Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Evolució Del Ordinador

3,227 views

Published on

Published in: Travel, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Evolució Del Ordinador

 1. 1. Evoluciódelordinador<br />Ariadna Ruiz López<br />Andrea Mellado<br />4t C<br />Informàtica<br />
 2. 2. Els elements de l’ordinador han disparat l&apos;ús mundial de la tecnologia i el preu ha baixat. <br />Actualment troben diferents aplicacions com l&apos;automatització, la comunicació, el control, l&apos;entreteniment, i l&apos;educació. Cadascun a evolucionat amb els seus requeriments.<br />Introducció<br />
 3. 3. Elsprimerscàlculs<br /> Els primers indicis de càlcul van ser introduïts el 3000 aC pels babilonis.<br /> Posteriorment, a l&apos;any 1800 <br /> a C, un matemàtic babilònic va inventar els algorismes (conjunt ordenat de les operacions pròpies d&apos;un càlcul) que van permetre resoldre problemes de càlcul numèric. <br />
 4. 4. ·Més tard, els xinesos van desenvolupar l&apos;àbac, amb el qual realitzaven càlculs ràpids i complexos<br />·John Napier, va inventar un que li permetia realitzar operacions de multiplicació i divisió.<br />·WilhelmSchickardvadissenyar una primera calculadora capaç de sumar, restar, multiplicar i dividir. <br />
 5. 5. 1642<br />·BlaisePascal va inventar el primer calculador mecànic, la pascalina. Va fabricar un dispositiu de 8 rodes dentades que feienbavançar un pas la següent quan completava una volta.<br />·30 anys després, GottfriedWilhelmva inventar una màquina de càlcul que podia multiplicar, dividir i obtenir arrels quadrades en sistema binari.<br />
 6. 6. Segle XIX<br />·En Charles Babbage va crear un motor analític (basant-se en la tècnica de targetes perforades de Joseph Marie)que permetia sumar, sostreure, multiplicar i dividir una velocitat de 60 sumes per minut.<br />
 7. 7. ·Hollerithva fundar la seva pròpia Companyia: la Tabulating Machine Company. <br />·Al 1924 Hollerith va fusionar la seva companyia amb dues més per formar la International Business Machines avui mundialment coneguda com IBM.<br />
 8. 8. Ordinadors analògics<br /> Abans de la Segona Guerra Mundial, els ordinadors analògics elèctrics i mecànics eren considerats l&apos;&quot;estat de l&apos;art&quot;. Aquests sistemes modelen i simulen fenòmens observant només els seus anàlegs elèctrics.<br />
 9. 9. Primers ordinadors digitals.<br />·L&apos;era de la computació moderna va començar amb l&apos;ús d&apos;elements electrònics com a substituts dels seus equivalents i amb els càlculs digitals substituint als càlculs analògics. Les màquines foren construïdes a mà i sovint usaven targetes perforades o paper perforat com a entrada i com la principal memòria d&apos;emmagatzament.<br />·<br />·Els primers ordinadors s’anomenaren Z1 i Z3.<br />·Durant la II Guerra Mundial, un equip de científics van crear el primer ordinador digital totalment electrònic: el COLOSSUS.<br />
 10. 10. L&apos;ordinador Z3, va ser la primera màquina programable i completament automàtica de característiques usades per definir un ordinador. Estava construït amb 2200 relés, tenia una freqüència de refresc d&apos;aproximàdament 5 Hz.<br />Ordinador Z3<br />
 11. 11. Màquines von Neumann de primera generació<br />
 12. 12. (1958-1964): Transistors<br /> ·A la segona meitat dels anys 50, els transistors BJT substitueixen les vàlvules de buit. Això dóna lloc a la &quot;segona generació&quot; de computadors.<br />·El transistor de junció bipolar fou inventat el 1947.<br />·Es van crear noves professions; programador, analista, expert en sistemes d&apos;informació, i es va iniciar la indústria del programari.<br /> <br />·Durant aquest període, IBM treu el seu primer ordinador transistoritzat, els models 1620 fins 1790, on apareixen nous conceptes pioners, entre ells el caràcter de 8 bits.<br /> ·Finalment IBM treu al mercat els primers discs extraïbles que es van convertir en un estàndard de la indústria de la computació.<br />
 13. 13. (1971 en endavant) – PC’s<br />·La base de la quarta generació fou l&apos;invenció per part de MarcianHoffdel microprocessador.<br />·Durant aquesta generació l&apos;evolució dels microprocessadors duplicant-se cada 18 mesos.<br />
 14. 14. ·Al 1976 SteveWozniak i SteveJobs van fundar Apple Computer. <br />·Finalment 2003 apareixen els primers xips de 64 bits l&apos;Opteron de AMD i l&apos;Itaniumd&apos;Intel adreçats a usuaris domèstics<br />
 15. 15. En l’actualitat<br /> A partir del 2005 es començaren a comercialitzar els processadors amb diversos nuclis o multi Coreper a PCs domèstics.<br />
 16. 16. ·Una tendència constant en el desenvolupament dels ordinadors és la microminiaturització, iniciativa que tendeix a comprimir més elements de circuits en un espai de xip cada vegada més petit. <br />·Actualment existeixen ordinadors de butxaca, que es poden agafar amb una sola mà, amb gairebé les mateixes prestacions d&apos;un ordinador personal.<br />·Els investigadors intenten agilitzar el funcionament dels circuits mitjançant l&apos;ús de la superconductivitat, un fenomen de disminució de la resistència elèctrica que s&apos;observa quan es refreden els objectes a temperatures molt baixes.<br />El futur<br />

×