Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
IMPLANTACIÓ DE
SISTEMES DE GESTIÓ

ASPECTES CRÍTICS
 Olga López Rampérez
  olopez@prysma.es
Índex


Índex
Índex
 1. Raons per a la implantació de
          implantació
   sistemes de gestió
      ...
1.RAONS PER A LA
 IMPLANTACIÓ DE
 SISTEMES
 INTEGRATS
       Pagina 3 de 27
RAONS

                       SATISFER
QUAN PARLEM     ISO 9001:2008      REQUISITS DE
D...
RAONS


PER QUÈ HO
HEM DE FER?             Exigeix           Pressiona

             Ad...
RAONS


ESTAT ACTUAL:
ENTORN  ¿Com afecta l’entorn als sistemes de gestió ?

             QUALITAT     ...
RAONS


ESTAT ACTUAL:
MARC   Quin és el marc que regula els sistemes de gestió?
REGULATORI
        QUALITAT   ...
RAONS


BENEFICIS
 LEGAL
   Evita multes i sancions, demandes judicials…
 PRODUCCIÓ/SERVEI
   Permet optimitzar i fer ...
RAONS


BENEFICIS
 GESTIÓ
  Alineament de les diferents polítiques i objectius de l’organització.
  Major fidelitat de...
2.COM IMPLANTAR
 SISTEMES DE
 GESTIÓ INTEGRATS:
 FASES
       Pagina 10 de 27
IMPLANTACIÓ


IMPLANTACIÓ
DE SIG
    DIGUI   FACI
                 DEMOSTRI-HO  MILLORI-HO
 ...
IMPLANTACIÓ


IMPLANTACIÓ
DE SIG             FORMACIÓ
       PLANIFICACIÓ
               ...
IMPLANTACIÓ


REQUISITS
                             Política
COMUNS DELS        Revis...
IMPLANTACIÓ


REQUISITS                             Identificació
              ...
IMPLANTACIÓ


REQUISITS
ESPECÍFICS              Identificació i avaluació
                 ...
IMPLANTACIÓ


PROCÉS
D’INTEGRACIÓ      Situacions de l’empresa davant la integració


               IN...
IMPLANTACIÓ


PROCÉS
D’INTEGRACIÓ    CAS A: Integració nul·la. Característiques

  • Diferents responsables amb estr...
IMPLANTACIÓ


PROCÉS
D’INTEGRACIÓ       CAS B: Integració organitzativa

  • Responsable únic per Q, MA i PRL amb ...
IMPLANTACIÓ


PROCÉS
D’INTEGRACIÓ       CAS C: Integració metodològica

  • Diferents responsables, però amb estru...
IMPLANTACIÓ


PROCÉS
D’INTEGRACIÓ         CAS D: Integració total

  • Responsable operatiu únic (propietari) i...
3.ASPECTES CRÍTICS
       Pagina 21 de 27
ASPECTES CRÍTICSLa implantació de sistemes de gestió també te els seus riscos si no s’assumeix com
a una oportunitat d...
ASPECTES CRÍTICS


RISCOS
 ORGANITZATIUS
    Resistència al canvi per part de l’alta direcció i del personal.
    El...
ASPECTES CRÍTICS


A TENIR EN COMPTE...

 ORGANITZATIUS
  Total compromís per part de l’Alta Direcció en el projecte.
 ...
ASPECTES CRÍTICS


A TENIR EN COMPTE...

 GESTIÓ
  Enfocament a la millora dels processos i resultat de l’empresa. SISTE...
I DESPRÉS...
        26 de 27
.
PRySMA dispone de seis centros principales de trabajo en Madrid, Barcelona, Zaragoza, País Vasco,
Sevilla y Valencia pre...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Argo Jornada sistemes integrats

1,717 views

Published on

Ponència de Prysma en la jornada del 26 de maig de 2009 organitzada per Argo sobre sistemes de gestió integrada

Published in: Business, Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Argo Jornada sistemes integrats

