Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

dr Nebojša Porčić, Projekat Srpskog digitalnog diplomatara: nastanak jednog digitalnog arhiva

8 views

Published on

Međunarodno arhivističko savetovanje, Čačak, 9-11. oktobar 2019/International archival consultation conference, Čačak, 9-11 October 2019
Teme/Themes: „Arhivi u elektornskom okruženju“/Archives in elecronic environment
Teme/Themes: Arhivska služba danas i u budućnosti. Aktuelna pitanja i problemi/Archival service today and in the future. Curent questions and problems

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

dr Nebojša Porčić, Projekat Srpskog digitalnog diplomatara: nastanak jednog digitalnog arhiva

  1. 1. ПРОЈЕКАТ СРПСКОГ ДИГИТАЛНОГ ДИПЛОМАТАРА НАСТАНАК ЈЕДНОГ ДИГИТАЛНОГ АРХИВА
  2. 2. АРХИВИ У ДИГИТАЛНОМ ОКРУЖЕЊУ • дигиталне збирке грађе појединих архивских установа • стварање нових дигиталних (виртуелних) архива који окупљају грађу из различитих установа – прилагођено потребама истраживача
  3. 3. ДОКУМЕНТИ АУКТОРА СА ПРОСТОРА СРЕДЊОВЕКОВНЕ СРБИЈЕ • сразмерно малобројни (600 јединица) • унутрашња разноликост корпуса – од краја 12. до почетка 16. века: преко 100 ауктора – типолошка разноврсност (повеље црквеним установама, међународни уговори, преписка, итд) – језичка разноврсност (српски 80%, латински/италијански 12%, грчки 8%) – место чувања (преко 50 установа, преко 30 градова, око 20 држава) • мање од 5% у Републици Србији
  4. 4. Dubrovnik 209 Athos 175 (Hilandar 98) Istanbul 8 Montenegro 17 Serbia 18 Sofia 8 Meteora 7 Ioannina 1 Moscow 4 Bari 1 Milan 2 Debrecen 2 Vienna 2 Zagreb 11 Venice 30 Barcelona 1 Budapest 12 Bratislava 2 Bucharest 1 Rome 3 Paris 1 Prague 1 Pecs 1 • преко 50 установа, преко 30 локација, око 20 држава (у Републици Србији мање од 5%) New York 1
  5. 5. СРПСКИ ДИГИТАЛНИ ДИПЛОМАТАР • српски дипломатар – целовито критичко издање корпуса српских средњовековних докумената • дигитални дипломатар – дигитални снимци и текстови докумената у облику збирке доступне путем интернета • предности дигиталног решења – “тотална” доступност – већи обим и квалитет пратећих података – могућност употребе различитих техника и оруђа за претрагу ради неупоредиво брже (и поузданије) обраде података у циљу одговарања на истраживачка питања • израда дигиталног дипломатара – значај међународне сарадње (удружење ICARUS)
  6. 6. ШТА ОСТАЈЕ ДА СЕ УРАДИ • довршавање “пешачког посла” – попуњавање формулара са метаподацима за све документе • снимци – увођење посебног софтвера за приказивање снимака – стандардизација снимака – xml маркирање • стално побољшавање техника претраге • “папирно” издање
  7. 7. ХВАЛА НА ПАЖЊИ

×