Successfully reported this slideshow.

Rapport: Invloed van de BulbSweep bij de bestrijding van galmijt in tulpen

0

Share

1 of 9
1 of 9

Rapport: Invloed van de BulbSweep bij de bestrijding van galmijt in tulpen

0

Share

Download to read offline

 1. 1. Invloed van de Bulbsweep bij de bestrijding van galmijt in tulpen In opdracht van ArcaZen Micro Clean Solutions maart 2011 F. Kreuk 11093 Proeftuin Zwaagdijk Tolweg 13 1681 ND Zwaagdijk-Oost Telefoon (0228) 56 31 64 Fax (0228) 56 30 29 E-mail: proeftuin@proeftuinzwaagdijk.nl www.proeftuinzwaagdijk.nl
 2. 2. INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING…………………………………………………………………….….. 3 2. PROEFOPZET…………………………………………………………….………. 3 3. VARIANTIE ANALYSE………………………………………………………….. 4 4. RESULTATEN……………………….……………………………………………. 5 4.1 Galmijtbeoordeling………………………………………………………… 5 4.2 Oogstresultaten…………………………………………………………….. 5 5. CONCLUSIES……………………………………………………………………... 6 6. BIJLAGEN 1. Foto’s…………………………………………………………………………….…. 8 2. Verwerkte resultaten……………………………………………………………… 9 3. Proefopzet………………..…………………………………………………………. 10
 3. 3. INVLOED VAN DE BULBSWEEP BIJ DE BESTRIJDING VAN GALMIJT IN TULPEN 1. INLEIDING Galmijten vormen in de teelt en broeierij van tulpen de laatste jaren een steeds groter probleem. In de bloementeelt kunnen galmijten vlekjes in de bloem veroorzaken en daarnaast kan er een vertraagde of zelfs geen opkomst tijdens de bollenteelt en broeierij optreden. Matig en zwaar aangetaste bloemen zijn onverkoopbaar. Tevens is bekend dat galmijt het TVX-virus kan overbrengen. Met het huidige advies worden de mijten bestreden met het middel Actellic 50 ruimtebehandeling 10-60 ml per 10 m3 of bollen druipnat spuiten met 0,5-1%. Dit middel werkt weliswaar goed tegen galmijten, maar door verkeerde toepassing (te laat, te slechte verdeling of een te lage frequentie) is de effectiviteit vaak onvoldoende. In opdracht van ArcaZen Micro Clean Solutions is in deze proef gekeken naar de invloed van de BulbSweep op galmijt in tulpen. De BulbSweep is een apparaat die ultrasonore trillingen (geluidsgoven) in het spoelwater produceert. Volgens de literatuur kunnen schimmels, algen en mijten onschadelijk gemaakt worden door deze bloot te stellen aan geluidsgolven. Door het spoelwater te behandelen met geluidsgolven wordt getracht galmijten onschadelijk te maken. De proef is uitgevoerd door Proeftuin Zwaagdijk onder nummer 11093. 2. PROEFOPZET De proef bestond uit 3 behandelingen in 4 herhalingen. Behandeling 4 is extra aan de proef toegevoegd. Deze behandeling is in enkelvoud uitgevoerd. De behandelingen staan in tabel 1. Tabel 1. Behandelingen methode behandeltijd plantmateriaal 1 onbehandeld - niet geïnfecteerd 2 onbehandeld - geïnfecteerd 3 Bulbsweep 2 maal 600 Watt 60 seconden geïnfecteerd 4 Bulbsweep 2 maal 600 Watt 30 seconden geïnfecteerd Voor de proef is de cultivar ‘Leen van der Mark’ plantmaat 12-14 gebruikt. Er is gebruik gemaakt van een biologisch partij bollen, waarbij de kans op natuurlijke infectie groter is. Voor het planten zijn de bollen per veldje afgeteld en is het plantgewicht gelijk gemaakt. De afwijking die hierbij