Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Infoavond vernieuwingsproject n13 28092017

167 views

Published on

Presentatie infoavond 28/09/2017: vernieuwingsproject N13

Published in: Government & Nonprofit
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Infoavond vernieuwingsproject n13 28092017

 1. 1. Werken in uw buurt N13 (Geelseweg in Olen)
 2. 2. Waarom deze werken? Welke werken zijn al achter de rug? Welke werken zijn nu in uitvoering? Verdere planning • Werken N13: • Timing en fasering Pidpa, Aquafin en AWV • Omleiding en bereikbaarheid • Zijstraten N13 • Minder Hinder maatregelen Communicatie tijdens de werken Vragenronde Agenda
 3. 3. • Veiligere en bredere fietspaden • Vernieuwd wegdek • Aanleg riolering voor een betere waterkwaliteit • Gezonde bomen • Betere aansluiting en herinrichting van zijstraten Dit project is een samenwerking tussen: Totale investeringskost: 8.000.000 euro (excl. BTW en zonder investeringen Pidpa, Eandis, Telenet en Proximus) Waarom deze werken?
 4. 4. Aquafin (i.o.v. gemeente Olen) • Aanleg afvalwaterriolering • Bouw pompstations • Realisatie huisaansluitingen • Opbraak en herstel fietspaden i.k.v. aanleg riolering Gemeente Olen • Wegenwerken zijstraten Agentschap Wegen & Verkeer (AWV) • Opbraak en herstel fietspaden resterende oppervlakten • Structureel onderhoud van de gewestweg • Rooien en aanplanten van de bomen langsheen de gewestweg • Regularisatie van de inritten tussen rijweg en fietspaden Wie doet wat?
 5. 5. Stad Geel Gelijkaardige werken zoals gemeente Olen Nutsmaatschappijen • Pidpa: aanleg drinkwaterleiding • Eandis: aanpassing verlichting + ondergronds brengen luchtleidingen op grondgebied Geel • Telenet en Proximus: aanleg glasvezelkabel Wie doet wat?
 6. 6. Werken nutsmaatschappijen: • Pidpa, Eandis, Telenet en Proximus: aanpassing leidingen zijstraten • Pidpa: vernieuwing waterleiding (deel 1) in berm langs N13 Rioleringswerken zijstraten: • Kanaalstraat: wegenis = afgewerkt t.e.m. onderlaag asfalt • Sint-Sebastiaanstraat: aanleg riolering + fietspaden Welke werken zijn al achter de rug?
 7. 7. Waar wordt NU gewerkt?
 8. 8. Werken nutsmaatschappijen langs N13: • Pidpa: vernieuwing waterleiding (deel 2) in zone vanaf grens Herentals tot Neerbuul Riolerings- en wegenwerken zijstraten: • Kanaalstraat: aanlag toplaag asfalt en aanpassing grachten volgen later nog • Sint-Sebastiaanstraat: einde = midden november • Puntstraat (zijde bowling): einde = 2de helft oktober Waar wordt NU gewerkt?
 9. 9. Verdere planning? N13 (Geelseweg) Werken nutsmaatschappijen (o.a. Pidpa) Rioleringswerken en aanleg fietspaden (Aquafin) Structureel onderhoud rijweg (AWV) 2017 2018 Zone aug sept okt nov dec jan febr maa apr mei juni 5 Herentals - Gerheiden 4 Gerheiden - Neerbuul 3 Neerbuul - Lammerdries
 10. 10. Pidpa: vernieuwing waterleiding langs N13 Zone 4 en 5 “Grens Herentals tot Neerbuul” Wanneer? Eind augustus tot vermoedelijk half oktober 2017 (afhankelijk van resultaat waterstalen)
 11. 11. Pidpa: vernieuwing waterleiding langs N13 Zone 3 “Neerbuul tot net voor Lammerdries” Wanneer? Start na zone 4 + 5 (vermoedelijk half oktober) tot eind 2017
 12. 12. Aquafin: aanleg riolering langs N13 Zone 5 “grens Herentels t.e.m. Sint-Sebastiaanstraat” Wanneer? Start half oktober (afhankelijk van werken Pidpa) tot eind 2017
 13. 13. Aquafin: aanleg riolering langs N13 Zone 4 “Sint-Sebastiaanstraat t.e.m. Neerbuul” Wanneer? Start begin december 2017 tot eind mei 2018
 14. 14. Aquafin: aanleg riolering langs N13 Zone 3 “Neerbuul tot net voor Lammerdries” Wanneer? start januari 2018 tot eind mei 2018
 15. 15. AWV: structureel onderhoud wegdek N13 Zone 3 en 4 “Gerheiden tot net voor Lammerdries” Wanneer? Start maart 2018 tot mei 2018
