Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

23 lectie demo_contabilitate_primara

7,535 views

Published on

Published in: Economy & Finance
 • Be the first to comment

23 lectie demo_contabilitate_primara

 1. 1. D EM LE NST O C RA ŢI T E IV Ă INTRODUCEREŢinerea evidenţei contabile a unei întreprinderi/firme constituie o problemă destul decomplicată. În trecut, înregistrările contabile erau destul de simple, însă, pe măsurăce tranzacţiile economice s-au diversificat, s-a simţit necesitatea introducerii unorforme de înregistrare mai complexe, care să răspundă cât mai bine noilor realităţieconomice. Sarcina realizării acestor înregistrări a revenit unor persoane cu o vastăexperienţă în domeniu.Scopul cursului de Contabilitate primară propus de Eurocor este de a vă familiarizacu elementele fundamentale ale contabilităţii, astfel încât la sfârşitul cursului să puteţirealiza cu maximă eficienţă sarcinile ce revin unui contabil.Am încercat, atât în partea de teorie, cât şi în temele practice să vă propunem exemplereale din activitatea de zi cu zi a unei întreprinderi/firme. Cu ajutorul cursului deContabilitate primară veţi dobândi cunoştinţele necesare pentru a ţine contabilitateaunei firme, veţi şti să întocmiţi documentele contabile şi să interpretaţi bilanţul contabilşi contul de rezultate al firmei dumneavoastră.
 2. 2. 2 lecţie demonstrativă curs de contabilitate primară Cursul EUROCOR de Contabilitate primară este structurat în 32 de lecţii, grupate în 16 caiete, patru dintre aceste caiete constituind un material foarte util de aprofundare a cunoştinţelor prin numeroase exemple şi aplicaţii. Materialul cursului a fost astfel conceput încât să permită însuşirea optimă a informaţiilor prezentate. Accesibilitatea materialului este asigurată printr-o structurare clară a conţinutului şi prin explicarea detaliată a noţiunilor noi. Fiecare caiet de curs debutează cu o introducere, în care sunt prezentate succint informaţiile ce vor fi expuse în cadrul acestuia. Pentru înţelegerea tuturor tipurilor de documente contabile, a conturilor sau a altor aspecte pe care le implică activitatea de contabil, dar şi pentru aplicarea lor cu succes în practică, vă sunt de ajutor numeroasele exemple şi exerciţii. Iar grafica atractivă a cursului vă poate face învăţarea mai uşoară, prin numeroase semne grafice, prin marcarea definiţiilor şi informaţiilor importante şi prin numeroase ilustraţii amuzante. La sfârşitul caietelor de curs veţi găsi o recapitulare, în care sunt sistematizate cunoştinţele prezentate, şi o temă pentru acasă, pe care, după rezolvare, o puteţi trimite spre corectare profesorului personal, pe adresa Institutului EUROCOR. Informaţii utile privind temele, care se trimit pe un formular special, veţi găsi în îndrumarul de rezolvare a temei, care se găseşte la sfârşitul caietelor de curs. Iar dacă doriţi să verificaţi cât de corect aţi rezolvat exerciţiile din cadrul lecţiilor, aveţi la dispoziţie secţiunea de răspunsuri la exerciţii. Pentru ca studiul dumneavoastră să fie cât mai uşor şi eficient, pe marginea lecţiilor au fost introduse diferite simboluri: i – desemnează noţiunile, definiţiile şi informaţiile importante e – semnalează exerciţiile pe care vi le propunem spre rezolvare 3 (21) – subiectul din paragraful respectiv a mai fost abordat şi în cadrul lecţiei 3, pagina 21. Informaţiile deosebit de importante sunt tipărite în chenar. Lecţia de faţă constituie o lecţie demonstrativă, care doreşte să vă familiarizeze cu materialele de studiu EUROCOR. Pentru a vă forma o imagine cât mai clară asupra structurii cursului, am selectat pentru dumneavoastră câteva fragmente din lecţiile acestui curs, conţinând secţiuni teoretice, exemple şi exerciţii, un model de recapitulare şi de temă pentru acasă. Din punctul de vedere al numărului de pagini, ea reprezintă mai puţin de jumătate din conţinutul unui caiet de studiu. Dacă sunteţi interesat de obţinerea unui certificat cu recunoaştere oficială (având regimul actelor de studii) pentru ocupaţia Contabil, Eurocor a devenit Centru autorizat pentru evaluarea şi certificarea competenţelor profesionale pentru această ocupaţie. Puteţi afla mai multe informaţii în acest sens contactându-ne la adresa de mail: certificări@eurocor.ro.
