Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
‫معرفی‬‫نرم‬‫افزار‬‫آموزشی‬"‫بچه‬‫ها‬‫ریاضی‬!"‫آموزش‬‫ریاضی‬‫برای‬
‫کودکان‬
‫رایگان‬ ‫آموزشی‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫از‬”‫ها‬ ‫بچه...
‫آموزش‬ ،‫برنامه‬ ‫این‬ ‫هدف‬‫ریاضی‬‫تمرین‬ ‫و‬ ‫کودک‬ ‫به‬ ‫سرگرمی‬ ‫و‬ ‫بازی‬ ‫و‬ ‫انیمیشن‬ ‫قالب‬ ‫در‬
‫است‬ ‫کودکان‬ ‫...
‫از‬ ‫نیز‬ ‫بازی‬ ‫قسمت‬‫شش‬‫نوع‬ ‫چند‬ ‫دارای‬ ‫آنها‬ ‫از‬ ‫هریک‬ ‫که‬ ‫شده‬ ‫تشکیل‬ ‫مجزا‬ ‫بخش‬
‫هس‬ ‫متفاوت‬ ‫سرگرمی‬‫...
.
‫و‬ ‫کنید‬ ‫دریافت‬ ‫بازار‬ ‫کافه‬ ‫از‬ ‫رایگان‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫برنامه‬ ‫این‬
‫را‬ ‫آن‬ ‫کامل‬ ‫نسخه‬ ‫تم...
‫ارتباطی‬ ‫های‬ ‫راه‬(‫جدید‬ ‫های‬ ‫ایده‬ ‫نمودن‬ ‫مطرح‬–‫پیشنهادات‬ ‫و‬ ‫انتقادات‬: )
‫تلگرام‬‫ریاضی‬ ‫ها‬ ‫بچه‬:
https:/...
دانلود رایگان نرم افزار آموزش ریاضی به کودکان پیش دبستانی و اول دبستان به همراه سرگرمی
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

دانلود رایگان نرم افزار آموزش ریاضی به کودکان پیش دبستانی و اول دبستان به همراه سرگرمی

2,538 views

Published on

پرورش خلاقیت کودکان به همراه آموزش ریاضی . دانلود نسخه اندروید از کافه بازار:
http://bit.do/kidsMath-slideshare

Published in: Education
  • Be the first to comment

دانلود رایگان نرم افزار آموزش ریاضی به کودکان پیش دبستانی و اول دبستان به همراه سرگرمی

