Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Apps Foq Ghent 2      Stad Gent - Stqategie  Coqdinati
GIS ?Geodata be- &verwerkenGIS Gent bijvoorbeeldTrends ?!Uitdaging(en) ?Apps Foq Ghent 2013         Stad Gent - S...
GIS ?Apps Foq Ghent 2013      Stad Gent - Stqategie  Coqdinat
Geografisch  +Informatie  +SysteemApps Foq Ghent 2013      Stad Gent - Stqategie  Coqdinat
GIS is overalApps Foq Ghent 2013      Stad Gent - Stqategie  Coqdinat
landscha       Punten,   lijnen   en  vlakp           (Vaqiatie: gqootte, voqm, tint, tex Situeqing ...
Kaartlagen          •  Combinatie            kaaqtlagen          •  Geen bepeqking     ...
Kaartlagen + Gegevens               •  Elk punt,                 elke lijn,       ...
Kaartlagen + Gegevens + Gegevens  (combinatie)               •  Koppeling                ...
Wat kan met GIS?
•  Visualisatie•  Lokalisatie•  Bewerking•  Integratie•  Analyse•  Modellerin  gApps Foq Ghent
VisualisatieVisualisatie van informatie die op een locatiebetrekking heeft• Bekendste bijdrage van GIS• meest toegepaste i...
Visualisatie            Digit             aalAnaloogApps Foq Ghent
LokalisatieOpzoeken van specifieke gegevens Bijvoorbeeld: • Waar ligt die school, dat restaurant, de hoofdbibliotheek,.....
LokalisatieApps Foq Ghent
BewerkingOver verschillende GIS lagen bewerkingenuitvoeren Bijvoorbeeld: • Welke woningen liggen op 500m van de school. ...
BewerkingApps Foq Ghent
IntegratieBevragen van databanken oververschillende kaartlagen heenBijvoorbeeld:• Welke stedenbouwkundige voorschriften he...
Integratie          RVVGRIP Apps Foq Ghent 2013
AnalyseConclusies trekken door combinatie vanverschillende geodata- en datasetsBijvoorbeeld:  • Relaties zoeken tussen d...
AnalyseApps Foq Ghent
GIS GentBijvoorbeeldApps Foq Ghent 2013        Stad Gent - Stqategie  Coqdinat
•  1994   eeqste GIS Stad Gent       Dienst Stedenbouw       Vectoqisatie kadasteqkaaqt•  1996   Centq...
• Verschillende diensten/departementen: Mobiliteit, groen, sob, jeugd, economie, milieu, monumenten, bevolking, fm, sted...
Apps Foq Ghent 2013      Stad Gent - Stqategie  Coqdinat
GISTrends ?!Apps Foq Ghent 2013      Stad Gent - Stqategie  Coqdinat
• Het gebruik van geodata neemt toe• Locatie & Plaats worden essentieel onderdeel bij besluitvorming (zowel bij overheid...
Trends !
Technologie/ICT• Sterke evolutie van ontwikkelingen de laatste jaren, evolutie in de toekomst waarschijnlijk nog sneller•...
Beheer en Onderhoud Geodata• Technieken data inwinning stijgen exponentieel:  – Traditionele inwinningstechnieken bieden ...
Gebruik Geodata• Geografische Informatie is alomtegenwoordig• Geodatasets worden steeds accurater, meer up to date, veel ...
Wetgeving en Beleid• Vraag naar toegankelijke, “open”, en gratis (geo)datasets neemt toe• Tegelijkertijd nemen problemen ...
Rol van de Stad/de overheid• Authentieke en Unieke geodata, Masterdata – Wie, Wat, Waar• Niet het aanbod maar “de Complem...
GISUitdagingen ?!Apps Foq Ghent 2013         Stad Gent - Stqategie  Coqdinat
GIS/Geodata voor iedereen ?• PC, Internet, Tablets, Smartphones,…• Open source paketten – Online GIS (Arcgis.com, google,…...
“Neo Geodata”?• Hiërarchie van adres tot werelddelen• Eenvoudige koppeling kaart - data• Adres = punten (CRAB in Vlaander...
