APS Seminar 28 september 2010 - De BA-polis sluitstuk of sluitpost?

880 views

Published on

APS Seminar 28 september 2010 - De BA-polis sluitstuk of sluitpost? Presentatie mr. A. Knigge (Houthoff Buruma)

Published in: Economy & Finance, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

APS Seminar 28 september 2010 - De BA-polis sluitstuk of sluitpost?

 1. 1. ‘Risicomanagement en verzekering in de notariële praktijk’ Arnhem, 28 september 2010 De BA-polis sluitstuk of sluitpost?
 2. 2. Functies aansprakelijkheidsrecht Vergoeding van schade Preventie Spreiding Kostenallocatie
 3. 3. Ontwikkelingen (i) Preventie - uitbreiding zorgplicht: strakkere norm uitbreiding kring van personen bewijslastverdeling Vergoeding van schade: causaal verband ‘eigen schuld’
 4. 4. Ontwikkelingen (ii) Toegenomen concurrentiedruk druk op kwaliteit? druk op grenzen ambtsbediening? Toegenomen claimdruk? Effecten in 2-3 jaar zichtbaar
 5. 5. Effect op verzekering Effecten verzekerbaarheid? waarschijnlijkheid risico waarschijnlijke omvang schade Effecten verzekering o.a.: Uitbreiding eigen risico Claims made Informatieverplichting Uitsluitingen
 6. 6. Aandachtspunten claims made polis Aanspraken/meldingen tijdens looptijd Inloop (voor-risico)/uitloop bij: opvolgende verzekeringen bij kantoorwissel bij overlijden/defungeren
 7. 7. Meldingsplicht Door wie en bij wie? Wanneer? Status ‘no-claim-verklaring’
 8. 8. Verzekerde hoedanigheid ‘Werkzaamheden die behoren tot de normale uitoefening van het beroep als notaris’ ‘Werkzaamheden behorende tot de normale praktijk van een notaris’ Voorbeelden
 9. 9. Dekkingsproblemen kwaliteitsrekening Karakter van de kwaliteitsrekening Aanspraken ter zake van de kwaliteitsrekening Bij onjuiste betaling: primaire betalingsverplichting of aanspraak tot schadevergoeding?
 10. 10. Rechercheverplichtingen en dekking Baarns beslag “(…) de notaris de doorbetaling van de koopprijs aan de verkoper ophoudt, totdat zekerheid omtrent de levering vrij van hypotheken en beslagen bestaat.” Artikel 3 Verordening beroeps- en gedragsregels Beleidsregel tijdstip uitbetaling van gelden Reglement recherche registergoederen

×