Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

сабирање и дељење знања

331 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

сабирање и дељење знања

 1. 1. Сабирање и дељење знањаwww.arhivistika.wordpress.com<br />Слободанка Цветковић<br />
 2. 2. Комуникација у оквиру архивске струке<br />Архивска саветовања<br />Стручни архивистички часописи<br />Недостатак професионалне размене мишљења<br />
 3. 3. Интернет – коришћење у архивима<br />Интернет презентације – сајтови архива(Web site)<br />Социјалне мреже(Facebook, Twitter, My Space...)<br />Блог (Web log-Blog)<br />Недовољна заступљеност архива у Србији на Глобалној мрежи<br />
 4. 4. Wordpress<br />Google Blloger<br />LiveJournal<br />Moveble Tipe и др.<br />Бесплатни блог софтвери<br />
 5. 5. Лични<br />Корпоративни<br />Блогови институција и организација<br />Блогови универзитета и факултета<br />Дискусиони блогови о одређеним темама<br />Образовни блогови и др.<br />Врсте блогова<br />
 6. 6. Популарисање рада архива<br />Популарисање архивске грађе<br />Континуирано образовање<br />Дискусије о стручним питањима<br />Комуникација између удружења архивиста и чланова<br />Комуникација између архива и корисника архивских услуга<br />Могућности коришћења блога у архивској делатности<br />
 7. 7. Архивистикаwww.arhivistika.wordpress.com<br />Постоји од 22. фебруара 2011.<br />Информативни сајт<br />Образовни блог<br />Сервис за архивисте<br />Професионални садржаји о архивистици и архивима<br />Професионална размена мишљења, знања, идеја<br />Online архивистички часопис <br />
 8. 8. Мапа сајта<br />
 9. 9. Почетна/Добродошли<br />
 10. 10. Чланци<br />
 11. 11. Дискусије<br />
 12. 12. Прописи<br />
 13. 13. Литература<br />
 14. 14. Архиви<br />
 15. 15. За архивске раднике<br />
 16. 16. О нама<br />
 17. 17. Надоградња<br />Архивистика на Facebook-у од 29. маја 2011.<br />Комуникација са преко 150 сродних институција у земљи и свету<br />
 18. 18. Прва три места Google претраживача по критеријуму “архивистика”<br />22. фебруар – 30. август 2011. године 11 140 прегледаних страница сајта<br />29. мај – 30. август 2011. године 113 “свиђа ми се” на Facebook страници <br />Велика потреба за садржајима ове врсте<br />Статистика посећености<br />
 19. 19. Предности Архивистике<br />Јефтина, брза и лако доступна информација<br />Омогућава континуирано образовање<br />Јачање веза међу архивистима<br />Надомештање потребе за архивским саветовањем и стручним публикацијама – online архивистички часопис<br />Брзо објављивање и одговор на објављено<br />Уједначавање и поправљање квалитета рада<br />Стварање базе знања из архивистике<br />Отклањање предрасуда о архивима и архивској грађи<br />Популарисање архива и архивске грађе<br />
 20. 20. Тешкоће у реализацији<br />Важност званичне подршке<br />Потреба за већим бројем сарадника <br />
 21. 21. Визија<br />Архивистика сваки дан<br />Прерастање Архивистике у архивистички Web портал<br />Балканска архивска иницијатива-балканскиархивистички Web портал<br />

×