 1. 1. IMPLANTACIÓ DE SISTEMES DE GESTIÓ ASPECTES CRÍTICS Olga López Rampérez olopez@prysma.es
 2. 2. Índex Índex Índex 1. Raons per a la implantació de implantació sistemes de gestió gestió 2. Com implantar sistemes de gestió: fases gestió: 3. Aspectes crítics a la implantació crítics implantació 2 de 27
 3. 3. 1.RAONS PER A LA IMPLANTACIÓ DE SISTEMES INTEGRATS Pagina 3 de 27
 4. 4. RAONS SATISFER QUAN PARLEM ISO 9001:2008 REQUISITS DE DE SISTEMES DE QUALITAT DELS CLIENTS GESTIÓ, PARLEM DE….. Sistema de Gestió Gestió de la Qualitat MILLORA DEL GARANTIR LA COMPORTAMENT Sistema de SEGURETAT DELS AMBIENTAL Sistema de Salut i TREBALLADORS I ALTRES PARTS MINIMITZAR Gestió Gestió Seguretat INTERESSADES L’IMPACTE AMBIENTAL Ambiental Ocupacional MINIMITZAR EL RISC ISO 14001:2004 OHSAS 18001:2007 4 de 27
 5. 5. RAONS PER QUÈ HO HEM DE FER? Exigeix Pressiona Administració Societat SGA SPRL Organització Recursos Capital Insums Productes/serveis Compres Fabricació Vendes Clients Matèries primeres Tecnologia Comandes SQ Demanen Competidors 5 de 27
 6. 6. RAONS ESTAT ACTUAL: ENTORN ¿Com afecta l’entorn als sistemes de gestió ? QUALITAT MEDI AMBIENT PREVENCIÓ Molt exigent. Sensibilitzat. Sensibilitzat. MERCAT La qualitat condiciona A determinats sectors A grans empreses, la compra condiciona la compra condiciona la contractació Passiva o reactiva. Legisladora. Estableix Legisladora. No intervé en els requisits Inspecciona, controla i ADMINISTRACIÓ temes de qualitat a mediambientals i sanciona excepció de danys o controla parcialment problemes Informativa. Estudis Sensibilitzadora. Sensibilitzadora. comparatius, canalitza Denuncia problemes i Denuncia AGENTS SOCIALS queixes i organitza campanyes incompliments i reclamacions situacions de risc 6 de 27
 7. 7. RAONS ESTAT ACTUAL: MARC Quin és el marc que regula els sistemes de gestió? REGULATORI QUALITAT MEDI AMBIENT PREVENCIÓ •Normes voluntàries. •Lleis i reglaments. •Lleis i reglaments. •Ampli cos normatiu •Normes voluntàries. •Ampli cos legal per per productes i •Cos legal per instal·lacions, serveis, orientat a substàncies i persones i processos prestacions. processos, orientat als orientat a la protecció. •Ampli límits de l’impacte. desenvolupament de •Normes de producte, •Normes i lleis per assimilades a les de mètodes i eines de mètodes de control i gestió estandaritzats. qualitat. avaluació de •Normes per sistemes l’impacte. •Ampli de gestió (no només •Normes recents pels desenvolupament de ISO 9000) sistemes de gestió mètodes i eines. 7 de 27
 8. 8. RAONS BENEFICIS LEGAL Evita multes i sancions, demandes judicials… PRODUCCIÓ/SERVEI Permet optimitzar i fer més eficients els processos productius/organitzatius de la prestació del servei i incorporar noves tecnologies. Permet reduir els costos de no qualitat productius i de servei. Augmenta la confiança en les relacions client-proveïdor Facilita la sortida dels productes/serveis a l’exterior a l’assegurar-se les empreses receptores del compliment dels requisits de qualitat, possibilitant la penetració en nous mercats o l’ampliació dels existents. 8 de 27
 9. 9. RAONS BENEFICIS GESTIÓ Alineament de les diferents polítiques i objectius de l’organització. Major fidelitat dels clients. Permet l’adaptació ràpida a possibles demandes del mercat. Fomenta la participació i la motivació a tots els nivells de l’organització. Millora la organització del treball… FINANCERA Augmenta la confiança de l’administració, accionistes, inversors i companyies d’assegurances. Redueix el riscos d’assumir responsabilitats derivades d’anteriors propietaris. IMATGE Millora la imatge interna i externa de l’empresa. Facilita la integració amb el seu entorn social. 9 de 27
 10. 10. 2.COM IMPLANTAR SISTEMES DE GESTIÓ INTEGRATS: FASES Pagina 10 de 27
 11. 11. IMPLANTACIÓ IMPLANTACIÓ DE SIG DIGUI FACI DEMOSTRI-HO MILLORI-HO El que fa El que diu 11 de 27
