Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Newletter Apologismos Forweb

554 views

Published on

Ινστιτούτο Εργασίας ΟΤΟΕ
Απολογισμός Δράσης 2007-2009

Published in: Career, Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Newletter Apologismos Forweb

  1. 1. ΙΝ.Ε - ΟΤΟΕ Ινστιτούτο Εργασίας ΟΤΟΕ Labour Institute ΟΤΟΕ 20 χρόνια ΕΠEΝΔΥΣΗ ΣΤΟΝ AΝΘΡΩΠΟ Απολογισμός Δράσης 2007-2009
  2. 2. Το ΙΝΕ της ΟΤΟΕ συνέχισε και σε αυτή τη θητεία να αναπτύσσει το δημιουργικό του έργο, στηρίζοντας την ΟΤΟΕ, τόσο στην ανάπτυξη και προβολή ενός αξιόπιστου, τεκμηριωμένου και έγκυρου συνδικαλιστικού λόγου, όσο και στην συνεχή ενημέρωση και κατάρτιση των συνδικαλιστικών στελεχών και των εργαζομένων του κλάδου. Εκπαιδευτική δραστηριότητα Η εκπαιδευτική δραστηριότητα υλοποιήθηκε στις περιφέρειες της χώρας και κάλυψε ένα ευρύτατο φάσμα γνωστικών αντικειμένων. Θα πρέπει να τονιστεί η συμμετοχή καταξιωμένων συνδικαλιστικών στελεχών από τραπεζικά συνδικάτα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην εκπαιδευτική μας δραστηριότητα και το ανοιχτό κανάλι ενός αμφίδρομου δημιουργικού διαλόγου που δημιουργήθηκε με τους συναδέλφους μας. Eκδόσεις • Dialogos+ «Αξιολόγηση της Διεθνούς εμπειρίας στον κοινωνικό διάλογο, των αλλαγών της νέας οικονομίας στον τραπεζικό κλάδο και μεταφορά των καλύτερων πρακτικών στις νέες χώρες – μέλη της Ε.Ε.» • Comminicate, «Restructuring, Mergers & Acquisitions, Labor Relations, Trade Union Structures, Collective Agreements, Social Security.» • Αγγλοελληνικό λεξικό Ευρωπαϊκών και χρηματοοικονομικών όρων (Επικαιροποιημένη Έκδοση 2009) • Xάσμα αμοιβών ανδρών και γυναικών στον τραπεζικό κλάδο • Kοινωνική ευθύνη των τραπεζών: Υφιστάμενη κατάσταση και προοπτικές. • Μισθοί, κέρδη και απασχόληση στον τραπεζικό κλάδο της Ελλάδας Διεθνείς Σχέσεις Το ΙΝΕ της ΟΤΟΕ κινείται στον τομέα αυτό στο πλαίσιο της γενικότερης πολιτικής της Γραμματείας Διεθνών Σχέσεων της ΟΤΟΕ. Εξειδικεύει αυτή την πολιτική στους τομείς της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, παρέχει τεχνική υποστήριξη και συνεργάζεται με τα Ευρωπαϊκά συνδικάτα για την υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων. Τα προγράμματα Communicate και Dialogos+ αποτέλεσαν σημείο αναφοράς για την συνεργασία των τραπεζικών συνδικάτων της Μεσογειακής Ζώνης στη διαμόρφωση μιας κοινής συνδικαλιστικής προσέγγισης και πολιτικής.
  3. 3. Έρευνες – Μελέτες • Το χάσμα αμοιβών ανδρών και γυναικών στον τραπεζικό κλάδο • Η κοινωνική ευθύνη των τραπεζών: Υφιστάμενη κατάσταση και προοπτικές. • Μισθοί, κέρδη και απασχόληση στον τραπεζικό κλάδο της Ελλάδας Θα πρέπει, επίσης, να σημειώσουμε τις δύο σημαντικές εκθέσεις που ολοκληρώθηκαν στο πλαίσιο των προγραμμάτων Communicate και Dialogos+. Ευρωπαϊκά Προγράμματα Το ΙΝΕ/ΟΤΟΕ ανέπτυξε τόσο από ποσοτική όσο και από ποιοτική άποψη, μια ιδιαίτερα πολυδιάστατη δραστηριότητα στον τομέα των προγραμμάτων, που χρηματοδοτούνται από κοινοτικούς και εθνικούς πόρους. Συγκεκριμένα στη διάρκεια αυτής της θητείας ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα Dialogos +. Το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Dialogos+, σε συνέχεια των προγραμμάτων Dialogos και Communicate, είχε ως αντικείμενο την αξιολόγηση της διεθνούς εμπειρίας στον Ευρωπαϊκό κοινωνικό διάλογο και την ενδυνάμωση των σχέσεων μεταξύ παλαιών και νέων μελών της Ε.Ε. Συμμετείχαν εννέα τραπεζικά συνδικάτα από αντίστοιχες χώρες της Ε.