Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

архиви у србији и интернет

411 views

Published on

 • Be the first to comment

архиви у србији и интернет

 1. 1. Слободанка Цветковић,Историјски архив Пожаревац Међународно архивско саветовање „Архивска теорија и пракса – да ли је будућност стигла“ ДАРВ, Архив Војводине, Историјски архив града Новог Сада, 6. и 7. децембар 2012.
 2. 2. •Нови захтеви-пружање информација•Право на доступност архивске грађе•Повећано интересовање за историју•Пораст броја истраживача•Промене у посткомунистичким државама –потрага за изгубљеним/отетим правима
 3. 3. •Каква нам је стварност по питању коришћењаИнтернета и његових могућности?•Колико су српски архиви присутни на Вебу и у којојформи?•Какве су Интернет презентације српских архива?•Постоји ли комуникација између архива, архивистаи потенцијалних корисника?
 4. 4. •Истраживањем је обухваћено 38 архива (архиви у оквиру архивскемреже Србије и Архив Југославије)•24 архива има веб презентацију, 14 архива је без веб презентације
 5. 5. Територија Број Има сајт % Нема сајт % архиваЦентрална 22 15 68,2 7 31,8СрбијаАП 10 9 90 1 10ВојводинаАП Косово 6 - - 6 100и МетохијаУкупно 38 24 63,2 14 36,8
 6. 6. Веб презентација само на ћириличном писму Веб презентација само на латиничном писму Веб презентација на оба писма 21% 46% 33%Од постојећа 24 архивска сајта:•11 је у ћириличној верзији•8 је само у латиничној верзији•5 веб презентација је на оба писма
 7. 7. •34 архива има презентацију само на српском језику•4 архива имају презентацију и на страном језику (АрхивЈугославије, ИА Београд, ИА Панчево, ИА Суботица - не рачунају сејезици националних мањина који је службени у тим срединама)
 8. 8. Архив Писмо Страни језик Архив Писмо Страни језикАрхив Србије Ћирилица Нема ИА Ниш Ћирилица НемаАрхив Војводине Оба писма Нема ИА Нови Сад Оба писма НемаИА Београд Оба писма Енглески ИА Панчево Латиница Енглески, НемачкиМИА Ваљево Ћирилица Нема ИА Пожаревац Латиница НемаИА Врање Ћирилица Нема ИА Сента Латиница НемаИА Зајечар Латиница Нема ИА Сомбор Оба писма НемаИА Зрењанин Латиница Нема ИА С. Митровица Латиница НемаИА Јагодина Ћирилица Нема ИА Суботица Латиница ЕнглескиИА Кикинда Латиница Нема ИА Ужице Ћирилица НемаИА Крагујевац Ћирилица Нема МИА Чачак Ћирилица НемаИА Краљево Ћирилица Нема МИА Шабац Ћирилица НемаИА Неготин Ћирилица Нема Архив Југославије Оба писма Енглески
 9. 9. •17 архива има профил/страницу на Фејсбуку•Само ИА Београда има директан приступ Фејсбук страници са свогсајта•Код већине нема података о званичности•ИА града Новог Сада и ИА Суботица имају и профил и страницу•Од 17 архива који су на Фејсбуку, 4 немају свој веб сајт (ИАЛесковац, ИА Бела Црква, ИА Нови Пазар, ИА Прокупље)
 10. 10. •Од укупно 17 присутних на Фејсбуку:• Стално активна 3 архива•Повремено активно 6 архива•Нективно 8 архивских профила/страница
 11. 11. •О архиву•Фондови и збирке•За кориснике•Новости•Линкови•Контакт•Блог за локалну историју/прикупљањемемоарске грађе•Веза ка социјалним мрежама
 12. 12. •Недовољно присуство српских архива на Глобалној мрежи•Новац најчешћи, али најмање реалан изговор-бесплатнеплатформе за креирање веб сајтова•Неразвијена свест о значају и важности и могућностимаИнтернета за пословање•Неповерење према овом виду комуникације•Недовољна “отвореност” архива
 13. 13. •2011. године 41,2% домаћинстава у Србији поседовало Интернетприкључак, а 69,8% од тог броја користило је друштвене мреже•Неопходност осмишљавања стратегије даљег развоја архивске струке•Неопходност да сваки архив има своју веб презентацију•Неопходност присуства на друштвеним мрежама•Уважити потребе корисника-размишљати из њиховог угла•Двосмерна комуникација са корисницима•Јединствен информациони систем Србије•Јединствен архивски портал архива у Србији•Присуство на Интернету мора бити трајно програмско опредељењеархива, а не успутна активност!

×