat eliptike jane me te zakonshmet qe 
gjenden ne qender te grupimeve galaktike, dhe mund te 
formohen me ane te bashkimit te galaktikave te medha. Nje 
galaktike spirale eshte e organizuar ne nje disk te 
sheshte me rotacion, dhe zakonisht me nje fryrje te shquar
ne qender, duke mos harruar dhe krahet e ndritshem te 
spiraleve te jashtme. Krahet jane rajonet me pluhur, aty 
ku formohen yjet e reja masive. Galaktikat spirale jane te
rrethuar zakonisht me nje aureole te vjeter. Te dyja 
galaktikat, Rruga e Qumshtit (e jona), dhe Andromeda jane 
galaktika spirale.
Galaktikat e rregullta jane kaotike, dhe nuk jane as ne 
forme spirale as eliptike. Rreth 1/4 e te gjitha 
galaktikave jane te parregullta, dhe forma e veçante e 
galaktikave te tilla mund te jete rezultat i nderveprimit 
gravitacional. Nje galaktike aktive eshte nje formacion me
nje sasi te konsiderueshem te energjise se saj nga nje 
burim tjeter i mundshem i pluhurit, dhe i gazit, dhe eshte
e perbere nga nje rajon kompakt ne baze, qe eshte vrima e 
zeze massive. Galaktikat Active qe leshojne rrezatim te 
larte te energjise perfshijne galaktikat, Seyfert, 
Quasars, dhe Blazars. Quasars besohet te jene nje nga 
objektet me te vazhdueshme qe shkelqejne ne Univers. 
Struktura ne shkalle te gjere te kozmosit eshte e 
perfaqesuar nga grupe te galaktikave.
Kozmologjia
Kozmologjia mund te konsiderohet si studimi i gjithesise, 
si nje e tere. Vezhgimet e struktures ne shkalle te gjere 
te universit, nje dege e njohur si kozmologji fizike, ka 
dhene nje kuptim te thelle te formimit dhe evolucionit te 
kozmosit. Kozmologjia moderne eshte teoria e pranuar e big
bangut, ku universi yne filloi ne nje pike te vetme, dhe u
zgjerua me pas gjate rrjedhes se 13,7 miliard vjetesh. Ne 
rrjedhen e ketij zgjerimi, universi ka pesuar disa faza 
evolucionare. Ne momentet shume te hershme eshte teorizuar
se, universi perjetoi nje inflacion shume te shpejte 
kozmik, e cila homogjenizoi kushtet e fillimit.[/B]
Kur u formuan atomet e para, hapesira u be transparente 
tek rrezatimi, duke liruar energjine qe njifet sot si 
rrezatimi i sfondit mikrovale. Zgjerimi i universit me pas
iu nenshtrua nje epoke te erret per shkak te mungeses se 
burimeve te energjise yjore. Struktura hierarkike e 
materies filloi duke u formuar nga variacionet e mases se 
dendur. Materia e akumuluar ne rajonet e dendura, formoi 
rete e gazit dhe yjet e hershem. Gradualisht, organizatat 
e gazit dhe te pluhurit u bashkuan per te formuar 
galaktikat e pare primitive. Me kalimin e kohes, keto u 
larguan shume, dhe tani njihen si grupet e galaktikave. 
Themelore per strukturen e universit eshte ekzistenca e 
materies se zeze­Dark Matter dhe te energjise se zeze­Dark
Energy. Keto jane komponente dominues, duke formuar 96% te
mases se universit.
Studimet Nderdisiplinore
Astronomia dhe Astrofizika kane zhvilluar lidhje te 
rendesishme nderdisiplinore me fusha te tjera te medha 
shkencore. Archaeoastronomy eshte studimi i astronomise se
lashte, duke shfrytezuar deshmite arkeologjike dhe 
antropologjike. Astrobiologjia eshte studimi i ardhjes dhe
evolucionit te sistemeve biologjike ne univers, duke 