gehanteerd werd, was 1% boven of onder het totale gemiddelde plantgewicht. De bollen van behandeling 2, 3 en 4 zijn 3 weken lang kunstmatig geïnfecteerd met galmijt. Behandeling 4 is extra aan de proef toegevoegd. Deze behandeling is in enkelvoud uitgevoerd en niet statistisch geanalyseerd. Direct na het verstrijken van de kunstmatige infectie zijn de bollen van de behandelingen 3 en 4 op 22 september 2010 behandeld met de BulbSweep. De onbehandelde bollen zijn voor een eerlijke vergelijking alleen gedompeld in water. Na de toepassing zijn de bollen terug gedroogd en apart van elkaar bewaard om herbesmetting te voorkomen. De bollen zijn op 14 januari 2011 geplant en op 4 februari zijn de tulpen in de kas geplaatst bij een kastemperatuur van 17ºC. 3
 4. 4. In tabel 2 staan de broeierijgegevens vermeld. Tabel 2. Broeierijgegevens Cultivar en plantmaat ‘Leen van der Mark’ 12-14 Koeldatum 22 oktober 2010 Plantdatum 14 januari 2011 Inhaaldatum 4 februari 2011 Bloeitijd rond 25 februari Broeifust Plastic Nipla bak 40 x 60 Aantal herhalingen 4 (behandeling 4 = 1 herhaling) Aantal bollen per bak 50 Kastemperatuur 17 °C Proefplaats Proeftuin Zwaagdijk Bij de oogst zijn de door galmijt aangetaste planten geteld. De aangetaste planten zijn onderverdeeld in de klasse: licht, matig en zwaar aangetast. Na de galmijtbeoordeling zijn de tulpen gemeten en gewogen. Van iedere behandeling is de plantlengte (cm) en het plantgewicht (g) bepaald. 3. VARIANTIE ANALYSE Met behulp van de variantie-analyse is bepaald of de behandelingen significant van elkaar verschillen. Er is gewerkt met een betrouwbaarheidsinterval van 95% (P = 0,05). De LSD geeft het kleinst betrouwbare verschil aan. Indien het verschil tussen twee getallen groter is dan de LSD dan is het verschil betrouwbaar. Voor de duidelijkheid is dit in de tabel weergegeven met letters. Wordt een behandeling gekwalificeerd met a en de andere met b dan is er sprake van een significant verschil, echter verschillen tussen a en ab zijn niet significant. De p-waarde die onder de tabel vermeld is geeft de significantie aan, hoe kleiner dit getal is hoe groter de significantie. De afkorting n.s. die soms in de tabel gebruikt wordt, betekent niet significant. Foto. V.l.n.r. licht, matig en zwaar aangetast 4
 5. 5. 4. RESULTATEN 4.1 Galmijtbeoordeling Vlak voor de oogst zijn de bloemen per stuk beoordeeld. De aangetaste planten zijn onderverdeeld in de klasse licht, matig en zwaar aangetast (zie foto). In tabel 3 staan het aantal aangetaste planten, het percentage aangetaste planten en de galmijtindex vermeld. De galmijtindex is berekend door het aantal licht aangetaste planten met 1 te vermenigvuldigen, matig aangetast met 2 en zwaar aangetast met 3. Tabel 3. Resultaten galmijtbeoordeling. methode behandeltijd aantal aangetast % aangetast galmijtindex 1 onbehandeld niet geïnfecteerd - 4,0 b 8,3 a 5,2 a 2 onbehandeld geïnfecteerd - 7,3 c 16,3 b 14,0 b 3 BulbSweep 2 maal 600 Watt 60 seconden 1,0 a 2,0 a 1,8 a 4 BulbSweep 2 maal 600 Watt 30 seconden 0,0 0,0 0,0 P-waarde 0,005 0,006 0,010 Lsd 2,8 6,8 6,6 De tulpen behandeld met de BulbSweep (60 seconden) waren niet vrij van galmijt, maar de aantasting was wel veel lager dan onbehandeld geïnfecteerd. De enkelvoudige behandeling met een tijdsduur van 30 seconden met een geïnstalleerd vermogen van 2 maal 600 Watt was vrij van galmijt. Niet duidelijk is waarom de toepassing bij 30 seconden wel vrij van galmijt was en bij 60 seconden niet. In de onbehandeld niet geïnfecteerde bollen was een natuurlijke aantasting aanwezig. 