Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Invloed van de Bulbsweep bij de         bestrijding van galmijt in tulpen                 In opdra...
INHOUDSOPGAVE1. INLEIDING…………………………………………………………………….…..     32. PROEFOPZET…………………………………………………………….……….     33. VA...
INVLOED VAN DE BULBSWEEP BIJ DE BESTRIJDING VAN GALMIJT INTULPEN1. INLEIDINGGalmijten vormen in de teelt en broeierij van ...
In tabel 2 staan de broeierijgegevens vermeld.Tabel 2. BroeierijgegevensCultivar en plantmaat              ‘...
4. RESULTATEN4.1 GalmijtbeoordelingVlak voor de oogst zijn de bloemen per stuk beoordeeld. De aangetaste planten zijnonder...
5. CONCLUSIES De BulbSweep had een positieve invloed bij de bestrijding van galmijt in tulpen. De bestrijding was niet 1...
6. BIJLAGEN1. Foto’sFoto 1. Onbehandeld geÏnfecteerdFoto 2. BulbSweep 2 x 60 Watt 60 seconden               ...
2. Verwerkte resultaten                  aantal  aantal  aantal         plant   plant  gal...
3. ProefopzetDoelAantonen van de werking van de Bulbsweep bij het doden van galmijten.Cultivar              ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Rapport: Invloed van de BulbSweep bij de bestrijding van galmijt in tulpen

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Rapport: Invloed van de BulbSweep bij de bestrijding van galmijt in tulpen

 1. 1. Invloed van de Bulbsweep bij de bestrijding van galmijt in tulpen In opdracht van ArcaZen Micro Clean Solutions maart 2011 F. Kreuk 11093Proeftuin ZwaagdijkTolweg 131681 ND Zwaagdijk-OostTelefoon (0228) 56 31 64Fax (0228) 56 30 29E-mail: proeftuin@proeftuinzwaagdijk.nlwww.proeftuinzwaagdijk.nl
 2. 2. INHOUDSOPGAVE1. INLEIDING…………………………………………………………………….….. 32. PROEFOPZET…………………………………………………………….………. 33. VARIANTIE ANALYSE………………………………………………………….. 44. RESULTATEN……………………….……………………………………………. 5 4.1 Galmijtbeoordeling………………………………………………………… 5 4.2 Oogstresultaten…………………………………………………………….. 55. CONCLUSIES……………………………………………………………………... 66. BIJLAGEN1. Foto’s…………………………………………………………………………….…. 82. Verwerkte resultaten……………………………………………………………… 93. Proefopzet………………..…………………………………………………………. 10
 3. 3. INVLOED VAN DE BULBSWEEP BIJ DE BESTRIJDING VAN GALMIJT INTULPEN1. INLEIDINGGalmijten vormen in de teelt en broeierij van tulpen de laatste jaren een steeds groterprobleem. In de bloementeelt kunnen galmijten vlekjes in de bloem veroorzaken en daarnaastkan er een vertraagde of zelfs geen opkomst tijdens de bollenteelt en broeierij optreden. Matigen zwaar aangetaste bloemen zijn onverkoopbaar. Tevens is bekend dat galmijt het TVX-viruskan overbrengen.Met het huidige advies worden de mijten bestreden met het middel Actellic 50ruimtebehandeling 10-60 ml per 10 m3 of bollen druipnat spuiten met 0,5-1%. Dit middelwerkt weliswaar goed tegen galmijten, maar door verkeerde toepassing (te laat, te slechteverdeling of een te lage frequentie) is de effectiviteit vaak onvoldoende.In opdracht van ArcaZen Micro Clean Solutions is in deze proef gekeken naar de invloed vande BulbSweep op galmijt in tulpen. De BulbSweep is een apparaat die ultrasonore trillingen(geluidsgoven) in het spoelwater produceert. Volgens de literatuur kunnen schimmels, algenen mijten onschadelijk gemaakt worden door deze bloot te stellen aan geluidsgolven. Door hetspoelwater te behandelen met geluidsgolven wordt getracht galmijten onschadelijk te maken.De proef is uitgevoerd door Proeftuin Zwaagdijk onder nummer 11093.2. PROEFOPZETDe proef bestond uit 3 behandelingen in 4 