 16. 16. http://wegenenverkeer.be/vragen/wat-de-regelgeving-bij-het-aanleggen-van-inritten-bij-uw- eigendom Inritten? • geen insteekparkings • geen verharde bermen • goede zichtbaarheid • hoogte niet doorzichtige afsluiting max. 75 cm
 17. 17. Inritten - Regelgeving Toegang tot private woningen en gebouwen met beperkte verkeer genererende activiteiten - Private woning / thuispraktijken / dienstverlening op afspraak - Eén toegang met een maximale breedte van 4,50 m toegestaan. - OF een gemeenschappelijke toegang van maximaal 7,00 m. Toegang tot bedrijven en gebouwen met sterk verkeer genererende activiteiten - benzinestations, warenhuizen, activiteiten waar mee levering door vrachtwagens of grote bestelwagens gepaard gaan. - Eén toegang met een maximale breedte van 7,00 m toegestaan. Dit houdt rekening met de draaibewegingen van zware vrachtwagens. Toegang tot landbouwgronden Er wordt slechts één toegang met een maximale breedte van 7,00 m toegestaan (t.b.v. tractoren met oplegger, maaidorsers…).
 18. 18. Inritten - Hoe gaat het in zijn werk - U heeft een brief ontvangen waarin uw persoonlijke situatie wordt uitgelegd en of en welke wijzigingen zullen gebeuren. - Indien AKKOORD - U brengt het zelf in orde op uw eigen perceel - Wij werken enkel op het openbaar domein - Indien NIET AKKOORD - Vragen/uitzonderingen: 014 57 97 51 of via wegen.antwerpen.districtgeel@mow.vlaanderen.be. - Aanvraag tot uitzondering: - een begeleidende brief/mail waarin u uw perceel situeert en uw motivering opneemt waarom u een bredere oprit nodig heeft. - foto's van de huidige toestand die de situatie verduidelijken, minimaal 3 foto's uit verschillende hoeken - een plan (mag ook een schets zijn) waarop u de situatie verduidelijkt aan de hand van afmetingen.
 19. 19. Omleiding doorgaand verkeer Hoofdomleiding via E313. Secundaire omleiding via Industrielaan / Nijverheidsweg. Tijdens rioleringswerken: éénrichtingsverkeer van Geel naar Herentals. Tijdens structureel onderhoud van de weg: zone volledig afgesloten. Fietsers Ter hoogte van de werkzone langs N13: dubbelrichtingsfietspad aan noordkant (oneven huisnummers) Veilige oversteekplaatsen
 20. 20. Verdere planning? Rioleringswerken zijstraten 2017 2018 Zone aug sept okt nov dec jan febr maa apr mei juni Kanaalstraat Sint-Sebastiaanstraat Puntstraat (zijde bowling) Puntstraat (zijde Geel) P. Van Lommelstraat Missestraat Lammerdries
 21. 21. • Aangelanden bereikbaar houden met aandacht voor de handelszaken • Fasering van de werken • Sleuf onmiddellijk aanvullen na aanleg riolering • Omleidingen zo beperkt mogelijk Minder Hinder-maatregelen
 22. 22. Hinderpremie voor handelaars Wat? Financiële tegemoetkoming van 2.000 euro voor kleine ondernemingen (detailhandel, horeca en zaken met direct klantencontact) met max. 9 werknemers met ernstige hinder voor de deur. Procedure De Vlaamse overheid stuurt handelaars die in aanmerking komen, automatisch een brief met een dossiernummer. Na ontvangst, vraagt u via de webapplicatie de uitbetaling aan. Sluitingspremie U ondervindt ernstige hinder waardoor u moet sluiten? Dan kan u bovenop de hinderpremie ook een sluitingspremie aanvragen. Meer info: www.vlaio.be/hinderpremie
 23. 23. • Infobrieven • Website: www.slimdoorolen.be. Geen toegang tot digitale info: praat met uw buren! • Digitale nieuwsbrief • Sociale media Communicatie
 24. 24. Communicatie: bewonersbrieven
 25. 25. Communicatie: www.slimdoorolen.be
 26. 26. Communicatie: schrijf via de website in op onze digitale nieuwsbrief!
 27. 27. Communicatie: sociale media
 28. 28. Contactcenter Aquafin 03 450 45 45 of contact@aquafin.be Elke werkdag van 8 tot 19 uur Vragen?
 29. 29. Contactcenter Aquafin = 1ste aanspreekpunt Specifieke vragen voor uw gemeente (vb. over afkoppelingsreglement)? Contacteer de gemeente waar u woont! Meldingen i.v.m. nutsvoorzieningen (water, elektriciteit, internet, telefoon)? Contacteer Pidpa, Eandis, Telenet, Proximus Vragen?

×