 3. 3. curs de contabilitate primară lecţie demonstrativă 3 Programa cursului CONTABILITATE PRIMARĂ Lecţia 1 Evidenţa documentelor şi contabilitatea primară Introducere Documente şi termeni de specialitate Lecţia 2 Jurnalele Tipuri de jurnale Exemple Lecţia 3 Bilanţul şi întocmirea inventarului Inventarul şi bilanţul Modificări ale poziţiilor din bilanţ Lecţia 4 Registrul „Cartea Mare” Sistematizarea datelor în registrul „Cartea Mare” Înregistrările în „Cartea Mare” Lecţia 5 Registrul „Cartea Mare” (continuare) Principiile de înregistrare în conturile analitice Exemple Lecţia 6 Balanţa de verificare Conţinutul balanţei de verificare Determinarea rezultatului exerciţiului financiar Lecţia 7 Analiza contabilă a operaţiilor economice şi financiare Formula şi articolul contabil Modelul sistemului financiar Lecţia 8 Planul de conturi Prezentare generală Evidenţierea în contabilitate a profitului din vânzarea mărfurilor Lecţia 9 Organizarea sistemului de contabilitate financiară Contabilitatea financiară în întreprinderile mici Contabilitatea financiară în întreprinderile mari Lecţia 10 Compartimentele specializate Atribuţiile compartimentelor specializate Înregistrarea prin metoda poziţiilor centralizate Lecţia 11 Conturi intermediare. Impozite şi taxe Conturi intermediare Impozite şi taxe Lecţia 12 Tipuri de conturi. Modalităţi de plată Conturi de venituri şi cheltuieli, conturi privind patrimoniul firmei, conturi intermediare Tranzacţii speciale – operaţii de încasări sau plăţi fără numerar
 4. 4. 4 lecţie demonstrativă curs de contabilitate primară Lecţia 13 Amortizarea activelor Metode de amortizare Deprecierea activelor Lecţia 14 Recapitulare Sistemul dublei înregistrări Planul de conturi Lecţia 15 Computere I Câteva elemente de bază despre computere Alegerea componentelor unui calculator Lecţia 16 Computere II Contabilitatea financiară asistată de calculator Obţinerea rezultatelor Lecţia 17 Cheltuieli şi venituri Cheltuieli Venituri Lecţia 18 Planificarea economică Costurile Managementul costurilor Lecţia 19 Închiderea anului financiar Lucrări de închidere a exerciţiului Lucrări de închidere a exerciţiului (continuare) Lecţia 20 Interpretarea bilanţului contabil Indicatori şi rate financiare Exemple Lecţia 21 Forme de societăţi comerciale; contabilitatea financiară Forme de societăţi comerciale Particularităţi ale contabilităţii financiare pentru diferite tipuri de societăţi comerciale Lecţia 22 Tipuri de finanţare Atragerea de fonduri Împrumuturi Lecţia 23 Sistemul contabilităţii financiare Contabilitatea, sistemul contabilităţii financiare, funcţii şi principii contabile Privire retrospectivă asupra planului de conturi Lecţia 24 Aplicaţii Lecţiile 25-26 Modul de aprofundare 1 Lecţiile 27-28 Modul de aprofundare 2 Lecţiile 29-30 Modul de aprofundare 3 Lecţiile 31-32 Modul de aprofundare 4
 5. 5. curs de contabilitate primară lecţie demonstrativă 5 Introducerea lecţiei are rolul de a vă familiariza cu informaţiile care vor fi prezentate pe larg ulterior. Am selectat din lecţia 1 un fragment, în care veţi vedea cum se pot administra eficient datele în activitatea dumneavoastră. EVIDENŢA DOCUMENTELOR {I CONTABILITATEA PRIMARĂPARTEA ÎNTÂI – Introducere Notăm pentru a nu uita lucrurile importante. Când mergem la cumpărături, facem o listă a lucrurilor de cumpărat. O persoană care participă la multe întâlniri şi conferinţe trebuie