Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Amerika e jugut

15,416 views

Published on

Published in: News & Politics
 • Login to see the comments

Amerika e jugut

 1. 1. PUNE ME PROJEKTTEMA: “AMERIKAJUGORE”LENDA:GJEOGRAFI
 2. 2. POZITA GJEOGRAFIKE Amerika Jugore është me njësipërfaqe prej 17.843.000 km²dhe një popullsi prej355.070.540banorësh, kontinenti i katërt më imadh i Tokës. Amerika Jugore shtrihet nëpjesën jugore të kontinentittë Amerikës. Ajo shtrihetndërmjet detit të Karaibeve, nëveri, Oqeanit Atlantik, në lindjedhe Oqeanit Paqësor, nëperëndim. Është i vetmikontinenticili i ofrohet më sëshumti Antarktikut – 1000 km.Ekuadori e ndanë në dy pjesë jotë barabarta. Pjesa më e madhee saj shtrihet në Hemisferënjugore. Sipas formës dhe pozitësgjeografike, i përngjanë shumëkontinentit të Afrikës.
 3. 3.  Amerika Jugore gjendet largrrugëve të rëndësishmendërkombëtare, ujore dheajrore, dhe largkontinenteve të zhvilluara.Me Amerikën e Mesmelidhet me kanalin ePanamasë dhe detit tëkaraibeve, ndërsa OqeaniAtlantik e lidhme Afrikën dhe Evropën.Amerika Jugore bashkme Amerikën Qendrorendryshe quhet AmerikaLatine, për shkak se flitengjuhët spanjolle dheportugeze.
 4. 4. RELIEVI Relievi i Amerikës Jugore është shum i ngjajshëm merelievin e Amerikës Veriore. Në relievin e AmerikësJugore dallojmë tri tërësi natyrore: Malet Ande, UltësirëtQendrore dhe Pllajat e Guajanës , Brazizlit dhe pllajën ePatagonisë. Andet (Kordileret) janë vargmale të rrudhosura të cilatkan shtrirje përgjat bregdetit perëndimorë të OqeanitPaqësorë në një gjatësi prej 7200 km. Andet janë mjaft labile dhe njëherit janë zonë vullkanike. Vullkane aktive dhe të shuara më së shumti ka ndërmjetKolumbisë dhe Ekuadorit. Vullkani më i njohurështë Chimborazo
 5. 5.  Anët lindore të Andeve janë të pasura me minerale,ndërsa në Andet veriore jan të vendosura vendbanimetme lartësi më të madhe mbidetare nëbotë. Chimborazo është majë më e lartë malorenë Ekvador, me një lartësi 6,267 metra,vullkan i shuar, jutakon MaleveAnde Sipas disa gjeografëve , Chimborazo është maja më elartë në botë (nëse llogaritet lartësia nga bërthama eTokës, e jo lartësia mbidetare). Kjo është përshkak seToka nuk është krejtësisht sferike, por është e zgjeruarnë ekuador dhe e shtypur në pole. Për shkak të zgjerimit( e cila arrinë rreth 20 km.) maja Chimborazo e cilandodhet pothuajse në ekuator, e që është më larg ngabërthama e Tokës - mesi i Tokës se sa Mont Everesti .Edhe majat tjera të larta malore janë më larg nga mesi iTokës se sa Mont Everesti.
 6. 6. KLIMA• Zona e klimësekuatoriale• Zona e klimëssubekuatoriale• Zona e klimës tropikale• Klima subtropikale• Zona e klimës mesatare
 7. 7. KLIMA• Klima percaktohet nga shtrirja gjeografike dhelartesia. Nje pjese e mire e territorit, pellgu iAmazones dominohet nga klima ekuatoriale engrohte dhe e lagesht, pothuajse gjate gjithe vitit.Me ne jug klima behet mesatare e bute dhe e ftohtepertej paralelit 55 ͦ si dhe lartesive mbi 3000 m.
 8. 8. HIDROGRAFIA• Amazona (Rio Amazonas) është lum në Amerikën Jugore i cili kandërtuar sistemin më të madh ujor në botë. Amazona rrjedh nëpërPeru, Brazil dhe pjesërisht si lum kufitar nëpër Kolumbi. Burimi iAmazonit gjindet në malet Ande, prej nga lumi rrjedh në drejtimperendimor. Amazona i ka disa lumenj burimor, më së shpeshtimerret si lum burimor Ukajali, rrallë Mranon. Amazona bashk meUjakalin dhe lumin Apurimak ka gjatësi rreth 7100 km, ndërsagjatësia e Amazones me Maronin arrinë rreth 6400 km. Nërrjedhjen e mesme, nga grykderdhja Javari e deri te grykderdhja RioNegro, Amazona bartë emrin Solimôes. Në këtë pjesë gjerësia elumit arrinë edhe deri në 20 km, derisa në rrjedhën e poshtme edhederi në 100 km. Prurja maksimale në grykëderdhje arrinë 300 000m kub në sekond (prurja mesatare arrinë rreth 120 m³/s). Kjo sasi emadhe e ujit të ëmbël shkakton fenomenin se uji në OqeaninAtlantik edhe 400 km nga grykëderdhja edhe më tutje është i ëmbël.Lumin Amazon e zbuloi në vitin 1541 dhe e kaloi hulumtusi spanjolFransisko de Orelana në vitin 1542.