4.2 Oogstresultaten Bij de oogst is het steelgewicht (gram) en de plantlengte (cm) bepaald. In tabel 4 zijn de resultaten gepresenteerd. Tabel 4. Gewasbeoordeling bij de oogst plant plant behandelingen gewicht (g) lengte (cm) 1 onbehandeld niet geïnfecteerd - 36,6 55,0 2 onbehandeld geïnfecteerd - 36,6 54,9 3 BulbSweep 2 maal 600 Watt 60 seconden 36,2 55,4 4 BulbSweep 2 maal 600 Watt 30 seconden 37,3 56,1 p- waarde 0,721 0,482 Lsd n.s. n.s. Zowel bij het plantgewicht als bij de plantlengte waren er geen betrouwbare verschillen tussen de behandelingen. 5
 6. 6. 5. CONCLUSIES De BulbSweep had een positieve invloed bij de bestrijding van galmijt in tulpen. De bestrijding was niet 100% maar de aantasting werd flink gereduceerd. De enkelvoudige behandeling met een tijdsduur van 30 seconden met een geïnstalleerd vermogen van 2 maal 600 Watt was vrij van galmijt. De behandeling van de bollen met de BulbSweep was veilig voor de tulpen. 6
 7. 7. 6. BIJLAGEN 1. Foto’s Foto 1. Onbehandeld geÏnfecteerd Foto 2. BulbSweep 2 x 60 Watt 60 seconden 7
 8. 8. 2. Verwerkte resultaten aantal aantal aantal plant plant galmijt galmijt galmijt aantal % galmijt beh. herh gewicht lengte licht matig zwaar aangetast aangetast index 1 A 36,5 54,9 3 0 0 3 6,3 3 1 B 36,2 55,6 3 1 0 4 8,2 5 1 C 36,7 55,1 3 0 0 3 6,3 3 1 D 36,8 54,3 3 2 1 6 12,5 10 2 A 37,1 56,0 1 1 4 6 14,6 15 2 B 36,5 55,0 3 2 4 9 20,9 19 2 C 36,2 54,1 2 1 0 3 5,8 4 2 D 36,5 54,6 6 3 2 11 23,9 18 3 A 36,4 55,9 0 0 0 0 0,0 0 3 B 37,4 55,7 0 1 0 1 2,1 2 3 C 36,4 55,6 0 1 0 1 2,0 2 3 D 34,6 54,3 1 1 0 2 4,0 3 4 A 37,3 56,1 0 0 0 0 0,0 0 8
 9. 9. 3. Proefopzet Doel Aantonen van de werking van de Bulbsweep bij het doden van galmijten. Cultivar : Leen van der Mark Bolmaat : 12-14 Tabel. Behandelingen. methode behandeltijd plantmateriaal 1 onbehandeld - niet geïnfecteerd 2 onbehandeld - geïnfecteerd 3 Bulbsweep 2 maal 600 Watt 60 seconden geïnfecteerd 4 Bulbsweep 2 maal 600 Watt 30 seconden geïnfecteerd Het geïnfecteerde plantmateriaal is kunstmatig geïnfecteerd (3 weken lang). Broeifust : Hydrobak (priktray) Substraat : bassinwater 90% + leidingwater 10% EC : bewortelen: 1,8, kas: 1,5 pH : 6,5 Bemestingschema : CaCl + CaNO3 (50% + 50%) Bolontsmetting : geen Aantal liter water per bak :6 Temperatuurbehandeling : 20 °C + 9 °C + 2 °C (1/12) Aantal koude weken : 15 Koeldatum : 22 oktober 2010 Plantdatum : 14 januari 2011 Inhaaldatum : 4 februari 2011 Kastemperatuur : 17 °C Aantal bollen per veld : 50 Aantal behandelingen :4 Aantal herhalingen : 4 (behandeling 4 = 1 bak) Totaal aantal veldjes : 3 x 4 + 1 = 13 Proefplaats : Proeftuin Zwaagdijk Waarnemingen - groeiproces volgen, bijzonderheden signaleren - beoordelen galmijtaantasting op de bloem (in klasse licht, matig en zwaar aangetast) - Bij de oogst gewicht, plantlengte en totaal uitval bepalen. 9
