Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Schrijven voor internet

1,601 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

Schrijven voor internet

 1. 1. Schrijven voor internet Door Arjan Hooiveld – 27 februari 2012
 2. 2. Programma• Schrijven voor internet is anders schrijven• Schrijven voor mens of voor zoekmachine?• Keywords en metatags• Hoe schrijf je een goede inleiding (lead)?• Gebruik beeldmateriaal• 5 tips voor goede hyperlinks• Tips van internet copywriter Aartjan van Erkel
 3. 3. Verschil schrijven voor web en voor papier? Vraag: • Hoe lezen bezoekers op internet?
 4. 4. Webbezoekers lezen niet, ze scannen!Antwoord:• ze lezen niet, ze scannen (80% volgens Jakob Nielsen)• De bezoeker beslist binnen 3 seconden: lezen of niet• Teksten worden zelden woord voor woord gelezen• De lezer is ongeduldig en de verleidingen zijn groot• Mensen lezen op het web langzamer dan vanaf papier• Als ze het echt relevant en interessant vinden, printen ze de informatie uit
 5. 5. Belangrijke verschillenSchrijven voor internet is ook:• Verleiden, zorgen voor conversie!• Optimaliseren voor zoekmachinesZet de belangrijkste informatie bovenaan• Op internet begin je met de belangrijkste informatie• De meest gelezen woorden zijn de eerste woorden in een alinea
 6. 6. F-patroon (Jakob Nielsen)
 7. 7. Verschillende doelen• Informeren• Activeren• Service• Verkoop
 8. 8. AIDA formule• Attention Vraag de lezer om zijn aandacht• Interest Wek de interesse van de lezer• Desire Wek een (onbewust) verlangen op• Action Zet de lezer aan tot actie
 9. 9. Schrijven voor mens of zoekmachine?• Gebruik koppen, opsommingen, inleidingen, samenvattingen• Eenvoudig taalgebruik – schrijf concreet en duidelijk – vermijd jargon• Korte(re) zinnen – max. 20 woorden – wissel kort en lang af• Kleine(re) alinea’s – max. 80 woorden – een onderwerp per alinea• Gebruik witregels• Gebruik bullets (voor weergave vanaf 3 items)• Schrijf direct en actief
 10. 10. Voorkom bakstenen …
 11. 11. Schrijven voor het web!• Zet de essentie in de eerste zin van de alinea• Hooguit 4 à 5 regels per alinea• Alinea‟s van één zin of één regel zijn zeker toegestaan• Houd je pagina’s kort: de kunst van het weglaten• Jakob Nielsen: „een webpagina is geen bankrekening. Er geldt niet: hoe voller, hoe beter‟.
 12. 12. … maar schrijf ‘scanbaar’
 13. 13. Keywords (kernwoorden)• Ga na welke “keywords” van belang zijn voor je artikel• Maximaal drie aanverwante keywords per artikel/pagina• Gebruik in je tekst een “key density” van 6%• Gebruik zoekwoordcombinaties• Gebruik geen lidwoorden en voegwoorden bij de keywords• Gebruik Hulpprogramma voor zoekwoorden van Google
 14. 14. MetatagsIn je tekst• Titel <h1> is belangrijkste onderdeel van je artikel!!!• Subtitels <h2> en <h3> hebben ook waarde voor zoekmachines‘Onder water’• Vul altijd je <titel> en <keywords> in• Vul altijd je <description> in.• Gebruik hierbij gedefinieerde keywords
 15. 15. Lead (inleiding)• Belangrijkste zin is je eerste zin• Geef een korte samenvatting• Beantwoordt de lead de W-vragen? Wie, wat, waar, wanneer en waarom (hoe)• Beantwoordt de lead de vraag: ‘What’s in it for me?’
 16. 16. Auteursrechten beeldmateriaalHet auteursrecht van beeldmateriaal ligt bij de maker.• Gebruik bij voorkeur authentiek en nieuw materiaal• Gebruik bij voorkeur materiaal uit de beeldbank• Gebruik stockphotos, als het niet anders kan (vb www.istockphoto.com, www.flickr.com)• Zorg voor auteursrechtelijke afhandeling indien je beeldmateriaal gebruikt waar auteursrechten voor gelden
 17. 17. Images• Gebruik keywords als naam van de images• Voeg keywords toe aan de ALT-tekst van de foto• Dit helpt om de zoekmachineresultaten te verbeteren
 18. 18. 5 tips voor goede hyperlinksHyperlinks zijn de allerbelangrijkste teksten op internet(hyperlinks geven inhoudelijk aan waar tekst over gaat)• Verwerk de titel van de doelpagina in je hyperlink• Bedenk wat de belangrijkste woorden op de doelpagina zijn en gebruik deze in je hyperlink.• Gebruik concrete, inhoudelijk woorden in je hyperlink• Gebruik geen webadres als linktekst• Vermijd samenstellingen: woorden die uit meerdere woorden bestaan
 19. 19. Checklist• Heb je een titel die de aandacht trekt?• Heeft je tekst een duidelijke structuur met kopteksten?• Wat zijn de keywords (kernwoorden)?• Heb je visuele ondersteuning (plaatje / foto) voor je artikel?• Controleer op spel- en taalfouten• Leg het artikel nog eens weg en lees het later nog eens aandachtig door• Vraag anderen om feedback voordat je publiceert
 20. 20. Tips van copywriter Aartjan van Erkel (1) www.schrijvenvoorinternet.nl • Scrollen mag • Is je webtekst echt scanbaar? • Tien tips voor verkoopgericht schrijven (buttons) • Tagline (het belangrijkste tekstje op je website) • 5 tips voor een warm welkom op je homepage • Hoe vind je de beste woorden voor je website
 21. 21. Tips van copywriter Aartjan van Erkel (2) www.schrijvenvoorinternet.nl • De 6 geheimen van verleiding • Meta description copywriting: verleiden in Google • Welke foto‟s werken op websites? • Lik hier! • Doe niet zo deftig

×