Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Punim seminarik - Format e konkurrencës jo të plotë .

Punim seminarik - Format e konkurrencës jo të plotë .

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Punim seminarik - Format e konkurrencës jo të plotë .

 1. 1. 0 1 KONKURRENCA MONOPOLISTIKE DHE HISTORIKU I KONKURRENCES MONOPOLISTIKE 0 2 TIPARET DHE MAKSIMIZIMI & HUMBJA NË KONKURRENCËN MONOPOLISTIKE 0 4 0 3 EKONOMIZIMI I SHKALLËS DHE MODELET E OLIGIPOLIT OLIGOPOLI DHE TIPARET PËRMBAJTA
 2. 2. QKA ËSHTË KONKURRENCAMONOPOLISTIKE
 3. 3. TIPARET NUMRI I MADH I FIRMAVE DIFERENCIMI I PRODUKTIT KONTROLLI I KUFIZUAR I QMIMIT LEHTESIA RELATIVE E HYRJES KONKURRENCA JO VETËM NËPËRMJET QMIMEVE VENDOSJA SHËRBIMET NDRYSHIMET E CILËSISË IMAZHI I PRODUKTIT
 4. 4. Maksimizimi i fitimit për firmën në konkurrencë monopolistike Q0 Q C MC P0 P E B ATC MR D = AR A Fitim Ekonomik
 5. 5. Me humbje Q0 Q C MC P0 P E B ATC MR D = AR A
 6. 6. QKA ËSHTË OLIGOPOLI
 7. 7. TIPARET Egzistenca e një numri të vogël firmash STANDARDIZIMI OSE DIFERENCIMI I PRODUKTEVE NDËRVARËSIA NË KONTROLLIN E QMIMEVE KONKURRENCA NËPËRMJET REKLAMËS DHE CILËSISË HYRJA ME VËSHTIRËSI NË DEGË EKONOMIZIMET E SHKALLËS KOSTOT E DIFERENCIMIT TË PRODUKTIT PENGESAT TJERA SI LIQENCAT APO KONTROLLI MBI BURIMET KRYESORE
 8. 8. Ekonomizimi i shkallës së një firme të madhe Q C0 P E MR A ACBCb
 9. 9. MODELET E OLIGOPOLIT KURBA E KËRKESËS ME KËND MARRËVESHJET E FSHEHTA (KARTELET) MODELI I FIRMËS SUNDUESE

×