 1. 1. Invloed van de Bulbsweep bij de bestrijding van galmijt in tulpen In opdracht van ArcaZen Micro Clean Solutions maart 2011 F. Kreuk 11093 Proeftuin Zwaagdijk Tolweg 13 1681 ND Zwaagdijk-Oost Telefoon (0228) 56 31 64 Fax (0228) 56 30 29 E-mail: proeftuin@proeftuinzwaagdijk.nl www.proeftuinzwaagdijk.nl
 2. 2. INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING…………………………………………………………………….….. 3 2. PROEFOPZET…………………………………………………………….………. 3 3. VARIANTIE ANALYSE………………………………………………………….. 4 4. RESULTATEN……………………….……………………………………………. 5 4.1 Galmijtbeoordeling………………………………………………………… 5 4.2 Oogstresultaten…………………………………………………………….. 5 5. CONCLUSIES……………………………………………………………………... 6 6. BIJLAGEN 1. Foto’s…………………………………………………………………………….…. 8 2. Verwerkte resultaten……………………………………………………………… 9 3. Proefopzet………………..…………………………………………………………. 10
 3. 3. INVLOED VAN DE BULBSWEEP BIJ DE BESTRIJDING VAN GALMIJT IN TULPEN 1. INLEIDING Galmijten vormen in de teelt en broeierij van tulpen de laatste jaren een steeds groter probleem. In de bloementeelt kunnen galmijten vlekjes in de bloem veroorzaken en daarnaast kan er een vertraagde of zelfs geen opkomst tijdens de bollenteelt en broeierij optreden. Matig en zwaar aangetaste bloemen zijn onverkoopbaar. Tevens is bekend dat galmijt het TVX-virus kan overbrengen. Met het huidige advies worden de mijten bestreden met het middel Actellic 50 ruimtebehandeling 10-60 ml per 10 m3 of bollen druipnat spuiten met 0,5-1%. Dit middel werkt weliswaar goed tegen galmijten, maar door verkeerde toepassing (te laat, te slechte verdeling of een te lage frequentie) is de effectiviteit vaak onvoldoende. In opdracht van ArcaZen Micro Clean Solutions is in deze proef gekeken naar de invloed van de BulbSweep op galmijt in tulpen. De BulbSweep is een apparaat die ultrasonore trillingen (geluidsgoven) in het spoelwater produceert. Volgens de literatuur kunnen schimmels, algen en mijten onschadelijk gemaakt worden door deze bloot te stellen aan geluidsgolven. Door het spoelwater te behandelen met geluidsgolven wordt getracht galmijten onschadelijk te maken. De proef is uitgevoerd door Proeftuin Zwaagdijk onder nummer 11093. 2. PROEFOPZET De proef bestond uit 3 behandelingen in 4 herhalingen. Behandeling 4 is extra aan de proef toegevoegd. Deze behandeling is in enkelvoud uitgevoerd. De behandelingen staan in tabel 1. Tabel 1. Behandelingen methode behandeltijd plantmateriaal 1 onbehandeld - niet geïnfecteerd 2 onbehandeld - geïnfecteerd 3 Bulbsweep 2 maal 600 Watt 60 seconden geïnfecteerd 4 Bulbsweep 2 maal 600 Watt 30 seconden geïnfecteerd Voor de proef is de cultivar ‘Leen van der Mark’ plantmaat 12-14 gebruikt. Er is gebruik gemaakt van een biologisch partij bollen, waarbij de kans op natuurlijke infectie groter is. Voor het planten zijn de bollen per veldje afgeteld en is het plantgewicht gelijk gemaakt. De afwijking die hierbij gehanteerd werd, was 1% boven of onder het totale gemiddelde plantgewicht. De bollen van behandeling 2, 3 en 4 zijn 3 weken lang kunstmatig