Onnistunut rekrytointi Arja Raukola Oy 01062012

1,289 views

Published on

Rekrytointi voidaan toteuttaa täysin omin voimin tai siihen voidaan käyttää joko
kokonaan tai osittain asiantuntijan apua. Rekrytointipalvelun hankkimista saattaa vaikeuttaa
alan värikäs käsitteistö. Siksi olemme koostaneet sinulle termit selväksi tekevän ohjeiston
onnistuneeseen rekrytointiin.

Published in: Business
0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,289
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Onnistunut rekrytointi Arja Raukola Oy 01062012

  1. 1. www.raukola.fi
  2. 2. Rekrytoinnin perusteetRekrytoinnin toteuttaminen vaatii suunnittelua. Kuten kaikki muutkin yritykselle tärkeätratkaisut. Esimerkiksi taloushallinnon tai IT-palvelun ulkoistaminen.Kilpailua käydään sekä sopivista työpaikoista että osaajista. Uusin tekniikka tuo hakuihinoman lisänsä. Siksi on tärkeää löytää omalle yritykselle se oikea ratkaisu.Onnistuneen rekrytoinnin ansiosta yritys saa tarvitsemansa osaajan ja hänen sitoutumisensauudelle työnantajalleen. Tämän myötä työhönottaja kykenee toteuttamaan suunnitelmaansaparemmin, oli sitten kyseessä työkuorman jakaminen, uuden liiketoiminnan käynnistäminentai myynnin kasvattaminen.Rekrytointi voidaan toteuttaa täysin omin voimin tai siihen voidaan käyttää jokokokonaan tai osittain asiantuntijan apua. Rekrytointipalvelun hankkimista saattaa vaikeuttaaalan värikäs käsitteistö. Siksi olemme koostaneet sinulle termit selväksi tekevän ohjeistononnistuneeseen rekrytointiin.Ota rohkeasti yhteys Raukolaan ja kysy lisää suunnitelmallisen rekrytoinnin hyödyistä.Yhteistyöterveisin.Juha-Matti RaukolaAluepäällikköArja Raukola OyPuh. 050 448 7886juha-matti.raukola@raukola.fiwww.raukola.fiwww.raukola.fi
  3. 3. Rekrytointi käsitteenä Osaamista voidaan tarkastella ainakin kykyjen, tietojen, taitojen, kokemuksen jaYksinkertaisimmillaan rekrytointi tar- henkilökohtaisten ominaisuuksien osalta.koittaa henkilöstön hankkimista yrityk- Osaamisalueina esiin voidaan nostaa mm.sen palvelukseen. Rekrytointi voi sisältää substanssi-, liiketoiminta-, asiakkuus-, tuo-esimerkiksi ilmoittamista avoimesta pai- tanto- ja organisaatio-osaaminen. Rekry-kasta, hakemusten käsittelyä, haastatteluja, toijan näkökulmasta pitää siis päättäätiedon jakamista ja sopimusten tekemistä. mitä osaamista haetaan ja mille alueelle. Tämä harkinta on välttämätöntä, jotta voi-Rekrytoinnissa voidaan hyödyntää cv- daan viedä eteenpäin oikeanlaista viestiä.pankkeja, verkkoilmoituksia, printti-mainontaa, omia verkostoja, sosiaalista Mieti myös aikataulu valmiiksi ja pidä siitämediaa tai henkilöstöpalveluyrityksiä. Kei- kiinni. Mitä enemmän ihmisiä on mukananoja on monia, eikä tulevaisuus näytä ka- ratkaisemassa ongelmaasi, sitä suurempiventavan tarjontaa. on aikataulutuksen merkitys. Kannattaa myös antaa arvoa sille, että avointa paik-Puhuttaessa suorahausta tai suorarekry- kaasi hakeneet tekijät saavat tietoa pro-toinnista tarkoitetaan yleensä ns. headhun- sessin etenemisestä. Sekä pitkittyneellätingia, jossa yrityksen palkkaama konsult- että kiireessä tehdyllä päätöksellä on omatti on suoraan yhteydessä kartoittamiinsa haittapuolensa.ehdokkaisiin, eikä täytettävästä paikastailmoiteta julkisesti. Tässä menetelmässäkustannukset ovat merkittävästi suurem-mat, mutta toisaalta sitä voidaan käyttää ti-lanteissa, joihin yleisimmin käytetyt keinot Keinot käyttööneivät sovi. Ratkaisu voi olla useasti lähellä, mutta jää löytymättä puutteellisen viestinnän vuoksi. Mitä enemmän sinulla on ihmi- siä palveluksessasi, sitä laajempi verkostoOsaamistarve on tarjolla. Käytä sisäistä tiedottamista ja verkostojasi tehokkaasti ja voit sekäTarve hankkia lisää henkilöstöä syntyy säästää