să-şi noteze data şi ora acestora, cel puţin pentru a nu programa două evenimente în acelaşi timp. Doctorii păstrează datele pacienţilor în registre speciale, iar şcolile pe cele ale cursanţilor. Dacă datele (sau notele) sunt înregistrate în mod sistematic, cu scopul de a obţine anumite informaţii, atunci vorbim de administrarea acestora. Administrarea poate fi simplă (de exemplu agenda de lucru, administrarea corespondenţei primite şi expediate) sau complexă (de exemplu administrarea membrilor unei societăţi, administrarea fişelor pacienţilor unui doctor, administrarea fişelor elevilor într-o şcoală). Agenda de lucru: sistem: bazat pe un calendar zilnic sau săptămânal. date: data şi ora întâlnirilor este înregistrată pe pagina potrivită a calendarului. Pot fi notate aici şi alte lucruri importante. informaţii: dacă agenda de lucru este corect întocmită, veţi putea verifica oricând ce mai aveţi de făcut şi dacă există posibilitatea să efectuaţi şi alte activităţi într-o anumită zi. AUGUST 17 J IUNIE VI L 29 V 18 M S 30 19 IULIE M D 1 20 J 2 L 21 V M 3 22 S M 4 23 D (31) 5 AUGUST (31) IULIE
 6. 6. 6 lecţie demonstrativă curs de contabilitate primară Forma agendei de lucru depinde de scopul său: • Este recomandabil să se utilizeze un calendar detaliat pe zile, eventual pe ore (vezi figura 1) pentru persoanele care au întâlniri numeroase. Figura 1 • Dacă doriţi să notaţi numai evenimentele deosebite, este potrivită o formă mai puţin detaliată, de exemplu un calendar pe săptămâni (vezi figura 2). Figura 2
 7. 7. curs de contabilitate primară lecţie demonstrativă 7 Administrarea corespondenţei primite şi expediate: sistem: bazat pe două registre: unul pentru corespondenţa de expediat şi unul pentru cea primită. În fiecare registru există rubrici care vor fi completate cu informaţii referitoare la documente: data, numele şi alte informaţii despre expeditor sau destinatar, o scurtă descriere a scrisorii. date: se face o copie a fiecărei scrisori de expediat. Copiile sunt păstrate în dosarul pentru corespondenţă de expediat. În acelaşi timp, pe prima pagină a registrului se notează data expedierii, destinatarul şi un rezumat al scrisorii. Scrisorile primite se păstrează în dosarul pentru corespondenţă primită. Datele acestora sunt înregistrate, de asemenea, pe prima pagină a registrului. informaţii: în acest mod, se poate afla cu uşurinţă: – ce scrisori au fost expediate sau primite într-o anumită zi; – dacă domnul X a primit sau a transmis o anumită informaţie; – unde este păstrată scrisoarea respectivă. • Sisteme complexe de evidenţă: – evidenţa membrilor unei asociaţii; – evidenţa pacienţilor unui doctor; – evidenţa elevilor unei şcoli. Administrarea fişelor pacienţilor unui doctor sistem: – fişa pacientului; date: – datele vizitelor; – ce simptome acuză pacientul; – diagnostic; – mod de tratament; – medicamente prescrise. informaţii : – ce îl deranjează pe pacient cel mai des; – ce boli recidivează cel mai des (epidemii?) şi dacă apar într-o anumită regiune mai des decât în altele; – ce medicamente sunt cel mai frecvent prescrise de către medic. Contabilitatea financiară poate oferi informaţii pentru proprietari, creditori, investitori şi autorităţile publice, care urmăresc realizarea unor venituri din derularea tranzacţiilor şi, deci, au nevoie să cunoască poziţia financiară a întreprinderii şi rezultatele obţinute de aceasta.
