Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
August 12, 2015 – Wednesday
E.P.P. V
I. Layunin:
Nakikilala ang iba’t-ibang uri ng gawaing industriya sa pamayanan at sa b...
Sa kabuuan ay madali lamang tukuyin at makilala ang iba’t ibang uri ng
gawaing pang-industriya. Sa yari at usi ng materyal...
V. Takdang-Aralin
Sa inyong buong kabahayan, tingnan at iguhit ang mga bagay o kagamitan na yari sa kahoy,
metal, may kaug...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

E.P.P. V - Pangkalahatang Industriya

5,424 views

Published on

Nakikilala ang iba’t-ibang uri ng gawaing industriya sa pamayanan at sa bansa.

Published in: Education
  • Be the first to comment

E.P.P. V - Pangkalahatang Industriya

  1. 1. August 12, 2015 – Wednesday E.P.P. V I. Layunin: Nakikilala ang iba’t-ibang uri ng gawaing industriya sa pamayanan at sa bansa. - Pangkalahatang Industriya II. Paksa Iba't ibang Uri ng Gawaing Pang-industriya Sanggunian: BEC B.7.3.1 d. 66 Agap at Sikap pp.130-131 LRMDS - Mga Gawain sa Sining Pang-industriya Kagamitan: larawan, tsart Pagpapahalaga: Pagkamalikhain III. Pamaraan A. Panimulang Gawain 1. Balik-aral Ang gawaing-kamay ay isa sa malalaking lawak ng gawaing industriya na natatagpuan sa ating pamayanan. Ano-ano ang mga halimbawa ng mga gawaing kamay? 2. Pagganyak Isulat ang pangkat ng mga bagay na ginagamit sa pagkakarpintero at pang elektrisidad. 3. Pangganyak na Tanong Alam mo ba na ang mga Pilipino ay likas na masipag, matiyaga at malikhain lalo na sa larangan ng sining pang-industriya? Bilang pagpapatunay, tumingin sa inyong paligid, ano-anong mga bagay ang inyong nakikita? Saan kaya yari ang mga ito? B. Panlinang ng Gawain 4. Paglalahad Basahin ang talata sa ibaba. Ang pangkalahatang industriya ay ang pangalawang lawak ng gawaing industriya. Sa kahirapan ng buhay ngayon kailangan mong malaman ang kahalagahan ng paghahanapbuhay. Kaya’t bilang isang mag-aaral ang magiging gabay mo ay itong pag-aaralan natin upang makatulong at malaman ang iba’t- ibang uri ng gawain sa sining pang-indutriya.
  2. 2. Sa kabuuan ay madali lamang tukuyin at makilala ang iba’t ibang uri ng gawaing pang-industriya. Sa yari at usi ng materyales na ginagamit upang mabuo ang isang kagamitan ay madali mo nang matutukoy kung anong uri ng gawaing pang-industriya ang isang bagay. 5. Pagtalakay - Iba’t-ibang uri ng gawain sa sining pang-indutriya (Pangkalahatang Industriya): : 1. Gawaing kahoy (wood working)- madali lamang matukoy kung ang isang bagay ay yari sa gawaing kahoy. Kung ang mga materyales na ginagamit ay kahoy, ang mga ito ay nabibilang sa gawaing ito. 2. Elektrisidad – Lahat ng bagay na dinadaluyan at gumagamit ng kuryente at voltahe ay nabibilang sa gawaing pang-elektrisidad. 3. Gawaing Metal (Metal Works)- Gawaing metal o “metal works” ang tawag sa gawaing gumagamit ng mga materyales na metal tulad ng bakal, tanso, aluminyo o “aluminum”, zinc, stainless, ginto at pilak. 4. Sining Pang-Grapika (Graphic Arts) 6. Pinatnubayang Pagsasanay Sabihin kung saang uri ng gawain sa pangkalahatang industriya ang mga sumusunod: 7. Paglalahat Ano-ano ang iba’t-ibang uri ng gawain sa sining pang-indutriya?  Ang mga gawaing-kahoy, gawaing metal, luwad o seramika, elektrisidad at sining panggrapika ang bumubuo sa pangkalahatang industriya. 8. Paglalapat Pangkatang Gawain: Pangkat I – Magtala ng 5 bagay na yari sa KAHOY. Pangkat II - Magtala ng 5 bagay na yari sa METAL. Pangkat III - Magtala ng 5 bagay na dinadaluyan ng ELEKTRISIDAD. Pangkat IV - Magtala ng 5 bagay na yari sa GRAPHIC ARTS. IV. Pagtataya Tukuyin kung anong uri ng gawain sa pangkalahatang industriya ang mga nasa larawan: 1. ____________ 4. ____________ 2. ____________ 5. ____________ 3. ____________ Gawaing kahoy Elektrisidad Gawaing Metal Sining Pang-Grapika
  3. 3. V. Takdang-Aralin Sa inyong buong kabahayan, tingnan at iguhit ang mga bagay o kagamitan na yari sa kahoy, metal, may kaugnayan sa elektrisidad at grapika. Gawin sa kwadernong sagutan.

×