Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Wat doe je als je arbeidscontractafloopt? MUG-redacteuren JosVerdonk en Arjan van Oorsouwzien het einde van hun tijdelijke...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Mug maart 2011 p19

235 views

Published on

Jos en Arjans zoektocht naar werk in MUG Magazine, deel 1

Published in: Career
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Mug maart 2011 p19

  1. 1. Wat doe je als je arbeidscontractafloopt? MUG-redacteuren JosVerdonk en Arjan van Oorsouwzien het einde van hun tijdelijkecontract naderen. Ze gaan op zoeknaar een andere baan. Een verslagvan binnenuit. reguliere baan Arjan (links) en Jos zijn klaar voor hun zoektocht naar een nieuwe werkgever. Foto: Michel HobbijJos en Arjan zoeken eenR uim een jaar geleden kreeg ik als voor- de antwoorden op hebt, kun je gericht sol- nemen. Voor mij geldt, net als voor Arjan, dan de Gebeurtenis,” vervolgt Ter Borgh, malig id-er bij MUG een aanstelling liciteren. En dan kun je kiezen uit twee dat de kans niet groot is dat MUG mij in ,,die de Gedachte bij je losmaakt ‘hij zal als redacteur in tijdelijke dienst. Om- mogelijkheden: of je zoekt ondersteuning dienst kan houden, al is die bereidheid er wel denken dat ik een viespeuk ben’. Hetdat ik uit de id kwam, kreeg MUG loonsub- van een loopbaanadviseur, waaraan uiter- wel. Wat is het alternatief? Eén ding is ze- is dan zaak je Gevoel erbij te halen en je afsidie van de gemeente. Die subsidie loopt aard een prijskaartje hangt, of je doet alles ker: nooit meer bijstand! te vragen: is het waar dat ik een viespeukbinnenkort af. Als armlastige organisatie is zelf. Ga voor jezelf na welke vaardigheden Zo beland ik bij jobcoach Johan Ter ben? Of: heb ik er nu wat aan om mij drukhet twijfelachtig of MUG mij in dienst kan en kwaliteiten je te bieden hebt. Ben je Borgh. Hij gaat me voor naar zijn spreek- te maken over die vlek? Als je beide vra-houden. De directeur waarschuwde: ,,Wees iemand die zelf iniatieven neemt of laat kamer, acht trappen omhoog in een mo- gen met ‘nee’ kan beantwoorden, zegt diewijs, reken er niet op.’’ je dat liever aan je collega’s over. Of je nu numentaal pand aan de Herengracht. Ik vlek niets over jou en is het Gevolg dat je Het is raadzaam om je in te schrijven bij met of zonder jobcoach op zoek gaat: zorg zie een flipover, een kamerplant en een het van je af kunt laten glijden.”werk.nl, krijg ik te horen als ik bij het UWV altijd voor een helder profiel en zet dat op zitje. Op het salontafeltje staat een doos Individuele jobcoachtrainingen zijnaanklop voor de eerste stap naar regulier vacaturesites en op de sites van wervings- met tissues. Als dat maar goed gaat. vrij prijzig (gemiddeld zo’n €75,- per ses-werk. Via deze site kan ik ook, drie weken en selectiebureaus. Beschrijf in je cv onder Ter Borgh geeft loopbaantrainingen en sie van een uur), dus niet voor iedereenvoordat mijn contract afloopt, een ww-uit- je personalia eerst je ambitie, pas daarna je is coach: niet alleen voor werkzoekenden, weggelegd. Er zijn grote bedrijven die hunkering aanvragen. Maar even voor de dui- werkervaring. En zorg ervoor dat je con- ook voor mensen die met privéproblemen werknemers een dergelijk traject aanbie-delijkheid: daar is het mij niet om te doen. stant vijf sollicitaties tegelijkertijd hebt worstelen. Voordat