 8. 8. 8 lecţie demonstrativă curs de contabilitate primară Prezentarea tuturor documentelor care stau la baza înregistrărilor în contabilitatea financiară este însoţită şi de imagini, ajutându-vă astfel să vă familiarizaţi îndeaproape cu acestea. Vă oferim asemenea exemple din lecţia 1.PARTEA A DOUA – Documente şi termeni de specialitate Primul sistem financiar a apărut în secolul al XIV-lea, în Italia. Negustorii italieni îşi desfăşurau activitatea în întreaga ţară şi chiar dincolo de graniţele ei. Modul de administrare utilizat de unul dintre aceştia, Francesco di Prato, ne oferă informaţii referitoare la modul de calcul al profitului şi cum se împărţea acesta între parteneri. El folosea o metodă sistematică de înregistrare a stocurilor şi a mijloacelor fixe cu care îşi desfăşura negoţul. Metoda de contabilitate financiară utilizată în acele vremuri este comparabilă, în linii generale, cu cea de astăzi. Sunt utilizaţi în mod curent termeni (italieni) apăruţi atunci, ca de exemplu: debit, credit, dobândă, emisiune, inventar, balanţă, jurnal. Documente şi termeni În contabilitatea financiară, în locul expresiei „eveniment financiar” se utilizează termenul de „tranzacţie financiară”, iar în loc de „a nota” se utilizează termenul „a înregistra” tranzacţii financiare. Fiecare tranzacţie financiară este consemnată prin documente care stau la baza înregistrărilor în contabilitatea financiară. Sistemul financiar începe să funcţioneze într-o firmă în momentul intrării primelor documente financiare referitoare la constituirea firmei. Multe alte documente sunt întocmite chiar în cadrul firmei. Datoriile pe care firma le are faţă de alte firme sau pe care alte firme le au faţă de aceasta pot fi achitate în mai multe moduri: • în numerar, caz în care vorbim de plăţi/încasări în numerar; • prin instrumente de plată fără numerar (cec, ordin de plată bancar, cambie, bilet la ordin etc). Banca – la care firma are deschis un cont – este obligată să efectueze plata/încasarea în numele acesteia, caz în care vorbim de plăţi/încasări prin virament. Documentele cele mai des întrebuinţate într-o întreprindere sunt: Documente de încasări şi plăţi în numerar Fiecare încasare sau plată în numerar trebuie confirmată prin documente cum sunt: chitanţa, bonul de casă, dispoziţiile de încasare sau plată, borderoul de vânzări, statul de plată. Dispoziţia de încasare sau plată este întocmită de cel abilitat să dispună casierei încasarea sau plata în numerar a unor sume (figura 1).
 9. 9. curs de contabilitate primară lecţie demonstrativă 9 Chitanţa este documentul emis de către furnizor (cel care încasează numerarul) ca dovadă a efectuării plăţii de către debitor. Primul exemplar rămâne la debitor, iar copia la furnizor (figura 2). Borderoul de vânzări este utilizat pentru înregistrarea tuturor sumelor încasate din vânzarea mărfurilor într-o zi, în comerţul cu amănuntul. Pe baza acestuia, la sfârşitul zilei sau la o anumită perioadă de timp, se întocmeşte o chitanţă pentru bunurile vândute (în care se evidenţiază valoarea bunurilor şi taxa pe valoarea adăugată aferentă), document care va servi la înregistrarea în contabilitatea financiară (figura 4). Documente bancare Titularul unui cont primeşte regulat din partea băncii extrasul bancar care prezintă situaţia plăţilor şi a încasărilor efectuate prin cont într-o anumită perioadă. Extrasul bancar poate servi pentru solicitarea şi confirmarea de la debitor a sumelor neachitate. Plăţile prin contul de la bancă se efectuează pe baza ordinului de plată (figura 3), document care este întocmit de firma plătitoare în trei exemplare: cel de culoare verde (exemplarul 3) este păstrat în contabilitatea firmei, împreună cu extrasul bancar care confirmă efectuarea plăţii respective, cel roşu (exemplarul 2) va fi expediat beneficiarului, iar cel negru (originalul) rămâne la bancă. Facturi şi copii ale facturilor Facturile sunt documentele trimise de furnizori clienţilor lor pentru bunurile livrate, lucrările executate sau serviciile prestate (figurile 5a şi 5b). Când facturile sunt achitate imediat în numerar, vânzătorul eliberează o chitanţă. Când apare un decalaj între momentul livrării bunurilor, prestării serviciilor sau executării lucrărilor şi achitarea facturilor („cumpărări pe credit comercial”), furnizorul are o creanţă (drepturi) asupra clientului, devenind CREDITOR, iar clientul are faţă de furnizor o datorie, devenind DEBITOR. Nu orice parte contractantă poate fi numită creditor sau debitor. De exemplu, nu este debitor un prieten căruia i-am împrumutat o sumă de bani. Factura se întocmeşte în trei exemplare. Originalul are culoarea albastră şi este expediat de către furnizor clientului. Celelalte două exemplare (de culoare verde şi roşie) sunt cópii şi rămân în evidenţa contabilă şi financiară a furnizorului. Operaţiuni diverse Tranzacţiile financiare necesită şi alte documente (referate, rapoarte cu caracter financiar), ca în următoarele situaţii: – Într-un depozit se constată lipsa unor articole. Contabilitatea financiară trebuie să înregistreze acest fapt.