 12. 12. IMPLANTACIÓ IMPLANTACIÓ DE SIG FORMACIÓ PLANIFICACIÓ DOCUMENTACIÓ DIAGNÒSTIC EXECUCIÓ REVISIÓ PER AUDITORIA LA DIRECCIÓ INTERNA 12 de 27 12
 13. 13. IMPLANTACIÓ REQUISITS Política COMUNS DELS Revisió per la Objectius i planificació SG Direcció / programes Auditories Documentació Internes Accions correctives i preventives Control documentació Control dels No conformitats registres Recursos Competència formació i presa de consciencia Funcions, responsabilitat i autoritat 13 de 27
 14. 14. IMPLANTACIÓ REQUISITS Identificació requisits legals i altres SUSCEPTIBLES Anàlisis de dades requisits D’INTEGRACIÓ Avaluació del compliment legal Seguiment i mesura… processos / producte Comunicació amb les parts interessades Preparació i resposta davant emergències Control operacional Control dels equips de seguiment i mesura Processos relacionats amb el client Control de la producció i prestació Disseny i desenvolupament del servei Compres 14 de 27
 15. 15. IMPLANTACIÓ REQUISITS ESPECÍFICS Identificació i avaluació de riscos Identificació i avaluació d’aspectes ambientals Satisfacció del client Consulta i participació Investigació d’incidents Planificació de la realització del Validació dels processos de la producció producte i de la prestació del servei Ambient de treball Propietat del client Identificació i traçabilitat 15 de 27
 16. 16. IMPLANTACIÓ PROCÉS D’INTEGRACIÓ Situacions de l’empresa davant la integració INTEGRACIÓ ORGANITZATIVA - + - CAS A CAS B INTEGRACIÓ METODOLÒGICA CAS C CAS D + 16 de 27
 17. 17. IMPLANTACIÓ PROCÉS D’INTEGRACIÓ CAS A: Integració nul·la. Característiques • Diferents responsables amb estructura metodològica i documental específica. • Excés de documentació, amb risc de processos amb procediments i instruccions múltiples i diferents. • Risc de multiplicació de registres. • Sistemes de gestió aliens a la operació; a nivell operatiu es perceben com un fre a les activitats. • Importants costos d’estructura i possibles conflictes entre les disciplines. • Permet l’aplicació especialitzada en casos de gran complexitat. • La integració pot plantejar conflictes de competències pel qual es necessita un fort lideratge de la direcció. • La integració metodològica pot ser un bon inici, especialment en els aspectes de gestió i operatius. 17 de 27
 18. 18. IMPLANTACIÓ PROCÉS D’INTEGRACIÓ CAS B: Integració organitzativa • Responsable únic per Q, MA i PRL amb estructura metodològica i documental mínimament integrada (Auditories, No Conformitats). • Pot ser més comú a PYMES. • Sistemes de gestió aliens a la operació; en aquest nivell es percep com un fre a les activitats. • Possible falta de coneixements en alguna de les disciplines (Q, MA, PRL) per part del responsable. • Menors costos d’estructura i conflictes entre les disciplines. • Realitzar la integració metodològica precisa d’un esforç a la documentació i a la formació del personal, especialment l’operatiu. 18 de 27
 19. 19. IMPLANTACIÓ PROCÉS D’INTEGRACIÓ CAS C: Integració metodològica • Diferents responsables, però amb estructura metodològica i documental integrada en els temes de qualitat, medi ambient i prevenció de riscos laborals. • Pot ser més comú a grans empreses. • Sistemes de gestió assumits com un component de la operació. • Es gestiona un nombre menor de documents i registres. • Manté alts els costos d’estructura i els conflictes entre les disciplines. • En general, les empreses amb integració metodològica estan madures per a la integració organitzativa. 19 de 27
 20. 20. IMPLANTACIÓ PROCÉS D’INTEGRACIÓ CAS D: Integració total • Responsable operatiu únic (propietari) i funcions staff corporatives diferenciades. • Sistemes de gestió totalment incorporats a les activitats operatives. Els diferents requisits (Q, MA i PRL) s’entenen como una part més de les tasques. • La seva consecució és més senzilla en empreses que han implantat la gestió per processos. • Minimitza la necessitat de documents i registres. • Els possibles conflictes entre les disciplines (staff) no afecten a les activitats. • La integració acostuma a afectar només als processos operatius crítics, però pot estendre’s a tots. • Propicia politiques coherents i l’establiment d’objectius i fites més eficaces. 20 de 27
