Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Karianne Schmidt Vindenes

1,134 views

Published on

Published in: Travel, Entertainment & Humor
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Karianne Schmidt Vindenes

 1. 1. Kart som vegvisar til historia Fylkesatlas Sogn og Fjordane Karianne Schmidt Vindenes Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane
 2. 3. Fylkesatlas Sogn og Fjordane <ul><li>Samarbeid mellom Sogn og Fjordane fylkeskommune og Fylkesmannen i Sogn og fjordane </li></ul><ul><li>Lansert i 2004 </li></ul><ul><li>Samling med ulike digitale kart og ulike tema for vising i kart </li></ul><ul><li>Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane med i samarbeidet frå starten </li></ul><ul><li>Utvikla av Avinet </li></ul>
 3. 4. Føremål <ul><li>Å gje ein samla tilgang til ulike tema i Sogn og Fjordane for saksbehandlarar hjå Fylkesmannen, fylkeskommunen, kommunane og private </li></ul>
 4. 5. Fylkesarkivet sitt føremål <ul><li>Informasjon om kultur og historie inn i ei fylkesdekkande løysing </li></ul><ul><li>Høve til å kople saman ulik informasjon </li></ul><ul><li>Betre formidling av stadnamn og andre tenester </li></ul><ul><li>Lette tilgjenge for publikum </li></ul>
 5. 6. <ul><li>Informasjonen i Fylkesatlas er organisert i ulike tema </li></ul><ul><li>Fylkesarkivet sine tema er samla under «Kultur og historie» </li></ul>
 6. 7. Gardsleksikon <ul><li>Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane har registrert alle matrikkelgardane i fylket i ein database </li></ul><ul><li>Alle gardane er kartfesta </li></ul><ul><li>For kvar gard er det laga koplingar til ulike kjeldesamlingar som foto, folketeljingar og gjenstandar </li></ul>
 7. 8. Jølster i Sogn og Fjordane: Alle gardar
 8. 9. Jølster i Sogn og Fjordane: Alle gardar med bilete
 9. 10. <ul><li>Ved å markere i kartet kan treff listast opp slik som her </li></ul><ul><li>Kvar oppføring er her ei lenke som fører vidare til Fylkesarkivet sine fotosider </li></ul><ul><li>Informasjonen er lenka ved hjelp av eit gardsnummer (henta frå matrikkelen) </li></ul>
 10. 11. Foto frå Ålhus prestegard i Jølster
 11. 12. Foto frå Ålhus prestegard i Jølster
 12. 13. Foto frå Ålhus prestegard i Jølster
 13. 14. Foto frå Ålhus prestegard i Jølster
 14. 15. Foto frå Ålhus prestegard i Jølster
 15. 16. Foto frå Ålhus prestegard i Jølster
 16. 17. Foto frå Ålhus prestegard i Jølster
 17. 18. Foto frå Ålhus prestegard i Jølster
 18. 19. Foto frå Ålhus prestegard i Jølster
 19. 24. Jølster i Sogn og Fjordane: Stølar
 20. 25. Jølster i Sogn og Fjordane: Stadnamn
 21. 26. Ålhus, Jølster i Sogn og Fjordane: Stadnamn
 22. 30. Fylkesarkivet sitt arbeid med stadnamn <ul><li>Prosjekt starta i 1985 </li></ul><ul><li>Samarbeid mellom Fylkesarkivet, alle kommunane og arbeidsetaten </li></ul><ul><li>Samla inn om lag 250 000 stadnamn </li></ul><ul><li>Om lag 180 000 vitskapleg handsama og registrerte i stadnamndatabasen </li></ul><ul><li>Om lag 168 000 er digitaliserte </li></ul>
 23. 31. Digitalisering av stadnamn <ul><li>Gjennomført av Fylkesarkivet </li></ul><ul><li>Nyttar digitaliseringsbord </li></ul><ul><li>Høve til å sette koordinatar rett inn i databasen </li></ul><ul><li>Høve til å registrere stadnamn i Fylkesatlas </li></ul><ul><li>Rapport om stadnamnprosjektet i Sogn og Fjordane, skrive av Per Arvid Ølmheim: http://sognogfjordane.kulturnett.no/nedlasting/rapport4.pdf </li></ul>
 24. 32. Brekke, Gulen i Sogn og Fjordane: Stadnamn digitalisert direkte i Fylkesatlas
 25. 33. Jølster i Sogn og Fjordane: Kulturminne/attraksjonar
 26. 36. Fylkesatlas er ei god teneste for Fylkesarkivet <ul><li>Interesse for historie har ofte utgangspunkt i det lokale </li></ul><ul><li>Høve til å kople saman ulike kjelder </li></ul><ul><li>Kopling til informasjon frå andre leverandørar </li></ul><ul><li>God formidling av tenestene </li></ul><ul><li>Godt brukt teneste </li></ul>
 27. 37. Utgangspunkt i det lokale: Her øya Selja i Selje kommune. Viser treff i fleire tema
 28. 38. Jølster i Sogn og Fjordane: Freda bygningar (kulturavdelinga/Riksantikvaren)
 29. 39. Jølster i Sogn og Fjordane: Bygningar i SEFRAK-registeret – landsdekkande (kulturavdelinga/Riksantikvaren)
 30. 40. Ålhus, Jølster i Sogn og Fjordane: Bygningar i SEFRAK-registeret – landsdekkande (kulturavdelinga/Riksantikvaren)
 31. 41. Bruk av Fylkesatlas Månad Kartoppslag April 2011 68615 Mars 2011 93141 Februar 2011 93542 Januar 2011 80663 Desember 2010 56535 November 2010 88422 Oktober 2010 82775 September 2010 73353 August 2010 76524 Juli 2010 65581 Juni 2010 98819 Mai 2010 104852
 32. 42. Dei mest populære tema Tema Kartoppslag Stadnamn 326194 Kulturminne/ Attraksjonar 69650 Gardar 67741 Eigedomsgrenser 61614 Kommunegrenser og statistisk informasjon 35897 Naturtypar 32941 Verna område 31551 Stølar 31218 Bygningar i SEFRAK registeret - landsdekkande (wms) 29826 Regionalt viktige friluftslivområde (frå fylkesdelplan for arealbruk) 23963 Bygningar i SEFRAK registeret i Sogn og Fjordane 23469 Stadnamn - til godkjenning 22058

×