Ε. και στόχος του ήταν, πέρα από την ανταλλαγή εμπειριών, την ενίσχυση του διεθνούς διαλόγου και την εξέταση των καλύτερων πρακτικών, η αξιοποίηση νέων εργαλείων και ιδεών στρατηγικής προώθησης του Ευρωπαϊκού κοινωνικού διαλόγου. Τα εργαλεία αυτά περιέλαβαν την ανάπτυξη ενός Οδικού χάρτη, την προσομοίωση του κοινωνικού διαλόγου μέσω της διεξαγωγής βιντεοκλήσεων και τη δημιουργία εκπαιδευτικών σεμιναρίων. Ολοκληρώθηκε, επίσης, το πρόγραμμα Equal «Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την συμφιλίωση της οικογενειακής και της επαγγελματικής ζωής», καθώς και μια σειρά από Ευρωπαϊκά Προγράμματα που συντόνισαν τραπεζικές συνδικαλιστικές οργανώσεις της Ε.Ε. και στα οποία συμμετείχε σαν εταίρος το ΙΝΕ/ΟΤΟΕ (NORMA/FABI, Flexicurity/FISAC, κ.λπ.). ΙΝ.Ε - ΟΤΟΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΕΡΕΥΝΑ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
  4. 4. ΙΝ.Ε - ΟΤΟΕ www.ine.otoe.gr http://ineotoe.wordpress.com email: ineotoe@otoe.gr Νέες Τεχνολογίες - UNIONS 2.0 To INE/OTOE, παρακολουθώντας τις διεθνείς εξελίξεις και τις σχετικές πρωτοβουλίες της UNI, ξεκίνησε μια προσπάθεια αξιοποίησης των νέων συμμετοχικών τεχνολογιών Web 2.0. Στόχος αυτής της προσπάθειας είναι να δημιουργήσει τις κατάλληλες ψηφιακές δομές επικοινωνίας με τους συναδέλφους και να ενισχύσει το συνδικαλιστικό διάλογο, με έμφαση στους νέους και τους συναδέλφους της περιφέρειας. Συγκεκριμένα, η προσπάθεια αυτή εξελίσσεται πάνω στους εξής άξονες: • Ομάδες κοινωνικής δικτύωσης: με επίκεντρο το Facebook και τις ομάδες ΙΝΕ/ΟΤΟΕ, ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΕΩΝ ΟΤΟΕ Β. ΕΛΛΑΔΟΣ, ΟΤΟΕ/ASFALISTIKO, Dialogos@UniMed+, κ.λπ. • Ιστολόγιο: στο οποίο καταγράφονται άρθρα ποικίλλου περιεχομένου με σχετικούς συνδέσμους σε συνδικαλιστικό υλικό (www.ineotoe.wordpress.com) • Πλατφόρμες ανταλλαγής υλικού με επίκεντρο το YouTube στο οποίο φιλοξενούνται βίντεο με δηλώσεις διοικούντων, συνεργατών και σύνδεσμοι με υλικό του διεθνούς κινήματος. • Ιστοσελίδες: επανασχεδιασμός της κλασικής ψηφιακής μας παρουσίας μέσω αισθητικής αναβάθμισης, παροχής ανανεωμένων πληροφοριών και λειτουργίας ως ολοκληρωμένο σημείο εισόδου. • Έρευνα: συλλογή στοιχείων: με διάφορες μεθόδους (συνεντεύξεις, ερωτηματολόγια, στατιστικά) και στόχο την αξιολόγηση της προσπάθειας και τη διερεύνηση περαιτέρω δράσεων. • Υποδομές και Σεμινάρια: διεξαγωγή σεμιναρίων με στόχο στην επιμόρφωση πάνω στα συμμετοχικά μέσα, βιντεοκλήσεις με συναδέλφους και παροχή της απαραίτητης υποδομής μέσω διανομής net books σε απομακρυσμένες κοινότητες συναδέλφων μας (π.χ. Δωδεκάνησα). Συνολικά, πιστεύουμε ότι η προσπάθεια αυτή, μέσω των κατάλληλων πρωτοβουλιών πειραματισμού και διερεύνησης, ενισχύει τη σχέση υποστήριξης των μελών μας και παράλληλα προωθεί το προφίλ της ΟΤΟΕ ως οργανισμού ανοιχτού σε νέες ιδέες και συμβατού με τις επιταγές της ψηφιακής εποχής. Το έργο που παρουσιάσαμε παραπάνω συνοπτικά είναι ιδιαίτερα σημαντικό τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά. Οι συνάδελφοι έχουν την δυνατότητα να το αξιολογήσουν σε βάθος, γιατί όλες οι πληροφορίες είναι προσβάσιμες στο εικονικό ΙΝΕ/ΟΤΟΕ που δημιουργήσαμε στο διαδίκτυο (www.ine.otoe.gr, http://ineotoe.wordpress.com, Facebook-INE/OTOE) Ινστιτούτο Εργασίας ΟμοσπονδίαςΤραπεζοϋπαλληλικών Οργανώσεων Ελλάδος © Ινστιτούτο Εργασίας ΟμοσπονδίαςΤραπεζοϋπαλληλικών Οργανώσεων Ελλάδος Βησσαρίωνος 9, 106 72 Αθήνα, τηλ. 210 36 475 89, email: ine.otoe@otoe.gr, www.ine.otoe.gr, http://ineotoe.wordpress.com

×