Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Boekvoorstelling - Dynamic Collaboration - Jan De Visch

313 views

Published on

Jan stelt zijn nieuwe boek "Dynamic Collaboration" voor.

Published in: Leadership & Management
 • Login to see the comments

Boekvoorstelling - Dynamic Collaboration - Jan De Visch

 1. 1. © 2018 Dynamic Collaboration 1
 2. 2. 2 Twee verhalen Ik waardeer het heel sterk dat jullie mij het bredere plaatje van mijn voorstel hebben doen doordenken! Wow, het is écht bijzonder dat we zo snel tot een herverdeling van onze rollen konden komen. Dit dashboard laat ons écht toe om ontluikende trends te identificeren! Goed dat we de gevolgen voor Julie’s ontwikkeling op voorhand hebben doorgesproken. Opwaarts verdeelde team dynamiek © 2018 Dynamic Collaboration
 3. 3. 3 Ik ga akkoord, maar … Waarom zouden we inzoomen op de verschillende noden van stakeholders? Kunnen we ons niet richten op wat ze delen? Hij zal nooit uitvoeren waartoe hij zich engageert, maar ik ben toch ook niet bereid om deze verantwoor delijkheid te nemen.. Daar gaan we weer … Het is duidelijk dat hij het terug in vraag stelt. Is onze purpose niet duidelijk op dit punt? Neerwaarts verdeelde team dynamiek Hoe is het in godsnaam mogelijk dat hij zo eng denkt? © 2018 Dynamic Collaboration
 4. 4. 4 Een Introductie
 5. 5. © 2018 Dynamic Collaboration 5
 6. 6. 6 Herschrijven van de Toekomst van Werk: Mindshifts voor organisatie transformatie Geinspireerd doorAaron Sachs and Anupam Kundu © 2018 Dynamic Collaboration
 7. 7. Essentie © 2018 Dynamic Collaboration 7 Beleving van complexiteit Inschatting om dit effectief te hanteren “Strengthening Self-management & Collaborative Intelligence” Kwaliteit van de dialoog
 8. 8. © 2018 Dynamic Collaboration 8 Waarom leren organisaties en teams niet? * Harvard Business Review, Nov 2015 Kwaliteit van DENKEN Impact van MATURITEIT
 9. 9. © 2018 Dynamic Collaboration 9 Waarom leren organisaties en teams niet? De verborgen dimensies EGO  Ander Mij  Zij-Ons-Wij KWALITEIT en VLOEIBAARHEID van DENKEN Logisch analytisch Systeem Transformationeel (/dialectisch) NEERWAARTS OPWAARTS
 10. 10. Voor welke aspecten in je rol bevind je je in de zone van nabije ontwikkeling? © 2018 Dynamic Collaboration 10 Comfort zone Stretch Zone van nabije ontwikkeling Angst Zone No Development Zone
 11. 11. Quiz: Welke person past bij welke ontwikkelingsfase? Sociaal-emotionele maturiteitsfase Toont diepe waardering voor de grenzen van eigen perspectieven ANDER > ik (zelfbewust) Zich bewust van en gevoelig voor anderen, maar niet verantwoordelijk voor andermans gevoelens of gemoedstoestanden. IK > ander (zelfstrurend) Beeld van zichzelf en anderen is gebaseerd op verwachtingen van anderen. ANDER > mij (afhankelijk) Identificeert zich met eigen interesses, behoeften en verlangens. IK> ander (instrumenteel) © 2018 Dynamic Collaboration 11 Instrumenteel Ieder voor zichzelf Afhankelijk (ong. 60 %) Tegemoet komen aan verwachtingen Zelfsturend (< 20 %) Gekwalificeerde consensus Zelfbewust Conflictuele consensus Ontwikkelingsfase- hypothese ‘Ik’ vs ‘DE ANDER’ Maximaliseren zelf-interesse ‘ONS’ vs ‘HEN’ Zoeken naar authenticiteit ‘IK’ in groter ‘GEHEEL’ Zoeken naar overstijgen eigen beperkingen