aikaa että pienentää kustannuksia.erilaisissa tilanteissa. Yritysten liiketoiminta Käsittele ja säilytä myös yritykseesi saapu-kasvaa ja laajenee, toiminta on sesonki- neet avoimet hakemukset. Vaikka kysyntäluonteista, ulkoistuksia puretaan, tarvitaan ja tarjonta eivät kohtaisi juuri tällä hetkel-lomittajia, osa eläköityy ja hallintoa saate- lä, tilanne saattaa olla ensi viikolla täysintaan järjestellä uudelleen. toinen. Kiittämällä henkilöä avoimesta ha- kemusta et kuluta paljoa aikaasi, mutta an-Oli tarpeen alkuperä mikä tahansa, nat hyvän työnantajakuvan jo ensimmäi-henkilöstötarve kannattaa harkita joka sessä kontaktissa.kerta erikseen ennen toimenpiteidenaloittamista. Töitä voidaan myös Viimeistään tässä vaiheessa on hyvä har-järjestellä uudelleen, joten uuden henkilön kita ulkopuolisen asiantuntijapalvelunpalkkaaminen ei ole aina välttämätöntä. käyttämistä. Uuden henkilön rekrytointiwww.raukola.fi
  4. 4. nielee yllättävän paljon aikaa. Lopullisia joten kustannukset jäävät selvästi lehti-kustannuksia tarkasteltaessa asiantunti- mainonnan alle.japalvelu on tuonut useasti kustannuste-hokkaamman ratkaisun. Uutisia sosiaalisen median käytöstä rek- rytoinnissa näkee viikoittain. Yritykset tie-Voit ilmoittaa avoimesta tehtävästä lu- dostavat kyllä potentiaalin, mutta toteutuskuisissa paikoissa. Perinteinen keino on ei ole vielä täysin löytänyt itseään. Uusialaittaa ilmoitus viikonlopun lehteen ja palveluita lanseerataan paljon, eikä toden-toivoa parasta. Lehtimainonta on yleensä näköisesti kestä kovin pitkään ennen pan-kertaluonteisena ilmoituskeinoista hinta- kin räjäyttämistä. Sosiaalisessa mediassavin, mutta toimii oikein käytettynä hyvin tavoitat hyvin nopeasti suuren määränja saattaa tuoda myös muuta lisäarvoa. ihmisiä, mutta viestin merkitys on vieläTyöministeriö tarjoaa ilmaisen verkkoil- tavallistakin suurempi – jos ei osu itselle,moituskanavan, jolla tavoitetaan helposti ei lueta eikä jaeta.suurin hakijamäärä. Ilmoituksella on kui-tenkin suuri vaara hukkua tuhansien mui- Viestin sisältö on erittäin tärkeä, oli ilmoi-den ilmoitusten joukkoon. Muita ilmaisia tuskanava mikä tahansa. Pitää erottua, ollailmoituskanavia ovat mm. eri oppilaitosten rehellinen ja tarpeeksi informatiivinen.palvelut sekä aarresaari.net. Kaikkea tietoa ei tarvitse tunkea yhteen ilmoitukseen. Kerro lyhyesti, mitä haluat,Suurimmat maksulliset verkkoilmoituspal- miksi hakijan kannattaa tulla töihin juurivelut ovat Monster, Oikotie, Uratie ja Ura- teille ja anna tarvittavat yhteystiedotnus. Näiden palvelut ovat työministeriötä ja aikamääreet.pidemmälle tuotteistetut ja mahdollistavatmonipuolisemman näkyvyyden oheispal-veluineen. Kaikilla näillä palveluilla onhintansa, mutta näyttöjä tulee enemmän, Kuva 1. Viisi porrasta onnistuneeseen rekrytointiin © Arja Raukola Oy 2012www.raukola.fi
  5. 5. Viestintä HaastatteleMonille hakijoille tulee ilmoituksesi Aikatauluta ja suunnittele. Varaa yhteenmyötä kysyttävää, joka vaikuttaa oleelli- haastatteluun tilanteesta riippuen aikaasesti siihen, lähettävätkö he hakemuksen vähintään tunti. Toteutukseen kannat-vai eivät. Soittoja ja sähköposteja saattaa taa varata esimerkiksi koko aamupäivätulla paljon. On tärkeää vastata niihin ja haastatella peräkkäin useampi henki-asiallisesti ja rehellisesti. Yhteistyönne lö. Näin vertaaminen on helpompaa, jakäynnistyy jo tästä hetkestä! käytännön toteutus onnistuu sujuvasti. Myös hakijalle on annettava tunne siitä,Paikan tultua täytetyksi on hyvien ta- että hänestä ollaan aidosti kiinnostu-pojen mukaista kertoa kaikille hakuun neita, ja haastattelijat ovat sitoutuneetosallistuneille lopputuloksesta. Hyvä- huolelliseen työhönottoon.nä nyrkkisääntönä voidaan pitää puhe-linsoittoa