Ac tietoa hankkeesta2

433 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
433
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
184
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Ac tietoa hankkeesta2

 1. 1. ArctiChildren InNet 2011-2012Sosiaalisen median mahdollisuudet kouluikäisten terveysviestinnässä tavoitteena nuorten osallisuuden ja elämänhallintataitojen edistäminen
 2. 2. ArctiChildren InNet -hanke toteutetaan osana Lapin Innovaatio-ohjelman Hyvinvoinnin Lappi - Lasten, nuorten ja perheidenhyvinvoinnin edistämistoimintaa (koostuu ihmisten arjenhallinnan tutkimus- ja tukiohjelmasta sekä sosiaalisenmedian ja nettiterveyden kehittämishankkeista).LAPIN KORKEAKOULUKONSERNISTA MUKANA OVAT…• Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu; Terveys- ja sosiaaliala• Lapin yliopisto; KTK, luokanopettajakoulutus ja mediapedagogiikkakeskus, YTK, sosiaalityön oppiaine ja TTK• Rovaniemen ammattikorkeakoulu; Terveys- ja liikunta-alaHANKKEEN PILOTTIKUNNAT OVAT…• Inari, Ranua, Salla, Kemin kaupunki ja Rovaniemen kaupunki
 3. 3. Sosiaalisella medialla tarkoitetaan sovelluksia, jotka perustuvatjoko kokonaan käyttäjien tuottamaan sisältöön tai joissa käyttäjientuottamalla sisällöllä ja käyttäjien toiminnalla on merkittävä roolisovelluksen tai palvelun arvon lisääjänä. Maailman suurinsosiaalinen media on yhä sähköposti.Tunnettuja sosiaalisen median palveluita ovat mm. Facebook, IRC-Galleria ja Twitter. Vuonna 2009 sosiaalisen median palvelutjaettiin genreihin seuraavasti: sisällön luominen ja julkaiseminen(blogit), sisällön jakaminen (YouTube), sosiaalisetverkostoitumispalvelut (Facebook, MySpace), yhteistuotannot(Wikipedia), virtuaalimaailmat (Habbo Hotel) ja lisäsovellukset.(Suominen ym. 2009)
 4. 4. Hankkeen kehitystavoiteTuottaa kouluikäisten terveysviestintäsivusto palvelemaanmoniammatillisessa yhteistyössä tapahtuvaa lasten ja nuortenterveyden ja hyvinvoinnin edistämistoimintaa lappilaisissa(pilotti)kunnissaLisäksi…Hankkeen arviointi- ja tutkimustuloksia tullaan hyödyntämäänkehitettäessä uusia sosiaalisen median työmenetelmiä sosiaali- jaterveydenhuollon koulutukseen
 5. 5. Hankkeen erityistavoite1. Tarjota kuntien moniammatillisille lasten ja nuorten parissatoimiville työntekijäryhmille (koulu, sosiaali- ja terveystoimi,nuorisotyö, seurakunta, poliisi, järjestöt) ajankohtaista tietouttasosiaalisen median mahdollisuuksista terveydenedistämistoiminnassa näkökulmana nuorten osallisuuden jaelämänhallintataitojen lisääminen2. Kartoittaa valtakunnallisia kouluikäisten terveysviestinnänsosiaalista mediaa hyödyntäviä hyviä käytäntöjä, mm. Helsinginkaupungin Verkkoterkkari- ja Netari.fi-hankkeet
 6. 6. 3. Kartoittaa pilottikuntien lasten ja nuorten parissa toimivientyöntekijöiden, oppilaiden ja vanhempien toiveet ja tarpeetkehittämistyölle4. Tuottaa kouluikäisten terveysviestintäsivusto, joka muodostuuseuraavista osioista A. Terveysviestinnän uudet käytännöt ammatti- henkilöstönja oppilaiden välilläB. Terveysviestinnän uudet vuoropuhelukäytännöt kodin ja koulunvälillä (oppilaat, vanhemmat, isovanhemmat, ammattihenkilöstö)
 7. 7. Lähtökohtia hankkeenkehittämistoiminnalle
 8. 8. Suomalaisten lasten koulumenestys on kansainvälisesti hyvääesimerkiksi PISA –tutkimusten valossa, mutta pahoinvointiaesiintyy edelleen runsaasti.Kouluterveyskyselyn 2010 mukaan lappilaisten nuortenkeskuudessa koulukiusaamista esiintyy yhtä yleisesti kuinvuosikymmenen alussa. Myös nuorten masentuneisuus on pysynytyhtä yleisenä läpi 2000-luvun. Huolestuttavaa kehitystä onhavaittavissa huumekokeilujen, erityisesti kannabistuotteidenkäytön lisääntymisessä.
