Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sociale regelingen; beter benutten, meer besparen

191 views

Published on

De sociale zekerheid in Nederland is bijzonder goed geregeld. In het buitenland staat ons stelsel te boek als een van de ‘sociaalste’ ter wereld. Typerend is het enorme aanbod aan sociale regelingen: in 2016 zijn er maar liefst 104 regelingen waar werkgevers gebruik van kunnen maken. Dat aantal was nog nooit zo hoog en groeit de laatste jaren hard. In 2013 waren het er nog 70.
Het groeiende aantal sociale regelingen biedt niet alleen kansen: werkgevers zien door alle bomen steeds vaker het bos niet meer. Uit onderzoek van Aon, uitgevoerd tussen 2009 en 2015, blijkt dat bijna de helft (44%) van de werkgevers met meer dan 250 medewerkers niet alle subsidies en sociale verzekeringspremies benut. Gemiddeld lopen zij daardoor bijna 87.000 euro mis.
Heeft u in kaart voor welke subsidies en regelingen u allemaal in aanmerking komt? En bent u überhaupt bekend met regelingen zoals de ouderkorting, premiekorting in verband met arbeidsgehandicapten of scholingssubsidies? Veel werkgevers kennen ze niet, blijkt eveneens uit ons onderzoek.
Bij Aon vinden we het zonde als werkgevers onnodig geld laten liggen waar zij recht op hebben. Daarom helpen wij u graag zoeken naar regelingen waar u aanspraak op maakt en die u nog niet optimaal benut. In deze whitepaper delen we de inzichten die we daarbij de afgelopen jaren hebben opgedaan. Ook geven we u concrete tips waarmee u zelf aan de slag kunt.

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Sociale regelingen; beter benutten, meer besparen

 1. 1. Risk. Reinsurance. Human Resources. Aon Risk Solutions Health & Benefits | Corporate Wellness Sociale regelingen: beter benutten, meer besparen Whitepaper Juli 2016
 2. 2. 2 Sociale regelingen: beter benutten, meer besparen Inleiding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 Een groeiend woud. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2 Zelf aan de slag. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 3 Wat kan Aon voor u betekenen?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Bijlage. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Contact. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Inhoudsopgave
 3. 3. Aon Risk Solutions 1 De sociale zekerheid in Nederland is bijzonder goed geregeld. In het buitenland staat ons stelsel te boek als een van de ‘sociaalste’ ter wereld. Typerend is het enorme aanbod aan sociale regelingen: in 2016 zijn er maar liefst 104 regelingen waar werkgevers gebruik van kunnen maken. Dat aantal was nog nooit zo hoog en groeit de laatste jaren hard. In 2013 waren het er nog 70. Het groeiende aantal sociale regelingen biedt niet alleen kansen: werkgevers zien door alle bomen steeds vaker het bos niet meer. Uit onderzoek van Aon, uitgevoerd tussen 2009 en 2015, blijkt dat bijna de helft (44%) van de werkgevers met meer dan 250 medewerkers niet alle subsidies en sociale verzekeringspremies benut. Gemiddeld lopen zij daardoor bijna 87.000 euro mis. Heeft u in kaart voor welke subsidies en regelingen u allemaal in aanmerking komt? En bent u überhaupt bekend met regelingen zoals de ouderkorting, premiekorting in verband met arbeidsgehandicapten of scholingssubsidies? Veel werkgevers kennen ze niet, blijkt eveneens uit ons onderzoek. Bij Aon vinden we het zonde als werkgevers onnodig geld laten liggen waar zij recht op hebben. Daarom helpen wij u graag zoeken naar regelingen waar u aanspraak op maakt en die u nog niet optimaal benut. In deze whitepaper delen we de inzichten die we daarbij de afgelopen jaren hebben opgedaan. Ook geven we u concrete tips waarmee u zelf aan de slag kunt. Inleiding