Apps Foq Ghent 2013      Stad Gent - Stqategie  Coqdinat
Apps for ghent gis 2013
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Apps for ghent gis 2013

659 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Apps for ghent gis 2013

 1. 1. Apps Foq Ghent 2 Stad Gent - Stqategie  Coqdinati
 2. 2. GIS ?Geodata be- &verwerkenGIS Gent bijvoorbeeldTrends ?!Uitdaging(en) ?Apps Foq Ghent 2013 Stad Gent - Stqategie  Coqdinat
 3. 3. GIS ?Apps Foq Ghent 2013 Stad Gent - Stqategie  Coqdinat
 4. 4. Geografisch +Informatie +SysteemApps Foq Ghent 2013 Stad Gent - Stqategie  Coqdinat
 5. 5. GIS is overalApps Foq Ghent 2013 Stad Gent - Stqategie  Coqdinat
 6. 6. landscha Punten, lijnen en vlakp (Vaqiatie: gqootte, voqm, tint, tex Situeqing objecten: • Landmeteq • GPS • Intekening andeqe kaaqt/(luc ht)foto kaartApps Foq Ghent 2013 Stad Gent - Stqategie  Coqdinat
 7. 7. Kaartlagen • Combinatie kaaqtlagen • Geen bepeqking in aantal • Kunst = juiste lagen op een juiste manieq (legende) met elkaaq combineqen.Apps Foq Ghent 2013 Stad Gent - Stqategie  Coqdinat
 8. 8. Kaartlagen + Gegevens • Elk punt, elke lijn, elke veelhoek kan veqqijkt woqden met infoqmatieApps Foq Ghent 2013 Stad Gent - Stqategie  Coqdinat
 9. 9. Kaartlagen + Gegevens + Gegevens (combinatie) • Koppeling bijkomende gegevens/data bankenApps Foq Ghent 2013 Stad Gent - Stqategie  Coqdinat
 10. 10. Wat kan met GIS?
 11. 11. • Visualisatie• Lokalisatie• Bewerking• Integratie• Analyse• Modellerin gApps Foq Ghent
 12. 12. VisualisatieVisualisatie van informatie die op een locatiebetrekking heeft• Bekendste bijdrage van GIS• meest toegepaste in de Gentse stedelijke werking• Analoog: plot/kaart, in een publicatie, folder,...• Digitaal: Infokiosken, internetloketten, intranetloketten (Gent: Grip, geoloketten), GPS, smartphones/tabletten, ... Apps Foq Ghent
 13. 13. Visualisatie Digit aalAnaloogApps Foq Ghent
 14. 14. LokalisatieOpzoeken van specifieke gegevens Bijvoorbeeld: • Waar ligt die school, dat restaurant, de hoofdbibliotheek,... ? • waar situeren zich de onbebouwde percelen ? • Waar ligt mijn adres ? • Waar liggen de Gentse jeugdbewegingen ?Apps Foq Ghent
 15. 15. LokalisatieApps Foq Ghent
 16. 16. BewerkingOver verschillende GIS lagen bewerkingenuitvoeren Bijvoorbeeld: • Welke woningen liggen op 500m van de school. • Wat is de kortste route van huis naar werk. • Welke hydrant ligt het dichtste bij het stadhuis. • Welke adressen binnen de km moeten geevacueerd worden na een lek in een chemische fabriek.Apps Foq Ghent
 17. 17. BewerkingApps Foq Ghent
 18. 18. IntegratieBevragen van databanken oververschillende kaartlagen heenBijvoorbeeld:• Welke stedenbouwkundige voorschriften hebben betrekking op mijn perceel ?• Waar wonen de 60 plussers in een bepaalde wijk ?• Welke subsidies werden aan een bepaald adres toegekend ?• Welke onbebouwde industrieterreinen liggen op 500m van een autosnelweg en hebben een grootte van 4000m² ? Apps Foq VISIE GIS Ghent 2013 Gent
 19. 19. Integratie RVVGRIP Apps Foq Ghent 2013
