Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
OPEN UNIVERSITY
MALAYSIA
FAKULTI PENDIDIKAN DAN BAHASA
TUGASAN SARJANA MUDA PENGAJARAN
HBEF2503
Kaedah Penyelidikan Dalam ...
ISI KANDUNGAN
BAB 1 MASALAH KAJIAN
1.1 PENGENALAN
1.2 LATAR BELAKANG MASALAH KAJIAN
1.3 PERNYATAAN MASALAH
1.4 KERANGKA KO...
1.0PENGENALAN
Menurut Huraian Sukatan Pelajaran 2001 Sekolah Rendah di Malaysia,
pembinaan perkataan dan menulis ayat meru...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Penggunaan kaedah 5 w1h untuk membantu murid membina ayat dengan khusus

268 views

Published on

5W1H

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Penggunaan kaedah 5 w1h untuk membantu murid membina ayat dengan khusus

  1. 1. OPEN UNIVERSITY MALAYSIA FAKULTI PENDIDIKAN DAN BAHASA TUGASAN SARJANA MUDA PENGAJARAN HBEF2503 Kaedah Penyelidikan Dalam Pendidikan SEMESTER : Mei 2013 Nama : TANG KUI HUNG Nombor Metrik : 840623135190001 Nombor K/P : 840623135190 Nombor Telefon : 0168591035 Alamat E-mail : apple_fruit84@hotmail.com Pusat Pembelajaran : SIBU LEARNING CENTRE Nama Tutor :
  2. 2. ISI KANDUNGAN BAB 1 MASALAH KAJIAN 1.1 PENGENALAN 1.2 LATAR BELAKANG MASALAH KAJIAN 1.3 PERNYATAAN MASALAH 1.4 KERANGKA KONSEP 1.5 OBJEKTIF & SOALAH KAJIAN 1.6 KEPENTINGAN KAJIAN 1.7 BATASAN KAJIAN 1.8 PENERANGAN TERMINOLOGI 1.9 RUMUSAN BAB 2 TINJAUAN LITERATUR 2.1 PENGENALAN 2.2 LITERATUR BERKAITAN 2.3 KAJIAN BERKAITAN 2.4 RUMUSAN BAB 3 METODOLOGI PENYELIDIKAN 3.1 PENGENALAN 3.2 REKA BENTUK KAJIAN 3.3 POPULASI & SAMPEL 3.4 ALAT KAJIAN
  3. 3. 1.0PENGENALAN Menurut Huraian Sukatan Pelajaran 2001 Sekolah Rendah di Malaysia, pembinaan perkataan dan menulis ayat merupakan kemahiran asas yang perlu dikuasai oleh semua murid. Kemahiran membina ayat adalah salah satu aspek penting dalam Bahasa Cina. Ia dapat membantu murid memahami sesuatu makna perkataan dengan lebih mendalam, dapat mengguna bahan membina ayat dengan lebih berkaya dan memperkembangkan kemahiran pemikiran murid . Dalam pengajaran, pembinaan ayat merupakan bahagian yang amat penting dan ia tidak boleh dikurangkan. Menurut Tiong Su Jun 2006, pengarang berpendapat pembinaan ayat merupakan pengajaran bahasa yang amat penting untuk meningkatkan kualiti pembinaan ayat. Semasa dalam pengajaran di sekolah saya, saya selalu mendengar murid merungut menyatakan bahawa pembinaan ayat sangat susah untuk dibina kerana perlu berfikir ayat yang berkaitan dengan perkataan. Kebanyakan murid hanya dapat membina ayat yang ringkas sahaja, ayat yang khusus lebih kurang, pembelajaran pembinaan ayat menjadi semakin sukar bagi murid. Banyak kajian yang telah dijalankan mendapati kebanyakan pelajar menghadapi masalah dalam penulisan terutamanya dari aspek membina ayat dengan betul dan lengkap. Kebanyakan pelajar menghadapi masalah menyusun idea dalam penulisan dan tidak dapat mengekspresi dengan baik untuk memastikan penulisan mereka disiapkan mengikut tujuan yang telah ditetapkan. Hari ini, menulis terus menjadi kelemahan paling ketara pelajar-pelajar sekolah. Walaupun skor pencapaian standard telah meningkat dalam beberapa aspek, penulisan yang lemah terus menjadi masalah yang menonjol. Hal ini kerana, semasa berlangsungnya pengajaran dan pembelajaran (P&P) kemahiran menulis, didapati pelajar menghadapi masalah dalam pembinaan ayat jika bantuan seperti gambar, kosa kata atau rangkai kata tidak disertakan. Masalah ini dikenal pasti apabila pelajar tidak dapat membina ayat tentang sesuatu topik ketika sesi pengajaran dan juga berdasarkan semakan buku latihan mereka. Setelah meneliti masalah yang dihadapi, saya merasakan masalah utama yang perlu difokuskan ialah meningkatkan kemahiran membina ayat majmuk. Hal ini kerana murid lebih cenderung untuk menulis ayat tunggal sahaja.

×