Ipsos report iab bulgaria survey 2012 final

870 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
870
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
193
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Ipsos report iab bulgaria survey 2012 final

 1. 1. Доклад за приходи от Интернет реклама Годишни резултати 2011 Изготвен от Ipsos България02.03.2012 © 2012 Ipsos. All rights reserved. Contains Ipsos Confidential and Proprietary information and may not bedisclosed or reproduced without the prior written consent of Ipsos.
 2. 2. СъдържаниеЦели на проучването………………………………….……… …………….. 3Методология………………………………………………………………………. 5Участници…………………………………………………………………………… 8Резултати …………………………………………………………………………... 10Приложения ……………………………………………………………………… 16 2
 3. 3. Цели 3
 4. 4. Цели на проучванетоЗа втора поредна година IAB България иниицира проучването на тема“Приходи от онлайн реклама в България”.Целите на проучването са:  Да покрие максимално пазара на онлайн рекламата в България и базирайки се на директни данни предоставени от уеб сайтове, онлайн търговци, доставчици на мейл услуги и други компании, продаващи онлайн реклама, да бъдат предоставени обобщени данни за обема на различните типове Интернет реклама в България през 2011 година.  Да бъде изведена информация относно това кои са основните рекламодатели в Интернет пространството в България, като бъде изготвен индекс на Топ 50 рекламодатели в Интернет. 4
 5. 5. Методология 5
 6. 6. Обхват IAB България кани всяка една от избраните компаниите да вземе участие в настоящото проучване, като предостави данни за брутните приходи от онлайн реклама, закупени по тарифни цени, които е генерирала през 2011 година, както по типове реклама, така и по рекламодатели и отрасъл. С цел максимално покритие на пазара, както и през предходната година, участниците в проучването отново са фирми членове на IAB, както и други компании, поканени от асоциацията. Част от компаниите участващи в проучването не предоставят изчерпателен списък с Топ 100 рекламодатели. От една страна поради различната големина на компаниите участници в проучването и невъзможността да посочат такъв брой рекламодатели. От друга поради предварително договаряне с трети лица (рекламни, медийни агенции и рекламни мрежи) или със самите рекламодатели за конфиденциалност на данните. По тези причини: • Съществена част от брутните приходи по отрасъл остават некласифицирани. • Ипсос изготви индекс с Топ 50 рекламодатели в Интернет. 6
 7. 7. Методология IAB България предоставя на Ипсос предварително разработени инструкции и въпросник за събиране на данни. Ипсос осъществява събирането на данните по и-мейл. На база индивидуалните справки получени от участниците Ипсос, предоставя обобщен анализ на резултатите, като спазва условието стриктно да съхранява събраната информация и да не оповестява индивидуални данни за участниците. С цел да се избегне “дублиране на резултатите”: • От медийните агенции участници в проучването се вземат предвид само брутни приходи от издатели, различни от тези, които участват в проучването. • От докладваните брутни обеми на фирмите издатели се вземат предвид всички приходи, с изключение на такива, които се дублират с вече упоменатите от агенциите участници в проучването. От данните се изключват приходи от Google и Facebook реклама „на клик” и приходи от тях. 7
 8. 8. Участници 8
 9. 9. Списък с участници през 20121. 3бей.бг2. BTV3. Аргент 2002 ООД4. Дарик Нюз ЕООД5. ДИР.БГ АД.6. Ейч Ти Ти Пуул България ООД7. Икономедиа АД8. Инвестор.БГ АД9. Интерактив Шеър – М10. Маркетинг Комуникации11. Мейл.БГ ЕАД12. Нова Телевизия13. Ню Юръп Дайректърис България ЕООД14. НЕГ.БГ ЕООД15. Нет Инфо.БГ АД16. Пиеро 97 МА АД17. Резон ООД18. Санома Блясък България АД19. Уеб Граунд20. WMG 9
 10. 10. Резултати 10
