Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Bruk av kart i et hovedstadsperspektiv Rolf Bekkhus Oslo kommune  Presentasjon på det 5. norske arkivmøte 03.05.2011
Jordas form og størrelse <ul><li>Gerardus Mercator (1512-1594) </li></ul><ul><li>Galileo Galilei (1564-1642) </li></ul><u...
Triangulering <ul><li>Teodolitt </li></ul><ul><li>Vinkelmåling </li></ul><ul><li>Trigonometriske punkter </li></ul><ul><li...
Struves meridianbue, gradmålingsrekke 1816-1852 <ul><li>Astronom og geodet Friedrich Georg Wilhelm von Struve (1793-1864) ...
Basismålinger <ul><li>Måling av avstanden mellom de to endepunktene på Radøy basis tidlig på 1900-tallet. (Legg merke til ...
Kartets formål, opprinnelig <ul><li>Militært og strategisk: </li></ul><ul><li>Festningsverk </li></ul><ul><li>Grenseområde...
Teknologisk utvikling landmålingsutstyr
Teknologisk utvikling kartleggingsutstyr
Teknologisk utvikling brukervennlig utstyr
Teknologisk utvikling manfoldiggjøring / reproduksjon
Kartlegging i Norge 1685-1785 Etter flere kriger med Sverige i første del av 1600-tallet ble det satt i gang mange festnin...
Christiania Observatorium
Kartlegging med hjemmel … - fra Geelkerk (1648) til Grosch (1835)
Oversiktskart … - basert på Økonomisk kartverk fra Grosch (1835-)
Næser (ca 1860) …
Kristiania (1911) …
Oslo (1950-60) …
Oslo (1950-60) …
Oslo i dag
Plan- og bygningsetaten <ul><li>Har ca. 450 ansatte. </li></ul><ul><li>De ansatte har en svært variert fagbakgrunn fra ark...
Fra Idé til ferdig hus <ul><li>  Kommuneplan/kommunedelplan </li></ul><ul><li>  Reguleringsplan </li></ul><ul><li> ...
k Konsentrert og knutepunktbasert byutvikling er bærekraftig
Stille områder 80 registrerte områder Valg av 30 områder vil skje i samarbeid med lokalbefolkningen Kommunal Handlings- pl...
Kommunedelplan byutvikling og bevaring - Hovedkartet H
Transformasjon, Pilestredet park
Knutepunktutvikling, Grefsen stasjonsby
Fortetting langs Akerselva, Waldemars Hage
 
Grefsenplatået
Byggetillatelse <ul><li>PBE opptrer som myndighetsutøver </li></ul><ul><li>Fatter vedtak </li></ul><ul><li>Sikrer prose...
Ferdigattest <ul><li>PBE som myndighetsutøver </li></ul>
 
Kommunens kartverk <ul><li>PBE opptrer som tjenesteleverandør </li></ul><ul><li>Grunnkart </li></ul><ul><li>Temakart </li>...
Grunnkart, Vahls gate
Analysekart
 
 
 
 
ROS-kart, flomsoner
ROS - støysoner
ROS - setningskart
 
Eiendomsutforming <ul><li>PBE opptrer som myndighetsutøver </li></ul><ul><li>Deling av eiendom </li></ul><ul><li>Seksjon...
Eiendomsmåling <ul><li>PBE opptrer som myndighetsutøver </li></ul><ul><li>Utfører kart- og eiendomsforretninger </li></ul>...
Plan- og bygningsetatens organisering
Takk for oppmerksomheten <ul><li>Kilder </li></ul><ul><ul><li>Riksantikvaren </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Norske punkter...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Rolf Bekkhus