 9. 9. ”Koulun tehtävän pitäisi olla laajempi kuin vain tietojen ja taitojenvälittäminen – koulun tehtäviin pitäisi kuulua myös nuoren kasvunja hyvinvoinnin tukeminen entistä laaja-alaisemmin.””Koulun yhteydessä pystyttäisiin tarjoamaan nuorille laajempaaelämänhallinnan tukea ja motivaatiota.”(Lapsiasiavaltuutettu Maria-Kaisa Aula)
 10. 10. Syrjäytymisen ehkäisemisellä pyritään osallisuudenlisääntymiseen.Osallisuus on tunnetta ja tietoisuutta siitä, että on tärkeä osasuurempaa kokonaisuutta, ryhmää, yhteisöä ja yhteiskuntaa.Vaikuttaminen on yksi osa osallisuutta. Yksilön kannalta ontärkeää tunne siitä, että omalla panoksella on mahdollisuusvaikuttaa ryhmän toimintaan, sekä laajemminkin yhteisöjen jayhteiskunnan kehittämiseen.Osallisuutta on myös se, että tulee nähdyksi ja kuulluksi omanaitsenään.(Lasten ja nuorten hallitusohjelma 2011–2015)
 11. 11. Osallisuus ArctiChildren InNet – hankkeessaPilottikuntien / -koulujen kouluikäisten nuorten, vanhempien sekälasten ja nuorten parissa toimivien työntekijöidenasiantuntijuuden käyttöönotto= KEHITTÄJÄNUORET, -VANHEMMAT JA -TYÖNTEKIJÄT• ovat osallisina hankkeen kehittämisprosessissa yhdessä Lapin korkeakoulukonsernin opiskelijoiden, tutkijoiden ja opetushenkilöstön kanssa (=hanketoimijat);• aitoa vuoropuhelua; ideointia, yhteissuunnittelua, testausta, kokemusten vaihtoa• tiedon välittäjiä pilottikuntien/-koulujen (esim. pilottikoulun oppilaat) ja hanketoimijoiden välillä
 12. 12. Sosiaalinen markkinointi pyrkii muutoksen maksimointiin, elimotivoimaan kohderyhmää todellisiin elämäntapamuutoksiin javalintoihin, jotka edistävät omaa tai yhteistä hyvinvointia. Siksisosiaalisen markkinoinnin tärkein voimavara on sen välittämätarvot.Kehittämistyön oleelliseksi ja haasteelliseksi kysymykseksi nouseetällöin miten arvoihin vaikutetaan viestinnän keinoin eli mitentehdä "parempi vaihtoehto" näkyväksi ja houkuttelevaksi.
 13. 13. Sosiaalisen markkinoinnin perusidean voikiteyttää siten, että terve elämäntapa pitäätehdä ihmisille hauskaksi, helpoksi jasuosituksi.Tavoitteena on haastaa ja rohkaista ihmisiämuuttamaan elintapojaan vähän kerrallaan.
 14. 14. 13-17 -vuotiaista nuorista joka kolmas hakee apuakeskustelupalstoilta, joissa apua ei ole tarjoamassa koulutettuammattilainen vaan muut keskustelupalstan käyttäjät. Vertaistukiei aina vastaa ammattiauttajien tarjoamaa auttamisenasiantuntijuutta.Tulevaisuudessa asiantuntijuus edellyttää entistä enemmänverkon kautta tapahtuvaa ja verkkoa hyödyntäväätiedontuotantoa.
 15. 15. Verkossa nuorella ei ole kasvojen menettämisen pelkoa, mikämyös edistää vuorovaikutusta. Täten voidaan sanoa, että nuortenosallisuus omien asioiden hoitoon on verkossa parempaa kuinkasvokkaisissa kohtaamisissa.Lapsille ja nuorille osallistuminen omien asioiden hoitamiseen voiantaa kokemuksia siitä, että tuulee kuulluksi, omat mielipiteet jaajatukset ovat arvokkaita ja asioihin voi vaikuttaa. Tältä pohjaltasyntyneet suunnitelmat ja päätökset voi kokea ”omiksi” ja tämäon sinänsä voimaannuttavaa. (Oranen 2007)
 16. 16. ”Jos haluat rakentaa laivan, älä rummutaihmisiä kokoon puutavaraa keräämään, äläkäjaa heille tehtäviä ja töitä, vaan opeta heidätmieluummin ikävöimään merelle.”-Antoine de Saint-Exepery-

×