 10. 10. 10 lecţie demonstrativă curs de contabilitate primară – Un client reclamă lipsa a două articole dintr-o livrare de 100 de articole. Furnizorul trebuie să expedieze cele două articole care lipsesc şi să înregistreze aceasta prin documente adecvate. – Suntem informaţi că unul din debitorii noştri a dat faliment. Datoria acestuia către noi va fi înregistrată ca pierdere, în momentul declarării falimentului de către o instanţă judecătorească, în cazul în care, în urma lichidării patrimoniului firmei falimentate, nu s-a putut recupera debitul (integral sau parţial). – Înregistrarea amortizării mijloacelor fixe, a unor venituri excepţionale etc. 1) 2) 3)
 11. 11. curs de contabilitate primară lecţie demonstrativă 11 4) 5a)
 12. 12. 12 lecţie demonstrativă curs de contabilitate primară 5b)
 13. 13. curs de contabilitate primară lecţie demonstrativă 13 Noţiunile teoretice sunt însoţite de numeroase exemple, care vă permit să asimilaţi eficient informaţiile. Iată asemenea exemple din lecţia 11, în care vă sunt prezentate conturile intermediare. Etape în realizarea tranzacţiilor cu bunuri„Furnizori - În exemplele prezentate până acum, facturile erau primite odată cu bunurile cumpărate.facturi nesosite” În acest caz, înregistrarea contabilă este următoarea: Conturi de stocuri = “Furnizori” Există posibilitatea ca factura pentru bunurile achiziţionate să sosească după recepţionarea bunurilor sau să se întocmească o singură factură pentru mai multe recepţii (de obicei, după ultima recepţie). Exemplu La data de 20 februarie, la un magazin sunt recepţionate, pe baza „Avizului de însoţire a mărfii” nr. 3435, mărfuri în valoare de 850 u.m. (avizul se întocmeşte pentru valoarea mărfii fără TVA). Trimisă prin poştă de către furnizor factura – care include şi 19% TVA –ajunge la magazin pe data de 22 februarie. Recepţia mărfurilor se înregistrează astfel: % Conturi de stocuri = 408 “Furnizori - facturi nesosite” (cu valoarea din “Avizul de însoţire a mărfii”) 4428 “TVA neexigibilă” (aferentă valorii de mai sus) Primirea facturii se consemnează în contabilitate astfel: 408 “Furnizori - facturi = 401 “Furnizori” nesosite” Concomitent: 4426 “TVA deductibilă” = 4428 “TVA neexigibilă” Pentru întreprinderea studiată, înregistrările vor fi: 20.02 % 850 371 “Mărfuri” = 408 “Furnizori - 1.011,50 facturi nesosite” 161,50 4428 “TVA neexigibilă”
 14. 14. 14 lecţie demonstrativă curs de contabilitate primară 22.02 1.011,50 408 “Furnizori - = 401 “Furnizori” 1.011,50 facturi nesosite” 22.02 161,50 4426 “TVA = 4428 “TVA 161,50 deductibilă” neexigibilă” Observaţie: În momentul primirii tuturor facturilor pentru bunurile achiziţionate, soldul contului „Furnizori-facturi nesosite” trebuie să fie nul.„Clienţi - facturi De asemenea, din perspectiva vânzătorului, factura pentru bunurile vândute se poatede întocmit” întocmi, din diverse cauze, cu întârziere faţă de expedierea bunurilor către client. În această situaţie se utilizează contul „Clienţi – facturi de întocmit”, cu ajutorul căruia se evidenţiază livrările de bunuri, prestările de servicii sau executările de lucrări, inclusiv taxa pe valoarea adăugată, pentru care nu s-au întocmit facturi. În momentul livrării bunurilor, prestării serviciilor sau executării lucrărilor, se efectuează înregistrarea: % 418 “Clienţi – facturi de = 707 “Venituri din vânzarea întocmit” mărfurilor” 4428 “TVA neexigibilă” Descărcarea gestiunii la livrare: % 607 “Cheltuieli privind = 371 “Mărfuri” mărfurile” 378 “Diferenţe de preţ la mărfuri” La întocmirea facturilor: 411 “Clienţi” = 418 “Clienţi – facturi de întocmit” Concomitent: 4428 “TVA neexigibilă” = 4427 “TVA colectată”