 11. 11. Общите приходи от Интернет реклама през 2011г. са над 42 млн.лева. Компаниите, взели участие в изследването са оповестили брутни обеми от онлайн реклама, по тарифни цени, в размер на близо 42.5 млн.лева за 2011 година. Дисплей рекламата продължава да е най-разпространеният вид интернет реклама. Близо 35 млн.лева са докладваните приходи от този тип реклама и с дял от над 80% от общите приходи тя е безспорно най-предпочитаният тип онлайн реклама. На втора позиция, но с едва около 9% дял, се нареждат рекламите чрез обяви и справочници. Рекламата ‘на клик’ генерира около 6% от всички приходи от Интернет реклама, като за този тип реклама докладваните обеми не покриват обеми генерирани от Google и Facebook, а само основни рекламни мрежи (например Easy Ads). Приходи от Интернет реклама по рекламен тип - 2011 3% 9% 6% Дисплей реклама Реклама "на клик"* Обяви и справочнициОбщо 42.5 млн. лева за 2011 Други 82% 11
 12. 12. Пазарът на Интернет реклама нараства с по-бавни темпове в сравнение с 2010г. През 2011г. приходите от онлайн реклама са с 4.1% по-високи в сравнение с предходната година. Увеличението в сравнение с 2010г. се дължи предимно на ръста на дисплей рекламата – 95% от общия ръст се генерира от увеличените приходи от този тип реклама. Три от участващите в изследването компании имат пазарен дял над 10%, пет имат дял между 5 и 10%, а останалите 12 – под 5%. В същото време трите компании с най-висок пазарен дял генерират над 40% от общия обем на пазара, а една трета от него е в компании със среден пазарен дял. Годишен ръст на приходите (в BGN) - BGL 10 000 000.00 BGL 20 000 000.00 BGL 30 000 000.00 BGL 40 000 000.00 BGL Общи приходи 4.1% Дисплей реклама 4.8% Реклама "на клик" 3.9% Обяви и справочници -1.1% 2010 Други 2.1% 2011 12
 13. 13. Приходи от Интернет реклама по рекламен тип – 2011 спрямо 2010г. Като цяло дяловете на различните типове Интернет реклама в общите приходи и брутните приходи от тях, са много сходни с 2010г. По-значима разлика като брутна стойност има при дисплей рекламата – увеличение с над 1.5 млн.лева. При останалите типове реклама разликите са в рамките на до 100 хил.лева – увеличение с около 97 хил.лева при рекламата ‘на клик’, и с около 27 хил.лева при ‘други’ типове реклама. Намаление е регистрирано при рекламата чрез обяви и справочници – с около 44 хил.лева. В съответствие с тези сравнително малки разлики в брутните приходи, дяловете на различните типове реклама също се запазват стабилни. Увеличение има при дела на дисплей рекламата с 0.6%, а намаление е регистрирано при рекламите чрез обяви и в справочници с 0.5% и ‘други’ типове реклама – с 0.1% Брутни приходи от Интернет реклама по рекламен тип - 2011 Тип реклама Брутни обеми за 2010 година Брутни обеми за 2011 година Общи приходи 40 794 539.14 42 475 139.08 Дисплей реклама 33 148 630.79 34 750 220.17 Реклама "на клик" 2 451 572.14 2 548 243.278 Обяви и справочници 3 925 256.17 3 881 337.39 Други 1 269 080.04 1 295 338.24 13
 14. 14. Брутни обеми по отрасли Kакто и през 2010 година, данните за брутни обеми от Интернет реклама по отрасъл се базират на индивидуалните справки изпратени от участниците в проучването. Всеки участник беше помолен да отрази брутни обеми, по тарифни цени, за своите топ 100 рекламодатели през 2011 година. Обобщените данни по отрасли включват само рекламни обеми от рекламодатели, за които са предоставени данни от участниците. Поради различната големина на компаниите участници в проучването, голяма част от тях предоставиха данни за по-малко от 100 рекламодатели. Също така, някои от участниците не можаха да изпратят данни за своите Топ рекламодатели порадаи предварително догаваряне за конфиденциалност на данните. Упоменатите рекламодатели покриват близо 60% от пазара на Интернет реклама, останалите остават некласифицирани. Сектор Обща сума (BGN) Общо приходи по отрасли 42 475 139.08 Финансови услуги 6 453 873.68 Телекомуникации 4 440 725.73 Потребителски стоки 3 497 832.07 Развлекателна индустрия и медии 3 018 346.58 Автомобилна индустрия 2 434 214.29 Търговия на дребно 1 679 309.01 Технологии 1 586 794.41 Услуги 1 051 443.16 Публичен сектор 339 917.14 Промишлени стоки 112 924.50 Некласифицирани 17 859 758.52 14
