Advertisement
Advertisement

Tredje uppgiften på nätet

 1. Tredje uppgiften på nätet Vetenskapsbloggar Åsa M Larsson
 2. Tredje uppgiften på nätet • Varför blogga? • Är vetenskapsbloggar annorlunda? • Bloggen i praktiken • Utmaningar och hinder • Framtiden
 3. Mötesplatser på nätet • Forum • Bloggar • Twitter • Nätverksgrupper
 4. Varför starta en vetenskapsblogg? • Skrivglädje • Kommunikation • Respons • Relevans
 5. Vetenskapsbloggar • Individuella • Officiella • Professionella forskarbloggen.slu.se http://tingotankar.blogspot.com/ http://forskarbloggen.typepad.com/ http://scienceblogs.com/aardvarchaeology/
 6. Dialog. Inte monolog • Levande, inte statisk (växer) • Deltar i ett offentligt samtal (länkar) • Öppnar för en relation med läsaren (socialt)
 7. Att nå läsare • Google etc • Bloggportaler (”pinga”) – Knuff (http://knuff.se/) – Technorati (http://technorati.com/) – TopBlogArea (http://www.topblogarea.se/) – Twingly (http://www.twingly.com/partners)
 8. Att FÅ läsare (1) • Skriv regelbundet • Var öppen, frågande, tillgänglig, behjälplig • Processen – inte bara resultatet • Svara på tilltal (kommentarer) • LÄNKA
 9. Att FÅ läsare (2) Det handlar inte bara om dig! • Var själv en god bloggläsare • Delta i aktuella diskussioner • Följ debatter i media • Led läsaren vidare
 10. Är vetenskapsbloggar annorlunda? NEJ Samma grundprinciper • Dialog • Öppenhet • Intressanta • Delaktiga JA Lite annat fokus • Ämnet, ej personen • Stringens • Maktposition • Pedagogiska
 11. Tänk om, tänk rätt
 12. Bloggen. Inte bara ett inlägg • Arkiv • Plattform • Intresseanmälan • Träningsrum
 13. Vetenskapsbloggare och Media
 14. Varför blogga? • Direkt respons – snabb • Kontroll över budskapet • Kontinuerligt samtal • River murar • Öva förmedling • Allmänhet • Media • Kollegor
 15. Hur bloggen räddade min karriär • Nya nätverk Frihet och oberoende • Nya uppdrag • Nya/breddade kunskaper Feedback och respons • Ger mig glädje
 16. Vad är vi rädda för?
 17. Framtiden? • Ta ansvar för förmedlingen av forskningen: • Ta plats i det offentliga samtalet • Nå utanför våra etablerade nätverk Agera – inte bara reagera
 18. Nätverk på nätet • Academia.edu • ResearchGate • Facebook • LinkedIn • Twitter Etc
 19. Information Illustrationer från Microsoft Clipart Presentation licensierad under Creative Commons BY-NC-SA Presentationen kan laddas ned från http://www.slideshare.net/ArchAsa Mer information: www.archasa.se http://tingotankar.blogspot.com/

Editor's Notes

 1. Glädje att skriva Nå ut utanför sitt arbetsrum En bra övning i att skriva kort, koncist och förståeligt Dialoger Tänka på: Vad vill jag att min blogg ska i huvudsak vara inriktad på – VEM skriver jag till? Hur ofta vill jag skriva – man behöver inte skriva varje dag, men blir det för långa uppbrott tappar man kontakten. Blogga är ett nätverk – du måste söka upp andra bloggare, länka till dom, kommentera på deras inlägg. RECIPROCITET
 2. Dialog inte monolog Deltagande betyder att man måste kliva ner från elfenbenstornet och själv delta i samtalet och diskussionen. Reciprocitet
 3. Sökningar på Google ger potentiella läsare Skapa etiketter på inlägg – Bloggportaler Twingly - nättidningarna
 4. Ett komplement till övrig förmedling Kontroll Direkt respons - snabb Kontinuerligt samtal Långvarig
Advertisement