haastatelluille ja sähköpostia Anna hakijan puhua. Toimi itse enem-muille hakemuksen jättäneille. Varaudu mänkin puheenjohtajana ohjaten haas-vastaamaan kysymyksiin valinnan pe- tattelua haluamaasi suuntaan. Käsittelerusteista. Tieto siitä, että jonkun paperil- konkreettisia asioita, kuten aiempienla hyvältä näyttänyt valinta katkesi haas- työtehtävien sisältöä, toimintaa erilaisis-tatteluun, auttaa varmasti hakijaa jatkoa sa tilanteissa, työtapoja ja tavoitteita työ-ajatellen. elämässä. Ainahan voi kysellä heikkouk- sia ja vahvuuksia, mutta näillä tiedoilla ei ole kovinkaan suurta käytettävyyttä. Haastattelun tulee pysyä työtehtäviin liit-Hakemukset tyvissä asioissa, ellei haastateltava itse kerro esimerkiksi perheestään. KäsitteleLue kaikki hakemukset. Pyri erottamaan myös palkkaukseen liittyvät asiat siten,ydinasiat tarjotun informaation keskeltä. ettei niistä tule myöhemmin ongelmaa.Peilaa hakemusta ja CV:tä hakemaasi Hakijan on kyettävä kertomaan, mitä hä-osaamiseen ja jaa hakijat tarvittaessa nen palveluksensa yritykselle maksaa.eri ryhmiin. Verkko on täynnä erilaisia Vastaavasti yrityksen on kyettävä ker-ohjeita työn hakemiseen, joten on vain tomaan vähintään korvauksen suuruus-pyrittävä tunnistamaan hakija ja osaami- luokka.nen paperin takana. Katso kokonaisuut-ta. Tutustu esimerkiksi harrastuksiin Suositusten tarkastaminen antaa hyvinja luottamustoimiin. Näin saatat saada tukea haastattelukokemukselle. Suosit-hyvää tuntumaa hakijasta. Puhelinhaas- telijaa kannattaa kysyä haastattelussa jatattelu auttaa useasti muodostamaan en- samalla selvittää suosittelijan ja hakijansimmäistä mielikuvaa hakijasta ja hänen yhteinen työhistoria. Otettaessa yhteyttäosaamisestaan. Soita yllättäen ja ilman suosittelijaan on pitäydyttävä työtehtä-kaavaa. Monissa tehtävissä pitää suoriu- viin liittyvissä asioissa.tua yllättävissä tilanteissa. Siksi muuta-man minuutin tarkentava soitto saattaahelpottaa päätöstäsi kasvokkain haastat-telun tarpeellisuudesta.www.raukola.fi
  6. 6. SoveltuvuusarvioinnitValinnan tukena voidaan käyttää sovel-tuvuusarviointeja. Ne ovat psykologientoteuttamia ja antavat tietoa esimerkiksihakijan oppimiskyvystä, muistista, luovuu-desta ja persoonallisuudesta. Tätä palvelua Kuva 2.käytettäessä on oltava selkeä tavoite, mitä Kohti onnistunutta rekrytointia -testaamalla halutaan saavuttaa. Oikeinkäytettynä laadukas soveltuvuusarviointi mitä seuraavaksi?antaa kullanarvoista tietoa hakijan sovel-tuvuudesta avoimeen tehtävään.Valinnasta aloitukseenLopullinen valinta on yrityksen, vaikkahakuprosessissa olisi mukana myös valin-taa tukevia asiantuntijoita. Vanha viisa-us kehottaa olemaan palkkaamatta omaapeilikuvaansa. Asia varmasti onkin näin.Riskejä liittyy myös pelkän persoonan taipelkän tietotaidon rekrytointiin. Kokonai-suus ratkaisee. Eikä pidä pelätä paikan jät-tämistä tyhjäksi, mikäli sopivaa henkilöäei hausta huolimatta löytynyt. Tällöin on Mikäli kaipaat apua onnistuneen rekrytoinnin toteuttamiseen,aikalisän ja suunnitelman uudistamisen Arja Raukola Oy:n asiantuntijatpaikka. auttavat sinua mielellään!Kun palaset ovat kohdallaan, laadi huolel-lisesti työsopimus ja käytä tarvittaessaasiantuntijaa apuna. Uusi työntekijä tar-vitsee aina aikaa päästäkseen hyvin kiinniuuteen tehtäväänsä. Hyvä perehdytyssuun-nitelma ja erityisesti sen noudattaminenauttaa alkuun, ja sopeutumisen todennä-köisyys kasvaa huomattavasti. Koeaika onyleensä neljä kuukautta, jonka aikana työ-sopimus voidaan puolin ja toisin purkaavälittömästi. Tämän ajan tarkoituksena ontodentaa molemminpuolinen kysynnän ja © Arja Raukola Oy 2012tarjonnan kohtaaminen. Ole aina kiinnos-tunut työntekijöistäsi, mutta uusista erityi-sesti koeaikana!www.raukola.fi

×