 15. 15. curs de contabilitate primară lecţie demonstrativă 15 Exemplu La data de 20.03 un magazin de papetărie livrează unui client mărfuri în valoare de 200 u.m. (TVA colectată = 19%). Pe data de 22.03 se întocmeşte factura corespunzătoare acestei tranzacţii (preţul de achiziţie al mărfurilor a fost 160 u.m.). Înregistrările în contabilitate se efectuează astfel: 20.03 % 238 418 “Clienţi - fac- 707 “Venituri 200 turi de întocmit” din vânzarea mărfurilor” % 4428 “T.V.A. 38 neexigibilă” 160 607 “Cheltuieli 371 “Mărfuri” 200 privind mărfurile” 40 378 “Diferenţe de preţ la mărfuri” 22.03 238 411 “Clienţi” 418 “Clienţi - fac- 238 turi de întocmit” 22.03 38 4428 “TVA 4427 “TVA 38 neexigibilă” colectată”
 16. 16. 16 lecţie demonstrativă curs de contabilitate primară Exerciţiile sunt un instrument util de verificare a cunoştinţelor teoretice dobândite în cadrul unei lecţii. Puteţi găsi soluţiile acestora în secţiunea de răspunsuri la exerciţii. Vă oferim asemenea exemple din lecţia 6. e Exerciţiul 1 Presupunem că fişele de cont Cartea Mare dintr-o unitate patrimonială sunt următoarele: Contul „Mijloace fixe” Data Document Explicaţii Debit Credit 01.01 sold iniţial 10.000 Contul „Mărfuri” Data Document Explicaţii Debit Credit 01.01 sold iniţial 5.000 04.01 factura cumpărări mărfuri 500 23.01 chitanţa vânzări 1.500 fiscală Contul „Debitori” Data Document Explicaţii Debit Credit 01.01 sold iniţial 3.000 19.01 extras bancar S.C. “Green” 1.000 Contul „Banca” Data Document Explicaţii Debit Credit 01.01 sold iniţial 5.000 10.01 extras bancar S.C. “Simplex” 1.700 19.01 e.b. S.C. “Green” 1.000 20.01 e.b. transfer din casierie 1.000 30.01 e.b. plată chirie 300 Contul „Casa” Data Document Explicaţii Debit Credit 01.01 sold iniţial 2.000 20.01 foaie de transfer în cont 1.000 vărsământ 30.01 chitanţa vânzări 2.000 fiscală 30.01 factura apă, gaze, energie electrică 300
 17. 17. curs de contabilitate primară lecţie demonstrativă 17 Contul „Capital propriu” Data Document Explicaţii Debit Credit 01.01 sold iniţial 15.000 Contul „Furnizori” Data Document Explicaţii Debit Credit 01.01 sold iniţial 10.000 04.01 factura S.C. “Generalcom” 500 10.01 factura S.C. “Simplex” 1.700 Contul „Cheltuieli cu chiriile” Data Document Explicaţii Debit Credit 30.01 factura chiria 300 Contul „Cheltuieli cu energia şi apa” Data Document Explicaţii Debit Credit 30.01 factura apă, energie electrică, 300 gaze Contul „Cheltuieli cu mărfurile” Data Document Explicaţii Debit Credit 09.01 chitanţa vânzări mărfuri 1.500 Contul „Venituri din vânzări” Data Document Explicaţii Debit Credit 12.01 chitanţa vânzări 2.000 fiscală • închideţi fişele de cont Cartea Mare; • întocmiţi balanţa de verificare; • corectaţi toate erorile descoperite. Soluţia exerciţiului se află la sfârşitul lecţiei.