 4. 4. 2 Sociale regelingen: beter benutten, meer besparen 1 Een groeiend woud Er zijn maar weinig landen met zoveel sociale regelingen als Nederland. Onderstaande grafiek geeft weer hoe dat aantal veranderd is sinds 2009. Te zien is dat het aantal regelingen sinds 2014 flink toeneemt; het totale aanbod aan regelingen is op dit moment maar liefst anderhalf keer zo groot als in 2013. De voornaamste oorzaak van de recente stijging is de steeds complexere wetgeving. Ook de Participatie-wet, die sinds 1 januari 2015 geldt, speelt een rol. Die geeft gemeenten meer vrijheid om zelf stimuleringsmaatregelen te treffen. Een overzicht van alle bestaande regelingen vindt u op pagina XX Meerdere vestigingen: extra uitzoekwerk Wat merkt u van deze wildgroei aan regelingen? Niet veel, denkt u misschien. Maar juist dát is het probleem: u over- treedt geen wet, maar laat wel ongemerkt veel geld liggen. Vooral bedrijven met meerdere vestigingen in Nederland lopen bovengemiddeld vaak subsidies en regelingen mis. Onderstaand voorbeeld uit de praktijk maakt duidelijk hoe lastig het ‘versnipperde’ aanbod aan regelingen voor u als werkgever kan zijn. Voorbeeld: tijdrovende procedures Een werkgever met 500 medewerkers en drie vestigingen verspreid over Nederland controleert elk jaar het uitkerings- verleden van medewerkers die nieuw in dienst zijn gekomen. Dat zijn er dit jaar vier. Eén medewerker heeft een arbeidsongeschiktheidsverleden (‘AGH’) en drie medewerkers hebben een uitkeringsverleden vanuit de Participatie- wet. De werkgever vraagt voor de medewerker met de AGH-status een doelgroepverklaring op bij het UWV. Voor de drie anderen moet de doelgroepverklaring bij drie afzonderlijke gemeentes worden opgevraagd. Elke gemeente blijkt een andere procedure te hanteren. Dat neemt veel tijd in beslag. Dezelfde werkgever neemt dit jaar ook twee arbeidsbeperkte medewerkers uit de Participatiewet in dienst. In de hoop op subsidies klopt hij opnieuw aan bij de gemeentes. Die blijken niet te weten welke regelingen er zijn en verwijzen naar het UWV, waar de werkgever weer wordt terugverwezen naar de gemeentes. Bij gebrek aan resultaat staakt de werkgever zijn zoektocht. Zo loopt hij onder meer subsidie, werkplekaanpassingen, professionele ondersteu- ning en job coaching mis. Bovenstaand scenario komt steeds vaker voor. Werkgevers verdwalen in het groeiende woud aan sociale regelingen; ze weten door gebrek aan kennis niet wat al hun opties zijn. Gemeentes op hun beurt hebben hun regelingen vaak nog niet op orde. Daardoor blijven ook veel gemeente-specifieke subsidies ‘verborgen’ en onbenut. Tot slot van dit hoofdstuk een waarschuwing: de Participatiewet is nu nog relatief mild. Een voorbeeld van steeds dwingendere wetgeving is de quotumheffing, die voorschrijft dat een bepaald percentage van uw personeelsbestand uit arbeidsbeperkten moet bestaan. Voldoet u daar niet aan, dan betaalt u een boete van enkele duizenden euro’s per ‘gemiste’ baan. Neemt u wel (meer) arbeidsbeperkte werknemers in dienst? Wees er dan zeker van dat u sociale regelingen benut.   Sociale regelingen in Nederland
 5. 5. Aon Risk Solutions 3 2 Zelf aan de slag Bij Aon snappen we goed dat het voor werkgevers ondoenlijk is om alle regelingen van buiten te kennen. Toch kunt u een aantal concrete stappen ondernemen om uw besparingspotentieel in kaart te brengen. We geven u zes tips: 1. Controleer het uitkeringsverleden van uw medewerkers. Het uitkeringsverleden van uw medewerkers is geen gemakkelijk onderwerp, maar maakt soms wel dat u voor bepaalde subsidies of regelingen in aanmerking komt. Vraag daar dus naar in een open sfeer. Heeft uw werknemer het overzicht niet paraat, vraag dan een machtiging om het uitkeringsverleden voor hem uit te zoeken. Wist u dat maar liefst 6% van de Nederlandse werknemers een status zoals Structureel Functioneel Beperkt (SFB) heeft of officieel arbeidsbeperkt is? Als u zo iemand in dienst neemt, komt u in aanmerking voor diverse werkgeversvoordelen. Die leveren u gemiddeld al snel 20.000 euro per medewerker op. 2. Bewaar personeelsdossiers minimaal 15 jaar. Wist u dat werknemers tot wel tien jaar in de WGA kunnen verblijven? Daardoor zijn de kosten voor een medewerker die ziek wordt tot wel 15 