Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Istorijski arhiv Kikinda
Jasmina Latinović
arhivist
STANJE I ZAŠTITA REGISTRATURNE GRAĐE
IMALACA U TRANZICIJI
(stečaj, lik...
Uvod
Koji su postupci arhivista nad radom registrature koja
prethodno nije evidentirana u registru aktivnih registratura
nadlež...
Zakon o kulturnim dobrima
(Sl. Glasnik R Srbije 71/94)
Član 37.
Član 38.
Zakon o stečaju
(Sl. Glasnik R Srbije 1040/2009)
1. Na koji način se najbrže informisati o
pokretanju stečaja u registraturama
Direktnim angažovanjem arhivista i arhivski...
2. Koje su obaveze stečajnog upravnika/poverenika nakon
otvaranja stečajnog postupka u registraturi i koji postupci Službe...
3. Preuzimanje arhivske graĎe i registraturskog
materijala nakon okončanja stečajnog postupka
(likvidacije/reorganizacije)...
4. Koja zakonska i podzakonska akta predstavljaju
pozitivan zakonski okvir u postupku zaštite arhivske
graĎe i registratur...
Preuzimanje arhivske graĎe i registraturskog materijala u
registraturama koje nisu bile u evidenciji Registra aktivnih
reg...
Zaključak
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Jasmina Latinović, Stanje i zaštita arhivske građe imalaca u tranziciji...

418 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Jasmina Latinović, Stanje i zaštita arhivske građe imalaca u tranziciji...

 1. 1. Istorijski arhiv Kikinda Jasmina Latinović arhivist STANJE I ZAŠTITA REGISTRATURNE GRAĐE IMALACA U TRANZICIJI (stečaj, likvidacija, privatizacija, reforma)
 2. 2. Uvod
 3. 3. Koji su postupci arhivista nad radom registrature koja prethodno nije evidentirana u registru aktivnih registratura nadležnog arhiva a nalazi se u procesu stečajnog postupka (likvidacije / reorganizacije) Problem Nepostojanje jedinstvenog uputstva te odgovarajućih propisa koje bi arhivisti i arhivski pomoćnici sledili na terenu. Delimično rešenje problema Arhivski delatnici, sa područja AP Vojvodine, su u proteklom periodu, na tematskim konsultacijama i interaktivnim radionicama, izneli zapažanja iz vlastite prakse, koja se tiču stanja i zaštite registraturske graĎe imalaca u tranziciji, te prosledili meĎusobno pitanja i predloge rešenja za pojedine postupke, kako bi došli bliže odgovorima a rad na terenu ujednačili i sinhronizovali.
 4. 4. Zakon o kulturnim dobrima (Sl. Glasnik R Srbije 71/94) Član 37. Član 38. Zakon o stečaju (Sl. Glasnik R Srbije 1040/2009)
 5. 5. 1. Na koji način se najbrže informisati o pokretanju stečaja u registraturama Direktnim angažovanjem arhivista i arhivskih pomoćnika Službe zaštite registraturskog materijala i arhivske graĎe van arhiva, putem internet stranica Narodne banke Srbije, Agencije za privredne registre Republike Srbije, Agencije za privatizaciju, Agencije za stečaj, praćenjem objava u Službenom glasniku Republike Srbije, direktnim obaveštavanjem kod stečajnih sudija, informisanjem sa oglasne table ili tokom stručnog nadzora u nadležnim Privrednim sudovima.
 6. 6. 2. Koje su obaveze stečajnog upravnika/poverenika nakon otvaranja stečajnog postupka u registraturi i koji postupci Službe zaštite registraturskog materijala i arhivske graĎe van arhiva, nadležnog arhiva, slede ? Nakon dobijanja obaveštenja o pokretanju stečajnog postupka, stupiti u vezu sa stečajnim upravnikom i zakazati stručni nadzor nad radom registrature. Utvrditi stepen sreĎenosti i očuvanosti reg. materijala i arh. graĎe, ustanoviti raspon godina, količinu... Insistirati na fizičkom obezbeĎenju registrature kako bi se sprečilo eventualno dalje propadanje, rasturanje i uništavanje dokumentacije zatečene u tom trenutku u registraturi. Sačiniti Zapisnik o stručnom nadzoru, izdati Rešenje o izvršenju naloženih mera Ukoliko u registraturi postoji Lista kategorija arhivske graĎe i registraturskog materijala sa rokovima čuvanja naložiti izdvajanje o popisivanju arhivske graĎe za primopredaju odnosno izdvajanje i popisivanje registraturskog materijala za izlučivanje, ukoliko su registraturske jedinice u sreĎenom, evidentiranom i zaštićenom stanju. Ukoliko su registraturske jedinice u nesreĎenom stanju, Lista u registraturi nije blagovremeno usvojena, naložiti njeno usvajanje u skladu sa delatnosšću i postupiti u skladu sa prethodno navedenim propisima
 7. 7. 3. Preuzimanje arhivske graĎe i registraturskog materijala nakon okončanja stečajnog postupka (likvidacije/reorganizacije) registrature ? Nadležni arhiv može preuzeti samo “odabranu, sređenu i popisanu arhivsku građu kao i registraturski materijal nastao u radu organa ustanova, preduzeća i drugih pravnih lica koji su ukinuti ili su prestali s radom, smatraju se dospelim za preuzimanje, ako niko nije preuzeo njihova prava i obaveze”. Stečajni upravnik/poverenik šalje nadležnom arhivu zahtev za prijem registraturskih jedinica koji obuhvata detaljan popis po vrstama, godinama nastanka, jasno izraženu količinu u dužnim metrima te stanje u kom se graĎa nalazi. Nakon provere arhivista sačinjava Zapisnik o primopredaji. Dokumentacija stečajnog upravnika/poverenika preuzima se od strane nadležnog arhiva nakon tri godine od dana okončanja stečajnog postupka u registraturi, što je regulisano i Zakonom o stečajnom postupku
 8. 8. 4. Koja zakonska i podzakonska akta predstavljaju pozitivan zakonski okvir u postupku zaštite arhivske graĎe i registraturskog materijala koje se nalaze u procesu stečaja (likvidacije/reorganizacije) Zakon o kulturnim dobrima (Sl. Glasnik R srbije 71/94) Zakon o stečaju (Sl. Glasnik R Srbije 104/2009) Pravilnik o utvrĎivanju nacionalnih standarda u stečajnom postupku (Sl. Glasnik R Srbije 13/2010) Pravilnik o primopredaji arhivske graĎe (R Srbija SAP Vojvodina 1975. g)
 9. 9. Preuzimanje arhivske graĎe i registraturskog materijala u registraturama koje nisu bile u evidenciji Registra aktivnih registratura nadležnog arhiva: “Interpromet” doo u stečaju “Ceramica unica” doo u stečaju  St. 214/2011 od 03.02.2012.  Zapisnik o stručnom nadzoru  Rešenje o izvršenju naloženih mera  St. 447/2010 od 30.07.2010.  Zapisnik o stručnom nadzoru  Rešenje o izvršenju naloženih mera Sve radnje i postupci nadležne Službe zaštite registraturskog materijala i arhivske graĎe van arhiva kod navedenih imalac, uraĎeni su shodno prethodno navedenim redosledom.
 10. 10. Zaključak

×