 20. 20. AnalyseConclusies trekken door combinatie vanverschillende geodata- en datasetsBijvoorbeeld: • Relaties zoeken tussen de gegevens van criminaliteit en de verschillende buurten van een stad • Relaties zoeken tussen de klachtenregistratie en de kwaliteit van de leefomgeving (publiek en privaat groen, verkeer,....) • Relaties zoeken tussen het aanbod aan parkeergelegenheid en de inkomsten van kleinhandelszaken • Relatie zoeken tussen de verhuisbewegingen van 65+ ers en de aanwezigheid van bejaardentehuizen (migratienota) Apps Foq Ghent
 21. 21. AnalyseApps Foq Ghent
 22. 22. GIS GentBijvoorbeeldApps Foq Ghent 2013 Stad Gent - Stqategie  Coqdinat
 23. 23. • 1994  eeqste GIS Stad Gent Dienst Stedenbouw Vectoqisatie kadasteqkaaqt• 1996 Centqale GIS cel Coqdinatiedienst GIS lagen op R (netweqk) schijf• 2000  Ontstaan Dienst ICT  GIS• 2000  GIS decqeet - publicatie• 2002  Nota Stad Gent  Kaaqten en Plannen• 2003  Opqichting Digipolis Eeqste lijns zoqg, ondeqsteuning, pqoject management, coqdinatie en stqategische planning• 2003  Nota Reoqganisatie GIS-cel en landmeetkunde aan de Stad Gent Stuqing GIS vanuit Digipolis  Stafdiensten - Rumodo• 2004  Nota GIS Naaq een nieuwe GIS  oqganisatie• 2005  Aanweqving GIS Coqdinatoq Digipolis• 2006 Fundamenten vooq een gentegqeeqd gqootstedelijk GIS Gent, Digipolis• 2006  Centqale Geodatabank• 2007  Gqootstedelijk GIS, Beleidsplan GIS 2007  2010,• 2007  Beleidsbqief Geogqafische Infoqmatie 2007  2008, Kqis Peeteqs• 2007  Veqgunning GIS  GRIP• 2008  GIS coqdinatie veqhuist naaq de stad (Diedqik Gaus)• 2008  GIS dagen samenweqking DG  DPM• 2008  GIS nota 2008 - Reoqganisatie• 2009  Inspiqe Membeq of state qepoqt• 2009 - Reoqganisatie Geneqieke weqking GIS, Digipolis• 2009  GIS Actieplan 2009 - PqojectenApps Foq Ghent 2013• 2010  Taakstellingen GIS bij D-AGIS (coqdinatie, geodatabeheeq, pqojectbegeleiding, analyse  ondeqsteuning))• 2012  Technische audit GIS Stad Gent - Stqategie  Coqdinat
 24. 24. • Verschillende diensten/departementen: Mobiliteit, groen, sob, jeugd, economie, milieu, monumenten, bevolking, fm, stedenbouw, TD, belastingen,...• Veel gebruikers: +/- 100 GIS operatoren (GISops), +300 GRIPpers, ?(veel) gebruikers geoloketten (intern & extern)• Ruim aanbod Geodata: Centrale geodatabank, thematische & referentiedata, Metadata• Veel GIS expertise aanwezig op verschillende domeinen (Diensten, D-A&GIS, Digipolis)• Intern (oa Gisco) & extern GIS netwerk (oa AGIV, VVSG GIS, GDI stuurgroep, GeoLokaal, Flagis, V-ICT- OR, ...)Apps Foq Ghent 2013 Stad Gent - Stqategie  Coqdinat
 25. 25. Apps Foq Ghent 2013 Stad Gent - Stqategie  Coqdinat
 26. 26. GISTrends ?!Apps Foq Ghent 2013 Stad Gent - Stqategie  Coqdinat
 27. 27. • Het gebruik van geodata neemt toe• Locatie & Plaats worden essentieel onderdeel bij besluitvorming (zowel bij overheid als private sector)• Ook burgers zonder bijzondere opleiding of expertise in GIS, en dikwijls zelfs niet vertrouwd zijn met de term, maken meer en meer gebruik van geodata• Net zoals bij veel op ICT/technologie gebaseerde sectoren is het echter moeilijk om de toekomst te voorspellenApps Foq Ghent 2013 Stad Gent - Stqategie  Coqdinat
 28. 28. Trends !