 21. 21. 3.ASPECTES CRÍTICS Pagina 21 de 27
 22. 22. ASPECTES CRÍTICS La implantació de sistemes de gestió també te els seus riscos si no s’assumeix com a una oportunitat de millorar una situació concreta. – El desenvolupament d’aquests sistemes proporciona elements de detecció d’activitats generadores de no qualitat, amb impacte ambiental o amb potencial risc per a les persones que hi treballen, però si no s’utilitzen i desenvolupen tenint en compte totes les circumstàncies de l’activitat, poden ser generadores de burocràcia inútil i complicacions innecessàries per a la pròpia activitat. – No obtenir el compromís i col·laboració de tots els afectats. S’han de comunicar objectius i responsabilitats. – Una mala comunicació pot portar a generar importants barreres en el desenvolupament de l’anàlisi i implantació de mesures per desconeixement o temors infundats. 22 de 27
 23. 23. ASPECTES CRÍTICS RISCOS ORGANITZATIUS Resistència al canvi per part de l’alta direcció i del personal. El sistema de gestió és d’una única persona. Poc coneixement dels requisits de les normes i de l’organització per part del personal que implanta, manté i gestiona el sistema. Conflictes entre diverses funcions, en el cas de responsabilitats separades. OPERATIUS No adaptació a la realitat de la organització. Sistemes poc operatius i que comporten treball addicional. Major complexitat en sectors amb fortes implicacions ambientals, de prevenció de riscos laborals o amb alts requeriments del sistema de qualitat. GESTIÓ Burocràcia: documentació i registres. Falta metodologia en les activitats. Dificultat per triar el nivell d’integració adequat al nivell de maduresa de la organització. 23 de 27
 24. 24. ASPECTES CRÍTICS A TENIR EN COMPTE... ORGANITZATIUS Total compromís per part de l’Alta Direcció en el projecte. Ajuda externa aporta coneixements, visió anticipada de problemes i actuacions de forma més immediata, llibertat per proposar solucions,...encara que no es pot delegar al 100%. Definició clara de responsabilitats. Comunicació, comunicació, comunicació. Implicació dels treballadors OPERATIUS Ser realista en l’elaboració de la documentació. I si.... Elaboració pel personal que participa a les activitats. Planificació dels canvis. Objectius exigents però assolibles. 24 de 27
 25. 25. ASPECTES CRÍTICS A TENIR EN COMPTE... GESTIÓ Enfocament a la millora dels processos i resultat de l’empresa. SISTEMES NO ESTÀTICS. EVOLUCIONEN AMB EL TEMPS. Redisseny si cal, dels processos de l’organització. Aplicacions informàtiques a la gestió, ajuda en la comunicació i informació. 25 de 27
 26. 26. I DESPRÉS... 26 de 27
 27. 27. . PRySMA dispone de seis centros principales de trabajo en Madrid, Barcelona, Zaragoza, País Vasco, Sevilla y Valencia presencia territorial en Málaga, Toledo, Murcia, Oviedo, Coruña y Valladolid desde donde atendemos todas las necesidades de nuestros clientes. OFICINA DE BARCELONA OFICINA DE MADRID Antón Fortuny, 14, 4º, esc A C/ Manuel Luna 12, 2º Esplugues de Llobregat 28020 Madrid 08950 Barcelona T (+34) 911857800 T (+34) 902885766 F (+34) 914252410 F (+34) 934405845 OFICINA DE PAÍS VASCO OFICINA DE VALENCIA Avda/ Santa Ana 7, 2º 48940 Poeta Vicente Gaos 3, BI 46021 Leioa (Vizcaya) Valencia T (+34) 902885766 T +34 902885766 F (+34) 944630808 F +34 963891688 OFICINA DE SEVILLA OFICINA DE ARAGÓN Avda de la Palmera, C/ Vicente Berdusán s/n Glorieta Plus Ultra, 2 Bloque D1, bajos A-13 41013 Sevilla T +34 902885766 50010 Zaragoza F +34 954238339 T (+34) 902885766 F (+34) 976460249 27 de 27

×