jaar later aan u als werkgever toerekenbaar (T2-principe1). Wilt u de optie openhouden om bezwaar te maken tegen uw premie? Voorwaarde voor een herziening is dat u het dossier van uw werknemer nog heeft. Bewaar uw personeelsdossiers dus minimaal 15 jaar. 3. Controleer bij een fusie of overname of de juiste data worden gebruikt. Soms worden bij een fusie of overname verkeerde gegevens in de salarissoftware geïmporteerd. Daardoor benut u niet (automatisch) alle vrijstellingen en kortingen. Was uw bedrijf recent betrokken bij een fusie of overname? Controleer dan nog eens extra of de juiste data zijn gebruikt. Zo’n check levert in totaal al snel EUR 65.000 op. 4. Check de (standaard) instellingen van uw salarissoftware. Afas, Raet, ADP: het zijn zomaar enkele ‘salarispakketten’ die veel door werkgevers worden gebruikt. Vertrouwt u blind op de instellingen van uw software? Een controle is aan te bevelen: het verschilt van pakket tot pakket of functies automatisch of handmatig gaan. Door één vergeten vinkje loopt u soms duizenden euro’s mis. 5. Bewaar de gegevens van uw oude salarispakket. Stapt u over op een ander salarispakket? Zorg dat u toegang houdt tot de oude gegevens. Dat is geen vanzelfsprekendheid: in veel gevallen gaan deze gegevens verloren of kunt u er niet meer bij. Dit belemmert het doorvoeren van correcties achteraf. Bovendien bent u bij een boekencontrole door de Belastingdienst verplicht om deze oude gegevens beschikbaar te stellen. 6. Controleer uw Beschikking Werkhervattingskas (Whk), inclusief de specificatie. De Belastingdienst stuurt alle werkgevers in Nederland elk jaar in november de Beschikking Whk van de komende jaar. In die beschikking staan de premies voor de arbeidsongeschiktheidsfondsen van het UWV. Worden hierin ook WGA- of Ziektewetuitkeringen aan u toegerekend? Controleer dan goed of dat wel terecht is en of de hoogte van de vermeldde uitkeringen kloppen. Teken bezwaar aan als dat niet zo is. Afhankelijk van de loonsom kan uw besparing oplopen tot EUR 50.000.
 6. 6. 4 Sociale regelingen: beter benutten, meer besparen 3 Wat kan Aon voor u betekenen? Aon biedt diverse besparingsonderzoeken aan op het gebied van sociale zekerheid. Daarmee controleren we voor welke subsidies en regelingen u als ondernemer in aanmerking komt, en of u deze ook (optimaal) benut. Een greep uit onze belangrijkste onderzoeken: Controleer het uitkeringsverleden van uw medewerkers. 1. Payroll Monitor Weet u zeker dat uw salarissysteem automatisch alle subsidies en premiekortingen registreert waarvoor u in aanmerking komt? De kans is groot van niet. Met de Payroll Monitor doen wij deze check voor u. We controleren ook voor u of alle premieafdrachten juist en volledig zijn. 2. Controle gedifferentieerde premie Werkhervattingskas Betaalt u niet teveel voor uw Ziektewet- en WGA-uitkeringen? Met de controle van de gedifferenti- eerde premie Werkhervattingskas (WGA-vast, WGA-flex en Ziektewet) onderzoeken wij voor u of de hoogte van uw premie juist is vastgesteld. Blijkt dat u teveel betaalt, dan laten wij uw premie bijstellen en regelen we dat u het teveel betaalde bedrag terugkrijgt. 3. AGH-SFB-onderzoek Medewerkers met een arbeidsongeschiktheidsverleden hebben een zogenaamde arbeidsgehandicap- tenstatus (AGH) of zijn erkend Structureel Functioneel Beperkt (SFB). Wist u dat voor zo’n status een no-riskpolis bij ziekte geldt? Daardoor komt u als werkgever in aanmerking voor diverse voordelen. Met ons AGH-SFB-onderzoek brengen wij voor u alle AGH- en SFB-statussen onder uw personeel in kaart. 4. Impactanalyse Participatiewet Wat zijn de financiële gevolgen van de Participatiewet voor uw bedrijf? Met de Impactanalyse Participatiewet brengen we het voor u in kaart. We analyseren uw huidige personeelsbestand en laten zien hoe u er nu voor staat ten opzichte van 2025. Daarbij nemen we ook eventuele quotum- kosten mee. We schetsen ook de beleidsmatige gevolgen voor uw organisatie als u aan het quotum- percentage wilt voldoen.
