Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
PAGTATATAG NG
NATIONAL MONARCHY
ANU – ANO ANG BAHAGING
GINAMPANAN NG MGA HARI
SA BANSA?
GINAMPANAN NG HARI

Kahariang Aleman ang
natatag
matapos
bumagsak ang Rome
GINAMPANAN NG HARI
Panahong Medieval, itinatag ni
Charlemagne ang imperyo subalit
nagkawatak-watak sa Kasunduan
ng Verdun...
GINAMPANAN NG HARI
Maraming hari sa Europe ang
nasa
trono
subalit
walang
kapangyarihan.
Sa panahon ng piyudalismo, mas
m...
GINAMPANAN NG HARI
Ginawa ng mga maharlika ang
lahat
ng
paraan
upang
mabawasan ang lupain ng hari at
kanilang kapangyarih...
GINAMPANAN NG HARI
Maraming
maharlika
ang
sumama sa Krusada ang hindi na
nakabalik
GINAMPANAN NG HARI
Nakatulong ang pagsibol ng mga
bayan at lungsod sa paglawak ng
kanilang kapangyarihan.
Nakatulong ang...
ANO ANG
NATIONAL
MONARCHY?
ANO ANG NATIONAL MONARCHY?
Uri ng pamahalaan sa Kanlurang
Europe noong siglo 13 kung saan
ito ay nasa pamumuno ng isang
H...
PAANO NAGSIMULA
ANG NATIONAL
MONARCHY SA
KANLURANG
EUROPE?
PAGSISIMULA NG NATIONAL
MONARCHY
Nagsimula sa England at France
ang pagtatatag ng national
monarchy
PAGSISIMULA NG NATIONAL
MONARCHY
Naging ganap ang kataastaasang kapangyarihan ng mga
hari ng mga Franks nang bigyan
ng Si...
PAGSISIMULA NG NATIONAL
MONARCHY
Kinoroahan ni Pope Leo III si
Charlemagne na Holy Roman
Emperor
PAGSISIMULA NG NATIONAL
MONARCHY
Philip II o Philip Augustus– pinagisa ang France noong 1202
PAGSISIMULA NG NATIONAL
MONARCHY
Siglo 16 at siglo 17, maraming hari
ang naging makapangyarihan
kaysa sa mga maharlika.
PAGSISIMULA NG NATIONAL
MONARCHY
Sa Spain, pinaalis nina King
Ferdinand at Queen Isabella ang
mga maharlika sa pamahalaan...
PAGSISIMULA NG NATIONAL
MONARCHY
Charles IV – lumawak ang
teritoryo at kapangyarihan ng
emperador
PAGSISIMULA NG NATIONAL
MONARCHY
Philip
II
–
lumakas
ang
kapangyarihan ng hari at ng
Simbahan. Isinanib sa Spain ang
Port...
MGA
BAGONG
ESTADO SA
EUROPE
MGA BAGONG ESTADO SA EUROPE
Nagtatag ng maliliit na kaharian
ang
mga
Slav, Polish, Czech, Slovak, Ukraini
an, Ruso, Serbi...
MGA BAGONG ESTADO SA EUROPE
Catherine I at Peter the Great –
nagtayo ng kaharian sa Russia at
nagdala ng kulturang Kanlur...
PAGTATATAG
NG KAHARIAN
SA
ENGLAND
KAHARIAN SA ENGLAND
King
Alfred
of
Wessex
pinagsama-sama
ang
mga
kahariang malalapit at pinalakas
ang hukbo matapos niton...
KAHARIAN SA ENGLAND
William the Conqueror – naganap
ang pagkakaisa ng England
Nagtatag
ng
malakas
na
pamahalaang sentral...
KAHARIAN SA ENGLAND
William
the
Conqueror
–
nagpasimula
ng
sensus
(Doomsday Book) bilang batayan
ng pagbabayad ng buwis.
KAHARIAN SA ENGLAND
William
the
Conqueror
–
pinatatag ang sistema ng batas
at mga hukuman.
Nakatulong ang common law sa
...
PAGTATATAG
NG
MONARKIYA
NG FRANCE
MONARKIYA NG FRANCE
Louis VI – pinalawak ang
pamumuno ang papel ng hari sa
mga monasteryo at diyosesis.
MONARKIYA NG FRANCE
Louis VII – inayos ang alitan
tungkol sa halalan sa Simbahan
MONARKIYA NG FRANCE
Louis IX – napatigil ang rebelyon
Natatag
ang
Parliament
of
Paris, institusyon ng monarkiya ng
Franc...
MONARKIYA NG FRANCE
Mahina ang mga sumunod na
hari kay Louis IX, ang katapatan
sa har ang siyang pinakamalakas
na pwersan...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Pagtatatag ng national monarchy - reports - quarter 2 - 3rd year