 9. 9.  Bota bimore dhe shtazore eAmerikes Jugore është e lidhurngusht me kushtet klimatike. Atokanë mundësuar që bota bimore dheshtazore e Amerikës Jugore të jetëshumë e pasur, e zhvilluar dhe ellojllojsme. Zona e pyjeve ekuatoriale, shtrihetnë dy anët e ekuatorit . Kjo zonëështë e pasur me pyje të pashkelura,që nga vendasit quhenselvase. Në veri dhe në jug të pyjeveekuatoriale rriten kullotat e larta.Krahinat me bar të lartë në rrjedhëne Orinokos , quhen lanose, ndërsanë Rrafshnalten e Brazilit quhen meemrin kampose. Druri tipik i savaneve është drurishishe që ka formën e një shishejeku grumbullohet lagështia për stinëne thatë . këtu kultivohen kafeja,kallamsheqeri, kakao, etj.
 10. 10.  Gjarpëri më i madh dhe më irrezikshëm është Anakonda, igjatë 100 m. Duke shkuar në jug tëAmerikës Jugopre, savanetzëvënsohen me barishta tëulta, që popullsia vendase iquan pampase. Pampaset zënë sipërfaqe tëmëdha në Argjentinë,Paraguaj dhe Uruguaj. Kyrajon është i përshtatshëmpër zhvillimin e blegtorisë dheështë rajon i drithërave dhebimëve industriale
 11. 11. TE DHENAT KRYESORE PER SHTETETE AMERIKES JUGOREEMRI SIPERFAQJA POPULLSIA DENDESIAArgjentina 2,766,890 37,812,817 14Bolivia 1,098,580 8,445,134 7.7Brazili 8,511,965 176,029,560 21Kili 756,950 15,498,930 20Kolumbi 1,138,910 41,008,227 36Ekuador 283,560 13,447,494 47Guiana 214,970 698,209 3.2Paraguaj 406,750 5,884,491 14Peru 1,285,220 27,949,639 22Surinami 163,270 436,494 2.7Uruguaj 176,220 3,386,575 19Venezuela 912,050 24,287,670 27
 12. 12.  Brazil , zyrtarisht Republika Federative e Brazilit , është shtet ipavarur federativ në Amerikën Jugore, i përbërë nga bashkimi i 26shteteve dhe një qarku federal. Me 189,612,814 banorë,dhesipërfaqe prej 8,514,876,599 km²—47% e Amerikës Jugore—Braziliështë vendi i pestë në botë përnga siperfaqja dhe popullsia. I lagurnga Oqeani Atlantik në lindje, Brazili ka vijë bregdetare mbi 7.491km. Kufizohet në verimeVenezuelën, Guajanën, Surinamin dheGuajanën Frënge; nëveriperëndim me Kolumbinë; në perëndimme Bolivinë dhe Perunë; në jugperëndim meArgjentinën dhe Paraguain dhe në jug me Uruguain. Arkipelagë tëshumtë janë pjesë e truallit brazilian, sikurse Fernando deNoronha, Atolli Rocas, Shkëmbinjtë e Shën Pjetrit dhe Palit,Trindade dhe MartimVaz.
 13. 13.  Brazili shtrihet në dy anët eekuatorit. Në pjesën jugore kakufij ujor dhe tokësor në veri.Është shteti më i madh për ngasipërfaqja në Amerikën latine. Dhei pesti në botë. Brazili zë 8.511.965km² dhe ka rreth 186.112.794banor me dendësi prej 22b/km². Aizë pjesën më të madhe tëAmerikës së Jugut, dhe shteti ipesti me madhësi në bot. Relievi Relievi i Brazilit është shumkarakteristik. Përbëhet prej fushëssë gjerë të lumit Amazon, malevetë larta të Andeve dhe Pllajës sëBrazilit. Pika më e lartë : Pico da Neblina2.994 m
 14. 14. HIDROGRAFIA BIMESIA• Brazili nuk ka liqene të mëdha, porështë i pasur me lumenj. Lumi më imadh është Amazonia që ka mbi2oo degë të mëdha lumore. Kysistem lumor i degëzuar kapotencial të madh hidroenergjetik enjëkohësisht paraqet lidhjen më tëmirë komunikuese në territoret epaarritshme të pyjeve tropikale.• Lumi Amazona dhe degëzimet e tijpërmbajnë 20 % të tepricavebotërore të ujërave për të pirë. Kylumë i madh çdo orë hedh nëOqeanin Atlantik 773 miliarda litraujë• Pyjet tropikale me shirambulojnë pothuajse 60 % tësipërfaqes se Brazilit. Xhunglae Amazonës është një nderpyjet më të pasura me bimësiku në 5 km² ka rreth 500 llojetë drunjve. Amazona shtrihetnë ekuator. Në këtë mjedis tëngrohtë dhe të lagësht, gjendetpylli tropikal me shi, e cila ngasipërfaqja është 12 herë më emadhe se Franca
 15. 15. ARGJENTINA Argjentina është një shtetnë Amerikën Jugore. Nëlindje kufizohet nga OqeaniAtlantik, në perendimme Kilin, në verime Bolivinë dhe Paraguain ndërsa në verilindjeme Brazilin dhe Uruguain.Emri i saj ka ardhur ngakolonizatorët spanjollë tëcilët shpresonin se në këtëtokë do të gjenin Argjend.Argjentina morri pavarësinëme 9 korrik 1816 nga Spanja.
 16. 16.  Ajo në lindje ka kufi ujor,ndërsa në verilindje , në veridhe perëndim, ka kufitokësor. Ajo ka shtrirjemeridionale. Gjatësia veri juge saj është 3700 km.Argjentina zë pjësën më tëmadhe te rajonit të pampës.Vendi është shteti i dytë mesipërfaqe më të madhe nëAmerikën Latine. Relievi i Argjentinës cilësohetme disa tërësi të mëdhanatyrore: Grand Çako Pampa Rrafshnalta e Patagonisë Andet

×