Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

-Reports -3rd Grading -Grade 8

441 views

Published on

Published in: Education, Business, Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

-Reports -3rd Grading -Grade 8

 1. 1. Unang yugto ng Imperyalismo Guardians of Angkor Wat
 2. 2. Netherlands Sinakop ng:
 3. 3. Dahila n
 4. 4. Ternate Tidore Jakarta
 5. 5. Dahil naghangad ang mga Portugese Nagkaroon ng monopolyo sa kalakalan ng ng mga pampalasa, naratingPinatatag pag-isahin pampalasa ang noong 1602 upang ito Itinatag ito mga Dutch. nila ang Ternante noong 1511 ng ang mga Isang paraan kung saanpaglalayag sa Asya kompanya na nagpapadala ng ay pinag-aaway ang lokal na Binigyan sila ng karpaatang manakop, magkaroon ng pinuno omagtatanggol sa mga pirata. Binigyan din mga naninirahan hukbo na sa isang lugar upang mas nakontrol nila ang sila ng karapata sa pamahalaan at spice trade ang pagsakop dito mapadali na nagpayaman sa Netherlands Pinaalis ng Dutch ang Portugese noong 1655 at sinakop ang Amboina at Tidore. Pansamantalang nakuha ng England ang Gumamit sila ngsa Napoleonic Wars ngunit Moluccas dahil naibalik din ito sa Dutch matapos ang digmaan
 6. 6. Netherlands Sinakop nila ang sentro ng kalakalan ng mga Indones Ito ang naging pangunahing paraan ng mga Dutch dahil mas malaki ang kanilang kikitain at naiiwasan pa ang pakikidigma sa mga pinuno Naapektuhan ang kabuhayan ng mga katutubo, lumiit ang kanilang kinita at marami ang naghirap Hindi naman lubusang naimpluwensyahan ng mga Dutch ang kultura ng mga Indones
 7. 7. Sinakop ng:
 8. 8. Singapore Malacc a
 9. 9. Dahilan
 10. 10. Pangunahing layunin ng pananakop ay ang pagkontrol sa sentro ng kalakalan. Sinubukan ng mga Portugese na palaganapin ang Kristiyanismo sa daungan na kanilang nasakop ngunit hindi nagtagumpay dahil sa Islam Hindi gaanong naimpluwensyahan ng Netherlands at England ang kultura ng Malaysia. Maraming katutubo rin ang naghirap Portugal, Netherlands, England

×