geïnfecteerd met galmijt. Behandeling 4 is extra aan de proef toegevoegd. Deze behandeling is in enkelvoud uitgevoerd en niet statistisch geanalyseerd. Direct na het verstrijken van de kunstmatige infectie zijn de bollen van de behandelingen 3 en 4 op 22 september 2010 behandeld met de BulbSweep. De onbehandelde bollen zijn voor een eerlijke vergelijking alleen gedompeld in water. Na de toepassing zijn de bollen terug gedroogd en apart van elkaar bewaard om herbesmetting te voorkomen. De bollen zijn op 14 januari 2011 geplant en op 4 februari zijn de tulpen in de kas geplaatst bij een kastemperatuur van 17ºC. 3
 4. 4. In tabel 2 staan de broeierijgegevens vermeld. Tabel 2. Broeierijgegevens Cultivar en plantmaat ‘Leen van der Mark’ 12-14 Koeldatum 22 oktober 2010 Plantdatum 14 januari 2011 Inhaaldatum 4 februari 2011 Bloeitijd rond 25 februari Broeifust Plastic Nipla bak 40 x 60 Aantal herhalingen 4 (behandeling 4 = 1 herhaling) Aantal bollen per bak 50 Kastemperatuur 17 °C Proefplaats Proeftuin Zwaagdijk Bij de oogst zijn de door galmijt aangetaste planten geteld. De aangetaste planten zijn onderverdeeld in de klasse: licht, matig en zwaar aangetast. Na de galmijtbeoordeling zijn de tulpen gemeten en gewogen. Van iedere behandeling is de plantlengte (cm) en het plantgewicht (g) bepaald. 3. VARIANTIE ANALYSE Met behulp van de variantie-analyse is bepaald of de behandelingen significant van elkaar verschillen. Er is gewerkt met een betrouwbaarheidsinterval van 95% (P = 0,05). De LSD geeft het kleinst betrouwbare verschil aan. Indien het verschil tussen twee getallen groter is dan de LSD dan is het verschil betrouwbaar. Voor de duidelijkheid is dit in de tabel weergegeven met letters. Wordt een behandeling gekwalificeerd met a en de andere met b dan is er sprake van een significant verschil, echter verschillen tussen a en ab zijn niet significant. De p-waarde die onder de tabel vermeld is geeft de significantie aan, hoe kleiner dit getal is hoe groter de significantie. De afkorting n.s. die soms in de tabel gebruikt wordt, betekent niet significant. Foto. V.l.n.r. licht, matig en zwaar aangetast 4
 5. 5. 4. RESULTATEN 4.1 Galmijtbeoordeling Vlak voor de oogst zijn de bloemen per stuk beoordeeld. De aangetaste planten zijn onderverdeeld in de klasse licht, matig en zwaar aangetast (zie foto). In tabel 3 staan het aantal aangetaste planten, het percentage aangetaste planten en de galmijtindex vermeld. De galmijtindex is berekend door het aantal licht aangetaste planten met 1 te vermenigvuldigen, matig aangetast met 2 en zwaar aangetast met 3. Tabel 3. Resultaten galmijtbeoordeling. methode behandeltijd aantal aangetast % aangetast galmijtindex 1 onbehandeld niet geïnfecteerd - 4,0 b 8,3 a 5,2 a 2 onbehandeld geïnfecteerd - 7,3 c 16,3 b 14,0 b 3 BulbSweep 2 maal 600 Watt 60 seconden 1,0 a 2,0 a 1,8 a 4 BulbSweep 2 maal 600 Watt 30 seconden 0,0 0,0 0,0 P-waarde 0,005 0,006 0,010 Lsd 2,8 6,8 6,6 De tulpen behandeld met de BulbSweep (60 seconden) waren niet vrij van galmijt, maar de aantasting was wel veel lager dan onbehandeld geïnfecteerd. De enkelvoudige behandeling met een tijdsduur van 30 seconden met een geïnstalleerd vermogen van 2 maal 600 Watt was vrij van galmijt. Niet duidelijk is waarom de toepassing bij 30 seconden wel vrij van galmijt was en bij 60 seconden niet. In de onbehandeld niet geïnfecteerde bollen was een natuurlijke aantasting aanwezig. 