Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Water, hefboom voor meer ruimtelijke kwaliteit

186 views

Published on

Ideeën voor een ruimtelijk sociale aanpak om het openbaar domein klimaatrobuust te maken.

Published in: Environment
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Water, hefboom voor meer ruimtelijke kwaliteit

 1. 1. INSPIRATIE KLIMAATBEURS_20190207 MAARCH i.s.m. UForcE
 2. 2. INSPIRATIELEIDRAAD_Klimaatbeurs_20190207 MAARCH ism UForcE WATER: HEFBOOM VOOR MEER RUIMTELIJKE KWALITEIT_niveau straat Bijv. Aquafin inspiratie divers nieuwpoort oostkamp oostkamp
 3. 3. INSPIRATIELEIDRAAD_Klimaatbeurs_20190207 MAARCH ism UForcE WATER: HEFBOOM VOOR MEER RUIMTELIJKE KWALITEIT_niveau straat Bijv. Aquafin inspiratie divers biesdelle biesdelle winterbedding beek vlonderpad �MAARCH Herent
 4. 4. INSPIRATIELEIDRAAD_Klimaatbeurs_20190207 MAARCH ism UForcE WATER: HEFBOOM VOOR MEER RUIMTELIJKE KWALITEIT_niveau wijk/stad Bijv. hemelwaterplan antwerpen GEEN PUUR TECHNISCHE MAAR EEN RUIMTELIJK SOCIALE AANPAK VANUIT DRIE INVALSHOEKEN 01 Typologie van de straten a woonstraten b levendig gelijkvloers (winkels, bars, restaurants, ...) c ontsluitingsstraten (boulevards, steenwegen, ...) d bijzondere plekken 02 Wijk / Sociale samenstelling / type bewoners - gebruikers 03 Rol van de straat binnen de stedelijke waterhuishouding
 5. 5. INSPIRATIELEIDRAAD_Klimaatbeurs_20190207 MAARCH ism UForcE WATER: HEFBOOM VOOR MEER RUIMTELIJKE KWALITEIT_niveau wijk/stad OPPERVLAK / STROOK / LIJN TYPE STRAAT BEPALEND VOOR TYPE INTERVENTIE oppervlak strook lijn
 6. 6. INSPIRATIELEIDRAAD_Klimaatbeurs_20190207 MAARCH ism UForcE WATER: HEFBOOM VOOR MEER RUIMTELIJKE KWALITEIT_niveau wijk/stad
 7. 7. INSPIRATIELEIDRAAD_Klimaatbeurs_20190207 MAARCH ism UForcE WATER: HEFBOOM VOOR MEER RUIMTELIJKE KWALITEIT_niveau wijk/stad AZ Nikolaas functionele wijkmobiliteit in het rood gemotoriseerdvrij met dienstbereikbaarheid groene wal/wandellus wijkontsluitingslus PRINCIPES WATER Natuurlijke afstroom als basis Groene lob fungeert als spons / bekken voor gans de wijk (dus rood en groen!) Maximaal herbruik / Hemelwaterbalans = 0 PRINCIPES MOBILITEIT Stad Autoluw stadscentrum met groene wal (wandellus) Bezoekersparkings / multimodale knopen (T) aan rand Geclusterd bewonersparkeren (P) Wijken ontsloten via lussenssysteem Lokale rondweg (N70 - N41 - R42) verbindt wijken met hogerliggend wegennet. Wijk Functionele wijkmobiliteit in het rood Gemotoriseerdvrij groen met dienstbereikbaarheid
 8. 8. INSPIRATIELEIDRAAD_Klimaatbeurs_20190207 MAARCH ism UForcE WATER: HEFBOOM VOOR MEER RUIMTELIJKE KWALITEIT_niveau wijk/stad Bijv. groen lob sint-niklaas - typologie�n van straten Vl30 Bl10 Vi15 Bi05
 9. 9. INSPIRATIELEIDRAAD_Klimaatbeurs_20190207 MAARCH ism UForcE MOGELIJKE INSTRUMENTEN
 10. 10. INSPIRATIELEIDRAAD_Klimaatbeurs_20190207 MAARCH ism UForcE MOGELIJKE INSTRUMENTEN
 11. 11. INSPIRATIELEIDRAAD_Klimaatbeurs_20190207 MAARCH ism UForcE MOGELIJKE INSTRUMENTEN Bijv. http://twee.destraad.nl/
 12. 12. INSPIRATIELEIDRAAD_Klimaatbeurs_20190207 MAARCH ism UForcE INSPIRATIE https://klimaatenruimte.login.kanooh.be/home https://www.omgevingvlaanderen.be/projectoproep-proeftuinen-ontharding-geselecteerde-projecten#antwerpen https://ruimtelijkeadaptatie.nl/ https://nl.urbangreenbluegrids.com/measures/reduce-paved-surfaces/?theme=3-4-5-6-7-8 https://dbpubliekeruimte.info/ http://twee.destraad.nl/
 13. 13. UForcE

×