  1. 1. ‫معرفی‬‫نرم‬‫افزار‬‫آموزشی‬"‫بچه‬‫ها‬‫ریاضی‬!"‫آموزش‬‫ریاضی‬‫برای‬ ‫کودکان‬ ‫رایگان‬ ‫آموزشی‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫از‬”‫ها‬ ‫بچه‬‫ریاضی‬”‫آموزش‬ ‫برای‬‫ریاضی‬‫به‬‫کودکان‬‫پیش‬ ‫دوره‬ ‫ابتدایی‬ ‫دوم‬ ‫و‬ ‫اول‬ ‫کالس‬ ‫و‬ ‫دبستانی‬‫کنید‬ ‫استفاده‬ ‫توانید‬ ‫می‬.‫تبلت‬ ‫و‬ ‫گوشی‬ ‫روی‬ ‫بازی‬ ‫این‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫نصب‬ ‫اندرویدی‬ ‫های‬. ‫در‬ ‫کوچیکشان‬ ‫فرزند‬ ‫به‬ ‫توانند‬ ‫می‬ ‫چطور‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫مادرها‬ ‫و‬ ‫پدر‬ ‫ازفکرهای‬ ‫یکی‬ ‫همیشه‬ ‫ریاضی‬ ‫یادگیری‬‫کنند‬ ‫کمک‬‫کنند‬ ‫تقویت‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫پایه‬ ‫و‬‫اپلیکیشن‬ ،“‫ها‬ ‫بچه‬‫ریاضی‬” ‫نام‬ ‫با‬ ‫آرمیک‬ ‫تیم‬ ‫قبلی‬ ‫آموزشی‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫همچون‬"‫الفبا‬ ‫ها‬ ‫بچه‬"‫توجهی‬ ‫قابل‬ ‫روش‬ ‫از‬ ‫آموزش‬ ‫جهت‬‫ریاضی‬‫کودک‬ ‫به‬‫است‬ ‫نموده‬ ‫استفاده‬ ‫ان‬.‫و‬ ‫نقد‬ ،‫معرفی‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫ما‬ ‫ادامه‬ ‫در‬ ‫کنید‬ ‫همراهی‬ ‫اندرویدی‬ ‫برنامه‬ ‫این‬ ‫بررسی‬.
  2. 2. ‫آموزش‬ ،‫برنامه‬ ‫این‬ ‫هدف‬‫ریاضی‬‫تمرین‬ ‫و‬ ‫کودک‬ ‫به‬ ‫سرگرمی‬ ‫و‬ ‫بازی‬ ‫و‬ ‫انیمیشن‬ ‫قالب‬ ‫در‬ ‫است‬ ‫کودکان‬ ‫بیشتر‬ ‫مهارت‬ ‫کسب‬ ‫برای‬ ‫مختلف‬ ‫های‬.‫استفاده‬ ‫با‬ ‫تا‬ ‫شده‬ ‫سعی‬ ‫برنامه‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫ه‬ ‫آهنگ‬ ‫از‬‫کارتونی‬ ‫شخصیت‬ ‫طرف‬ ‫از‬ ‫تشویق‬ ‫با‬ ‫همچنین‬ ‫و‬ ‫زیبا‬ ‫و‬ ‫گرافیکی‬ ‫های‬ ‫محیط‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫آن‬(‫گلدونه‬ ‫خاله‬)‫درنتیجه‬ ‫و‬ ‫بهتر‬ ‫ارتباط‬ ، ‫کند‬ ‫می‬ ‫همراهی‬ ‫را‬ ‫کودک‬ ‫برنامه‬ ‫طول‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫یادگیری‬ ‫برای‬ ‫بیشتری‬ ‫اشتیاق‬‫ریاضی‬‫آید‬ ‫بوجود‬ ‫کودک‬ ‫برای‬.‫ها‬ ‫بازی‬ ‫تمامی‬ ‫این‬ ‫بر‬ ‫عالوه‬ ‫م‬ ‫توسط‬ ‫برنامه‬ ‫این‬ ‫های‬ ‫آموزش‬ ‫و‬‫از‬ ‫که‬ ‫شده‬ ‫طراحی‬ ‫دبستان‬ ‫و‬ ‫دبستانی‬ ‫پیش‬ ‫پایه‬ ‫علمان‬ ‫است‬ ‫برنامه‬ ‫این‬ ‫اصلی‬ ‫قوت‬ ‫نقاط‬. ‫و‬ ‫عناصر‬ ،‫برنامه‬ ‫محیط‬ ‫زیبای‬ ‫های‬ ‫طراحی‬ ،‫زنده‬ ‫های‬ ‫رنگ‬ ،‫جذاب‬ ‫های‬ ‫بازی‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫می‬ ‫برنامه‬ ‫این‬ ‫های‬ ‫ویژگی‬ ‫از‬ ‫برنامه‬ ‫محیط‬ ‫جای‬ ‫همه‬ ‫در‬ ‫جذاب‬ ‫گرافیکی‬ ‫های‬ ‫انیمیشن‬ ‫باشند‬. ‫هر‬ ‫برای‬ ‫آموزش‬ ‫بخش‬ ‫در‬‫عدد‬(‫تا‬ ‫یک‬ ‫از‬9)‫که‬ ‫شده‬ ‫گرفته‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫درس‬ ‫سه‬‫این‬ ‫طراحی‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫کوچک‬ ‫های‬ ‫سرگرمی‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫درس‬.
  3. 3. ‫از‬ ‫نیز‬ ‫بازی‬ ‫قسمت‬‫شش‬‫نوع‬ ‫چند‬ ‫دارای‬ ‫آنها‬ ‫از‬ ‫هریک‬ ‫که‬ ‫شده‬ ‫تشکیل‬ ‫مجزا‬ ‫بخش‬ ‫هس‬ ‫متفاوت‬ ‫سرگرمی‬‫تند‬‫شامل‬ ‫مجموع‬ ‫در‬ ‫و‬63‫است‬ ‫متفاوت‬ ‫بازی‬.‫کودک‬ ‫ترتیب‬ ‫بدین‬ ‫بر‬ ‫عالوه‬ ‫شما‬‫کردن‬ ‫سپری‬‫یادگیری‬ ‫مراحل‬‫ریاضی‬‫نیز‬ ‫ای‬ ‫کننده‬ ‫سرگرم‬ ‫لحظات‬ ،‫خواهد‬ ‫داشت‬.‫هنگام‬ ‫در‬ ‫او‬ ‫دادن‬ ‫هشدار‬ ‫یا‬ ‫کردن‬ ‫تشویق‬ ‫نحوه‬ ‫و‬ ‫گوینده‬ ‫صدای‬ ،‫میان‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫بود‬ ‫خواهد‬ ‫تاثیرگذار‬ ‫بسیار‬ ‫ها‬ ‫تمرین‬ ‫حل‬ ‫و‬ ‫پاسخگویی‬.
  4. 4. .
  5. 5. ‫و‬ ‫کنید‬ ‫دریافت‬ ‫بازار‬ ‫کافه‬ ‫از‬ ‫رایگان‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫برنامه‬ ‫این‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫کامل‬ ‫نسخه‬ ‫تمایل‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ‫سپس‬‫راحتی‬ ‫به‬ ‫برنامه‬ ‫داخل‬ ‫در‬‫فعال‬ ‫کنید‬. ‫لینک‬‫دریافت‬‫برنامه‬‫از‬‫بازار‬ ‫کافه‬:-http://bit.do/kidsMath slideshare ‫پشتیبانی‬ ‫و‬ ‫ایمیل‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫خود‬ ‫پیشنهادات‬ ‫و‬ ‫انتقادات‬ ‫نمودن‬ ‫مطرح‬ ‫با‬ ‫لطفا‬ ‫آموزش‬ ‫نتیجه‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫برنامه‬ ‫این‬ ‫کیفیت‬ ‫رفتن‬ ‫باال‬ ‫به‬ ،‫زیر‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫نوشته‬ ‫تلگرام‬ ‫فرزندانمان‬ ‫بهتر‬‫کنید‬ ‫کمک‬.
  6. 6. ‫ارتباطی‬ ‫های‬ ‫راه‬(‫جدید‬ ‫های‬ ‫ایده‬ ‫نمودن‬ ‫مطرح‬–‫پیشنهادات‬ ‫و‬ ‫انتقادات‬: ) ‫تلگرام‬‫ریاضی‬ ‫ها‬ ‫بچه‬: https://telegram.me/bachehariazi ‫شرکت‬ ‫رسمی‬ ‫کانال‬: https://telegram.me/ArmikSoft ‫ایمیل‬: riazi@armiksoft.com ‫وبسایت‬: http://www.armiksoft.com

×