4,404 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Rolf Bekkhus

 1. 1. Bruk av kart i et hovedstadsperspektiv Rolf Bekkhus Oslo kommune Presentasjon på det 5. norske arkivmøte 03.05.2011
 2. 2. Jordas form og størrelse <ul><li>Gerardus Mercator (1512-1594) </li></ul><ul><li>Galileo Galilei (1564-1642) </li></ul><ul><li>Johannes Kepler (1571-1630) </li></ul><ul><li>Isaac Newton (1643-1727) </li></ul><ul><li>m. fl… </li></ul>
 3. 3. Triangulering <ul><li>Teodolitt </li></ul><ul><li>Vinkelmåling </li></ul><ul><li>Trigonometriske punkter </li></ul><ul><li>Nettverk av trekanter </li></ul><ul><li>Triangelkjede </li></ul><ul><li>Basis </li></ul><ul><li>Søyler </li></ul><ul><li>Varder, kirkespir m.fl. </li></ul>
 4. 4. Struves meridianbue, gradmålingsrekke 1816-1852 <ul><li>Astronom og geodet Friedrich Georg Wilhelm von Struve (1793-1864) </li></ul><ul><li>Triangelkjede Svartehavet - Hammerfest </li></ul><ul><li>Astronomisk breddegradsforskjell </li></ul><ul><li>Hensikt: beregne jordens flattrykning og dens ekvatorradius </li></ul><ul><li>Norsk deltagelse fra 1845 </li></ul><ul><li>Christopher Hansteen (1784-1873) </li></ul>
 5. 5. Basismålinger <ul><li>Måling av avstanden mellom de to endepunktene på Radøy basis tidlig på 1900-tallet. (Legg merke til hvor mange personer som var involvert i arbeidet.) </li></ul><ul><li>Basismåling kunne ta en hel sommer, mens vi i vår tid kan måle avstanden med mm’s nøyaktighet i løpet av sekunder ved hjelp av en elektromagnetisk avstandsmåler. (Eier: Statens kartverk) </li></ul>
 6. 6. Kartets formål, opprinnelig <ul><li>Militært og strategisk: </li></ul><ul><li>Festningsverk </li></ul><ul><li>Grenseområder </li></ul><ul><li>Transportveier </li></ul>
 7. 7. Teknologisk utvikling landmålingsutstyr
 8. 8. Teknologisk utvikling kartleggingsutstyr
 9. 9. Teknologisk utvikling brukervennlig utstyr
 10. 10. Teknologisk utvikling manfoldiggjøring / reproduksjon
 11. 11. Kartlegging i Norge 1685-1785 Etter flere kriger med Sverige i første del av 1600-tallet ble det satt i gang mange festningsprosjekter for å bedre Norges forsvarsevne. Til dette arbeidet trengte man fagfolk, ingeniører som både kunne konstruere byggverk og lage kart. I 1685 ble det opprettet et ingeniørkorps for Danmark-Norge og to år senere en egen norsk fortifikasjonsetat. I begynnelsen var det kun et fåtall offiserer, men etaten ble utbygd utover på 1700-tallet. I 1763 ble det opprettet et felles dansk-norsk-holsteinsk ingeniørkorps med en avdeling i hvert land. Offiserene var ofte utenlandskfødte, gjerne tyske eller danske. Før 1750 da den mathematiske skole, nå Krigsskolen, ble opprettet i Christiania, måtte utdannelsen tas i utlandet. På militærakademiene ble det undervist i landmåling og kart-, bygnings- og frihåndstegning. Først i andre halvdel av 1800-tallet dukker det opp andre yrkesgrupper med delvis samme kunnskaper, for eksempel ingeniører og arkitekter.
 12. 12. Christiania Observatorium
 13. 13. Kartlegging med hjemmel … - fra Geelkerk (1648) til Grosch (1835)
 14. 14. Oversiktskart … - basert på Økonomisk kartverk fra Grosch (1835-)
 15. 15. Næser (ca 1860) …
 16. 16. Kristiania (1911) …
 17. 17. Oslo (1950-60) …
 18. 18. Oslo (1950-60) …
 19. 19. Oslo i dag
 20. 20. Plan- og bygningsetaten <ul><li>Har ca. 450 ansatte. </li></ul><ul><li>De ansatte har en svært variert fagbakgrunn fra arkitektfaglige, tekniske, juridiske, økonomiske og samfunnsvitenskapelige disipliner. </li></ul><ul><li>Moderne kontorbygg med kontorlandskap. </li></ul>