theksuar veçantite mbi mundesine e jetes jasht­tokesore. 
Studimi i kimikateve te gjetura ne hapesire, duke 
perfshire edhe nderveprimet e tyre, formimin dhe 
shkaterrimin, eshte quajtur Astrokimi. Keto substanca 
zakonisht gjenden ne rete molekulare, edhe pse ata mund te
gjehen ne temperatura te ulta, si pershembull tek Yjet 
Xhuxha te Kafe dhe Planetet. Kimia Kozmologjike eshte 
studimi i kimikateve te gjetura ne kuader te Sistemit 
Diellor, duke perfshire edhe origjinen e elementeve dhe 
variacionet ne raportet e izotopeve. Te dyja keto fusha 
perfaqesojne nje mbivendosje te disiplinave te astronomise
dhe kimise.
Astronomi Amatore
Astronomia eshte nje nga shkencat me te cilat amatoret 
mund te kontribuojne me shume. Kolektivisht, astronomet 
amatore shikojne nje sere objektesh qiellore duke 
perfshire dhe fenomenet me pajisjet qe ata ndertojne vete.
Objektivat e perbashketa tek astronomet amatore perfshijne
Henen, Planetet, Yjet, Kometat, Meteoret, dhe nje 
shumellojshmeri te objekteve ne thellesine e hapesires, te
tilla si, Grupimet e Yjeve, Galaktikat, dhe Mjegullnajat. 
Nje dege e astronomise amatore, eshte edhe 
astrofotografia, e cila perfshin marjen e fotografive te 
qiellin. Shume amatore te specializuar kane nje interes te
vecante ne vezhgimin e llojeve te objekteve, ose llojet e 
ngjarjeve. Shumica e amatoreve punojne me vale­gjatesi te 
dukshme, por nje pakice eksperimenton dhe me vale­gjatesi 
jashte spektrit te dukshem. Kjo perfshin edhe perdorimin e
filtrave infra te kuqe per teleskopet konvencionale, si 
dhe perdorimin e radio teleskopeve. Pionieri i radio 
astronomise amatore ishte Karl Jansky, i cili filloi te 
vezhgonte qiellin me radio vale­gjatesi ne vitin 1930. Nje
numer i astronomeve amatore perdorin teleskopet apo 
shtepite e tyre per te perdorur perdorur radio teleskopet,
te cilat ishin ndertuar fillimisht per kerkime 
astronomike, por qe tani jane ne dispozicion dhe per 
amatoret, (p.sh. syri i teleskopit One­Mile).
Astronomet Amatore vazhdojne te japin kontribute shkencore
ne fushen e astronomise. Ne te vertete, ajo eshte nje nga 
disiplinat shkencore ku disa amatore mund te bejne nje 
kontribut te rendesishem ne kete fushe. Amatoret mund te 
bejne shume matje, shumica e te cilave perdoren per te 
gjetur orbitat e planeteve te vogla. Ata gjithashtu mund 
te zbulojne kometat ose Asteroidet. Permiresimet ne 
teknologjine dixhitale ka lejuar amatoret te bejne 
perparime mbreselenese ne fushen e Astrofotografise.
Viti Nderkombetar i Astronomise 2009
Gjate Kuvendit te 62 te pergjithshem te OKB­se, 2009 eshte
deklaruar te jete Viti Nderkombetar i Astronomise 
(IYA2009), i bere zyrtar me 20 dhjetor 2008. Nje skeme 
globale e parashikuar nga Bashkimi Nderkombetar 
Astronomikal (NjAB), eshte miratuar edhe nga UNESCO ­ 
organ i OKB­se, pergjegjes per Arsimet Shkencore dhe ato 
Kulturore. IYA2009 kishte per qellim te bente nje feste 
globale te astronomise dhe kontributit te saje ne shoqeri 
dhe kulture, nxitjen e interesit ne te gjithe boten, jo 
vetem ne astronomi, por shkences ne pergjithesi, me nje 
anim te veçante ndaj njerezve te rinj.
Oxford Angli 2011
Marr nga Universalb.com 

