Advertisement

HUBUNGKAIT.pptx

Mar. 26, 2023
Advertisement

More Related Content

Advertisement

HUBUNGKAIT.pptx

  1. Hubungkait Falsafah Pendidikan Jasmani dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan
  2. • Matlamat utama PJ : - meningkatkan dan membangunkan keupayaan murid dari aspek psikomotor,kognitif dan afektif. • Aktiviti PJ memenuhi hasrat FPK melalui : - Peningkatan dan perkembangan nilai-nilai sosial - Pembinaan dan pengembangan aspek mental dan intelek seperti tafsiran kefahaman - Mengembangkan dan menerapkan perubahan tingkahlaku dan disiplin seperti bertanggungjawab
  3. • Kepentingan PJ dalam kurikulum sekolah : - Membangun dan meningkatkan keupayaan fizikal dan kecergasan murid - Membangunkan kemahiran pergerakan asas murid - Memberi kefahaman kepada murid tentang keselamatan diri,alatan dan tempat beraktiviti - Memberi peluang dan ruang kepada murid mengenali dirinya - Mengetahui isu-isu berkaitan PJ dan sukan yang memperbaiki dan mempengaruhi gaya hidup
  4. Pendidikan Jasmani sebagai agen pemangkin JERI FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Jasmani Pendidikan Jasmani Emosi Intelek Rohani
Advertisement