 12. 12. Uitdaging: Leren om minder te verbuiken… Hoe kunnen we hierover beginnen met nadenken? © 2018 Dynamic Collaboration 12 Focus op data sets Denkkaders & tools in context Voorbij de informatie en technologie Ontwerpen purposeful en holistische outcomes Verbinden met business Eco-systemen Logisch-Analytisch Denken (reductief) Systeem Denken (samenhangen, dynamieken) Transformationeel Denken (wordingsproces, anticiperen wat nog niet is)
 13. 13. © 2018 Dynamic Collaboration 13
 14. 14. 14 CONTEXT ONTLUIKENDE VERANDERING RELATIES ONEVENWICHT TRANSFORMATIE
 15. 15. • CONTEXT (C) • Hoe maakt een onderwerp deel uit van een grotere context: • Details – geheel? • Onderdelen – gelaagdheid? • Meervoudigheid van contexts? • PROCES (P) • Op welke manier is een onderwerp geëvolueerd tot het ‘probleem’: • Patronen & vernauwd door logische categorizatie? • Ingebedheid? • RELATIES (R) • Totaliteit – de gemeenschappelijke grond. Hoe is het onderwerp gelinkt aan andere onderwerpen: • Reductionisme? • Structurele aspecten ? • Patronen van interactie? • TRANSFORMATIE (T) • Welke spanningen, conflicten, onevenwichten zetten de huidige situatie onder druk: • Grenzen van stabiliteit? • Functie van conflict? • Potentieel of regeneratie via afbraak? • Logica van coordinatie? Transformationeel denken = zoeken naar wat nog niet aanwezig is in het denken © 2018 Dynamic Collaboration 15 Luisteren naar denkstructuren – stellen van dialectische vragen
 16. 16. Job 2: Het ontwikkelen van zichzelf in relatie tot anderen (als individu, teamlid & organisatie medewerker) Kwaliteit van dialoog © 2018 Dynamic Collaboration 16 Systematische dialoogprocessen Job 1: Het werk dat dient gedaan te worden (& noodzakelijke processen om dit te bewerkstelligen) Job 1 Klant- & expertise- gedreven Today’s practice (focus op huidige inkomstenstromen) Job 2 Capabileits- gedreven Future practice (focus op toekomstige inkomstenstromen)
 17. 17. © 2018 Dynamic Collaboration 17 Level 2: instrumenteel Level 3: Afhankelijk [60% van cohorten] Egocentrisch vs. volgen IK vs. ANDEREN Opwaarts en neerwaarts verdeelde team dynamieken In de continue verbeteringsruimte Logisch-Analytical Thinking Systeem Denken (samenhangen, dynamieken)
 18. 18. © 2018 Dynamic Collaboration 18 Opwaarts en neerwaarts verdeelde teamdynamieken in de end-to-end / waardestromen ruimte Level 3: Afhankelijk Level 4: Zelfsturend Logisch-Analytisch Denken (reductief) “ONS vs. HEN” Afhankelijk vs. zelfsturend Systeem Denken (samenhangen, dynamieken)
 19. 19. © 2018 Dynamic Collaboration 19 Opwaarts en neerwaarts verdeelde teamdynamieken In de herdenken business model ruimte Level 4: Zelfsturend Level 5: ZElfbewust Systeem Denken Zelfsturend vs zelfbewust “IK tussen de ANDERE” Transformationeel Denken (geheel, wordingsproces)
 20. 20. Zelf-organizatie als operationeel systeem, versterken van de kwaliteit van de dialoog Prioriteiten & eigenaar schap Blauwdruk & feedback processen Identiteit & zingeving Cohesie & coherentie © 2018 Dynamic Collaboration 20 • Intern • Context – breder plaatje • Proces – ontluikende verandering • Relaties – totaliteit & gemeenschappelijke grond • Transformatie – onevenwicht & coördinatie • Extern Individueel Collectief Objectief Subjectief