4.2 Oogstresultaten Bij de oogst is het steelgewicht (gram) en de plantlengte (cm) bepaald. In tabel 4 zijn de resultaten gepresenteerd. Tabel 4. Gewasbeoordeling bij de oogst plant plant behandelingen gewicht (g) lengte (cm) 1 onbehandeld niet geïnfecteerd - 36,6 55,0 2 onbehandeld geïnfecteerd - 36,6 54,9 3 BulbSweep 2 maal 600 Watt 60 seconden 36,2 55,4 4 BulbSweep 2 maal 600 Watt 30 seconden 37,3 56,1 p- waarde 0,721 0,482 Lsd n.s. n.s. Zowel bij het plantgewicht als bij de plantlengte waren er geen betrouwbare verschillen tussen de behandelingen. 5
 6. 6. 5. CONCLUSIES De BulbSweep had een positieve invloed bij de bestrijding van galmijt in tulpen. De bestrijding was niet 100% maar de aantasting werd flink gereduceerd. De enkelvoudige behandeling met een tijdsduur van 30 seconden met een geïnstalleerd vermogen van 2 maal 600 Watt was vrij van galmijt. De behandeling van de bollen met de BulbSweep was veilig voor de tulpen. 6
 7. 7. 6. BIJLAGEN 1. Foto’s Foto 1. Onbehandeld geÏnfecteerd Foto 2. BulbSweep 2 x 60 Watt 60 seconden 7
 8. 8. 2. Verwerkte resultaten aantal aantal aantal plant plant galmijt galmijt galmijt aantal % galmijt beh. herh gewicht lengte licht matig zwaar aangetast aangetast index 1 A 36,5 54,9 3 0 0 3 6,3 3 1 B 36,2 55,6 3 1 0 4 8,2 5 1 C 36,7 55,1 3 0 0 3 6,3 3 1 D 36,8 54,3 3 2 1 6 12,5 10 2 A 37,1 56,0 1 1 4 6 14,6 15 2 B 36,5 55,0 3 2 4 9 20,9 19 2 C 36,2 54,1 2 1 0 3 5,8 4 2 D 36,5 54,6 6 3 2 11 23,9 18 3 A 36,4 55,9 0 0 0 0 0,0 0 3 B 37,4 55,7 0 1 0 1 2,1 2 3 C 36,4 55,6 0 1 0 1 2,0 2 3 D 34,6 54,3 1 1 0 2 4,0 3 4 A 37,3 56,1 0 0 0 0 0,0 0 8
 9. 9. 3. Proefopzet Doel Aantonen van de werking van de Bulbsweep bij het doden van galmijten. Cultivar : Leen van der Mark Bolmaat : 12-14 Tabel. Behandelingen. methode behandeltijd plantmateriaal 1 onbehandeld - niet geïnfecteerd 2 onbehandeld - geïnfecteerd 3 Bulbsweep 2 maal 600 Watt 60 seconden geïnfecteerd 4 Bulbsweep 2 maal 600 Watt 30 seconden geïnfecteerd Het geïnfecteerde plantmateriaal is kunstmatig geïnfecteerd (3 weken lang). Broeifust : Hydrobak (priktray) Substraat : bassinwater 90% + leidingwater 10% EC : bewortelen: 1,8, kas: 1,5 pH : 6,5 Bemestingschema : CaCl + CaNO3 (50% + 50%) Bolontsmetting : geen Aantal liter water per bak :6 Temperatuurbehandeling : 20 °C + 9 °C + 2 °C (1/12) Aantal koude weken : 15 Koeldatum : 22 oktober 2010 Plantdatum : 14 januari 2011 Inhaaldatum : 4 februari 2011 Kastemperatuur : 17 °C Aantal bollen per veld : 50 Aantal behandelingen :4 Aantal herhalingen : 4 (behandeling 4 = 1 bak) Totaal aantal veldjes : 3 x 4 + 1 = 13 Proefplaats : Proeftuin Zwaagdijk Waarnemingen - groeiproces volgen, bijzonderheden signaleren - beoordelen galmijtaantasting op de bloem (in klasse licht, matig en zwaar aangetast) - Bij de oogst gewicht, plantlengte en totaal uitval bepalen. 9

More Related Content

×