Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Seleccionar la realitat

367 views

Published on

Treball de cultura audiovisual

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Seleccionar la realitat

 1. 1. Ariadna Martín Salvañá 1r Batxillerat
 2. 2. L’ENQUADRAMENT •Provoca que un fragment de la realitat visible sigui posat dins d’un quadre convertit en una imatge limitada, bidimensional, capturada des d’una posició i un punt de vista concret.
 3. 3. CAMP I FORA DE CAMP •Allò que es veu en l’espai enquadrat es diu que es troba en camp, allò que queda fora, fora de camp o espai off.
 4. 4. ESPAI OFF •Envolta allò que és visible i n’és continuïtat, no és neutre i sense significat. Pot ser precisament posat de relleu per omissió.
 5. 5. FORMAT La majoria dels fotosensibles (pel·lícules o sensors d’imatge) tenen un format rectangular i hi haurà la possibilitat de triar. - Enq. horitzontal: quietud i tranquil·litat - Enq. Vertical: força i fermesa. - Enq inclinat: dinamisme i força.
 6. 6. COMPOSICIÓ •Determinarà l’estètica i també, en molts casos, la significació que atribuïm als elements que apareixen en la imatge i a aquesta en general.
 7. 7. CENTRE D’INTERÈS •En tota escena hi ha un motiu que serà el motiu central que es ressaltarà i un fons. També té importància el marge que és el marc del motiu.
 8. 8. LÍNIES DOMINANTS •Per a dirigir l’atenció de l’espectador. Es basa en la repetició de línies i objectes, especialment quan el tema és una estructura.
 9. 9. LÍNIA DE L’HORITZÓ •S’ha de mantenir recta, ja que dona a l’espectador la sensació d’estabilitat amb els objectes. No ha de ser col·locada en un centre vertical si no a dos terços.
 10. 10. LÍNIES DIAGONALS La barana d’un passeig, una vorera, un camí…
 11. 11. REGLA DELS TERÇOS Es divideix en nou parts iguals utilitzant dues línies imaginaries paral·leles i equiespaiades horitzontals i dues verticals. Això ajuda a l’ull recòrrer als punts d’atenció.
 12. 12. LA MIRADA I EL MOVIMENT •La mirada de l’ésser huma traça una línia dominant imaginària i ha de ser respectada i destacada. •Quan una persona mira cap algun lloc s’ha d’obrir l’enquadrament per deixar un espai lliure que ocupa la seva mirada.
 13. 13. LA MIRADA I EL MOVIMENT •Amb el moviment passa el mateix i s’ha de deixat un espai lliure que serà ocupat per la trajectoria i destacarà l’efecte del moviment.
 14. 14. PUNT DE VISTA •La seva variació aporta diferents perspectives amb elements inesperats que sovint capten més l’atenció. Depenent del punt de vista ens determinarà la manera de veure la realitat.
 15. 15. Frontal o mig Tres quarts Perfil o Lateral
 16. 16. Picat Contrapicat Zenital
 17. 17. PLANS •Determinat per la distància, és a dir, el que l’ull mira respecte l’objecte o subjecte captat. •Pot provocar certes sensacions o idees.
 18. 18. TIPUS DE PLANS Pla de detall Primeríssim primer pla
 19. 19. TIPUS DE PLANS Primer pla Pla mig
 20. 20. TIPUS DE PLANS Pla americà o tres quarts Pla sencer
 21. 21. TIPUS DE PLANS Pla conjunt Pla general
 22. 22. TIPUS DE PLANS •Gran pla general
 23. 23. ENFOCAMENT •Operació que consisteix en seleccionar l’element o elements que apareixeran nítids dins de l’enquadrament. Dependrà de la col·locació de l’objectiu i vindrà determinat per la profunditat de camp.
 24. 24. IL·LUMINACIÓ •L‘obtenció d’una imatge fotogràfica dependrà de la il·luminació. Cal tenir en compte el tipus de llum solar ja que afectaran a la percepció de les textures i els volums.
 25. 25. VOLUMS •Llum de migdia: dura, intensa i que elimina les sombres, per tant, afectarà negativament als volums. •Llum de matí: il·lumina amb tons frescos pastel i difumina normalment els detalls lunyans.
 26. 26. VOLUMS •Llum de capvespre: lateralment i amb tons daurats produint ombres tenues i subtils
 27. 27. TEXTURA •En la imatge és una il·lusió òptica i es captarà amb el punt de vista i la il·luminació adequada. La il·luminació que incideix sobre el motiu des d’un costat és la més adequada.
 28. 28. TIPUS DE LLUM Llum dura La que prové directament del sol o únic punt de llum artificial. En destaca el volum i el seu contorn. Llum difusa No produeix grans ombres ni contrastos. La llum no il·lumina directament. Softlights és un focus especial per poder fer aquest tipus d’il·luminació.
 29. 29. COLOR •A més dels reals també es juga amb ells a l’hora de seleccionar l’enquadrament. - És convenient buscar un contrast i/o color entre motiu i fons. - També buscar fons uniformes i pocs colors molt marcats a la imatge.
 30. 30. COLORS •La saturació evoca intensitat i els tons suaus, tranquil·litat. •La qualitat i gamma afecta a les sensacions de l’espectador. •La fotografia en blanc i negre ajuda a resaltar contrasts i variacions tonals, però també pot distreure la forma, textura, expressió d’una cara…

×