 7. 7. Aon Risk Solutions 5 Bijlage Regelingen Bij de regelingen zijn er grofweg 2 categorieën te verdelen. De eerste categorie zijn regelingen die veelal via de Loonaangifte worden verwerkt, waarbij de tweede categorie zeer divers is en waarbij zijn toepassing veelal buiten het salaris systeem om subsidies, ondersteuning, tegemoetkomingen en andere voorzie- ningen kunnen worden verkregen. nr soort Loonheffingen via het salarissysteem 1 Heffingskorting Algemene heffingskorting 2 Heffingskorting Arbeidskorting 3 Heffingskorting Werkbonus 4 Heffingskorting Inkomensafhankelijke combinatiekorting 5 Heffingskorting Ouderenkorting 6 Heffingskorting Alleenstaande ouderenkorting 7 Heffingskorting Jonggehandicaptenkorting 8 Heffingskorting Levensloopverlofkorting 9 Heffingskorting Loonheffingskorting 10 Heffingskorting Korting groene beleggingen 11 Premiekorting WIA-uitkering bij in dienst (Sfb-status) 12 Premiekorting WAO/WAZ-uitkering bij in dienst (AGH-status) 13 Premiekorting Herplaatsen of aanpassing arbeidsplaats arbeidsgehandicapte 14 Premiekorting Wajong-uitkering of ondersteuning bij in dienst 15 Premiekorting Indicatiestelling Wet Sociale werkvoorziening (WsW) 16 Premiekorting Volgens CWI met structureel functionele beperking 17 Premiekorting Werknemer is 18 met belemmering volgen onderwijs door ziekte 18 Premiekorting Werknemer is =18 met belemmering volgen onderwijs door ziekte zonder Wajong 19 Premiekorting Overgangsregeling al in dienst 50+ op 01.01.2015 met werkloosheidsuitkering (WW; IOAW; Wachtgeld) 20 Premiekorting Overgangsregeling al in dienst 50+ op 01.01.2015 met AO-uitkering (WAO; WIA; Wet Wajong; Waz; Wamil) 21 Premiekorting Overgangsregeling al in dienst 50+ op 01.01.2015 met uitkering (WW; IOAZ; IOAW; WAO; WAZ; WIA, etc) 22 Premiekorting Overgangsregeling al in dienst 50+ op 01.01.2015 met nabestaandenuitkering (ANW) 23 Premiekorting Bij in dienst 56= met werkloosheidsuitkering (WW; IOAW; Wachtgeld) 24 Premiekorting Bij in dienst 56= met AO-uitkering (WAO; WIA; Wet Wajong; Waz; Wamil) 25 Premiekorting Bij in dienst 56= met uitkering (WW; IOAZ; IOAW; WAO; WAZ; WIA, etc) 26 Premiekorting Bij in dienst 56= met nabestaandenuitkering (ANW) 27 Premiekorting Arbeidskundig onderzoek 35% AO bij in dienst (plus aanv.voorwaarden). 28 Premiekorting In dienst nemen werkloze jongere tot 27 jaar 29 Premiekorting Participatiewet (bijstand) 30 Premiekorting WIW/ID-baan (banenafspraak)
 8. 8. 6 Sociale regelingen: beter benutten, meer besparen 31 Premiekorting Appa uitkering (politieke ambtsdragers) 32 Premievrijstelling Overgangsregeling premievrijstelling tot 1 juli 2015 33 Premievrijstelling Marginale arbeid 34 Werknemersverzekeringen Sectoraansluiting 35 Werknemersverzekeringen Premie WW-Awf 36 Werknemersverzekeringen Basispremie WAO/WIA 37 Werknemersverzekeringen Uniforme opslag kinderopvang 38 Werknemersverzekeringen Premie ZVW met verplichte WG vergoeding 39 Werknemersverzekeringen Premie ZVW zonder vergoeding 40 Werknemersverzekeringen Premie ZVW Zeevarende 41 Werknemersverzekeringen Premie Sociaal Fonds (incl. ZW) 42 Werknemersverzekeringen Premie Sociaal Fonds (excl. ZW) 43 Werknemersverzekeringen Ufo-premie 44 Werknemersverzekeringen Pseudopremie WW 45 Werknemersverzekeringen Werkhervattingskas WAO-vast 46 Werknemersverzekeringen Werkhervattingskas WAO/WGA-flex 47 Werknemersverzekeringen Werkhervattingskas WAO/WGA-ZW 48 Werknemersverzekeringen Teruggaaf teveel betaalde WW via werkgever 49 Werknemersverzekeringen Teruggaaf teveel betaalde ZVW via werkgever  