hij iemand gaat bege- den als er ontslag dreigt. Ik raad iedereenIk wil een baan naar mijn hart en hoop die lopen.” leiden voert hij eerst een intakegesprek. aan die zo’n training krijgt aangebodende komende maanden te vinden. Verkerk wijst er nadrukkelijk op dat 60 Ter Borgh: ,,Voor mijn manier van werken daar gebruik van te maken. Eventueel met Ik kom tijdens mijn zoektocht naar werk procent van de banen via kennissen of is het heel belangrijk dat er een klik is. Is een gezonde dosis scepsis, maar neem hetbij Marco Maas terecht, klantmanager van vrienden wordt gevonden en 40 procent dat niet het geval dan scheiden onze we- wel serieus. Een dergelijke training dwingtWerkplein West, onderdeel van DWI-Am- via vacatures in de media. ,,Het is handig gen zich direct weer.” je met een kritische blik naar jezelf te kij-sterdam. Zijn boodschap in een notendop: om als sollicitant zo dicht mogelijk bij de Het verliezen van een baan kan volgens ken en daar is nog nooit iemand slechter‘We willen je graag van dienst zijn maar bron te zitten. Je maakt meer kans bij een hem zeer traumatisch zijn en zelfs leiden van geworden. Gelukkig zijn tijdens mijnomdat je niet bij DWI staat ingeschreven bedrijf als iemand je bij de werkgever aan- tot depressiviteit. ,,Als mensen werkloos sessie de tissues in het doosje gebleven.als langdurig werkloos ligt het niet op onze beveelt”, benadrukt Verkerk. dreigen te worden, beginnen ze vaak heelweg om je aan een baan te helpen. Daarom Deze adviezen kan ik in mijn zak steken. enthousiast met solliciteren. Maar als ze Jos Verdonkkan ik je alleen maar verwijzen naar uit- Voor mij geldt vooral het devies: houd je dan tien afwijzingen binnen hebben, ver- www.coaching-amsterdam.comzendbureaus of websites met vacatures.’ droom voor ogen. Dat geeft mij houvast liezen ze snel hun zelfvertrouwen. Op dat Oké, verder dan maar. Ik beland via de om aan een baan te komen.’ moment komen ze tot stilstand en dat ispersvoorlichter van uitzendbureau Rand- Arjan van Oorsouw altijd gevaarlijk.”stad bij loopbaanadviseur/coach Corrie Voor zijn loopbaantrainingen maakt Volgende keer ‘Jos & Arjan op NVerkerk, werkzaam bij Randstad HR Solu- et als Arjan kreeg ik vorig jaar bij Ter Borgh gebruik van technieken uit de zoek naar werk’ deel 2: waarin onzetions. Ondanks haar drukke werkschema, MUG een tijdelijke baan. In mijn psychologie, zoals de theorie van de vier redacteuren zich profileren op LinkedIntrekt ze een uur voor mij uit in een klein, geval na eerder als vrijwilliger en G’s: Gebeurtenis, Gedachte, Gevoel, en en zich suf solliciteren; kijken of er buitengeluiddicht kamertje, de ideale interview- bijstandsgerechtigde bij MUG te heb- Gevolg. Hij geeft een voorbeeld. ,,Stel dat hun vakgebied nog wat valt te belevenomgeving. ben gewerkt en daarna als stagiair via de je vlak voor je sollicitatiegesprek ontdekt en de mogelijkheid onderzoeken om te Haar advies: ,,Je moet eerst antwoorden Vacature Service Amsterdam van DWI. dat je een enorme vlek op je colbert hebt. gaan freelancen of les te geven.vinden op de volgende drie vragen: ‘Wie VSA regelde ook de loonkostensubsidie, Kun je daar iets mee?” Ik zeg dat ik meben ik, wat wil ik en wat kan ik?’ Als je daar waarmee MUG mij een jaar in dienst kon daar van alles bij kan voorstellen. ,,Dat ism ug m aga zine maart 2011 ach t ergro nd 19

×