Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Likas kayang paggamit(ceo) part 1

3,174 views

Published on

 • Be the first to comment

Likas kayang paggamit(ceo) part 1

 1. 1. WASTONG PAGPAPAHALAGA SA MGA PINAGKUKUNANG-YAMAN
 2. 2. World Conservation Union -isang pandaigdigang organisasyon na nagpapahayag ng pagkilala na ang kultura, ekonomiya, at kapakanan ng tao ay nakadepende sa kalikasan. WASTONG PAGPAPAHALAGA SA MGA PINAGKUKUNANG-YAMAN
 3. 3. May 181 bansa sa buong daigdig ang tumugon sa ganitong pagkilala at pagpapahalaga. Ang pangunahing layunin nito ay mahikayat at matulungan ang iba’t ibang bansa na mapangalagaan ang kalikasan sa pamamagitan ng likas kayang paggamit o sustainable use. Ang likas-kayang paggamit ay tumutukoy sa paggamit ng renewable na yamang likas sa paraang ang mga ito ay hindi manganganib na maubos. WASTONG PAGPAPAHALAGA SA MGA PINAGKUKUNANG-YAMAN
 4. 4. Ang bansang Pilipinas ay sagana sa mga pinagkukunang-yaman. Subalit huwag kalimutan na ang mga ito ay may limitasyon at posibleng maubos. Dapat natin itong pahalagahan at pangalagaan upang matiyak na mapapakinabangan pa ito sa mga susunod na henerasyon. WASTONG PAGPAPAHALAGA SA MGA PINAGKUKUNANG-YAMAN
 5. 5. WASTONG PAGPAPAHALAGA SA MGA PINAGKUKUNANG-YAMAN
 6. 6. PAGBA BA NG PRODUKSY ON PAGLA KI NG POPULASYO N WASTONG PAGPAPAHALAGA SA MGA PINAGKUKUNANG-YAMAN
 7. 7. WASTONG PAGPAPAHALAGA SA MGA PINAGKUKUNANG-YAMAN
 8. 8. BUNGA NG: PANGA NGASO Pangingisda WASTONG PAGPAPAHALAGA SA MGA PINAGKUKUNANG-YAMAN
 9. 9. Kailangan magkaroon ng insentibo ang tao upang sila ay maganyak na gamitin ang kanilang likas na yaman . WASTONG PAGPAPAHALAGA SA MGA PINAGKUKUNANG-YAMAN
 10. 10. WASTONG PAGPAPAHALAGA SA MGA PINAGKUKUNANG-YAMAN
 11. 11. Ang sumusunod ay ang layunin ng likas-yamang paggamit. WASTONG PAGPAPAHALAGA SA MGA PINAGKUKUNANG-YAMAN
 12. 12. Hikayatin ang paggamit ng mga biological resources ayon sa nakasanayang tradisyon at paniniwala na naayon sa konserbasyon at likaskayang pamamaraan. WASTONG PAGPAPAHALAGA SA MGA PINAGKUKUNANG-YAMAN
 13. 13. Suportahan ang lokal na populasyon sa pagpapaunlad at pagsasagawa ng mga pamamaraan ng konserbasyon sa mga lugar na nababawasan ang bilogical diversity. WASTONG PAGPAPAHALAGA SA MGA PINAGKUKUNANG-YAMAN
 14. 14. Hikayatin ang pakikipagtulungan ng pamahalaan at pribadong sektor sa pagpapaunlad ng mga paraan ng liaks-kayang paggamit ng mga biological resources. WASTONG PAGPAPAHALAGA SA MGA PINAGKUKUNANG-YAMAN
 15. 15. Ipaloob ang konserbasyon at lkaskayang paggamit ng bilogical diversity sa mga programa,plano at mga patakaran ng pamahalaan at pribadong sektor. WASTONG PAGPAPAHALAGA SA MGA PINAGKUKUNANG-YAMAN
 16. 16. WASTONG PAGPAPAHALAGA SA MGA PINAGKUKUNANG-YAMAN
 17. 17. Ang paggamit ng yamang likas ay maituturing na likaskaya kung: WASTONG PAGPAPAHALAGA SA MGA PINAGKUKUNANG-YAMAN
 18. 18. Ang biological diversity at ecological function ay napapanatili sa paggamit ng mga pinagkukunangyaman.Nangangahulugan na sa kabila ng patuloy na paggamit ng iba’t-ibanng uri ng hayop at halamn, hindi pa rin nasisira ang kapaligiran WASTONG PAGPAPAHALAGA SA MGA PINAGKUKUNANG-YAMAN
 19. 19. Ang bilang ng iba’t ibang uri ng hayop at halaman ay hindi nababawasan at ang buhay nito ay tumatagal. WASTONG PAGPAPAHALAGA SA MGA PINAGKUKUNANG-YAMAN
 20. 20. Ang yamanglikas ay nanatiling mahalagang pinagkukunan ng pangangailangan ng tao. WASTONG PAGPAPAHALAGA SA MGA PINAGKUKUNANG-YAMAN

×