Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Digitalt fortalt

766 views

Published on

Oplæg ved Ranveig Gausdal, ABM-utvikling ved "Web 2.0 og kulturarven", Kbh. 23.03.2009

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Digitalt fortalt

  1. 1. Digitalt fortalt – fortellinger om kulturminner på nett Ranveig Gausdal, ABM-utvikling Web 2.0 og kulturarven, København 26.3.2009
  2. 2. • Hva er digitalt fortalt? – Verktøy for enkel publisering av fortellinger om kulturminner – For arkiv, bibliotek, museum, frivillige organisasjoner og foreninger, enkeltpersoner – Knyttet til Kulturminneåret 2009, men skal leve lenge!
  3. 3. • Målet med Digitalt fortalt – En omfattende base med fortellinger – Vise bredde og variasjon i begrepene kulturminner og kulturarv – Legge til rette for mange og ulike stemmer – Økt fokus på og interesse for kulturminner – Økt bruk av digitale verktøy og nettformidling i abm-sektoren
  4. 4. • Innhold i digitalt fortalt: digitale fortellinger om kulturminner – Vi ønsker variasjon! – Hva regnes som kulturminne? – Hva regnes som en digital fortelling?
  5. 5. • Innhold i digitalt fortalt: Hva ønsker vi oss spesielt? – Fortellinger som er spennende og annerledes, det som er fortalt med en personlig stemme – Fortellinger som er oppsiktsvekkende, engasjerende, vanskelige, morsomme eller avslørende
  6. 6. • Vid definisjon – er ”alt” et kulturminne? • Alle kan bruke Digitalt fortalt - skal hvem som helst bestemme hva som er et kulturminne?! • Går den ”autoriserte” fortellingen om den norske kulturarven i oppløsning?
  7. 7. Takk for oppmerksomheten! www.digitaltfortalt.no www.abm-utvikling.no ranveig.gausdal@abm-utvikling.no

×