 9. 9. Aon Risk Solutions 7 nr soort Diverse 50 Verzekeringen Ziekengeld 51 Verzekeringen Vergoeding reintegratiekosten 52 Verzekeringen Regres 53 Verzekeringen Eigenrisicodrager ZW 54 Verzekeringen Eigenrisicodrager WAO/WIA 55 Verzekeringen (Pensioen) Pensioenpremie korting bij AGH/Sfb 56 Vangnet Ziektewet Zwangerschapsuitkering 57 Vangnet Ziektewet Adoptie-of pleegzorguitkering 58 Vangnet Ziektewet Ziek tgv bevalling 59 Vangnet Ziektewet Ziek tgv zwangerschap 60 Vangnet Ziektewet Ziek tgv orgaandonatie 61 Vangnet Ziektewet Compensatieregeling vanaf 2009 (loonkosten bij ziekte van oudere werknemer) 62 UWV Proefplaatsing werkloze of (gedeeltelijke) arbeidsgeschikte 63 UWV Looncompensatie bij ziekte (no-riskpolis) 64 UWV Subsidie aanpassingen op de werkplek 65 UWV Loondispensatie voor werknemers met een Wajong uitkering 66 UWV Scholingsbonus vanaf 2009 67 UWV Scholingsvoucher 50+ 68 UWV Regeling Loonkostensubsidie Participatiewet 69 UWV Wet Amber (WAO) 70 UWV Subsidie interne jobcoach 71 UWV Meerkostenvoorziening 72 UWV Calamiteitenregeling 73 Stagefonds Stagefonds Zorg 74 Agentschap Mobiliteitsvoucher 75 Europeesch Sociaal Fonds (ESF) Opleiding- en ontwikkelingsfonds VMBO leer-werktraject 3e en 4e jaar basisberoepsgerichte leerweg 76 Europeesch Sociaal Fonds (ESF) Opleiding- en ontwikkelingsfondsen MBO’rs BBL 77 Europeesch Sociaal Fonds (ESF) Opleiding- en ontwikkelingsfondsen HBO’rs in techniek, landbouw en natuur (werken/leren) 78 Europeesch Sociaal Fonds (ESF) Opleiding- en ontwikkelingsfondsen promovendi en technolo- gisch ontwerpers 79 Europeesch Sociaal Fonds (ESF) Scholing werknemers met maximaal MBO 4 80 Europeesch Sociaal Fonds (ESF) Werklozen die extra hulp nodig hebben bij het vinden van een baan. 81 Europeesch Sociaal Fonds (ESF) Gevangenen en jongeren in een jeugdinrichting. Met ESF-geld volgen ze een opleiding en worden ze voorbereid op een baan. 82 Europeesch Sociaal Fonds (ESF) Laagopgeleide werknemers. Werknemers die nooit een opleiding hebben afgemaakt kunnen door het ESF alsnog een diploma halen. 83 Europeesch Sociaal Fonds (ESF) ESF-geld wordt ook gebruikt om lager opgeleide werknemers scholing te geven zodat ze makkelijker doorstromen naar een betere of andere baan. 84 Europeesch Sociaal Fonds (ESF) Werkgevers kunnen ESF-subsidie krijgen voor sociale innovatie. Daarmee zorgen ze dat hun personeel slimmer en beter werkt op de werkvloer. 85 Europeesch Sociaal Fonds (ESF) Bestrijden en voorkomen jeugdwerkloosheid 86 Europeesch Sociaal Fonds (ESF) Oudere werkzoekenden, werkzoekenden zonder uitkering of baan of mensen die (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt zijn.