More Related Content

What's hot

Ndikimi i efektit sere ne jeten e perditshme
Ndikimi i efektit sere ne jeten e perditshmeNdikimi i efektit sere ne jeten e perditshme
Ndikimi i efektit sere ne jeten e perditshmeSa Ide
 
Zbatimi i matematikes ne gatim
Zbatimi i matematikes ne gatimZbatimi i matematikes ne gatim
Zbatimi i matematikes ne gatimira_123
 
matematika projekt
matematika projektmatematika projekt
matematika projektFacebook
 
Slideshare...Një mjedis i gjelbër...Një jetë e shëndetshme ...!!!
Slideshare...Një mjedis i gjelbër...Një jetë e shëndetshme ...!!!Slideshare...Një mjedis i gjelbër...Një jetë e shëndetshme ...!!!
Slideshare...Një mjedis i gjelbër...Një jetë e shëndetshme ...!!!Michail Michail
 
Projekt Historia e zhvillimit te matematikes.Ervis Cara
Projekt Historia e zhvillimit te matematikes.Ervis CaraProjekt Historia e zhvillimit te matematikes.Ervis Cara
Projekt Historia e zhvillimit te matematikes.Ervis CaraErvis Cara
 
Teknologjia kompjuteri
Teknologjia kompjuteriTeknologjia kompjuteri
Teknologjia kompjuteriOlt Shala
 
Projekt Matematike
Projekt MatematikeProjekt Matematike
Projekt MatematikeS Gashi
 
Zemra dhe enët e gjakut (Biologji)
Zemra dhe enët e gjakut (Biologji)Zemra dhe enët e gjakut (Biologji)
Zemra dhe enët e gjakut (Biologji)Fleurati
 
Sëmundjet gjenetike
Sëmundjet gjenetikeSëmundjet gjenetike
Sëmundjet gjenetikeXhuLia Muca
 
Projekt; Gjeometria ne programet shkollore e jeten e perditshme
Projekt; Gjeometria ne programet shkollore e jeten e perditshmeProjekt; Gjeometria ne programet shkollore e jeten e perditshme
Projekt; Gjeometria ne programet shkollore e jeten e perditshmesidorelahalilaj113
 
Filozofia gjate shekullit XVII
Filozofia gjate shekullit XVIIFilozofia gjate shekullit XVII
Filozofia gjate shekullit XVIIDenisa Caushi
 
Lidhja e matematikes me lendet e tjera
Lidhja e matematikes me lendet e tjeraLidhja e matematikes me lendet e tjera
Lidhja e matematikes me lendet e tjeraResli Zaganjori
 
Te drejtat e njeriut
Te drejtat  e njeriutTe drejtat  e njeriut
Te drejtat e njeriutDonart Geci
 

What's hot (20)

Ndikimi i efektit sere ne jeten e perditshme
Ndikimi i efektit sere ne jeten e perditshmeNdikimi i efektit sere ne jeten e perditshme
Ndikimi i efektit sere ne jeten e perditshme
 
Ngrohja globale
Ngrohja globaleNgrohja globale
Ngrohja globale
 
Informatike
InformatikeInformatike
Informatike
 
PROJEKT-Ndotja e Mjedisit
PROJEKT-Ndotja e MjedisitPROJEKT-Ndotja e Mjedisit
PROJEKT-Ndotja e Mjedisit
 
Zbatimi i matematikes ne gatim
Zbatimi i matematikes ne gatimZbatimi i matematikes ne gatim
Zbatimi i matematikes ne gatim
 
matematika projekt
matematika projektmatematika projekt
matematika projekt
 
Slideshare...Një mjedis i gjelbër...Një jetë e shëndetshme ...!!!
Slideshare...Një mjedis i gjelbër...Një jetë e shëndetshme ...!!!Slideshare...Një mjedis i gjelbër...Një jetë e shëndetshme ...!!!
Slideshare...Një mjedis i gjelbër...Një jetë e shëndetshme ...!!!
 
Matematike
MatematikeMatematike
Matematike
 
Projekt Historia e zhvillimit te matematikes.Ervis Cara
Projekt Historia e zhvillimit te matematikes.Ervis CaraProjekt Historia e zhvillimit te matematikes.Ervis Cara
Projekt Historia e zhvillimit te matematikes.Ervis Cara
 
Teknologjia kompjuteri
Teknologjia kompjuteriTeknologjia kompjuteri
Teknologjia kompjuteri
 
Levizjet drejtvizore- Yll Berisha
Levizjet drejtvizore- Yll BerishaLevizjet drejtvizore- Yll Berisha
Levizjet drejtvizore- Yll Berisha
 
Projekt Matematike
Projekt MatematikeProjekt Matematike
Projekt Matematike
 
Zemra dhe enët e gjakut (Biologji)
Zemra dhe enët e gjakut (Biologji)Zemra dhe enët e gjakut (Biologji)
Zemra dhe enët e gjakut (Biologji)
 
Sëmundjet gjenetike
Sëmundjet gjenetikeSëmundjet gjenetike
Sëmundjet gjenetike
 
Historiku matematika
Historiku matematikaHistoriku matematika
Historiku matematika
 
Projekt; Gjeometria ne programet shkollore e jeten e perditshme
Projekt; Gjeometria ne programet shkollore e jeten e perditshmeProjekt; Gjeometria ne programet shkollore e jeten e perditshme
Projekt; Gjeometria ne programet shkollore e jeten e perditshme
 
Filozofia gjate shekullit XVII
Filozofia gjate shekullit XVIIFilozofia gjate shekullit XVII
Filozofia gjate shekullit XVII
 
