หลักสูตรระดับชั้นเรียน51

2,830 views

Published on

...

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,830
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

หลักสูตรระดับชั้นเรียน51

  1. 1. หลักสูตรระดับชั้นเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
  2. 2. แนวการจัดทำโครงสร้างรายวิชา 1. วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัดทั้งหมด
  3. 3. มาตรฐานและตัวชี้วัด รายวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สาระที่ 1 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต มาตรฐาน ว 1.2 ป 3 / 1, ป 3 / 2, ป 3 / 3, ป 3 / 4 สาระที่ 2 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม มาตรฐาน ว 2 . 1 ป 3 / 1 สาระที่ 2 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม มาตรฐาน ว 2 . 2 ป 3 / 1, ป 3 / 2, ป 3 / 3 สาระที่ 3 สารและสมบัติของสาร มาตรฐาน ว 3 . 1 ป 3 / 1, ป 3 / 2 มาตรฐานว 3 . 2 ป 3 / 1, ป 3 / 2 สาระที่ 4 แรงและการเคลื่อนที่ มาตรฐาน ว 4 . 1 ป 3 / 1, ป 3 / 2 สาระที่ 5 พลังงาน มาตรฐาน ว 5 . 1 ป 3 / 1, ป 3 / 2 สาระที่ 6 กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก มาตรฐาน ว 6 . 1 ป 3 / 1, ป 3 / 2, ป 3 / 3 สาระที่ 7 ดาราศาสตร์และอวกาศ มาตรฐาน ว 7 . 1 ป 3 / 1 สาระที่ 8 ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาตรฐาน ว 8 . 1 ป 3 / 1, ป 3 / 2, ป 3 / 3, ป 3 / 4, ป 3 / 5, ป 3 / 6 ป 3 / 7, ป 3 / 8
  4. 4. 2. วิเคราะห์ตัวชี้วัดแต่ละตัวว่าต้องการให้ผู้เรียนรู้อะไร ทำอะไรได้
  5. 5. 3. สรุปแก่นความรู้ / ความคิดหลัก ( ทุกตัวชี้วัด ) ตัวชี้วัด ผู้เรียนรู้อะไร ผู้เรียนทำอะไรได้ ความคิดหลัก ว 1.2 ป 3 / 1 อภิปรายลักษณะ ต่างๆ ของสิ่งมีชีวิต ใกล้ตัว สิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดจะมีลักษณะแตกต่างกัน ตั้งคำถาม วางแผน สังเกต รวบรวมข้อมูล จัดกลุ่ม บันทึก อภิปราย และอธิบายลักษณะต่าง ๆ ของสิ่งมีชีวิตใกล้ ๆ ตัว นำเสนอผลงานและตั้งคำถามใหม่จากผลการสังเกต สิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดมีลักษณะแตกต่างกัน
  6. 6. 4. จัดกลุ่มตัวชี้วัดที่สอดคล้องกันและนำมาจัดกิจกรรมร่วมกันได้เป็นหน่วยการเรียนรู้และตั้งชื่อหน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ชีวิตสัมพันธ์ สาระที่ 1 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต มาตรฐาน ว 1.2 ป 3 / 1, ป 3 / 2, ป 3 / 3, ป 3 / 4 สาระที่ 2 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม มาตรฐาน ว 2 . 1 ป 3 / 1 สาระที่ 8 ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาตรฐาน ว 8 . 1 ป 3 / 1, ป 3 / 2, ป 3 / 3, ป 3 / 4, ป 3 / 5, ป 3 / 6 ป 3 / 7, ป 3 / 8
  7. 7. 5. นำความคิดหลักของทุกตัวตัวชี้วัดในหน่วยการเรียนนั้นสรุปเป็นสาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด ตัวชี้วัด ความคิดหลัก สาระสำคัญ ว 1.2 ป 3 / 1 อภิปรายลักษณะ ต่างๆ ของสิ่งมีชีวิตใกล้ ตัว ว 1.2 ป 3 / 2 เปรียบเทียบและระบุ ลักษณะที่คล้ายคลึงกัน ของพ่อแม่กับลูก ว 1.2 ป 3 / 3 ว 1.2 ป 3 / 4 ว 2 . 1 ป 3 / 1 สิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดมีลักษณะแตกต่างกัน ลักษณะภายนอกของสิ่งมีชีวิตจะคล้ายคลึงกับพ่อแม่ของสิ่งมีชีวิตนั้น .................... ....................... ....................... สิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดมีลักษณะแตกต่างกัน โดยจะคล้ายคลึงกับพ่อแม่ของสิ่งมีชีวิตนั้น เพราะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม ซึ่งมนุษย์นำความรู้นี้มาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาสายพันธุ์ของพืชและสัตว์และสิ่งมีชีวิตยังมีความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม หากสิ่งมีชีวิตสามารถปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนไปได้จะสามารถดำรงพันธุ์อยู่ได้
  8. 8. 6. กำหนดเวลาเรียนให้เหมาะสมกับหน่วยการเรียนรู้ 7. กำหนดน้ำหนักคะแนน ลำดับที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐาน / ตัวชี้วัด สาระสำคัญ เวลา ( ชั่วโมง ) น้ำหนัก คะแนน 1 ชีวิตสัมพันธ์ ว 1.2 ป 3 / 1, ป 3 / 2, ป 3 / 3, ป 3 / 4 ว 2 . 1 ป 3 / 1 ว 8 . 1 ป 3 / 1, ป 3 / 2, ป 3 / 3, ป 3 / 4, ป 3 / 5, ป 3 / 6 ป 3 / 7, ป 3 / 8 สิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดมีลักษณะแตกต่างกัน โดยจะคล้ายคลึงกับพ่อแม่ของสิ่งมีชีวิตนั้น เพราะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม ซึ่งมนุษย์นำความรู้นี้มาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาสายพันธุ์ของพืชและสัตว์ และสิ่งมีชีวิตยังมีความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม หากสิ่งมีชีวิตสามารถปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนไปได้จะสามารถดำรงพันธุ์อยู่ได้ 14 8

×