Successfully reported this slideshow.
slotWat doe je als je arbeidscontractafloopt? MUG-redacteuren Arjanvan Oorsouw en Jos Verdonk zijnop sollicitatiepad. Van ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Mug mei p19

295 views

Published on

Jos en Arjan op zoek naar werk, deel 3, slot

Published in: Entertainment & Humor, Travel
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Mug mei p19

  1. 1. slotWat doe je als je arbeidscontractafloopt? MUG-redacteuren Arjanvan Oorsouw en Jos Verdonk zijnop sollicitatiepad. Van Oorsouwprobeert zich te bekwamen insolliciteren en Verdonk zoekt hetin vrij ondernemerschap. Dit ishet derde en laatste deel van hunzoektocht naar nieuw werk. Verdonk en Van Oorsouw ondervinden dat je nu niet makkelijk aan het werk komt. Foto: John MelskensJos en Arjan zoeken eenLeren solliciteren een presentatie houden. De fouten die je daarbij kan maken, zal je dan in de prak- nieuwe baan Van WW naar plan B per week klaargestoomd. Eigen Werk stelt de nadrukkelijke voorwaarde dat deelne-N a grondige introspectie en ampel beraad met mijn naasten conclu- deer ik dat ik niet geschikt benvoor het onderwijs. Me toch maar weer tijk vermijden. Feedback komt van je me- decursisten. Broekman geeft als tip dat je altijd met bedrijven moet telefoneren. ,,Dan hebben ze je naam gehoord en kom H et is me niet gelukt een nette be- trekking bij een baas te vinden. De reis naar UWV blijkt tegenwoor- dig via de elektronische snelweg te gaan. mers aantoonbare kennis of ervaring met hun toekomstige professie hebben. ,,Als je als zelfstandige aan de slag wilt, is een duidelijk ondernemersplan het aller-verder oriënteren op de arbeidsmarkt, is je bovenop de stapel te liggen. Bovendien Er komt geen loket meer aan te pas maar belangrijkst. ‘De man en zijn plan’, noemenmijn besluit. Ik maak een afspraak met kun je dan in je brief aan het telefoonge- hindernissen zijn er wel. we dat. Deelnemers maken kennis met za-sollicitatietrainer en consulente Anneke sprek refereren.” Ze heeft nog een goede Allereerst moet je een entreekaartje be- ken als het bijhouden van financiën, mar-Broekman. tip: ,,Laat een visitekaartje maken. Dat stellen, DigiD geheten. Met behulp daarvan keting, acquisitie, sociale media en admi- De spoedcursus vindt plaats op het kan makkelijk en goedkoop via internet.” kun je je bij UWV WERKbedrijf inschrij- nistratie. Als je administratie niet op ordekantoor van Pantar Amsterdam in het Als het nou helemaal niets wordt met ven en pas daarna een uitkering aanvragen. is, weet je niet hoe het met je bedrijf gaat enimmer tochtige Sloterdijk. Broekman be- solliciteren kan ik altijd nog via een uit- Een zeer tijdelijke, in mijn geval, maar wel kan het snel over zijn. Veel mensen hebbenlooft: ,,Aan het eind van de cursus heb je zendbureau aan de slag. Ik bel Randstad: de basis voor mijn plan B. wel vakmanschap in huis maar missen heteen goed cv: de basis van waaruit je een ,,We kijken naar wensen en achtergrond. Plan B is even simpel als uitdagend. Niks ondernemerschap.”functiegericht cv kunt schrijven. Boven- Er zijn altijd mogelijkheden om aan de geen baas meer: Jos wordt ZZP-er. Free- Voor Heessels is het woord ‘cursus’ ta-dien zul je een goede sollicitatiebrief kun- slag te gaan. Ga eens langs bij een van lance journalist, redacteur en stukjesschrij- boe: hij noemt het liever een ‘wederzijdsnen schrijven. Dat laatste is lastig en tijd- onze filialen.” ver. Een eerste vaste opdrachtgever is al commitment’. ,,Het is interactief: deelne-rovend. Je moet ze altijd laten nakijken.” Ik stap binnen bij een vestiging van binnen, maar alleen d aarvan kan de kachel mers werken samen opdrachten uit, spar- Een ander doel is om zelfverzekerd Randstad en vraag of ze een baan voor niet branden. ren met elkaar en doen rollenspellen. Zo iseen sollicitatiegesprek te kunnen voeren me hebben. ,,Op dit moment hebben Maar hoe pak je dat aan? Ik vervoeg me er een onderdeel dat ‘omgaan met bezwaarwaarin de functie-eisen van de werkgever we helaas niets voor u. Er zijn wel vaca- bij Werkplein Noord. Daar heb ik een ge- en tegenwerking’ heet, waarin je kunt lerenvertaald worden naar je kwaliteiten. ,,Dan tures voor administratieve functies maar sprek met Frans Heessels, teamleider van hoe om te gaan met onredelijke klanten enis er een goede match”, aldus Broekman. Randstad heeft genoeg mensen in haar Eigen Werk, een samenwerkingsverband wanbetalers.”,,Je moet niet gaan wachten op adverten- bestand met meer ervaring. De verwach- van UWV en DWI. Zijn afdeling helpt uit- Aan het einde van mijn privésessie ‘On-ties in de krant, de meeste banen worden ting is dat de arbeidsmarkt op korte ter- keringsgerechtigden een onderneming op dernemen voor Beginners’ heeft Heesselsgevonden door te netwerken.” mijn wel aantrekt. Ons advies: maak een poten te zetten. ,,Nee, we zitten hier niet nog wat praktische adviezen: ,,Praat eens Pantar werkt met de STAR-methode. account aan op randstad.nl, zodat je vind- toevallig”, verklaart Heessels opgeruimd. met ervaren vakgenoten. Zoek naar nieu-Broekman: ,,De S staat voor Situatie. Dat baar bent.” ,,Als het op ondernemen in Amsterdam we klanten, want je mag nooit alleen af-houdt in dat je minimaal drie situaties uit De hoofdredacteur van MUG heeft aankomt is Noord the place to be!” gaan op het oude, vertrouwde. En bedenkje hoge hoed tovert, waarmee je voorbeel- eind april plotseling goed nieuws: ik mag Eigen Werk biedt een tweetal trajecten voortdurend: ondernemen is allereerstden geeft hoe je op bepaalde omstandig- nog een half jaar bij het blad blijven. Met naar ondernemerschap aan: het ‘quick- een manier om geld te verdienen en winstheden tijdens je werk reageert.” Broek- dank aan een subsidieregeling van de ge- startprogramma’ is een voorbereiding voor te maken.”man vervolgt: ,,De T staat voor Taak. meente Amsterdam, waar ik als voormali- mensen die al enige ervaring met onderne- Gesterkt door al deze wijze woordenDaarmee omschrijf je welke taken je op je ge ID-er nog onder blijk te vallen. Uitstel men hebben . De begeleiding is individueel verlaat ik het pand. Ik weet het nu zeker:werk hebt. Hoe snel heb je die af? De A van executie dus. Nog een half jaar om de en toegespitst op de wensen van de cliënt. ik ga in zaken. U kunt me bellen en ik benstaat voor Actie: wat jij onderneemt. De tips van Pantar uit te proberen. Het standaardprogramma is breder: groe- van alle markten thuis.R is van Resultaat.” pen van maximaal twintig kandidaten wor- Elke cursist moet minimaal twee keer Arjan van Oorsouw den gedurende een half jaar een dagdeel Jos Verdonkm ug m aga zine mei 2011 ach t ergro nd 19

×