herhalingen. Behandeling 4 is extra aan de proeftoegevoegd. Deze behandeling is in enkelvoud uitgevoerd. De behandelingen staan in tabel 1.Tabel 1. Behandelingen methode behandeltijd plantmateriaal 1 onbehandeld - niet geïnfecteerd 2 onbehandeld - geïnfecteerd 3 Bulbsweep 2 maal 600 Watt 60 seconden geïnfecteerd 4 Bulbsweep 2 maal 600 Watt 30 seconden geïnfecteerdVoor de proef is de cultivar ‘Leen van der Mark’ plantmaat 12-14 gebruikt. Er is gebruikgemaakt van een biologisch partij bollen, waarbij de kans op natuurlijke infectie groter is.Voor het planten zijn de bollen per veldje afgeteld en is het plantgewicht gelijk gemaakt. Deafwijking die hierbij gehanteerd werd, was 1% boven of onder het totale gemiddeldeplantgewicht.De bollen van behandeling 2, 3 en 4 zijn 3 weken lang kunstmatig geïnfecteerd met galmijt.Behandeling 4 is extra aan de proef toegevoegd. Deze behandeling is in enkelvoud uitgevoerden niet statistisch geanalyseerd.Direct na het verstrijken van de kunstmatige infectie zijn de bollen van de behandelingen 3 en4 op 22 september 2010 behandeld met de BulbSweep. De onbehandelde bollen zijn voor eeneerlijke vergelijking alleen gedompeld in water. Na de toepassing zijn de bollen teruggedroogd en apart van elkaar bewaard om herbesmetting te voorkomen.De bollen zijn op 14 januari 2011 geplant en op 4 februari zijn de tulpen in de kas geplaatstbij een kastemperatuur van 17ºC. 3
 4. 4. In tabel 2 staan de broeierijgegevens vermeld.Tabel 2. BroeierijgegevensCultivar en plantmaat ‘Leen van der Mark’ 12-14Koeldatum 22 oktober 2010Plantdatum 14 januari 2011Inhaaldatum 4 februari 2011Bloeitijd rond 25 februariBroeifust Plastic Nipla bak 40 x 60Aantal herhalingen 4 (behandeling 4 = 1 herhaling)Aantal bollen per bak 50Kastemperatuur 17 °CProefplaats Proeftuin ZwaagdijkBij de oogst zijn de door galmijt aangetaste planten geteld. De aangetaste planten zijnonderverdeeld in de klasse: licht, matig en zwaar aangetast. Na de galmijtbeoordeling zijn detulpen gemeten en gewogen. Van iedere behandeling is de plantlengte (cm) en hetplantgewicht (g) bepaald.3. VARIANTIE ANALYSEMet behulp van de variantie-analyse is bepaald of de behandelingen significant van elkaarverschillen. Er is gewerkt met een betrouwbaarheidsinterval van 95% (P = 0,05). De LSD geefthet kleinst betrouwbare verschil aan. Indien het verschil tussen twee getallen groter is dan deLSD dan is het verschil betrouwbaar. Voor de duidelijkheid is dit in de tabel weergegeven metletters. Wordt een behandeling gekwalificeerd met a en de andere met b dan is er sprake vaneen significant verschil, echter verschillen tussen a en ab zijn niet significant. De p-waarde dieonder de tabel vermeld is geeft de significantie aan, hoe kleiner dit getal is hoe groter designificantie. De afkorting n.s. die soms in de tabel gebruikt wordt, betekent niet significant.Foto. V.l.n.r. licht, matig en zwaar aangetast 4
 5. 5. 4. RESULTATEN4.1 GalmijtbeoordelingVlak voor de oogst zijn de bloemen per stuk beoordeeld. De aangetaste planten zijnonderverdeeld in de klasse licht, matig en zwaar aangetast (zie foto). In tabel 3 staan hetaantal aangetaste planten, het percentage aangetaste planten en de galmijtindex vermeld. Degalmijtindex is berekend door het aantal licht aangetaste planten met 1 te vermenigvuldigen,matig aangetast met 2 en zwaar aangetast met 3.Tabel 3. Resultaten galmijtbeoordeling. methode behandeltijd aantal aangetast % aangetast galmijtindex 1 onbehandeld niet geïnfecteerd - 4,0 b 8,3 a 5,2 a 2 onbehandeld geïnfecteerd - 7,3 c 16,3 b 14,0 b 3 BulbSweep 2 maal 600 Watt 60 seconden 1,0 a 2,0 a 1,8 a 4 BulbSweep 2 maal 600 Watt 30 seconden 0,0 0,0 0,0 P-waarde 0,005 0,006 0,010 Lsd 2,8 6,8 6,6De tulpen behandeld met de BulbSweep (60 seconden) waren niet vrij van galmijt, maar deaantasting was wel veel lager dan onbehandeld geïnfecteerd.De enkelvoudige behandeling met een tijdsduur van 30 seconden met een geïnstalleerdvermogen van 2 maal 600 Watt was vrij van galmijt. Niet duidelijk is waarom de toepassingbij 30 seconden wel vrij van galmijt was en bij 60 seconden niet.In de onbehandeld niet geïnfecteerde bollen was een natuurlijke aantasting aanwezig.4.2 OogstresultatenBij de oogst is het steelgewicht (gram) en de plantlengte (cm) bepaald. In tabel 4 zijn deresultaten gepresenteerd.Tabel 4. Gewasbeoordeling bij de oogst plant plant behandelingen gewicht (g) lengte (cm)1 onbehandeld niet geïnfecteerd - 36,6 55,02 onbehandeld geïnfecteerd - 36,6 54,93 BulbSweep 2 maal 600 Watt 60 seconden 36,2 55,44 BulbSweep 2 maal 600 Watt 30 seconden 37,3 56,1 p- waarde 0,721 0,482 Lsd n.s. n.s.Zowel bij het plantgewicht als bij de plantlengte waren er geen betrouwbare verschillentussen de behandelingen. 5
 6. 6. 5. CONCLUSIES De BulbSweep had een positieve invloed bij de bestrijding van galmijt in tulpen. De bestrijding was niet 100% maar de aantasting werd flink gereduceerd. De enkelvoudige behandeling met een tijdsduur van 30 seconden met een geïnstalleerd vermogen van 2 maal 600 Watt was vrij van galmijt. De behandeling van de bollen met de BulbSweep was veilig voor de tulpen. 6
 7. 7. 6. BIJLAGEN1. Foto’sFoto 1. Onbehandeld geÏnfecteerdFoto 2. BulbSweep 2 x 60 Watt 60 seconden 7
 8. 8. 2. Verwerkte resultaten aantal aantal aantal plant plant galmijt galmijt galmijt aantal % galmijt beh. herh gewicht lengte licht matig zwaar aangetast aangetast index 1 A 36,5 54,9 3 0 0 3 6,3 3 1 B 36,2 55,6 3 1 0 4 8,2 5 1 C 36,7 55,1 3 0 0 3 6,3 3 1 D 36,8 54,3 3 2 1 6 12,5 10 2 A 37,1 56,0 1 1 4 6 14,6 15 2 B 36,5 55,0 3 2 4 9 20,9 19 2 C 36,2 54,1 2 1 0 3 5,8 4 2 D 36,5 54,6 6 3 2 11 23,9 18 3 A 36,4 55,9 0 0 0 0 0,0 0 3 B 37,4 55,7 0 1 0 1 2,1 2 3 C 36,4 55,6 0 1 0 1 2,0 2 3 D 34,6 54,3 1 1 0 2 4,0 3 4 A 37,3 56,1 0 0 0 0 0,0 0 8
 9. 9. 3. ProefopzetDoelAantonen van de werking van de Bulbsweep bij het doden van galmijten.Cultivar : Leen van der MarkBolmaat : 12-14Tabel. Behandelingen. methode behandeltijd plantmateriaal 1 onbehandeld - niet geïnfecteerd 2 onbehandeld - geïnfecteerd 3 Bulbsweep 2 maal 600 Watt 60 seconden geïnfecteerd 4 Bulbsweep 2 maal 600 Watt 30 seconden geïnfecteerdHet geïnfecteerde plantmateriaal is kunstmatig geïnfecteerd (3 weken lang).Broeifust : Hydrobak (priktray)Substraat : bassinwater 90% + leidingwater 10%EC : bewortelen: 1,8, kas: 1,5pH : 6,5Bemestingschema : CaCl + CaNO3 (50% + 50%)Bolontsmetting : geenAantal liter water per bak :6Temperatuurbehandeling : 20 °C + 9 °C + 2 °C (1/12)Aantal koude weken : 15Koeldatum : 22 oktober 2010Plantdatum : 14 januari 2011Inhaaldatum : 4 februari 2011Kastemperatuur : 17 °CAantal bollen per veld : 50Aantal behandelingen :4Aantal herhalingen : 4 (behandeling 4 = 1 bak)Totaal aantal veldjes : 3 x 4 + 1 = 13Proefplaats : Proeftuin ZwaagdijkWaarnemingen- groeiproces volgen, bijzonderheden signaleren- beoordelen galmijtaantasting op de bloem (in klasse licht, matig en zwaar aangetast)- Bij de oogst gewicht, plantlengte en totaal uitval bepalen. 9

×