 18. 18. 18 lecţie demonstrativă curs de contabilitate primară Pentru o bună sistematizare a cunoştinţelor, veţi găsi la finalul lecţiilor o recapitulare. Iată un astfel de model din lecţia 17.RECAPITULAREA LECŢIEI 17 17.1 Caracteristicile esenţiale ale desfăşurării activităţii firmei: – obţinerea unui profit cât mai mare; – asumarea unui risc economic relativ la condiţiile externe. 17.2 Fondurile existente în cadrul întreprinderii pot avea 3 destinaţii: – costuri; – investiţii; – alte cheltuieli. 17.3 Elementele costurilor sunt: – cheltuielile materiale; – cheltuielile cu salariile; – cheltuielile generale. 17.4 Cheltuielile şi veniturile întreprinderii se grupează în trei categorii: – cheltuieli şi venituri din activitatea de exploatare; – cheltuieli şi venituri din activitatea financiară; – cheltuieli şi venituri excepţionale. 17.5 Totalitatea veniturilor obţinute din vânzări constituie cifra de afaceri, un indicator esenţial al eficienţei activităţii firmei. 17.6 Calculul profitului sau al pierderii presupune trecerea în revistă a tuturor veniturilor şi cheltuielilor. Dacă diferenţa acestora este pozitivă, am obţinut profit şi dacă este negativă, pierdere. 17.7 Profitul obţinut este obiectul unui impozit către bugetul statului şi sursa principală pentru investiţii. 17.8 Activele lichide sunt disponibilităţile din casierie şi conturile curente la bănci şi constituie sursele efectuării plăţilor curente ale întreprinderii. Întreprinderile trebuie să deţină un nivel suficient de lichidităţi deoarece lipsa lor poate avea consecinţe nefavorabile asupra activităţii lor. 17.9 Valoarea de piaţă a întreprinderii este deter- minată de: – nivelul capitalurilor proprii; – rentabilitatea estimată; – nivelul activelor lichide.
 19. 19. curs de contabilitate primară lecţie demonstrativă 19 Temele propuse se rezolvă pe formularele de temă ataşate în fiecare caiet de curs şi se trimit spre corectare profesorului personal. În rubrica dedicată observaţiilor profesorului, veţi primi din partea acestuia sugestii şi recomandări pentru a vă perfecţiona continuu. Am ales spre exemplificare tema lecţiei 20 şi formularul acesteia.TEMA PENTRU ACASĂ 20 1. Ce document constituie baza de extragere a informaţiilor în vederea calculului indicatorilor şi ratelor financiare? a. bilanţul contabil; b. Registrul-jurnal general; c. Raportul de gestiune. 2. De ce consideraţi că este importantă analiza indicatorilor şi a ratelor financiare? 3. Care consideraţi că sunt cei mai importanţi indicatori financiari? De ce? 4. Din situaţiile financiare întocmite la 31 decembrie 2005 ale S.C. „DONNA” S.A. s-au extras următoarele informaţii: Bilanţ contabil la 31 decembrie 2005 – u.m. – ACTIVE PASIVE Active fixe 56.179,00 Capital social 46.952,00 Active circulante Fonduri proprii 15.278,00 – Stocuri 15.921,00 Credite bancare pe termen – Clienţi 23.128,50 lung 24.519,00 – Conturi curente la bănci 14.500,00 Furnizori 9.767,50 – Casa 325,00 Alţi creditori 6.787,00 Salarii de plată 5.500,00 Impozite de plată 1.250,00 Total 110.053,50 110.053,50 1. Venituri totale, din care 95.619 – venituri din vânzări 90.600 2. Cheltuieli totale, din care 60.059,50 – cheltuieli directe 55.000 Valoarea amortizărilor aferente mijloacelor fixe este de 15.000 u.m. Cota de impozit pe profit este de 16%. Adunarea Generală a Acţionarilor a hotărât distribuirea de dividende în valoare de 5.000 u.m. Politica de creditare a firmei este de 30 de zile, iar condiţiile oferite de furnizori sunt de 40 de zile. Rata de restituire a creditelor pe termen lung şi dobânzile aferente este de 5.000 u.m. Calculaţi principalii indicatori şi rate financiare şi interpretaţi rezultatele obţinute.
 20. 20. 20 lecţie demonstrativă curs de contabilitate primară Cu prezentarea formularului de temă pentru acasă se încheie lecţia demonstrativă a acestui curs. În speranţa că materialul prezentat v-a convins de accesibilitatea şi atractivitatea cursului nostru, vă aşteptăm să deveniţi cursant al Institutului Eurocor, înscriindu-vă la cursul de Contabilitate primară. tel. 021/33.225.33; www.eurocor.ro

×