5,856 views

Published on

Published in: Education, News & Politics
 • Be the first to comment

Pagtatatag ng national monarchy - reports - quarter 2 - 3rd year

 1. 1. PAGTATATAG NG NATIONAL MONARCHY
 2. 2. ANU – ANO ANG BAHAGING GINAMPANAN NG MGA HARI SA BANSA?
 3. 3. GINAMPANAN NG HARI Kahariang Aleman ang natatag matapos bumagsak ang Rome
 4. 4. GINAMPANAN NG HARI Panahong Medieval, itinatag ni Charlemagne ang imperyo subalit nagkawatak-watak sa Kasunduan ng Verdun.
 5. 5. GINAMPANAN NG HARI Maraming hari sa Europe ang nasa trono subalit walang kapangyarihan. Sa panahon ng piyudalismo, mas makapangyarihan at mayaman ang mga maharlika
 6. 6. GINAMPANAN NG HARI Ginawa ng mga maharlika ang lahat ng paraan upang mabawasan ang lupain ng hari at kanilang kapangyarihan
 7. 7. GINAMPANAN NG HARI Maraming maharlika ang sumama sa Krusada ang hindi na nakabalik
 8. 8. GINAMPANAN NG HARI Nakatulong ang pagsibol ng mga bayan at lungsod sa paglawak ng kanilang kapangyarihan. Nakatulong ang buwis upang makapagtatag ng suwelduhang hukbo. Matapat sa hari ang mga empleyado ng pamahalaan at umaasa sa proteksyon ng hari
 9. 9. ANO ANG NATIONAL MONARCHY?
 10. 10. ANO ANG NATIONAL MONARCHY? Uri ng pamahalaan sa Kanlurang Europe noong siglo 13 kung saan ito ay nasa pamumuno ng isang HARI
 11. 11. PAANO NAGSIMULA ANG NATIONAL MONARCHY SA KANLURANG EUROPE?
 12. 12. PAGSISIMULA NG NATIONAL MONARCHY Nagsimula sa England at France ang pagtatatag ng national monarchy
 13. 13. PAGSISIMULA NG NATIONAL MONARCHY Naging ganap ang kataastaasang kapangyarihan ng mga hari ng mga Franks nang bigyan ng Simbahang Katoliko ng titulong emperador ang hari.
 14. 14. PAGSISIMULA NG NATIONAL MONARCHY Kinoroahan ni Pope Leo III si Charlemagne na Holy Roman Emperor
 15. 15. PAGSISIMULA NG NATIONAL MONARCHY Philip II o Philip Augustus– pinagisa ang France noong 1202
 16. 16. PAGSISIMULA NG NATIONAL MONARCHY Siglo 16 at siglo 17, maraming hari ang naging makapangyarihan kaysa sa mga maharlika.
 17. 17. PAGSISIMULA NG NATIONAL MONARCHY Sa Spain, pinaalis nina King Ferdinand at Queen Isabella ang mga maharlika sa pamahalaan at sila ang humirang ng mga opisyal ng Simbahan
 18. 18. PAGSISIMULA NG NATIONAL MONARCHY Charles IV – lumawak ang teritoryo at kapangyarihan ng emperador
 19. 19. PAGSISIMULA NG NATIONAL MONARCHY Philip II – lumakas ang kapangyarihan ng hari at ng Simbahan. Isinanib sa Spain ang Portugal.
 20. 20. MGA BAGONG ESTADO SA EUROPE
 21. 21. MGA BAGONG ESTADO SA EUROPE Nagtatag ng maliliit na kaharian ang mga Slav, Polish, Czech, Slovak, Ukraini an, Ruso, Serbian, Croatian at Bulgar.
 22. 22. MGA BAGONG ESTADO SA EUROPE Catherine I at Peter the Great – nagtayo ng kaharian sa Russia at nagdala ng kulturang Kanluranin sa Russia
 23. 23. PAGTATATAG NG KAHARIAN SA ENGLAND
 24. 24. KAHARIAN SA ENGLAND King Alfred of Wessex pinagsama-sama ang mga kahariang malalapit at pinalakas ang hukbo matapos nitong talunin ang mga Dane
 25. 25. KAHARIAN SA ENGLAND William the Conqueror – naganap ang pagkakaisa ng England Nagtatag ng malakas na pamahalaang sentral at pinalakas ang kapangyarihan ng hari.
 26. 26. KAHARIAN SA ENGLAND William the Conqueror – nagpasimula ng sensus (Doomsday Book) bilang batayan ng pagbabayad ng buwis.
 27. 27. KAHARIAN SA ENGLAND William the Conqueror – pinatatag ang sistema ng batas at mga hukuman. Nakatulong ang common law sa pagkakaisa dahil sa makatarungang pamamahala.
 28. 28. PAGTATATAG NG MONARKIYA NG FRANCE
 29. 29. MONARKIYA NG FRANCE Louis VI – pinalawak ang pamumuno ang papel ng hari sa mga monasteryo at diyosesis.
 30. 30. MONARKIYA NG FRANCE Louis VII – inayos ang alitan tungkol sa halalan sa Simbahan
 31. 31. MONARKIYA NG FRANCE Louis IX – napatigil ang rebelyon Natatag ang Parliament of Paris, institusyon ng monarkiya ng France.
 32. 32. MONARKIYA NG FRANCE Mahina ang mga sumunod na hari kay Louis IX, ang katapatan sa har ang siyang pinakamalakas na pwersang pulitikal sa France sa loob ng ilang siglo Ang hari ang simbolo ng pagkakaisa at mabuting pamahalaan

×