 21. 21. Fra Idé til ferdig hus <ul><li> Kommuneplan/kommunedelplan </li></ul><ul><li> Reguleringsplan </li></ul><ul><li> Byggetillatelse </li></ul><ul><li> Ferdigattest </li></ul><ul><li>PBEs øvrige ansvarsområder </li></ul><ul><li>Kommunens kartverk </li></ul><ul><li>Utforming av eiendommer </li></ul><ul><li>Oppmåling av eiendommer </li></ul>
 22. 22. k Konsentrert og knutepunktbasert byutvikling er bærekraftig
 23. 23. Stille områder 80 registrerte områder Valg av 30 områder vil skje i samarbeid med lokalbefolkningen Kommunal Handlings- plan for støy utarbeides Drøyt 85000 belastes av støy idag
 24. 24. Kommunedelplan byutvikling og bevaring - Hovedkartet H
 25. 25. Transformasjon, Pilestredet park
 26. 26. Knutepunktutvikling, Grefsen stasjonsby
 27. 27. Fortetting langs Akerselva, Waldemars Hage
 28. 29. Grefsenplatået
 29. 30. Byggetillatelse <ul><li>PBE opptrer som myndighetsutøver </li></ul><ul><li>Fatter vedtak </li></ul><ul><li>Sikrer prosesser </li></ul><ul><li>Gir ansvarsrett </li></ul><ul><li>Fører tilsyn med byggeprosjekter </li></ul><ul><li>Arbeidsform: individuell jobbing og faglige konsultasjoner </li></ul>
 30. 31. Ferdigattest <ul><li>PBE som myndighetsutøver </li></ul>
 31. 33. Kommunens kartverk <ul><li>PBE opptrer som tjenesteleverandør </li></ul><ul><li>Grunnkart </li></ul><ul><li>Temakart </li></ul><ul><li>Skråbilder </li></ul><ul><li>3D </li></ul><ul><li>Arbeidsform: Individuell jobbing, faglige konsultasjoner </li></ul>
 32. 34. Grunnkart, Vahls gate
 33. 35. Analysekart
 34. 40. ROS-kart, flomsoner
 35. 41. ROS - støysoner
 36. 42. ROS - setningskart
 37. 44. Eiendomsutforming <ul><li>PBE opptrer som myndighetsutøver </li></ul><ul><li>Deling av eiendom </li></ul><ul><li>Seksjonering av eiendom </li></ul><ul><li>Arbeidsform: Individuell jobbing </li></ul>
 38. 45. Eiendomsmåling <ul><li>PBE opptrer som myndighetsutøver </li></ul><ul><li>Utfører kart- og eiendomsforretninger </li></ul><ul><li>Dokumentgjennomgang </li></ul><ul><li>Oppdaterer matrikkelkart </li></ul><ul><li>Arbeidsform: Individuell jobbing </li></ul>
 39. 46. Plan- og bygningsetatens organisering
 40. 47. Takk for oppmerksomheten <ul><li>Kilder </li></ul><ul><ul><li>Riksantikvaren </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Norske punkter på Struves meriandbue, brosjyre </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Statens kartverk </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Historisk beretning om Norges Geografiske Opmaaling fra dens stiftelse i 1773 indtil udgangen av 1876. Af C.M. de Seue, Kaptejn og Adjoint i den Kongelige Norske Generalstab. </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Lokalhistorisk magasin 01/2009, Meldingsblad for Landslaget for lokalhistorie (LLH) og Norsk lokalhistorisk institutt (NLI), ISSN 0802-8931 </li></ul></ul><ul><ul><li>Oslo kommune </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Oslo byarkivs kart- og tegningsarkiv </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>TOBIAS nr 3/2004 og nr 1/2006 </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Oslo bymuseum, historiske kart </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Plan- og bygningsetaten, historiske kart </li></ul></ul></ul>

×