Successfully reported this slideshow.

TööVarjukonverents Anu K

890 views

Published on

Published in: Business, Economy & Finance
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

TööVarjukonverents Anu K

 1. 1. Töövarjupäev Eesti Vabariigi Rahandusministeeriumis Anu Kikas 11a Võru Kesklinna Gümnaasium
 2. 2. Eesti Vabariigi Rahandusministeerium
 3. 3. EV Rahandusministeerium <ul><li>Suur-Ameerika 1, Tallinn, </li></ul><ul><li>Asutuse ajalugu algab 1918. a, mil Eesti Ajutine Valitsus asus kujundama riigiaparaati, </li></ul><ul><li>Iseseisva Eesti riigi rahanduspoliitikat on juhtinud kokku 24 ministrit, </li></ul><ul><li>2005. a. 13. aprillist on ministeeriumi eesotsas Aivar Sõerd. </li></ul>
 4. 4. Rahandusministeeriumi põhiülesanded <ul><li>Vabariigi majandus- ja finantsalane nõustamine, </li></ul><ul><li>ettepanekute esitamine, </li></ul><ul><li>poliitika elluviimine ministeeriumile antud pädevuse piires </li></ul>
 5. 5. Rahandusministeeriumi valitsemisala <ul><li>Rahandusministeerium (394 töötajat) </li></ul><ul><li>Maksu- ja tolliamet (ca 2200 töötajat) </li></ul><ul><li>Statistikaamet (ca 350 töötajat) </li></ul><ul><li>Riigihangete amet (ca 25 töötajat) </li></ul><ul><li>Raamatupidamistoimkond (4 liiget) </li></ul><ul><li>Kokku ca 3000 töötajat </li></ul>
 6. 6. Varjutatav <ul><li>Tea Varrak </li></ul><ul><li>kantsler alates 27. jaanuarist 2006 </li></ul><ul><li>Omandanud haridust TÜ-s ja TTÜ-s </li></ul><ul><li>Kõrgharidus raamatupidamises ja majandusanalüüsis </li></ul><ul><li>Omab magistrikraadi </li></ul><ul><li>Juhtimisalased koolitused 2002-2006 a. Eestis, USA’s ja Suurbritannias </li></ul>
 7. 7. Kantsleri alluvus
 8. 8. Kantsleri alluvad
 9. 9. Ameti kirjeldus <ul><li>Koordineerib ministeeriumi hallatavate riigiasutuste tegevust </li></ul><ul><li>Valmistab ette ministeeriumi eelarve eelnõu </li></ul><ul><li>Hoiab ministeeriumi vapipitsatit </li></ul><ul><li>Sõlmib ja lõpetab töölepingud ministeeriumi abiteenistujatega </li></ul><ul><li>Esindab ministeeriumi oma pädevuse ja ministrilt saadud volituste piires </li></ul>
 10. 10. Kantsleri tööpäev 24. novembril <ul><li>09:00 – 10:00 – Nõupidamine ministri juures </li></ul><ul><li>10:00 – 10:30 – Pooltund siseteenuste asekantsleri Tauno Tatsiga </li></ul><ul><li>10:30 – 11:00 – Pooltund Andrus Säälikuga </li></ul><ul><li>11:00 – 12:00 – EAS’i auditikomitee </li></ul><ul><li>12:00 – 13:00 – EAS’i nõukogu </li></ul><ul><li>13:00 – 14:00 – Eesti Juhtimiskvaliteedi auhinna valmine </li></ul><ul><li>15:00 – 16:00 – Kvaliteetjuhtimise töörühma kohtumine rahandusministeeriumi nõupidamisteruumis </li></ul><ul><li>16:00 – 17:00 – Skype Eesti kontori külastamine </li></ul>
 11. 11. Töökoha kirjeldus <ul><li>Ministeerium asub Tallinna kesklinnas, kus sageli sõit tööle kulgeb liiklusummikutes </li></ul><ul><li>Kantsleri kabinet asub 8. korrusel, kust avaneb kena vaade Tallinna kesklinnale </li></ul><ul><li>Avar hea disainiga tööruum koos lähedalasuva sekretäri tööruumiga </li></ul><ul><li>Kantsleri kabinet asub samal korrusel, kus ministrigi kabinet </li></ul>
 12. 12. Kantsleri kabinet
 13. 13. Kantsleri sekretäri kabinet
 14. 14. Vajalikud isikuomadused <ul><li>Pingetaluvus </li></ul><ul><li>Analüüsimisvõime </li></ul><ul><li>Terviksüsteemi tunnetus </li></ul><ul><li>Juhtimisoskus </li></ul><ul><li>Sõnapidavus </li></ul><ul><li>Suure tahtejõud </li></ul><ul><li>Ettevõtlikus, energilisus </li></ul>
 15. 15. Tööks vajalikud teadmised <ul><li>Majandusalased teadmised </li></ul><ul><li>Rahandusalased teadmised </li></ul><ul><li>Investeerimisalased teadmised </li></ul><ul><li>Poliitikaalased teadmised </li></ul><ul><li>Ärijuhtimine </li></ul>
 16. 16. Areng/karjäär <ul><li>Poliitika </li></ul><ul><li>Erasektor </li></ul><ul><li>Samaalased töökohad Euroopas </li></ul><ul><li>Minister </li></ul>
 17. 17. Tööks vajalik haridus <ul><li>Vajalik kõrgharidus kas: </li></ul><ul><ul><li>majanduses </li></ul></ul><ul><ul><li>Panganduses </li></ul></ul><ul><ul><li>Raamatupidamises </li></ul></ul><ul><li>Võiks omada peale bakalaureuse kraadi ka magistri- või doktorikraadi eelnevates valdkondades </li></ul>
 18. 18. Õppimisvõimalused <ul><li>Tartu Ülikool </li></ul><ul><li>Tallinna Tehnikaülikool </li></ul><ul><li>Estonian Business School </li></ul><ul><li>Tallinna Ülikool </li></ul><ul><li>Mainori kõrgkool </li></ul><ul><li>Tartu Ülikooli Narva Kolledž </li></ul><ul><li>Tartu Ülikooli Pärnu Kolledž </li></ul>
 19. 19. Mina arvan <ul><li>Ametist: </li></ul><ul><li>Huvitav, hariv, põnev, motivatsioonirikas </li></ul><ul><li>Väsitav, vastutusrikas, rutiine, närvesööv </li></ul><ul><li>Töövarjupäevast: </li></ul><ul><li>Valmistab õpilasi ette endale tulevase töökoha valimisel </li></ul><ul><li>Loob võimaluse tutvuda õpilastel erinevate ametitega </li></ul>
 20. 20. Tänan kuulamast!

×