 21. 21. De onderlinge dialoog © 2018 Dynamic Collaboration 21 Prioriteiten & eigenaar schap Blauwdruk & feedback processen Identiteit & zingeving Cohesie & coherentie Individueel Collectief Objectief Subjectief Rolontwerp verhaallijnen Rol-rolontwerp besluitvorming Vergader praktijken Klant centraal Waarde stromen Dashboard Indicatoren Governance Purpose Strategie Samenwerkings principesSkills & Competentie matrix Ontwikkelen denkkracht Maturiteit
 22. 22. De innerlijke dialoog © 2018 Dynamic Collaboration 22 De kracht van dialectische vraagstelling & Om-Denk spel CONTEXT Breder platje Verwijzen naar Relaties duiden tussen deel en geheel Uitweiden Structuur en stabiliteit van het systeem Verbinden Meerdere contexten en benaderingswijzen Proces Ontluikende verandering Verwijzen naar Ontluiken en inclusie van tegenstellingen Uitweiden Patronen van interactie in processen Verbinden Ingebedheid van processen RELATIES Totaliteit & gemeenschappelijke Verwijzen naar Elementen die in relatie gebracht moeten worden Uitweiden Structuur van de relaties Verbinden Patronen van wederzijdse beïnvloeding in relaties TRANSFORMATIE Instabiliteit Verwijzen naar Begrenzingen in systeem stabiliteit Uitweiden Ontwikkelings- en voortgangs dynamieken in systemen Verbinden Vergelijken en coördinatie van systemen
 23. 23. Collaborative Intelligence • Vertrouwen & authenticiteit: graad van gedeelde verwachtingen naar samenwerkend gedrag • Graad afstemming over wederzijdse verwachtingen naar competentie • Van ‘communities of practice’ naar ‘dialoogruimtes’ • Co-mobilizatie • “Ik zal meewerken (als minimum x procent van) de anderen meewerken • Ontwikkelcoherentie van het team of het netwerk. • Van het focussen op verschillen tussen ideeën én geloofssystemen’ naar het articuleren van ‘kettingen van gelijkwaardigheid’ • Coordinatie • Aanwezigheid van catalisatoren om gedeelde kennis te creëren (verbindingsarchitecten) • Van een ‘algehele planning en coördinatie’ naar ‘iteratieve stappen’ met bewuste keuzes rond wat formaliseren, hoeveel, en wanneer. • Van “Samenwerkings” naar “Collectieve Intelligentie” • Van het discussiëren over ‘inhoud’ naar het discussiëren over de’ manier waarop we over de inhoud nadenken’ (knowledge states that can help resolve difficulties) © 2018 Dynamic Collaboration 23
 24. 24. Essentiele implementatie stappen Ontwikkeling van gedeelde visie én goesting (coherentie & cohesie) Organiseren rond de klant  purpose Ambitie niveaus Samenwerkings principes Rollen en eigenaarschap Rol beschrijvingen: • Job 1 en Job 2 • Basis en wendbare rollen Meeting praktijken Doelstelling(en) formulering Feedback processen Planning system Indicators/ dashboards Decision making procedures Development initiatives Uitwisselbarheid Complexiteits hantering Maturiteit Peer-to-peer coaching Werving© 2018 Dynamic Collaboration 24 Vier (iteratieve) processen
 25. 25. Selectie en on boarding • Sociaal-emotioneel • Betekenisvolle thema’s en betekenisvolheid voor wie? • Fase © 2018 Dynamic Collaboration 25 • Denkstructuren • Dilemma’s • Coherentie ratio breedte van de persoon – breedte van teamopdracht • Psychologisch profiel • Noden • Druk • Realiteit • Ideaal Competentie-niveau & de aanwending ervan
 26. 26. 26 Lanceringsprijs voor aanwezigen: 50 Euro Boek kan besteld worden op: https://connecttransform.be/dynamic- collaboration/ © 2018 Dynamic Collaboration

×