 10. 10. 8 Sociale regelingen: beter benutten, meer besparen 87 Europeesch Sociaal Fonds (ESF) diverse andere kleinere regelingen 88 Europeesch Sociaal Fonds (ESF) Duurzame inzetbaarheid. 89 Europeesch Sociaal Fonds (ESF) Sociale innovatie, duurzame inzetbaarheid OO fondsen sectoren. 90 Europeesch Globaliserings Fonds Noodfonds bij massaontslag (EGF) 91 Overheid Regeling Cofinanciering sectorplan (50% van scholingskosten) 92 Overheid Subsidieregeling Praktijkleren 93 Alle gemeentes (390 x) Detacheringsbaan 94 Alle gemeentes (390 x) Jobcoaching 95 Alle gemeentes (390 x) Loonkostensubsidie 96 Alle gemeentes (390 x) Meeneembare werkvoorzieningen 97 Alle gemeentes (390 x) No-Risk Polis voor banenafspraak 98 Alle gemeentes (390 x) Tolkvoorziening in de Participatiewet 99 Alle gemeentes (390 x) Vervoersvoorziening (Participatiewet) 100 Alle gemeentes (390 x) Werkplekaanpassing 101 Provincie Limburg Subsidie Meesterbeurs 102 Provincie Zuid-Holland Subsidie Meesterbeurs 103 Provincie Friesland Subsidie Meesterbeurs 104 Provincie Noord-Brabant Subsidie Meesterbeurs De regelingen en onderwerpen waarover in deze rapportage wordt gesproken zijn complex. Vanzelfspre- kend is bij een groot aantal organisaties niet de specialistische kennis aanwezig om vraagstukken over sociale verzekeringswetten te beantwoorden. Mocht u daarom meer willen weten, dan kunt u contact opnemen met Aon.
 11. 11. Aon Hewitt Zorg en gezondheid als bouwsteen voor duurzame inzetbaarheid 9 Contact Bart mol 06 127 685 71 bart.mol@aon.nl Jasper Broer 06 129 354 49 jasper.broers@aon.nl Daniel Rijnbeek Daniel.Rijnbeek@aon.nl 06 51466254 aon.nl/xx
 12. 12. 1300-07-Besparingsonderzoeken-V1 Risk. Reinsurance. Human Resources. Over Aon Aon plc, genoteerd aan de effectenbeurs van New York (NYSE:AON), is een toonaangevende wereldwijde adviseur op het gebied van risicomanagement, makelaar van (her) verzekeringen en biedt HR-oplossingen en outsourcing services. Onze organisatie heeft wereldwijd meer dan 72.000 medewerkers in ruim 120 landen en heeft maar een doel: het innovatief ondersteunen van klanten op het gebied van risico’s en mensen. We empower results: wij delen onze kennis en data, zodat klanten zich kunnen blijven bezighouden met succesvol ondernemen. In Nederland heeft Aon negen vestigingen met 1.660 medewerkers. Aon maakt deel uit van Aon plc in Londen, Verenigd Koninkrijk. Hiermee is Aon een van de grotere financiële dienstverleners ter wereld. Aon staat genoteerd aan de effectenbeurs van New York (NYSE:AON). Ga naar www.aon.nl voor meer informatie over Aon en naar www.aon.com/manchesterunited om meer te lezen over het wereldwijde partnership met Manchester United. © 2016 Aon Nederland Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze rapportage mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Aon.

×