Droga dhe shendeti
Droga dhe shendetiDroga dhe shendeti
Droga dhe shendeti
 
Lidhja e matematikes me lendet e tjera
Lidhja e matematikes me lendet e tjeraLidhja e matematikes me lendet e tjera
Lidhja e matematikes me lendet e tjera
 
Te drejtat e njeriut
Te drejtat  e njeriutTe drejtat  e njeriut
Te drejtat e njeriut
 

Similar to Astrofizika

Historia e astrofizikes
Historia e astrofizikesHistoria e astrofizikes
Historia e astrofizikesdetjona
 
Historia e astrofizikes
Historia e astrofizikesHistoria e astrofizikes
Historia e astrofizikesdetjona
 
Universi dhe perberja e tij.
Universi dhe perberja e tij.Universi dhe perberja e tij.
Universi dhe perberja e tij.xitti
 
Disa kuptime themelore nga astronomia
Disa kuptime themelore nga astronomiaDisa kuptime themelore nga astronomia
Disa kuptime themelore nga astronomiaAferdita Kercishta
 
Universi.
Universi.Universi.
Universi.ALba215
 

Similar to Astrofizika (8)

Historia e astrofizikes
Historia e astrofizikesHistoria e astrofizikes
Historia e astrofizikes
 
Historia e astrofizikes
Historia e astrofizikesHistoria e astrofizikes
Historia e astrofizikes
 
Universi dhe perberja e tij.
Universi dhe perberja e tij.Universi dhe perberja e tij.
Universi dhe perberja e tij.
 
Disa kuptime themelore nga astronomia
Disa kuptime themelore nga astronomiaDisa kuptime themelore nga astronomia
Disa kuptime themelore nga astronomia
 
Hyrje ne historin e fizikes -Valentin Shala
Hyrje ne historin e fizikes -Valentin ShalaHyrje ne historin e fizikes -Valentin Shala
Hyrje ne historin e fizikes -Valentin Shala
 
Universi
UniversiUniversi
Universi
 
Sistemi ynë diellor
Sistemi ynë diellor Sistemi ynë diellor
Sistemi ynë diellor
 
Universi.
Universi.Universi.
Universi.
 

More from Armando Selvija

Kontrolli me sensore ultrasonike
Kontrolli me sensore ultrasonikeKontrolli me sensore ultrasonike
Kontrolli me sensore ultrasonikeArmando Selvija
 
Teknologji mekanike - Permasimi konstruktive dhe operacional i bashkimit
Teknologji mekanike - Permasimi konstruktive dhe operacional i bashkimitTeknologji mekanike - Permasimi konstruktive dhe operacional i bashkimit
Teknologji mekanike - Permasimi konstruktive dhe operacional i bashkimitArmando Selvija
 
Energjia dhe llojet e saj alternative. Energjia berthamore.
Energjia dhe llojet e saj alternative. Energjia berthamore.Energjia dhe llojet e saj alternative. Energjia berthamore.
Energjia dhe llojet e saj alternative. Energjia berthamore.Armando Selvija
 
Reklamat, mjetet e komunikimit
Reklamat, mjetet e komunikimitReklamat, mjetet e komunikimit
Reklamat, mjetet e komunikimitArmando Selvija
 

More from Armando Selvija (10)

G code
G codeG code
G code
 
Kontrolli me sensore ultrasonike
Kontrolli me sensore ultrasonikeKontrolli me sensore ultrasonike
Kontrolli me sensore ultrasonike
 
Teknologji mekanike - Permasimi konstruktive dhe operacional i bashkimit
Teknologji mekanike - Permasimi konstruktive dhe operacional i bashkimitTeknologji mekanike - Permasimi konstruktive dhe operacional i bashkimit
Teknologji mekanike - Permasimi konstruktive dhe operacional i bashkimit
 
Energjia dhe llojet e saj alternative. Energjia berthamore.
Energjia dhe llojet e saj alternative. Energjia berthamore.Energjia dhe llojet e saj alternative. Energjia berthamore.
Energjia dhe llojet e saj alternative. Energjia berthamore.
 
Reklamat, mjetet e komunikimit
Reklamat, mjetet e komunikimitReklamat, mjetet e komunikimit
Reklamat, mjetet e komunikimit
 
Logo
LogoLogo
Logo
 
Plani i biznesit
Plani i biznesitPlani i biznesit
Plani i biznesit
 
Plan biznesi
Plan biznesiPlan biznesi
Plan biznesi
 
Don kishoti
Don kishotiDon kishoti
Don kishoti
 
KIMI
KIMIKIMI
KIMI
 

Astrofizika