 29. 29. Technologie/ICT• Sterke evolutie van ontwikkelingen de laatste jaren, evolutie in de toekomst waarschijnlijk nog sneller• GIS = niet enkel meer gespecialiseerde applicaties, GIS wordt een massamedium (Open Source, App’s, Internet, …)• Fenomenen als “Cloud” en “Software als een service” duiken op• “Linked data” – geodata worden over het web met elkaar verbonden – een nieuwe uitdaging• Inwinning en ontsluiting van geodata zal in de toekomst nog sneller gaan – alles en iedereen wordt localiseerbaar• 3D en 4D GIS evolutie –een uitdaging en potentieelApps Foq Ghent 2013 Stad Gent - Stqategie  Coqdinat
 30. 30. Beheer en Onderhoud Geodata• Technieken data inwinning stijgen exponentieel: – Traditionele inwinningstechnieken bieden meer mogelijkheden (nieuwe vormen rasterdata analyse bv satelliet en luchtfoto’s) – Nieuwe technieken duiken op (social media, crowd sourcing, onbemande vliegtuigjes,…)• Geodata krijgen een “real time” karakter – “Beheeromgeving” wordt een uitdaging• “NEO Geodata” ahv adressen, straten, wijken gemeentesApps Foq Ghent 2013 Stad Gent - Stqategie  Coqdinat
 31. 31. Gebruik Geodata• Geografische Informatie is alomtegenwoordig• Geodatasets worden steeds accurater, meer up to date, veel toegankelijker• Toenemende beschikbaarheid brengt ook risico’s met zich mee (misbruik)Apps Foq Ghent 2013 Stad Gent - Stqategie  Coqdinat
 32. 32. Wetgeving en Beleid• Vraag naar toegankelijke, “open”, en gratis (geo)datasets neemt toe• Tegelijkertijd nemen problemen mbt privacy, licenties en veiligheid toe• Verantwoordelijkheden bronbeheer nemen toe (GRB, MRB, CRAB,…)Vorming, training & Expertise• Aantal Gebruikersprofielen neemt toe, meer en meer diversiteit• Herkennen van de profielen en gerichte vorming is de uitdagingApps Foq Ghent 2013 Stad Gent - Stqategie  Coqdinat
 33. 33. Rol van de Stad/de overheid• Authentieke en Unieke geodata, Masterdata – Wie, Wat, Waar• Niet het aanbod maar “de Complementariteit” wordt de uitdagingRol van de private/publiekesector• Private sector speelt steeds groter rol (bv Google, Bing,..)• Samenwerking/Concurentie Overheid en Privé• Vrijwilligers initiatieven (bv Open street map)Apps Foq Ghent 2013 Stad Gent - Stqategie  Coqdinat
 34. 34. GISUitdagingen ?!Apps Foq Ghent 2013 Stad Gent - Stqategie  Coqdinat
 35. 35. GIS/Geodata voor iedereen ?• PC, Internet, Tablets, Smartphones,…• Open source paketten – Online GIS (Arcgis.com, google,…)• Open data & Geodata servicesGIS/Geodata door iedereen !• Crowdsourcing & Vrijwilligersinitiatieven• Gegevens/samenwerking private sector• Linked data - “Neo geodata”• APP’s !!!
 36. 36. “Neo Geodata”?• Hiërarchie van adres tot werelddelen• Eenvoudige koppeling kaart - data• Adres = punten (CRAB in Vlaanderen, AGIV)• Straat = lijnen (Multinet, openstreetmap, MRB,…)• Statistische sectoren, wijken, stadsdelen, werkingsgebieden, (deel)gemeentes, gewesten, landen,… = vlakken = administratieve afbakeningen Apps Foq Ghent 2013 Stad Gent - Stqategie  Coqdinat
 37. 37. Apps Foq Ghent 2013 Stad Gent - Stqategie  Coqdinat

×