 15. 15. И през 2011 година водеща позиция имат рекламодателите от Финансовия сектор Рекламодателите от Финансовия сектор покриват най-висок дял от общите брутни приходи – 15% или близо 6.5 млн. лева. На втора място са рекламодатели от сферата на Телекомуникациите, на които се падат 10% от общите приходи или приблизително 4.5 млн.лева. В сравнение с 2010 година ръст бележат Развлекателната индустрия – с 7.1% дял през 2011 година (равняващи се на 3 млн. лева), както и генерираните обеми от Автомобилната индустрия – 5.7% или 2.4 млн. лева . В същото време намалява дела на рекламодателите от сектора на Потребителските стоки. Дял през 2011 Дял през 2010* Финансови услуги 15.2% 14.0% Телекомуникации 10.5% 9.3% Потребителски стоки 8.2% 9.2% Развлекателна индустрия и медии 7.1% 5.8% Автомобилна индустрия 5.7% 3.9% Търговия на дребно 4.0% 4.0% Технологии 3.7% 2.5% Услуги 2.5% 2.8% Публичен сектор 0.8% 0.2% Промишлени стоки 0.3% 0.2% Некласифицирани 42.0% 48.4%* Данни от изследването “Приходи от Интернет реклама” проведено през 2010 г. 15
 16. 16. Приложения 16
 17. 17. Определения на типовете онлайн реклама Дисплей реклама на период или на база CPM - включва банери, бутони, видеореклама,брандинги, нестандартни рекламни формати (Rich Media) и "всякаква дисплей реклама", закупувана на период или на база CPM. Реклама "на клик" (CPC и CPA) - включва банери, спонсорирани текстови линкове, контекстна реклама и други формати, продавани на клик. Не включва Google, Facebook и приходи "на клик" от тях за издателите. Обяви и справочници - включва обяви (за работа, b2b, и други) в сайтове за обяви или други специализирани сайтове, VIP линкове или заплащане за "по-горни позиции" в каталози и директории и всякакви други видове обяви. Други - включва всякакви рекламни приходи, които не влизат в горните три категории, вкл. Директен мейлинг; линкове в съобщения продавани на брой, не на клик; подписи в писма; ПР материали и платени публикации и т.н. 17
 18. 18. Определения на основните отраслови групи Автомобилна индустрия – включва всички категории, свързани с автомобилите, включителнопокупко-продажба на превозни средства, резервни части и консумативи и поддръжка. Потребителски стоки – включва производство на храни, напитки, тютюн и аксесоари, козметика ихимия за дома, фармацевтични продукти, дрехи и аксесоари, техника за дома, обзавеждане. Промишлени стоки – включва производство на строителни материали, опаковки и други. Публичен сектор – включва правителствени и неправителствени организации, общини и другипредставителства на местната власт, фондации. Развлекателна индустрия и медии – включва филми, музика, телевизия, видео игри, забавления иразвлечения, залагания, и всички категории медии (включително компании за радио и телевизионноизлъчване, издатели на вестници, периодични издания и книги). Телекомуникации – включва мобилни и фиксирани оператори, кабелни оператори и доставчици наИнтернет. Технологии - включва хардуер (компютри, запаметяващи устройства, и периферно оборудване), потребителска електроника, софтуер, и производство. Търговия на дребно, включително онлайн търговия на дребно, на облекло и обувки,ресторанти/вериги за бързо хранене, обзавеждане за дома и текстил, играчки, бижута, електроуреди,козметика, аптеки и дрогерии, магазини за търговия на дребно. Услуги – включва туризъм, транспорт (вкл. авиокомпании), образование, здравеопазване. Финансови услуги – включва търговски банки, кредитни агенции, брокерски услуги, застрахователникомпании, недвижими имоти. 18
 19. 19. Благодаря завниманието! 19

×